Inlägg märkta ‘egnahem’

Ny egnahemsrörelse kan ge billigare bostäder

torsdag, 9 november, 2017

I går publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om en viktig pusselbit för att lösa bostadsbristen i Göteborg.

Vårt förslag är att man nu återstartar egnahemsrörelsen från 1940-talet. Idén bakom den var att folk som inte var förmögna kunde bygga sitt eget småhus och bidra med kontantinsatsen genom eget arbete. Genom att erbjuda tomträtt undveks höga tomtpriser och man behövde inte låna pengar till kontantinsats och tomtinköp. Detta blev överkomligt för andra än bara de som hade mycket pengar.”

Detta ledde till massor av småhus i exempelvis Bräcke, Utby och Fräntorp. Vägvalet kommer att lägga en motion till kommunfullmäktige om att utreda och genomföra detta.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Avveckla stadsdelsnämnderna helt och hållet

måndag, 24 september, 2012

När Skolinspektionen genomförde sin tillsyn av olika skolor i Göteborg fann de uppenbara problem med likvärdigheten. Eleverna får inte samma chanser att lyckas lära sig räkna, skriva och läsa. Detta borde väl ändå Pelle Berglund (S) ha noterat i GP:s artikel den 20 september (pappersutgåvan)?

Berglund anklagar istället Alliansen i en replik i GP för att inte stå för SDN-reformen. Stadsdelsnämnderna, som Socialdemokraterna själva var emot när de en gång i tiden infördes. Tyvärr känns det mer som att Berglunds reaktion handlar om ett försvar av de rödgrönas misslyckande med skolan efter snart 18 år vid makten.

Att skriva att medborgaren ska ha nära till sina politiker är ju lite magstarkt från Berglund som samtidigt motarbetat husägare i bl.a. Skogaberg att få sina mögliga putsfasader renoverade. Ett tecken på hur medborgarinflytandet försvinner i den kommunala bolagssfären och andra intressen går före. Ytterligare ett misslyckande från den rödgröna majoriteten.

Stadsdelsnämnderna som ”närdemokrati” fungerar inte. Nämnderna tillsätts centralt och medborgarnas möjlighet att påverka är minimal. Trängselskatten är bara ett exempel där stadsdelsnämndernas förlängda demokratiska arm misslyckats kapitalt, då stadsdelspolitikerna inte kan påverka situationen över huvudtaget. Vad hjälper det att jag som Backabo tar kontakt med ordförande för Norra Hisingen, Tord Karlsson (S), när han upprepar det som de rödgröna säger centralt?

Även äldre- och barnomsorgen borde läggas under samma tak så att alla medborgare får likvärdig service var de än bor i Göteborg. Och då blir det inte mycket kvar för stadsdelsnämnderna att hantera.

Avveckla därför stadsdelsnämnderna helt och hållet och låt samhällsfunktioner som ska vara lika över staden hanteras av en och samma facknämnd. Huvudmålet måste ju ändå vara likvärdighet till medborgaren oavsett var man bor i staden.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1