Inlägg märkta ‘finansdepartementet’

Avslöjande utan respons från media

måndag, 30 november, 2015

Nu har det gått nio dagar sedan Martin Wannholt m.fl. i en debattartikel i GP avslöjade Trafikverkets förslag till ”besparingar” som Finansdepartementet begärt att myndigheten skulle lämna in för åren 2016 – 2017. Kort uttryckt innebär Trafikverkets förslag att dra ner på ”anslagen för drift och underhåll, bärighet, tjälsäkring och trimningsåtgärder” samt att ”de trängselskatter som betalas in de kommande två åren inte ska gå tillbaka till att finansiera de avtalade projekten. I stället ska de gå till att täppa hål i statsbudgeten.

Precis som debattörerna säger, befinner sig Sveriges ekonomi och statsbudgeten i ett allvarligt läge. I nästa års budget kommer förmodligen skattehöjningar, besparingar och ändå blir det höjd statsskuld. Det är därför naturligt att regeringen ber myndigheterna att se över om det finns några vettiga besparingar att göra.

Trafikverkets förslag att lösa sina budgetproblem med en förlängd trängselskatt visar återigen att de överskrider sitt mandat som myndighet och i stället lämnar politiska förslag som de inte har med att göra. De har fått i uppdrag att föreslå besparingar och inget annat.

Vi befinner oss alltså plötsligt i den situation som Vägvalet varnat för alltsedan starten 2010, det vill säga att i dåliga tider finns det ingen som helst garanti för att de inkomster som kommer in via trängselskatt också går till de saker som det är avtalat om. Det är faktiskt lustigt – men inte alls roligt – att se hur lätt det är för Trafikverket och Finansdepartementet att bryta mot de heliga avtalen som i alla andra situationer – till exempel när man har att hantera en folkomröstning med ett tydligt resultat – framställs som helt omöjliga att förhandla om eller ens ändra ett enda kommatecken i. Men nu går det tydligen alldeles utmärkt.

Sedan är det en väldigt konstig signal som Trafikverket ger med sina besparingsförslag. De kan tänka sig att dra ned på det redan eftersatta underhållet. Samma myndighet har i ett flertal år tagit strid för att öka just underhållet eftersom det riskerar leda till fler olyckor och lägre hastigheter på järnvägen och även i vägnätet. När de till slut har fått ett något ökat underhåll för just underhållsarbeten, så är det precis detsamma som de kan tänka sig dra ned på! Signalen till regering och riksdag är alltså att de ropat på vargen eftersom de tydligen kan leva med situationen så som den var förut.

Det klokaste hade förstås varit att föreslå senareläggningar av nya prestigeprojekt som kostar flera miljarder. På så sätt skulle pengarna lätt sparas in utan att äventyra säkerhet och komfort i dagens väg- och tågsystem. Lägg därtill att att detta hade varit ett ypperligt läge för Trafikverket att peka på billigare alternativ till Sveriges mest olönsamma byggprojekt: Västlänken.

Har något nyhetsmedia följt upp nyheten att Trafikverket vill spara på underhåll och fortsätta satsa på prestigeprojekt? Har ni hört något radioinslag eller läst någon tidningsartikel där Trafikverkets förslag till förlängd trängselskatt ifrågasätts för att de föreslår något som ligger utanför deras mandat? Jag har inte hört eller läst något sådant och Google hittar inget heller.

På Ulf Nyströms tid på GP hade det åtminstone publicerats en artikel som berättade att Wannholt hade fel.

Läs hela debattartikeln här och läs Trafikverkets förslag till besparingar här. Samt näringslivets svar på Trafikverket här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

Folkomröstning = spektakel

lördag, 27 april, 2013

Nu när folkomröstningen om trängselskatten ser ut att bli av, flockas diverse (självutnämnda) experter för att göra sina analyser om när/var/hur. I många fall övergår analyserna i personligt tyckande som, om de förblir oemotsagda, fastslås som sanningar, trots att de i flera fall är gripna ur luften.

I dagens nätupplaga av GP gör Ulf Nyström en egen analys av läget.

”Politikerna i Göteborg är inte bundna av resultatet av en folkomröstning, resultatet är enbart rådgivande.

