Inlägg märkta ‘fiasko’

Linbanan lär bli nästa kommunala fiasko

torsdag, 7 december, 2017

I måndags publicerades GP Vägvalets senaste debattartikeln om den planerade linbanan. Projektet är ett högriskprojekt eftersom det finns så få experter tillgängliga. Ja, i en artikel som publicerades i går på gp.se framgår det att hela projektet vilar på en enda persons kunskaper!

Per Bergström Jonsson (som också skötte utredningen om undantaget för trängselskatten i Backa) säger till GP:
Det finns betydande risker på grund av projektets karaktär i sig. Varken vi eller den expertis som vi än så länge har möjlighet att ta hjälp har någon vidare linbaneexpertis. Förutom en person. Så i dagsläget är vi beroende av kalkyler och beräkningar från en person.

För en lekman låter detta helt vansinnigt. Ska vi lägga ut mer än 1 miljard skattekronor (kalkylen sägs dessutom vara väldigt osäker) baserat på vad en enda expert sagt? Varför finns det ingen med sunt förnuft i beslutsfattande ställning som är beredd att dra i nödbromsen innan man helt spårat ur? Denna expert representerar för övrigt – i sann Göteborgsanda – det företag som tros vinna upphandlingen av linbanan!

Ansvarigt kommunalråd Johan Nyhus (S), han som brukar påstå att han håller budget fast han i verkligheten misslyckats med det gång på gång, verkar mest vara bekymrad över tidplanen. På frågan om vi kommer att kunna åka linbana i Göteborg 2021, svarar han: ”Jag hoppas det. Men jag kan inte säga tror. Men jag hoppas. Jag kan säga att vi slår knut på oss för att det ska ske. Det finns inte någon som inte gör sitt allra yttersta.” Det vore ju bättre om han slog knut på pengapåsen och låste in den i kassaskåpet.

Vägvalet skriver: ”Det står inget i avtalet om vem som betalar alla de fördyringar som nästan alltid uppstår i infrastrukturprojekt. Det står dock att staten bara ersätter för inflationen vilken i dag är under två procent, medan Göteborg betalar skillnaden mellan byggnadskostnadsindex och inflationen. Det står också att samhällsnyttan av investeringen ännu inte är fullt utredd och som alla vet är ju kostnadsberäkningarna ännu osäkra.

I torsdagens GP kan vi dessutom läsa att kommunen är tvungen att köpa mark av Volvo och Chalmers för linbanestationerna. Ryktet säger, enligt GP, en halv miljard, men Bergström Jonsson förnekar detta och kallar summan betydligt mindre än hälften. OK, låt oss säga en fördyring med 200 miljoner då. Oavsett beloppets storlek är det pengar som ändå inte finns.

De börjar bli många fördyringar att hålla reda på nu, men linbanan riskerar helt klart bli nästa kommunala fiasko.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Projektet UPP! eller var det SE UPP!

söndag, 4 december, 2011

Idag kan vi läsa om detta makalösa projekt i GP. Var ska man börja? (Läs även här i GP och för den som vill kan jag rekommendera att läsa hela artikeln i pappersutgåvan.)

Jag kan inte riktigt avgöra vad jag anser är mest beklämmande. Att stadens majoritet försöker försvara projektet eller att kontroller inte funnits?

GP skriver att som mest har 195 ungdomar fått ett arbete eller annan sysselsättning genom Upp-projektet med snart två tredjedelar av projekttiden gången. Målet var 4 200. Projektet har tilldelats 63 miljoner kr. Även om det är ca 20 miljoner från EU-bidrag återstår väl ändå ett ansvar om att sköta pengar inom offentlig förvaltning på rätt sätt?

Mats Arnsmar (S) skriver på de Rödgröna i Göteborgs blogg:

”Var och varannan månad kom det nya varsel om tusentals uppsagda från fabrikerna på Hisingen. Det var krigsrubriker i tidningarna om den internationella finanskrisen. Om jag inte missminner mig var då ungefär 4 500 arbetslösa ungdomar registrerade vid Arbetsförmedlingen i Göteborg. I den nya larmprognosen som vi fick på bordet i april pekade kurvorna rakt nedåt. Antalet registrerade arbetslösa unga i Göteborg väntades fördubblas fram till årsskiftet 2009/2010.”

Den rödgröna majoriteten kände sig manad till att visa på handlingskraft för att klara av situationen vilket är helt ok i sig.

Men sedan följer flera bortförklaringar:

”Man kan tycka det är lite märkligt att inga prognosmakare förutsåg detta.”

”Efter valet 2010 hade inte jag längre rotelansvar för arbetsmarknadsfrågorna, men jag vet att de har förhandlat ner volymerna.”

”Men vad tidningen framställer som ett misslyckande för projektet – ’att det bara bidde en tumme’ – är i grunden ett resultat av att vi till all lycka inte drabbades av den katastrof för unga på arbetsmarknaden som alla prognosmakare trodde skulle komma.”

Till att börja med så skylls det på prognosmakarna men andemeningen är att vi ”gjorde som dom sa”. Vidare verkar inte överlämning efter och före val vara de rödgrönas starka sida. Det är väl självklart ett misslyckat projekt när man inte når utsatta mål? Som alltid i alla projekt måste ledningen fråga sig om projektet har en nytta eller inte. Finns det en efterfrågan av det som projektet ska leverera? Om det nu råder kritiska samhällsfaktorer bör ju styrgruppen vara ännu mer uppmärksam. Om det nu fanns en styrgrupp?

Anneli Hulthén (S) fortsätter bortförklaringarna i sitt blogginlägg:

”Men intentionen var att starta åtgärder för att minska effekterna av ungdomsarbetslösheten. En granskning av den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik gentemot ungdomar hade också varit önskvärd i det sammanhanget.”

Intentionen håller jag med om var rätt, men styrningen är dessvärre inte lika bra. Att sedan fortsätta med att begära att en granskning även ska göras av den borgerliga regeringen förstår jag inte. Var inte projekt UPP! att sätt att visa regeringen hur man skulle göra?

Bara i den här sammanställningen finns ju flera poster att ifrågasätta om det tillför någon nytta till projektet. Lokalhyran på 3 200 000 kr sticker ju ut ganska markant och är ca 5 av projektbudgeten (8 % av kommunens pengar om vi räknar av EU-bidraget). Vad för nytta har ungdomar som ska ha arbete att denna lokal finns på Drottningstorget?

Enligt GP så var beslutet trots allt enhälligt i kommunstyrelsen:

”Beslutet om Projektet Upp fattades efter initiativ från socialdemokraterna, vänstern och Miljöpartiet hösten 2009, men beslutet var enhälligt i kommunstyrelsen.”

Även Alliansen borde finputsa sina överlämningar efter val.

Hulthén säger vidare att:

”Vad planen framåt är när vi eventuellt går in i en än mer turbulent ekonomisk situation vet vi heller ingenting om.”

Jag säger bara: Inga mer projekt av karaktären UPP!

En råd: Om det ska göras fler insatser i form av projekt på lösa grunder och ”dåliga” prognosmakare, se då till att ha en ordentlig projektorganisation med en styrgrupp som håller koll på projekten!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Läs mer och följ utvecklingen om UPP: