Inlägg märkta ‘finansministern’

Om att skjuta problemen framför sig och lova och lova om och om igen

onsdag, 25 maj, 2016

Idag publicerade GP Vägvalets replik på finansministern Magdalena Anderssons och infrastrukturministern Anna Johanssons debattartikel från den 18 maj i år, där de – för vilken gång i ordningen har vi tappat räkningen på – lovade att Backaborna ska slippa trängselskatten (något som i och för sig inte ens stämmer, eftersom de bara syftar på de resor som sker inom Backa och över till Bäckebol. Åker de som bor i Backa genom Tingstadstunneln får de även i framtiden betala trängselskatt som vanligt.)

Vägvalet skriver: ”Magdalena Andersson (S) och Anna Johansson (S) skriver på GP Debatt att trängselskatten skapar stora problem för Backaborna. För de som röstat nej till trängselskatten är det knappast någon nyhet. Problemet har ju funnits sedan skatten infördes. Men inte bara i Backa utan även i Guldheden, Örgryte, Lindholmen, Kallebäck och många andra platser. Platser där omotiverade skattedebiteringar drabbar lokala resor långt utanför Centrum, i områden utan någon trängsel alls.

Den förändring av trängselskatten i Backa som det nu pratas om är dessutom inte den som Backaborna själva röstade fram i den skendemokratiska processen som genomfördes för många skattemiljoner efter valet 2014. Det är också viktigt att påpeka att om detta förslag någonsin skulle bli verklighet, så innebär det att alla andra som betalar trängselskatt får täcka upp bortfallet i Backa genom att betala mer i skatt.

Som vanligt avslutar man artikeln med att skatten är viktig för att finansiera investeringar i regionen, något som är nödvändigt för att klara jobben – en standardfras som inte längre har med verkligheten att göra.

Detta blev alla varse om när det rapporterades i våras att finansministern behåller pengarna från trängselskatten och använder dem till att täppa till hålen i statsbudgeten. Samtidigt tvingas Trafikverket låna upp motsvarande summa för att hålla chimären uppe om att skatten fortfarande går till avsedda projekt som t.ex. Västlänken.

Men som alla vet, måste lån betalas tillbaka någon gång, men politikerna sysslar hellre med sin favoritgren: Att skjuta problemen framför sig så länge det går.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Avtalet är brutet, länge leve avtalet

torsdag, 12 maj, 2016

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som handlar om hur illa de ansvariga politikerna skött hanteringen kring det Västsvenska paketet.

Det senaste sveket kom ju när finansministern behövde mer pengar för att täcka underskottet i statsbudgeten. Magdalena Andersson letade med ljus och lykta efter ett sätt frisera resultatet i statens finanser så att de framstod i bättre dager. Och det gick precis som Vägvalet förutspådde redan 2010: Inkomsterna från trängselskatten är inte öronmärkta till infrastrukturåtgärder som det alltid påståtts från trängselskattepartierna.

Därmed är förstås också det heliga avtalet om det Västsvenska paketet brutet från statens sida. I alla andra situationer, utanför den politiska horisonten, hade naturligtvis inte en avtalspart accepterat att bli lämnad kvar sedan den andra lämnat uppgörelsen. Man hade yrkat på omförhandlingar eller begärt att de egna åtagandena (trängselskatten i detta fall) också skulle upphöra. Men Göteborgs politiker är precis lika flata i sin hantering som vi vant oss vid. De gör absolut ingenting!

Göteborgarna har röstat bort trängselskatten och därmed sagt nej till Västlänkens finansiering. Men Nyhus & Co tänker inte lyfta ett finger för att följa väljarnas utslag. De företräder bara sig själva och sina grandiosa planer, vilka riskerar skuldsätta Göteborg under decennier framöver.

Man är helt enkelt bara intresserade av en sak: Att få igång bygget av Västlänken. Sådana där småfuttiga saker som hur de finansieras eller hur mycket vi skattebetalare får betala i ökade räntekostnader struntar de helt i. Det ska bara bli som de en gång bestämt, hur mycket fel det än kommer visa sig senare att de hade.

Det hade varit en sensation om Johan Nyhus hade startat en juridisk process mot sin egen regering. Tyvärr är det lika väntat att han naivt nog fortfarande påstår sig lita på regeringens nya ’löfte’ att skattestölden inte ska åsamka göteborgarna några extra räntekostnader. När detta ändå sker, kan Nyhus bara spela ut sin frustration i media igen och därefter rycka på axlarna.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Backaborna slipper inte trängselskatt

lördag, 16 augusti, 2014

Det är tydligen på sin plats att dementera två uppgifter som förekommit i media de senaste dagarna.

1. Nej, backaborna slipper inte trängselskatt. Precis som alla andra får de i framtiden betala trängselskatt om de åker in i zonen, t.ex via Ringön eller Tingstadstunneln. Det ”nya” är ett förslag om att de ska slippa betala trängselskatt om de åker till sitt köpcenter i Bäckebol eller norrut mot Kungälv.

2. Nej, detta förslag är inte beslutat ännu. När ett sådant beslut kommer vet ingen idag, men det kommer att ta tid. Om det ens är förenligt med kravet på likabehandlingsprincipen att undanta vissa medborgare från att betala skatt inom en och samma kommun, blir det nu något som regeringen får ta hjälp av myndigheten Lagrådet att granska. Sådant tar tid.

Så varför slås denna nyhet upp stort just nu? När Johan Nyhus (S) fick frågan i GP om det inte var taktik för att öka chanserna till ett ja i folkomröstningen svarade han: ”Nej. Och jag upplevde inte att det finns någon taktik från finansministerns sida heller. Han hade lovat att kalla till ett möte efter semestern, och det gjorde han.

Det är lite svårt att ta Johan Nyhus på allvar. Beviset för att det inte är taktik att föreslå förändringar av trängselskatten – en månad före folkomröstningen – är alltså att finansminister Borg bara uppfyllde ett tidigare löfte från i våras om att hålla ett möte om frågan. Som de flesta känner till fattades beslutet om att genomföra en folkomröstning redan i maj 2013. Därför har Anders Borg, styrgruppen för det Västsvenska paketet, Johan Nyhus, Jonas Ransgård (M) med flera haft all tid i världen att planera diverse taktiska åtgärder. Så att ett möte som bokades i våras inte skulle kunna vara taktik är förstås rent snömos.

Väljarna bör också fundera på hur stort värde löftet om att underlätta för boende i Backa egentligen har. Den tidigare skattebefriade förbifarten Essingeleden i Stockholm kommer från 2016 att även den få trängselskatt (minst sex år innan förbifart Stockholm är klart som ersättning). Några garantier om att backaborna skulle få behålla ett undantag som nu föreslagits – om det någon gång blir verklighet – finns inte. När folkomröstningen är historia kan nya förslag komma om höjd eller utökad trängselskatt. Saknas det bara pengar till något så kan man alltid ändra sin tidigare ståndpunkt.

Därför måste alla sådana här förslag om att utöka och höja trängselskatten kvävas i sin linda. Och då finns det bara ett sätt att göra det: Genom att rösta i nej i folkomröstningen på valdagen.

För ett par dagar sedan publicerades Vägvalet debattartikel i ämnet på gp.se. Den kan ni läsa här. I den skriver vi bland annat:

Enligt ett e-brev från Backautredningen ska finansminister Anders Borg ha sagt att ’ändringen ska införas skyndsamt’, men också att det ’fortfarande måste utredas lite till’. Det låter ungefär som när Borg brukar lova att även utlandsregistrerade bilar ska betala trängselskatt. Det vill säga, att det kommer att ske. Någon gång. I framtiden. Kanske. Vänta bara.

Och eftersom de förlorade skatteintäkterna i Backa måste tas igen någon annanstans konstaterade Vägvalet att alla andra i stället då får betala mer i trängselskatt: ”Förlorare är speciellt boende i till exempel Guldheden, Skår och Lindholmen – som är instängda på liknande sätt i sina bostadsområden – och som kommunalrådet Johan Nyhus (S) nu gett beskedet att några förändringar inte är aktuella.

Vi ställer följande fråga till väljarna: Tror ni att ändringen av trängselskatten i Backa hade blivit aktuell om inte folkomröstningen stod för dörren? Det tror inte vi och uppmanar därför alla att rösta nej i folkomröstningen för att visa att vi inte går på sådana här utspel under galgen.

Läs hel debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Staten smiter från sitt vägansvar

söndag, 11 september, 2011

Idag publicerade gp.se en debattartikel signerad Vägvalets Tom Heyman och Theo Papaioannou som handlar om utredningen om medfinansiering som i korthet innebär att kommuner och regioner tvingas ta ett större ekonomiskt ansvar för infrastruktursatsningar med höjda skatter som följd. De skriver:

Utredningen föreslår att kommuner och regioner skall vara med i planeringen av det statliga vägnätet men att de då också skall medverka till finansieringen. Man ser detta som ett sätt att öka det statliga anslaget och tar det Västsvenska paketet som ett bra exempel på hur det skall gå till.

Men tyvärr finns det förstås baksidor med detta:

Budgetlagen och överskottsmålet begränsar de statliga utgifterna, men detta vill man istället kompensera med ökade kommunala kostnader” och de fortsätter: ”I dag ligger den kommunala debiteringen långt över 30 kronor och med alla de nya uppgifter som kommuner och regioner nu förutsätts hantera kommer kommunalskatten inom några år att ligga runt 40 procent. Samtidigt ökar den andel av befolkningen som betalar värnskatt. Marginalskatten kan redan nu uppgå till nästan 60 procent och med ytterligare några kommunala skattehöjningar kommer vi tillbaka till 1970-talets högskattesamhälle – fast denna gång med en moderat finansminister.

För att dölja detta faktum föreslår utredningen – hör och häpna –  att kommunerna ska tillåtas att låna upp pengar för att ha råd. Att en svensk utredning 2011 föreslår ökad belåning – samtidigt som västvärldens ekonomier dignar under skulder som orsakar ekonomiska kriser på löpande band är inget annat än  oansvarigt.

Sverige har slagit in på en helt annan linje än övriga Europa, där liknande finansieringsproblematik möts andra metoder:

EU-reglerna medger en avgiftsfinansiering av nya vägprojekt. Då krävs inga komplicerade svenska särlösningar, utländska bilar får också betala och pengarna går till det aktuella projektet och försvinner bara inte in i statens kassavalv. Vi behöver inte uppfinna hjulet ännu en gång!

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP: Åkare protesterar mot trängselskatten

lördag, 5 mars, 2011

Idag uppmärksammar GP beskedet från regeringen att det inte blir någon trängselskatt för utlandsregistrerade bilar –  främst lastbilar. Dels på ledarplats, dels i en artikel där chefen för Sverige Åkeriföretag Västra Götaland (SÅVG), Hans Ljungberg säger: ”Ett svek att utländska bilar slipper trängselskatt.

Jag var i telefonkontakt med en åkeriförening för cirka ett år sedan för att höra vad deras åsikt var om trängselskatten. Minns inte om det ovanstående organisation eller ej. De var positiva till den nya skatten eftersom de kallt räknade med att transporterna skulle gå snabbare när många andra bilister samtidigt tvingas välja bort bilen. Kom då ihåg att en 24 meter lång lastbil inte får betala mer i trängselskatt än den minsta miljöbilen. I åkarnas totala kostnad blir alltså trängselskatten en mindre andel än för en personbilist.

Men nu när det visar sig att konkurrensen kommer att snedvridas genom att utländska fordon slipper undan trängselskatt, protesterar åkeriföretagens organisation. De kallar det ”ett svek och ett löftesbrott”.

Det är bra att de äntligen vaknar upp ur sin dvala. Enligt Hans Ljunberg överväger de att uppvakta finansminister Anders Borg. Vägvalet önskar honom lycka till med alla sådan aktioner, men var fanns SÅVG i debatten under gångna året? Att beslutet om trängselskatt varit ”ett svek och ett löftesbrott” har väljarna vetat i över ett års tid. Men så länge SÅVG såg sig förfördelade gentemot andra trafikanter var allt frid och fröjd ur deras synpunkt. Först nu har de blivit varse det som Vägvalet förstod redan för ett år sedan: EU:s lagar godkänner inte att enskilda länder beskattar utländska medborgare. Är inte det anmärkningsvärt att en stor organisation som har tillgång till jurister inte tar reda på fakta själva innan de bara tar politikers löfte som självklara?

GP:s ledarredaktion är inne på samma linje: Regeringen måste ordna så att det blir samma regler för alla. De skriver: ”Det är inte någon acceptabel ordning, framför allt inte under en regering som i andra sammanhang står upp för en fri och fungerande konkurrens på lika villkor.

Men medan tidningen tycks tro att frågan till största delen bara är en byråkratisk knut som går att lösa (hur då?) är egentligen den  enda möjligheten att skapa lika villkor för svenska och utlandsregistrerade fordon att helt slopa trängselskatten.

Läs hela ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trängselskatten föreslås höjas med 22 procent

lördag, 5 mars, 2011

I förrgår kunde vi läsa i GP om att Finansdepartement föreslår att trängselskatten ska höjas från 2015. Höjningen är på cirka 22% vid högtrafik. Dessutom flaggar samma departement för ytterligare höjningar, utan att i dagsläget ange hur mycket eller när.  Skälet för höjningarna påstås vara ökade byggkostnader.

Nu uppstår läget som Vägvalet hela tiden varnat för:

Trängselskatten kan i princip höjas med precis så mycket som finansministern eller regeringen önskar och precis när som helst. Saknas det pengar i stadsbudgeten vrider de bara lite på pengakranen. Ingen lokalt vald politiker har något att säga till om saken. De kan yttra sig, men inte mer än så. För väljarna är det än värre, det är absolut ingen som lyssnar. Vem accepterar i andra sammanhang att en skatt höjs godtyckligt med 22% utan att man får något för det? Tänk om dagistaxan höjdes med 22% och man skyllde på att det hade blivit dyrare att bygga daghemmen.

Vägvalet skrev igår en debattartikel om höjningen på gp.se. Där står bland annat:
Enligt de första planerna för trängselskatten skulle varje passage i Göteborg kosta 10 kronor. Nu är den redan uppe i 22 kronor i högtrafik, en höjning som får den så kallade flerpassageregeln, som innebär att bara en passage per timme betalas, i praktiken att framstå som rena bluffen. En heltidsarbetande normalbilist hamnar farligt nära 10 000 kronor om året i trängselskatt och med höjningen kommer allt fler att få betala maxtaxan på 60 kronor/dygn.

Och vad var det vi sa? Någon beskattning av utländska fordon är inte i sikte. I stället ska den svenska transportnäringen straffbeskattas ytterligare och den utländska gynnas. Sannolikt ett unikt skattebeslut i hela EU. Hur kan en regering som säger sig stå för ökat företagande samtidigt försämra svenska företags konkurrenskraft? Det går inte ihop!

Idag vet ingen var det här ska sluta. Kan det verkligen vara rimligt att en orättvis skatt skall kunna höjas till nivåer som göra att bara folk med mycket höga inkomster har råd att äga en bil? Finns det inte någon gräns för när en sådan skatt blir kontraproduktiv och andra negativa effekter tar överhanden. Det verkar inte så.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Trängselskatt måste betalas ut snabbare

tisdag, 19 oktober, 2010

I dagens pappersutgåva av GP kan man läsa att Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt Region Halland kräver att pengar från trängselskatten ska betalas ut snabbare från staten.

Dessa tre parter skriver i ett gemensamt brev till Trafikverket att de vill att verket skall driva frågan vidare hos Anders Borg. Man vill alltså att ett statligt verk ska driva förhandling med finansministern.

Avgående regionrådet Kent Johansson (C) säger att orsaken till brevet är erfarenheter från Stockholm där staten tagit in skatterna och sedan väntat en mycket lång tid innan de kommit tillbaks till infrastrukturen.

Vägvalet har hela tiden påpekat att det inte finns några garantier för att pengarna från trängselskatten kommer att återföras till Göteborg och nu har även sittande politiker reagerat. Hur ska man hinna att förbereda alternativa kommunikationer om man inte ens får ut några pengar? Är det trovärdigt att införa trängselskatt utan att först ha byggt ut kollektivtrafiken?

Kent Johansson säger vidare:
Vi är helt enkelt beroende av att trängselskatterna kan betalas ut snabbt och vi menar att det bör kunna ske successivt i samma takt som staten drar in pengarna.

Marieholmstunneln som är det i tiden närmast stora projektet har redan skjutits på framtiden, så nu är frågan vad ska pengarna, om de kommer Göteborg tillhanda, först gå till?

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou