Inlägg märkta ‘Claes Westberg’

PM: Ny partiledare för Vägvalet

onsdag, 22 februari, 2017

theo_claes

Theo Papaioannou, Vägvalets nuvarande partiledare, har innan jul meddelat valberedningen att han ställer sin plats till förfogande som partiledare till nästa årsmöte då ny partiledare ska väljas. 

Valberedningens ordförande, Kent Mattson, säger:

”Theo Papaioannou har meddelat oss att han inte avser ställa upp för omval gällande posten som partiledare för Vägvalet i år. Theo Papaioannou har under en längre tid gjort ett utomordentligt bra arbete för Vägvalet och vi har stor förståelse att han väljer att lämna över posten till någon annan. Därför har vi under hösten arbetat med att kartlägga olika kandidater för posten. Vi har kommit fram till att nominera Claes Westberg till årsmötet som kommer att äga rum den 25 mars. Claes Westberg har lång erfarenhet inom den kommunala verksamheten då han bland annat varit trafikdirektör för Trafikkontoret i Göteborg. Hans engagemang i Vägvalet har funnits sedan flera år tillbaka och vi anser att han kommer att vara perfekt för rollen som partiledare för Vägvalet. ”

Theo Papaioannou säger:

”Det hela började som en liten protest i början av 2010 på grund av trängselskattefrågan men utvecklade sig till något mycket större. Vägvalet har nu varit delaktigt i göteborgspolitiken över två val och hittills hela 7 år.Under denna tid har vi lyckats visa att göteborgarna inte ville ha trängselskatt då 57 procent faktiskt röstade nej i folkomröstningen som hölls 2014.

Under sin verksamma tid har Vägvalet även breddat sitt engagemang till flera politiska frågor och har sedan länge ett program för de stora kommunala frågorna. Idag har Vägvalet en ganska stor påverkan i flera viktiga frågor (LoV, Göteborg Buss, Central Skolnämnd m.m.) då det råder ett minoritetsstyre i kommunen efter senaste valet.

Det har varit en fantastisk resa att få vara med och grunda och leda Vägvalet men också en tuff tid då arbetet skett parallellt med mitt ordinarie heltidsarbete. I den roll jag nu har i mitt arbetsliv så kräver det hela mitt engagemang. Likaså känner jag att det är viktigt att disponera min tid med hänsyn till familj och barn. Med knappt två år fram till valet 2018 är detta rätt läge att lämna över till en ny ledare som helhjärtat kan arbeta med att utveckla Vägvalet inför nästa val.

Jag har meddelat valberedningen att jag gärna kvarstår som styrelseledamot och bistår med mina erfarenheter och hoppas att årsmötet godtar detta. Mitt arbete i kommunfullmäktige fortsätter som tidigare.

Valberedningens förslag till efterträdare är ett mycket klokt och bra val då Claes Westberg har lång erfarenhet inom kommunen och stor kunskap i flera kommunala frågor. Jag är nöjd med denna nominering och är helt övertygad om att Claes är en tillgång som ledare för Vägvalet och hoppas att medlemmarna på årsmötet delar detta. ”

Claes Westberg säger:

”Det är mycket hedrande att nomineras för att ta över efter Theo Papaioannou som partiledare för Vägvalet. Jag har därför tackat ja och hoppas att årsmötet är av samma uppfattning. Theo har gjort ett fantastiskt arbete med partiet och är omtyckt och respekterad inte bara av våra medlemmar utan även brett i göteborgsområdet. Jag är glad över att Theo vill stanna kvar i partistyrelsen. Det bäddar för att vi står starka inför kommande utmaningar.

Vi kommer att fortsätta den inslagna politiken med att fokusera på omsorgsfrågor, som att driva LoV vidare, skolfrågor med en gemensam skolnämnd för Göteborg, integrationsfrågor, samt stadsutvecklings- och trafikfrågor. Vi kommer att kämpa vidare mot beslutet att bygga Västlänken med vidhängande trängselskatt och fortsätta att driva frågan om en utvecklad och förbättrad lokaltrafik. Därvid vill vi öka stadens inflytande över stadstrafiken, som utgör en av huvudkomponenterna i stadsutvecklingen.

Vi arbetar också vidare för ett öppnare samhälle med större inflytande för medborgarna, och med att förändra ’Göteborgsandan’ till något positivt.”

Kontakt

Kent Mattson
Ordförande valberedning, Vägvalet
0769-484250

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet
Tel. 0734-42 45 42

Claes Westberg
Nominerad partiledare för Vägvalet
Tel. 0721-94 74 04

Debatt – Satsa på en snabbfärja mellan Norra Skärgården och Göteborgs centrum

lördag, 7 juni, 2014

I torsdags den 4 juni skrev Vägvalets kandidater för Västra Götalandsregionen, Claes Westberg och Claes-Åke Henricsson, en debattartikel i Torslandatidningen om att satsa på en färja mellan Norra Skärgården och Göteborgs centrum.