Det är riksdagen som beslutat om trängselskatt i Göteborg från och med år 2013 till och med år 2037 och det är endast riksdagen som kan upphäva trängselskatten i förtid.”

Att vi efter tre års debatt fortfarande har en trafikjournalist som själv formar sin fakta är anmärkningsvärt. Vi frågade själva Finansdepartementet redan 2010 vem som äger frågan om trängselskatten och fick följande svar med diarienr FI2010/4602:

”Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.”

Att Riksdagen skulle tvinga Göteborg att fortsätta med trängselskatt efter ett nej i en folkomröstning är högst osannolikt. Det skulle skapa en en kris mellan riksdag, region och kommun. Och så funkar det inte i en demokrati.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd har själv sagt på Twitter:

Staten har huvudansvar för finansiering av infra. Medfinansiering frivillig, ändå bra för effektiva lösningar. Mer om detta i #infraprop

Medfinansiering är frivilligt. Med detta sagt kan det konstateras att Ulf Nyström presenterar egna ”sanningar” i Västsveriges största morgontidning.

Nyström påstår också att satsningar måste lösas med skattehöjningar och använder sig av skrämselpropaganda:

”Eftersom en del av paketet betalats när trängselskatten avskaffas motsvarar den avskaffade trängselskatten troligen en höjning av kommunalskatten i Göteborg med 60-70 öre vilket innebär 3 000 kronor mer i skatt per år för en medelinkomstfamilj i Göteborg.”

Inte ett ord om att paketet kan bantas ned. Och inte ett ord om att en medelinkomstfamilj med bil idag råkar ut för skattehöjning med 7 000 – 8 000 per år och bil. Tvärtemot vad Nyström påstår vill vi hävda att det är högst osannolikt att Göteborgs politiker skulle gå med på att låta hela trängselskatten omvandlas till en kommunalskattehöjning i bara Göteborg. Det finns inte någon politiker som uttalat sitt stöd för en sådan lösning. Flera ledande politiker som exempelvis Anneli Hulthén har tvärtom pekat på det absurda med att göra så.

Vägvalet har presenterat ett alternativt paket som kan genomföras utan höjning av en enda skattekrona. Och om man väljer att höja så blir det långt ifrån de påstådda 60-70 ören som Nyström skriver om då paketet är nedbantat till 14,25 miljarder kr istället för 34 miljarder kr.

I en annan artikel i papperstidningen uttalar sig, enligt GP, ”en av landets mest välmeriterade valforskare” och ”professor i statskunskap på Göteborgs Universitet och ansvarig för det svenska valforskningsprogrammet”, Henrik Ekengren Oscarsson.

”När allt kommer omkring är resultatet i en folkomröstning rådgivande. När hela spektaklet är över är det ändå en nyvald kommunfullmäktige som i oktober 2014 ska besluta om resultatet ska följas eller inte.”

Spektakel? Vad menar egentligen Oscarsson? Han förminskar varje medborgares rätt till folkomröstning, enligt en framröstad grundlag av Riksdagen, till ett spektakel! Är de allmänna valen också ett nödvändigt spektakel?

Vi uppmärksammade tidigare, i september 2010, ett uttalande i radio p4 från samma Oscarsson, där han felaktigt påstod att det i ett kommunalval i Göteborg krävdes 8 500 röster – motsvarande tre procent av rösterna – för att komma in i fullmäktige. Att han dessutom yttrade samma sak tre gånger i programmet gjorde inte saken bättre. Ingen kan veta hur hans slarviga påstående påverkade enskilda väljare i valbåset.

Oscarsson väljer också att problematisera folkomröstningar. Det känns som att han gör det utifrån den gamla lagen om folkinitiativ.

”Allt det här blir nu i föremål för en politisk kamp. Det är olyckligt att man kan sitta och lista den här typen av strategiska övervägningar. Det gnisslar när det gäller våra möjligheter att använda direktdemokratiska inslag i den representativa demokratin.”

Han fortsätter och säger att det inte fungerar:

”Det blir en massa strategiskt manövrerande. Förlorarna –vilka de än blir – kommer alltid att kunna säga att ”det här gick inte till på ett acceptabelt sätt”.”

Men vänta lite nu. Strategiskt manövrerande har ju pågått alltsedan man tog beslutet om trängselskatt. Det medförde att ett nytt parti uppstod inom ramen för den representativa demokratin. I politiska frågor finns väl alltid förlorare och vinnare? Nu är dock skillnaden att man försöker köra över en majoritet som är emot trängselskatt. Är det ok?

En av avsikterna med den nya lagen var just att fler folkinitiativ skulle utmynna i folkomröstningar och att politikernas påverkan av till exempel frågeställningen skulle minska.

Oscarsson ser dock gärna att vi har fler folkomröstningar för att lära oss:

”En god praxis kan bara växa fram genom att vi anordnar folkomröstningar oftare än i dag. Då kan vi lära oss att använda dem som det är tänkt, nämligen som ett värdefullt och viktigt komplement till den representativa demokratin.”

Sedan 1994 har vi haft fem allmänna val. Som professor i statskunskap borde Oscarsson veta att det fram till dags dato har det i Sverige väckts över 100 folkinitiativ sedan 1994. Knappt en 15-tal ledde till folkomröstning. Det är väl ganska många för att lära sig något? Men det man verkligen lärde sig var att man var tvungen att förstärka lagen för att ge mer legitimitet till folkomröstningar, som annars avslogs av ren slentrian. Oftast för enkelt på grund av att det störde politikernas planer. Senast i raden var det Vägvalets folkinitiativ som samlade 28 000 namn.

I en tredje artikel i GP:s pappersutgåva finns en del konstigheter i den analys som görs om hur, var och när en folkomröstning ska hållas. Bland annat hur frågan ska formuleras och genomförandedatum. Enligt förarbetena till lagen om förstärkt folkinitiativ är det viktigt att få bra valdeltagande för att undvika ifrågasättande av ett lågt röstdeltagande från de folkvalda. Fullmäktige ska inte heller försöka manipulera frågeställningen på valsedeln.

Det är väl givet att ett genomförande ska ske i anslutning till de allmänna valen då vi vet att valdeltagandet i dessa val är högt? Allt annat är ju ett försök för att förminska ett resultat (bara aktuellt om det blir ett Nej förstås). Vägvalet kommer att respektera utfallet oavsett då vi anser att det viktigaste är att vi får ett trovärdigt resultat som vi kan följa utan att det ifrågasätts. Oavsett ett ja eller nej till trängselskatten.

Vägvalet vill endast en sak: Att återupprätta demokratin i en fråga som tagits odemokratiskt över huvudet på göteborgarna. Låt därför folket rösta om trängselskatten och endast den!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Sopplunch och trängselskatt

torsdag, 22 september, 2011

Gårdagens lunch tillbringade jag i Älvrummet för att lyssna på medborgardialogen. Det kom tyvärr inte oväntat att bli en monolog.

Självklart inledde man presentationen med dagisfilmen om varför vi ska genomföra det Västsvenska Paketet.

http://www.denlivligastaden.se/

Och den blev inte bättre på storskärm.

Första presentatören började med att säga att trängselskatten ska ses som en del i Västsvenska paketet och är bestämt av Riksdagen. Varken mer eller mindre. Det som utelämnades var ju faktiskt att Göteborgs kommun begärde att få trängselskatt och att det är kommunen som äger frågan. Det har vi fått bekräftat tidigare från Finansdepartementet. Presentatören sa att trängselskatten skulle medföra att biltrafiken minskar med 20 procent medan man tidigare pratat om 10 procent. Lite förvirrande blev det också vad man menade när man sa att nettointäkten per år blir 1 miljard från trängselskatten. Beräkningarna i förslaget pratar om en nettointäkt på 700 miljoner och 300 miljoner i administrativ kostnad. Vidare fortsatte man att upprätthålla skenet av att utländska bilar ska bli beskattade. Detta kommer aldrig att ske då det strider på EU-reglerna.

Kurt Larsson (som lagt förslaget om Västlänk 2021) ställde även en fråga om bortfallet av skatteintäkter, då trängselskatten är avdragsgill, är medräknat i kostnaderna. Efter kort förvirrande svar konstaterade moderatorn att detta är medräknat i intäkterna, men detta stämmer förmodligen inte.

Transportstyrelsen var representerat som förklarade hur vi ska betala trängselskatten i tid för att slippa betala tilläggsavgifter som för övrigt är 500 kr och som diskuterats innan om den överhuvudtaget är skälig.

Till sist presenterade Västtrafik vad de gör för att förbereda kollektivtrafiken inför införandet av trängselskatten. Västtrafik har en stora utmaningar framför sig och det lär inte bli lätt. Man konstaterar att det behövs 5000 busschaufförer för att klara kapacitetsökningen. En utbildning av en busschaufför kostar ca 100 000 kr. Det innebär en kostnad på ca en halv miljard. Något man troligen inte heller hade räknat med. Mest intressant var statistik som pekar på en nedåtgående trend gällande körkortsinnehav.

Av de yngre grupperna har en minskning skett med ca 20%. Även personer i medelåldern har minskat sitt körkortsinnehav. Här uppstår igen en tvetydighet som går stick i stäv med siffror som indikerar att trafiken överdrivet kommer att öka. Om den nya generationen inte tar körkort så måste det innebära att de färdas på annat sätt vilket kommer att medföra en frivillig transportväxling. Ytterligare ett tecken på att trängselskatten införs i annat syfte d.v.s. att den är en ny skattebas.

En stor brist är att det inte gavs något större utrymme till frågor. I en öppen dialog borde frågestunden få ta mer plats vid sammankomster i Älvrummet.

Frågestunden avslutades med frågan vad Västtrafik gör för att hantera redan idag överbelastade linjer. Även här var svaret att det är en utmaning för Västtrafik.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Motion om folkomröstning bordlagd och favorit i repris

måndag, 21 mars, 2011

I förra veckan skulle vår motion gällande folkomröstning om trängselskatten behandlats i kommunstyrelsen. Vi blev väl föga förvånande när Anneli Hulthén (S) valde att bordlägga motionen. Istället bortförklarar hon bordläggningen med att hur ska finansieringen av paketet göras utan trängselskatten. Trångsyntheten är enorm. Nu handlar det om att HELA paketet är odelbart, allt eller inget. Ingen verkar ha förmågan att slå isär paketet och räkna på lägre kostnader. Om Västlänken tas bort ur paketet på 34 miljarder så vi har vi endast 14 miljarder att finansiera.

Lyssna på Hulthéns bortförklaring här om att skjuta på folkomröstningen, något hon själv har lovat tidigare.

Vidare säger Anneli Hulthén (S):

”Vi vill bara vara tydliga med att vi alla har ett ansvar – kommunalt, regionalt och statligt – när det gäller finansieringen av hela Västsvenska paketet.”

Här är ju en underliggande fråga som kommunen och regionen lagt sig platt för. VARFÖR ska infrastruktur finansieras av kommunen och regionen. Så har det inte gått till innan.

Kommunstyrelsen sa även ja till att höja trängselskatten från 2015, vilket innebär 22% ökning på det högsta beloppet (ökar från 18 kr till 22 kr). Vi har inte ens satt spaden i backen och redan nu regleras skattenivån. Vem tolererar en skattehöjning med 22%? Precis som vi skrev i en tidigare debattartikel stod inte politikerna upp för göteborgarnas intresse, utan sätter statens behov av pengar före.

Miljöpartiet väljer också att skicka med ett yttrande om att höja maxbeloppet till mer än 60 kr per dygn i remissvaret till Finansdepartementet (läs yttrandet här). Detta innebär om det går igenom att årskostnaderna blir mycket högre för gemene man.

Alliansen trycker på att även utländska bilar ska beskattas, vilket vi gång på gång påpekat att det inte går enligt gällande EU-regler för befintliga vägar. Det är därför regeringen har valt att kalla det trängselskatt, för att kunna få in pengar på redan byggda vägar.

Alliansen gör en favorit i repris och säger att de vill ta bort Älvsborgsbron ur trängselskatteområdet. Jan Hallberg (M) gjorde samma sak en vecka innan kommunalvalet 2010 för att bara dagar efteråt konstatera att det inte går eftersom drygt 20% av skatteintäkterna kommer därifrån. Läs vårt tidigare blogginlägg om detta här. Att föreslå saker som inte går att genomföra, är inte det definition på en populistisk ståndpunkt?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trängselskatten föreslås höjas med 22 procent

lördag, 5 mars, 2011

I förrgår kunde vi läsa i GP om att Finansdepartement föreslår att trängselskatten ska höjas från 2015. Höjningen är på cirka 22% vid högtrafik. Dessutom flaggar samma departement för ytterligare höjningar, utan att i dagsläget ange hur mycket eller när.  Skälet för höjningarna påstås vara ökade byggkostnader.

Nu uppstår läget som Vägvalet hela tiden varnat för:

Trängselskatten kan i princip höjas med precis så mycket som finansministern eller regeringen önskar och precis när som helst. Saknas det pengar i stadsbudgeten vrider de bara lite på pengakranen. Ingen lokalt vald politiker har något att säga till om saken. De kan yttra sig, men inte mer än så. För väljarna är det än värre, det är absolut ingen som lyssnar. Vem accepterar i andra sammanhang att en skatt höjs godtyckligt med 22% utan att man får något för det? Tänk om dagistaxan höjdes med 22% och man skyllde på att det hade blivit dyrare att bygga daghemmen.

Vägvalet skrev igår en debattartikel om höjningen på gp.se. Där står bland annat:
Enligt de första planerna för trängselskatten skulle varje passage i Göteborg kosta 10 kronor. Nu är den redan uppe i 22 kronor i högtrafik, en höjning som får den så kallade flerpassageregeln, som innebär att bara en passage per timme betalas, i praktiken att framstå som rena bluffen. En heltidsarbetande normalbilist hamnar farligt nära 10 000 kronor om året i trängselskatt och med höjningen kommer allt fler att få betala maxtaxan på 60 kronor/dygn.

Och vad var det vi sa? Någon beskattning av utländska fordon är inte i sikte. I stället ska den svenska transportnäringen straffbeskattas ytterligare och den utländska gynnas. Sannolikt ett unikt skattebeslut i hela EU. Hur kan en regering som säger sig stå för ökat företagande samtidigt försämra svenska företags konkurrenskraft? Det går inte ihop!

Idag vet ingen var det här ska sluta. Kan det verkligen vara rimligt att en orättvis skatt skall kunna höjas till nivåer som göra att bara folk med mycket höga inkomster har råd att äga en bil? Finns det inte någon gräns för när en sådan skatt blir kontraproduktiv och andra negativa effekter tar överhanden. Det verkar inte så.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Guldregn över trafiken

fredag, 28 januari, 2011

Redan igår fanns det en indikation från Jonas Ransgård (M) att man nu är lovad pengarna från trängselskatten 2013. Enligt artikel i GP idag så guldregnar det över trafiken. Näringsdepartementet lovar brett och stort 800 miljoner redan 2013 från trängselskatten. Igår skrev vi om att Anders Ygeman (S) nu anmäler regeringens hantering av trängselskatteintäkterna i Stockholm till konstitutionsutskottet. Enligt Ygeman så betalas inga pengar ut till Stockholm Stad. Låter märkligt att Göteborg får andra besked utan att ha betalat in en enda skattekrona.

Styrgruppen fattade också beslut om att utreda trängselskattegränserna i Mölndal och södra Guldheden. Här fanns i det första förslaget cirka 50 fastigheter i Mölndals kommun som inte kunde åka till sin egen kommun utan att betala trängselskatt. Med ändringen av skattezonen löste man det problemet men samtidigt innebär detta att cirka 3 000 hyresgäster i södra Guldheden inte kan komma till sina servicecentra i Göteborg utan att betala trängselskatt.

Jonas Ransgård (M) säger:

”Nu är styrgruppen överens om att lösa detta problem genom att de cirka 50 fastighetsägarna i Mölndal får ett undantag från trängselskattezonen så att de kan resa till kommuncentrum utan att betala.”

Då kanske hela Backa ska skrika lite till så att tullstationerna försvinner så att man kan ta sig till Bäckebol, IKEA och Byggmax på andra sidan motorvägen som planeras i det reviderade förslaget?

Vidare säger han:

”Det förslaget hinner inte komma med i den första propositionen från regeringen men kommer med senare”

Vi förstår inte riktigt hur allt ska lösas i de olika propositionerna och i vilken ordning. Just nu är det lite rörigt när alla säger olika saker om när olika frågor ska hanteras. I december uttryckte Trafikverket att det var bråttom att besluta om det reviderade trängselskatteförslaget för regeringen skulle hinna lägga sin proposition i vår. Trafikverket håller just nu att upphandla alla stationer enligt båda trängelskatteförslagen vilket påvisar en viss osäkerhet.

I samband med diskussionerna om att lägre trängselböter dröjer (idag femhundra kronor om man betalar så lite som 10:- för sent) i Stockholm (Riksdag och Departement) säger Jan Larsson, ämnesråd vid Finansdepartementet:

”Vi har fått besked om att frågan om tilläggsavgiften ska behandlas i samband med övriga frågor om trängselskatten som ska utredas. Det arbetet har inte börjat än men blir gissningsvis klart någon gång i höst.

Har Näringsdepartementet och Finansdepartementet olika uppfattningar när propositionerna ska läggas?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trängselskattemiljoner når inte staden – DN

måndag, 20 december, 2010

I DN kunde man i lördags läsa att trängselskattemiljonerna inte når Stockholm över huvudtaget.

Anna Wesäll, ansvarig för trafik och regionfrågor på Stockholms handelskammare, säger:

”Vi varnade för detta i samband med folkomröstningen. Skattesystemet är sådant att det aldrig finns garantier för att pengarna hamnar på ett visst ställe.”

Precis samma sak har Vägvalet poängterat gång på gång. Nu visar sig verkligheten sådan i Stockholm som haft trängselskattesystemet i drift ett tag. Pengarna lämnas inte tillbaka till regionen eller kommunen utan behålls av regeringen. Än så länge har Stockholmsregionen inte fått särskilt mycket pengar tillbaka. Enligt regeringens egen redovisning har 673 miljoner hamnat på finansdepartementet utan att betals ut till regionen.

Vidare säger Anna Wesäll att:

”Närinsglivet numer ser en nytta med trängselskatter som en metod att få pengar till de gigantiska investeringar som behövs för att Stockholm ska få en fungerande trafikapparat med mer spår och mer vägar.”

Detta är också något Vägvalet påpekat. Västsvenska Industri och Handelskammaren har högflygande tankar om att skapa vansinniga projekt i regionen som ska gynna näringslivet på medborgarnas bekostnad.

Det är dags att debatten vaknar till liv då många frågetecken uppstår och påhittade förklaringar kring införandet av trängselskatt i Göteborg florerar högt och lågt. De andra partierna borde nu krypa fram och diskutera dessa frågor på allvar och förklara för medborgarna vad trängselskatten innebär istället för att gömma sig.

Läs hela artikeln i DN här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Pressmeddelande: Göteborgs kommun är inte tvingad att införa trängselskatten enligt Finansdepartementet

onsdag, 10 november, 2010

Idag fick Anna Irving (VV) äntligen svar från Finansdepartementet på sin fråga, som hon ställde den 8 oktober 2010, om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Svaret är helt i linje med vad Vägvalet sagt det senaste halvåret.

Fi2010/4602

Hej Anna

Tack för din e-post till Finansdepartementet. Du har fått vänta länge på svar på din fråga om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.

Vänligen

Finansdepartementet

Vägvalet ställer sig därför kritiskt till de partier och dess förespråkare som under hela valkampanjen och även än idag hävdat att man är tvingad av regeringen att införa trängselskatten. Vägvalet kan inte se annat än att man vilseleder Göteborgs invånare i frågan. Det är dags att på allvar börja diskutera alternativa lösningar då beslutet inte är i linje med vad väljarna vill ha.

Vägvalet
Theo Papaioannou, Partiledare
theo.papaioannou@vagvaletgbg.se
0734-42 45 42