Inlägg märkta ‘christer lövkvist’

För bra för att vara sant?

torsdag, 25 september, 2014

För 11 dagar sedan röstade göteborgarna nej till trängselskatt. Med nästan 14 procentenheters övervikt röstade 56,89 procent nej av de som röstade.

Kommentarerna dagarna efter var positiva ur demokratisk synvinkel:

Den klara nej-segern i folkomröstningen var en riktig skräll. Men den kan inte viftas bort.” (GP:s ledare)

Även om folkomröstningen enbart är rådgivande är utslaget så tydligt att Göteborgspolitikerna inte kan nonchalera resultatet.” (GP:s ledare)

Resultatet är tydligt. Vi måste lyssna på göteborgarna och i första hand söka en annan finansiering”, sa Jonas Ransgård (M) till GT.

Vi måste vara extremt eftertänksamma och kloka om hur vi ska hantera detta. Vi har ett nej i till trängselskatten i folkomröstningen som vi måste förvalta och hur vi ska kunna genomföra de nödvändiga förändringar i Göteborg som vi har påbörjat med hjälp av trängselskatt, men utan trängselskatt”, sa Ulf Kamne (MP) till GT.

Vad händer sedan? Jo, några insändare i GP påpekar att de vet med sig att alla eller de flesta väljarna röstade nej för att få bort Västlänken. Nu var det störst andel nejsägare i de inte så välbeställda förorterna, tillåt mig tvivla på att dessa väljare brydde sig så mycket om Västlänken och en uppgrävd innerstad.

En del politiker, som Martin Wannholt (M), börjar till och med förvirrande prata om att anordna en ny folkomröstning. Bäst före-datumet för folkomröstningsresultat tycks alltid ha kort datum när folket röstar ”fel”.

Uppriktigt sagt är det svårt att förstå vad problemet är om en del röstade nej på grund Västlänken? Trängselskatten kom endast till för att finansiera Västlänken – det bekräftade trängselskattens pappa Göran Johansson i Christer Lövkvists GP-artikel för två år sedan. Utan trängselskatt, ingen Västlänk – och tvärtom. Att inte koppla ihop trängselskatten med Västlänken vore därför faktiskt mer ologiskt än att inte göra det.

Det fanns säkert många olika anledningar till att väljarna röstade ja respektive nej. Är vissa bevekelsegrunder mindre värda än andra? I en folkomröstning är det alternativet med flest röster som vinner.

Martin Wannholt vill nu genomföra någon slags opinionsundersökning för att ta reda på anledningarna till varför folk röstade som de gjorde. Statsvetare kommer säkert att ägna sig åt denna fråga, men politikerna som har att hantera folkomröstningsresultatet bör avstå från att övertolka olika bevekelsegrunder. Det finns redan en mycket bra opinionsundersökning om vad göteborgarna tycker: 175 561 har röstat nej! Och det tvärtemot vad de undermåliga opinionsundersökningarna före valet förutspådde. Vad ska en ny undersökning baserad på 500 personer tillföra? Den kanske blir lika felaktig som de andra var?

GP:s ledarredaktion kommer nu också fram till samma slutsats. I dagens ledare skriver man: ”Men en opinionsundersökning kan inte rimligen revidera resultatet av en folkomröstning.

Men den därpå följande brasklappen sänker tyvärr hela ledarsticket: ”Lika lite kan en rådgivande folkomröstning anses väga tyngre än ett kommunalval. Det demokratiska problemet är ju nämligen att samma väljare som röstade nej till trängselskatten röstade fram en överväldigande majoritet i kommunfullmäktige för partier som vill behålla trängselskatten.

Är det ett verkligen ett ”demokratisk problem” att väljarna sett folkomröstningen och partivalet som två helt skilda saker? Var någonstans i lagen om det förstärkta folkinitiativet står det att man som väljare måste bekräfta det man röstade på i en folkomröstning genom att välja ett parti som företräder samma sida? Ingenstans!

I slutklämmen förbereder GP.s ledare alla göteborgare på att folkomröstningen kan komma att köras över: ”Till sist är det oundvikligen kommunfullmäktiges ansvar att väga samman alla fakta och fatta bästa möjliga beslut för Göteborg i dag och i framtiden. Det kan innebära ett fortsatt ja till trängselskatten trots att det blev nej i folkomröstningen.

Egentligen var väl kommentarerna efter folkomröstningen för bra för att vara sanna? Men att begära någon slags förklaring från hundrasjuttiofemtusen väljare varför de röstade som de gjorde känns inte som någon framkomlig väg.

Läs hela GP:s ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Christer Lövkvist: ”Stoppa Västlänken genom att rösta nej i folkomröstningen”

lördag, 23 augusti, 2014

Personligen är jag inte motståndare till brukaravgifter, men kommer ändå att rösta nej den 14 september, i protest mot den arrogans Göteborgs politiker visat och visar i frågor som rör trängselskatten och Västlänken.

Så avslutar före detta GP-journalisten Christer Lövkvist sin debattartikel med rubriken ”Naiva politiker bakom Västlänken” i dagens GP. Lövkvist var den som granskade spelet bakom Västlänken i en lång och avslöjande artikel 2012 och den kan läsas här.

Han går därmed ett steg längre än det moderata kommunalrådet Martin Wannholt gjorde för ett par dagar sedan. För till skillnad från Wannholt drar Lövkvist konsekvensen av sina slutsatser. Wannholt säger sig vara för Västsvenska paketet, men mot Västlänken. Men det håller inte, eftersom Västlänken slukar cirka 60 procent av paketets 34 miljarder, så vad är det egentligen Wannholt är för?

Christer Lövkvist menar att Västlänken alltid har varit ett politiskt projekt, och inte alls nödvändigtvis det bästa och billigaste sättet att lösa kapacitetsproblemen vid Göteborgs Central. En uppgraderad centralstation ”kunde byggas snabbare, mycket billigare och skulle likt tunneln klarat de närmaste årtiondenas trafikökning. Men den var ingen tunnel och därmed politiskt dödförklarad”, skriver Lövkvist.

Angående de tillkommande miljarder som Wannholt varnade för skriver Lövkvist att det i dagsläget förstås är svårt att veta exakt vad notan slutar på. ”Det behöver inte gå så illa, men det kan bli värre. Stora infrastrukturinvesteringar, i synnerhet de som gäller spårbunden trafik, har en otäck tendens att hamna långt över budget räknat i pengar. Och under budget räknat i resenärer.

Lövkvist påpekar också vikten av att se till vad den totala kostnaden för Västlänken kommer att landa på, utöver själva byggkostnaden. Det är för oss som ska betala mindre intressant om den kallas för ”merkostnad” eller något annat. ”För gemene man hänger dessa kostnader ihop och det är fullt rimligt att säga att de sammantaget utgör prislappen för Västlänken.

Lövkvist är inte nådig mot de ”ledande politiker, såväl de rödgröna som inom alliansen, förefaller så obekymrade över Västlänkens brister och kostnader”. Antingen ser han att de tänker möta eventuella kostnadsökningar för Västlänken med höjd trängselskatt, trängselskatt i fler år och/eller längre tid på dygnet, eller att nuvarande politiker som Anneli Hulthén (S), Jonas Ransgård (M) och Kia Andreasson (MP) är politiska pensionärer när notan ska betalas. En tredje, enligt Lövkvist, mindre trolig förklaring till att de styvnackat motar alla förslag som inte stavas Västlänken är att de ”faktiskt tror att Trafikverket gissar rätt om kostnaderna”.

Trafikverket undgår inte heller kritik av Christer Lövkvist: ”Trafikverket vill i debatten framstå som opartiskt. Men varför anlitar då verket dyra PR-byråer för att i glättade broschyrer sprida budskapet om Västlänken som nyckeln till Göteborgs framtid?” Den frågan har vi i Vägvalet ställt i flera år utan att få något svar. Trafikverket tar sig rätten att informera – och undanhålla information, när det passar dem – precis som de bahagar.

Lövkvist slutkläm vänder sig till alla väljare: ”Tyvärr blir nu medborgarnas enda möjlighet att ifrågasätta Västlänken att rösta nej till trängselskatt.” Men är det inte snarare så att det är tack vare folkomröstningen som vi fortfarande har en chans att stoppa högriskprojektet Västlänken? Missa inte den chansen, utan rösta Nej i folkomröstningen den 14 september!

Läs hela Christer Lövkvists debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

rosta_vagvalet_sp-500x96

GP:s chatt med Anneli Hulthén gav få svar på frågorna

torsdag, 17 januari, 2013

Den 9 januari fick göteborgarna chatta med kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hulthén (S), om trängselskatten. 50 konkreta, vassa och väl formulerade frågor ställdes på gp.se

Många av dem handlade om folkomröstningen. Andra tog upp systemfel, Riksrevisionens kritik, betalstationernas placering och orättvisorna med trängselskatten. Svaren var inte direkt uttömmande. Hulthén gjorde som hon brukar, duckade och passade.

På frågan om varför man tvingas betala skatt när man lämnar betalzonen gav hon däremot en ny definition av trängsel: ”Det spelar ingen roll åt vilket håll vi kör. När man är ute på vägbanan så bidrar man till trängsel.

Frågor om folkomröstningen:

Henke: Kommer S att bevilja en folkomröstning?
Anneli Hulthén: Den frågan tar vi ställning till under våren. Men trängselskatten måste sättas i samband med hela västsvenska paketet. Ingen skatt, inget paket.

Tobias: Kommer ni följa folkomröstningens beslut om trängselskatt och hitta en annan finansiering eller struktur på paketet?
Anneli Hulthén: Det går inte att svara på. Vi har inte fått listorna från GT ännu. När vi får vi ta ställning.

Henke gav sig dock inte. Han påpekade att många protesterat mot trängselskatten. Han undrade vad hon tyckte om det. Han fick ett arrogant svar från Hulthén: Det är ju inte den enda skatt som det beslutas om som vi inte folkomröstar om.

Hulthén meddelade vidare att trängselskatten mycket väl kan bli permanent. Även om trängseln upphör och Västsvenska projektet är betalt.

Frågor om Riksrevisionens kritik avfärdades med en klackspark: Riksrevisionen granskar staten och inte Göteborg stad.

Frågor om den orättvisa trängselskatten:

Signaturen Lars påpekade vad Vägvalet framhållit hela tiden, att trängselskatten är orättvis. Den drabbar de med lägre inkomster som kör bil hårdast. Han lyfte även fram ett annat faktum: Den är inte ekonomiskt hållbar. Endast drygt hälften av trängselskattepengarna går till Västsvenska paketet. Resten, cirka 11 miljarder, försvinner i administration och räntor.

Varför väljer ni en lösning, trängselskatt, som är fördelningspolitiskt negativ, som ökar segregationen, och som är ineffektiv, när vi har den vanliga skattsedeln som löser dessa problem?

Än en gång duckade Anneli Hulthén. Hon påstod att hon inte kände igen siffrorna. Något som GP:s granskare av Västlänken, Christer Lövkvist, fann anmärkningsvärt när han GP-chattade i samma ämne någon dag senare.

Frågor angående trängselskattens systemfel:

Flera påpekade att trängselskatten har ett inbyggt systemfel. Grundförutsättningen är vi fortsätter köra bil i centrum. Med trängsel som följd. Annars blir det inga pengar. Samtidigt är det meningen att bilåkandet ska minska. Men då uteblir pengarna.

Signaturen Jon ställde problemet på sin spets med sin fråga: Hur mycket får trafiken minska innan man måste höja taxorna?

Anneli Hulthén: Vi har haft systemet inte ens i två veckor. Vi funderar inte nu på att höja taxorna. Däremot kan vi följa Sthlm där trafiken har minskat.

Han kan knappast vara ensam om att känna sig förbryllad över det svaret. Speciellt som vi vet att höjningen av trängselskatten redan är beslutad. 2015 höjs den med drygt 20 procent.

Frågor som inte besvarades eller hänvisades till andra:

Nicke: Hur förhindrar man att VL blir ett nytt Hallandsåsen, där regionen blir tvungna att skyffla in pengar på grund av felberäkning/konstruktion fel?

Anneli Hulthén: Varför skulle den bli en ny Hallandsås? Sträckan Trollhättan-Göteborg, där vi har ny järnväg, finns det fyra tunnlar, den längsta är tre kilometer. Där har det inte blivit någon Hallandsås.

Finns det göteborgslera i Bohuslän?

Nicke: Hur kommer det sig att utländska fordon som är minst lika miljöfarliga skall undantas från skatteplikten?
Anneli Hulthén: Det stämmer vi kan inte beskatta andra, ännu. Vi hoppas på besked från regeringen i februari.

SkatteJanne: När jag åker till tex Norge, Tyskland, Frankrike osv finns det vägtullar som alla måste betala om man ska passera. När det gäller trängselskatten i Stockholm och Göteborg är det bara Svenska medborgare som ska betala denna skatt. Varför är det så?

Anneli Hulthén: Svar i februari från regeringen.

Det är bekvämt att ha regeringen att skylla på, men det är de lokala politikerna som gått med på uppgörelsen som innebär att utlandsregistrerade bilar slipper skatt. Så har det fungerat i Stockholm sedan 2007 och är därför ingen överraskning.

Nära slutet av chatten kom en vass och vitsig fråga i sann Göteborgsanda. Humorn missade urgöteborgaren Hulthén helt.

Det är trängsel på akutmottagningarna också. Skall ni ta ut en extra trängselavgift på Sahlgrenska/Östra/Mölndal också? Och glöm inte att ta betalt en gång till när man går ut från akuten…

Det något obegripliga svaret från Hulthén blev att en sådan inkomstkälla för regionen skulle ses som en ”belastning”: För att inte belasta regionens budget ytterligare så är det kanske bättre att lägga trängselskatt på infrastrukturen än det förslag som du själv presenterar.

Frågor kräver svar. Annelie Hulthén dissade många och visste inte inte ens hur många miljarder av trängselskatten som försvinner i administration. Men varför bry sig om andras pengar?

Läs hela chatten med Anneli Hulthén här.

Annica Frisk
Vägvalet

Västlänksgate rullar vidare

lördag, 8 september, 2012

Efter senaste tidens granskning av Västlänken och det Västsvenska infrastrukturpaket i GP fortsatte idag insändarstormen mot de fattade beslutet på Fria Ord.

Signaturen ”Realist” varnar för att de kostnader som drabbar Liseberg när stora delar av parkens byggnader närmast nuvarande huvudingång tvingas rivas är underskattade. Förutom det som nämndes i artikeln måste entrén den södra ingången ”byggas om och området innanför förses med motsvarande serviceinrättningar som idag finns vid huvudentrén. Dessutom behövs ett nytt parkeringsdäck.” Insändarskribenten spekulerar i en kostnad ”upp mot en miljard”, pengar som skattebetalarna i slutändan får stå för.

Och ”Henrik” skriver: ”Det är viktigt att våra politiker förstår och står upp för att det är de själva som medvetet beslutat om hur vägskatten ska slå mot olika inkomstgrupper, olika bostadsområden, olika företag, osv.

”Underdog” skriver: ”Hittills har ingen politiker eller tjänsteman på någon nivå i landet eller kommunen kunnat förklara varför det är bra bygga något som blir negativt även med de mycket optimistiska antaganden som tagits in i Trafikverkets kalkyl.

På sidan bredvid gör tre regionpolitiker dock ett nytt försök att förklara. Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och moderate ordföranden i regionstyrelsen Halland, Gösta Bergenheim, skriver en debattartikel med rubriken: ”Vi står eniga bakom Västsvenska paketet”. Den kunde lika gärna haft rubriken ”Vi ger oss aldrig” eftersom de skriver: ”Vi är då som nu övertygande om att paketet ska genomföras enligt tidigare fattade beslut.

Ingenting av det som kom fram i Christer Lövkvists granskning av Västlänken under den gångna veckan verkar bekomma dem. Visserligen erkänner man nu helt öppet ”att Västlänken med dagens beräkningsmodell inte kan uppvisa en samhällsekonomisk lönsamhet” men det slätas över med ”flera nyttor inte är beräkningsbara”. Det var ju precis detta som Riksrevisionen kritiserade. Och Lövkvists artiklar har ju med all tydlighet tvärtemot visat att i liknande projekt har den beräknade nyttan gång på gång överskattats. Det är därmed inte alls otroligt att den nytta som Trafikverket vagt räknat fram i antalet resande istället är överdrivna och att de påståenden som nu kastas fram i debatten är helt gripna ur luften.

Efter att två ledande moderater i veckan gått ut och öppet vågat vara kritiska till Västlänken förstår man att debattartikelns syfte är stoppa alla andra tvivlare från att resa sig upp i båten. Men det finns alltid anledning att se med kritiska ögon när (S) och (M) går ut gemensamt om någon ståndpunkt. I vanliga fall vill dessa två partier framtona sig som om de är så oense om allt som de bara kan vara. Att även (MP) sitter i samma båt och håller i rodret, och därmed styr färdriktningen, gör inte saken bättre om man inte ser isberget framöver.

”Lita på oss” är budskapet. Men med tanke på hur Västlänksgate hittills skötts saknas trovärdigheten.

Läs hela debattartikeln här.

Envisheten och argumenten för att genomföra Västsvenska paketet i sin nuvarande form slog Vägvalet sönder igår när vi lämnade ett alternativt paket som skulle kunna lösa likvärdiga infrastrukturproblem utan orättvis trängselskatt och riskprojekt som Västlänken. Läs mer här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Västlänken – Ett bevis på omdömeslös politik

söndag, 2 september, 2012

Idag publicerade GP ett reportage av Christer Lövkvist om Västlänken även benämnd Värstlänken. Vägvalets påpekande gällande detta olönsamma projekt bekräftas gång på gång i denna artikel. Alltifrån lönsamheten till hur beslutet tagits.

På ett besök i Örebro pratade Göran Johansson (S) med dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg (C):

”Vi tjôtade en stund och jag fick se Stockholms avtal om medfinansiering. Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han.”

Jo då, dom tjôtade i sann göteborgsanda där allt görs upp under borden. Inte nog med det så erkänner Johansson rätt upp och ned att de gjorde upp sinsemellan. Bara han och Zetterberg visste om det, och det var en överenskommelse i slutet rum. Förbluffande nog, anser Johansson att ”ibland måste man göra så, undersöka förutsättningarna innan man kan dra det i en öppen process”. Inte nog med det så säger även Johansson att miljöfrågan var övergående och att det endast handlade om att just finansiera det Västsvenska paketet.

Även kommunalförbundets utredning för ”Uthållig tillväxt” som lyfter fram regionförstoringen och en dubblering av kollektivtrafiken sågas av Johansson som säger att det var ett spel för galleriet.  

”Önsketänkande. Men det var också en analys av vad som krävdes. Man kan säga att det var naivt, men det var nödvändigt.”

Har inte Vägvalet sagt detta förut?

Även Bo Lindgren (fd projektledare för Västlänken) och Bo Larsson (nuvarande projektledare för Västlänken) kommer med de mest beklämmande kommentarerna som får en att undra hur processen gått till. De kan inte heller egentligen försvara den stora kostnaden. Och vad gäller att titta på alternativa lösningar som Västlänk 2021 (pendeltågsslinga vid centralen) så är det bom stopp enligt Bo Larsson!

”Omöjligt! Om tågen ska passera växlarna i 80 km/tim så behöver kurvan ha en sådan radie att spåret skulle sträcka sig från Odinsgatan över både bangården och Mårten Krakowsgatan.”

Frågan om tågen verkligen måste rusa in på stationen i 80 km/tim förblir dock obesvarad. Bo Larsson säger:

”Arbetsmaterial. Det lämnar vi inte ut.”

Gula små post It-lappar brukar jag kalla sådana uttalanden som det saknas belägg för.

Och dammsugarförsäljningen fortsätter:

Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik:

”Slår vi inte till nu får vi aldrig en lösning på våra problem.”

Kia Andreasson, kommunalråd (MP):

”Västlänken går inte att stoppa. Vi har gjort en överenskommelse med sigill.”

Västlänken förblir och är ett olönsamt projekt på 20 miljarder kronor i det Västsvenska paketet som har en redovisad negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

Vägvalet har vid flertal tillfällen väckt debatt om Västlänken genom motion och interpellation med anledning av Riksrevisionens rapport. Vi har även lämnat remissvar till regeringen Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal: Remiss inför tillåtlighetsprövning.

Och på torsdag besvaras äntligen Vägvalets interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik som du kan läsa mer om här.

Man kan ju inte låta bli att säga ”vad var det vi sa…”.

Till övriga partier och deras folkvalda: Gör om, gör rätt!

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13