Westberg och Henricsson skriver bland annat:

”Den ökade trafiken från Norra Skärgården in till centrala Göteborg utgör idag ett problem utmed Hjuviksvägen, som regelbundet lastas med stora mängder biltrafik varje gång en färja kommer in eller skall gå. De köer som då uppstår hindrar inte minst busstrafiken.”

”Idag tar det en timme att åka färja/buss från Pinans färjeläge till Brunnsparken. För några år sedan prövades en snabbfärja mellan Gamla Färjeläget och Rosenlund och blev en stor framgång. Färjan var full av folk och tog en knappt en halvtimme. En färja skulle kunna köra en tur i timmen i vardera riktning, två färjor varje halvtimme och fyra färjor varje kvart. När nya kollektivtrafikterminalen Skeppsbron blir färdig nästa år, blir det den naturliga terminalpunkten i Göteborg, några få minuter från Brunnsparken.”

”Visserligen fördelas vinster på olika parter, invånarna i Öckerö och Göteborgs kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen (Västtrafik), men har man förhandlat fram en sådan komplicerad historia som Västsvenska paketet mellan Trafikverket, regionen och berörda kommuner, framstår denna färjeförbindelse vara en smal sak.”

”Vi inom partiet Vägvalet vill att regionen utreder möjligheterna att erbjuda Öckeröborna att komma till centrala Göteborg på ett snabbt, effektivt och bekvämt sätt. Detta skulle också förstärka regionens marina tradition.”

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalets kandidater för Västra Götalands-regionen fastställda

måndag, 24 mars, 2014

Vägvalets kandidater och vallista för Västra Götalandsregionen har nu fastställts. På årsmötet som ägde rum den 22 mars 2014 presenterades vallistan med de personer som kommer att ställa upp för Vägvalet. Toppnamnen utgörs av bland annat Claes Westberg och Karin Törnqvist.

Nedan presenteras 10 i topp:

1. Claes Westberg
2. Karin Törnqvist
3. Anders Trewe
4. Inger Bergström
5. Anders Biveby
6. Claes-Åke Henricsson
7. Kristin Jakobsson
8. Hans Jingryd
9. Stefan Robertsson
10. Theo Papaioannou

Läs mer om kandidaterna här

Se hela listan här

Läs vår politiska inriktning för regionvalet 2014 här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

GP debatt: Västlänken lika medioker trots nya kalkyler

lördag, 7 september, 2013

Idag skriver Claes Westberg, före detta trafikdirektör i Göteborg, om Västlänken och dess beräkningar som enligt honom inte riktigt stämmer med de reviderade lönsamhetssiffror som Trafikverket presenterat.

Gällande samhällsekonomiska beräkningar skriver Westberg:

”Samhällsekonomiska beräkningar används främst för att räkna fram det bästa av flera alternativ, men i dag tycks de också användas för att ’räkna hem’ investeringar som Västlänken. Men dessa beräkningar ger inte några pengar, utan det är som vanligt höjda skatter som får betala kalaset.”

Vidare skriver Westberg gällande Olskroken och Västlänken:

”Undret kom i form av en utbyggnad i Olskroken som medförde en högre kapacitet för all tågtrafik oberoende av Västlänken. Man kan förstå att en sådan utbyggnad skulle ge högre kapacitet och mer tillförlitlig trafik men att den skulle ge gigantiska tidsvinter är svårare att förstå. Olskroken ger dessutom vinster oaktat Västlänken och kan inte specifikt tillföras just den. Utan Olskroken är Västlänken lika dålig som den alltid har varit.”

I Trafikverkets beräkningar har man missat att ta hänsyn till vad tillkommande resenärer som ställer bilen kommer att förlora i tid:

”Då har Trafikverket inte ens beaktat det faktum att alla som förväntas ställa bilen och ta tåget i framtiden, får en stor restidsförlust. I stället har man räknat att de tillkommande resenärerna till Västlänken får en restidsvinst, jämfört med om de skulle ha tillkommit utan Västlänken, som de uppenbart inte skulle ha gjort. Trots det, räknar Trafikverket med en restidsvinst på 15 Mdr, vilket indikerar en restidsvinst på 50 min per dag och resenär, även för dagens tågresenärer. Om man räknar mer realistiskt med att de tillkommande resenärerna förlorar 50 min per dag i stället, då de ställer bilen och åker tåg, försvinner nästan hela restidsvinsten och blir en förlust.”

Trafikverket har även dubbelräknat nyttor:

”Boråsbanans utbyggnad motiveras bland annat av att Västlänken kan utnyttjas effektivare och då kan inte samma nytta tillgodoräknas Västlänken, för då finns det ju ingen nytta kvar som motiverar Boråsbanans utbyggnad.”

Gällande kostnadsökningen skriver Westberg:

”Trafikverket har angivit en kostnad för Västlänken på 24 Mdr, inklusive den så kallade skattefaktorn på 30 procent och uppräknat från 2009 till 2013 års priser. Det indikerar en kostnad för Västlänken, i 2009 års priser, på blott 17 Mdr utan skatteeffekt, alltså 3 Mdr mindre än tidigare angetts. Att lägga till en skattefaktor på 30 procent är etablerat sätt vid samhällsekonomiska beräkningar. Beräknade finansierings- och uppbördskostnader på 8 Mdr är inte medtagna, med motiveringen att det brukar de inte. Om man räknar upp den etablerade kostnaden på 20 Mdr till 2013 års priser och lägger till skattefaktorn på 30 procent, samt ränte- och uppbördskostnader, blir priset 36 Mdr, alltså högre än de angivna 24 Mdr.”

Westberg påpekar följande gällande mindre trängsel i lokala kollektivtrafiken:

”Angivna restidsvinster på 4,9 Mdr i form av mindre trängsel i lokala kollektivtrafiken i Göteborgs centrum får väl betraktas mer som ett skämtsamt inspel. En så stor tidsvinst förklaras av att det blir färre resenärer på spårvagnarna mellan Centralen och Haga eftersom stora mängder passagerare väljer att sitta kvar på tåget och gå av vid Hagastationen.”

”Detta är helt fel eftersom ju fler som åker kollektivtrafik, upp till kapacitetstaket, desto bättre blir det och eftersom det blir färre passagerare kommer det att bli glesare trafik och därmed längre restider i stället. Alltså restidsförluster i stället för restidsvinster.”

Vi undrar ju vad Trafikverket egentligen har för uppdrag? Är det att föra fram fakta och objektiva beslutsunderlag eller att försvara ett prestigeprojekt för politiken i Göteborg? Vi säger som tidigare: Gör om, gör rätt!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP: Hagaterminalen kostar 10 miljarder

tisdag, 29 juni, 2010

Idag fick civilingenjör Kurt G Larsson en snabb replik publicerad i GP på gårdagens debattartikel där trafikdirektörer, utvecklingsledare och andra gick till Västlänkens försvar i alla delar. Larsson stödjer det förslag om en vändslinga som tidigare lanserades av trafikdirektören i Göteborg Claes Westberg och Lennart Wassenius på Gatubolaget.

Larsson menar Västlänkens planerade stopp i Haga kostar skattebetalarna 10 miljarder extra, jämfört med ett av Banverkets tidigare utredda alternativ kompletterat med en vändslinga vid Centralen.

Med tanke på att det här handlar om tågpendlare i regionen, och inte en lokal tunnelbana , är den planerade Hagaterminalen av begränsat värde. Tillgängligheten är låg utan stora investeringar i parkeringshus, nya buss- och spårvägsterminaler med diverse rivningar.

Kurt G Larsson menar att alternativet han förespråkar i stort sett har samma kapacitet, till halva kostnaden och med mindre störningar under byggtiden.

Men helt klart har det gått prestige i den här frågan. Ansvariga politiker vill inte debattera frågan alls nu i valrörelsen. Då är det klokt att skicka fram tjänstemän att försvara det beslut de är åsatta att administrera. Och det krävs både personligt mod och förståelse för trängselskattens konsekvenser för att våga göra sin röst hörd i det klimatet. Claes Westberg, Lennart Wassenius och Kurt G. Larsson uppvisar både mod och förståelse. Och omsorg om skattebetalarnas pengar.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Alternativ till Västlänken

onsdag, 28 april, 2010

I dagens GP skriver före detta trafikdirektören i Göteborg Claes Westberg och Lennart Wassenius, infra-planerare på Gatubolaget, en debattartikel där de för fram alternativ till Västlänken som de ifrågasätter inte vara det mest angelägna och effektiva projektet man kan få för pengarna.

Nu börjar kritiken mot den planerade järnvägstunneln under Göteborg även komma från företrädare (och före detta företrädare) för kommunen. Westberg & Wassenuis skriver bland annat:

Västlänken är, på flera sätt, ett orimligt projekt” och de fortsätter ”Ersätt Västlänken med en pendeltågsslinga, i markplanet, vid Göteborg C. Pendeltågsslingan har jämfört med Västlänken många fördelar:

 * Den kan genomföras snabbt.

* Det är ett relativt enkelt projekt, vilket innebär minimala risker.

* Kostnaden är bara 15 – 20 procent av Västlänken, eller cirka 3 – 4 miljarder.”

Debattörernas avslutande uppmaning är inte nådig mot de politiker som fattat beslutet om Västlänken:

Kära politiker från höger till vänster, paketet i sin nuvarande form får underkänt. För ni håller väl med om att medborgarnas och trafikanternas pengar skall satsas i riktiga projekt? Projekt som ger maximal nytta och har god verkningsgrad?

Det kan inte sägas mycket bättre.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet