Inlägg märkta ‘Chalmers’

Linbanan lär bli nästa kommunala fiasko

torsdag, 7 december, 2017

I måndags publicerades GP Vägvalets senaste debattartikeln om den planerade linbanan. Projektet är ett högriskprojekt eftersom det finns så få experter tillgängliga. Ja, i en artikel som publicerades i går på gp.se framgår det att hela projektet vilar på en enda persons kunskaper!

Per Bergström Jonsson (som också skötte utredningen om undantaget för trängselskatten i Backa) säger till GP:
Det finns betydande risker på grund av projektets karaktär i sig. Varken vi eller den expertis som vi än så länge har möjlighet att ta hjälp har någon vidare linbaneexpertis. Förutom en person. Så i dagsläget är vi beroende av kalkyler och beräkningar från en person.

För en lekman låter detta helt vansinnigt. Ska vi lägga ut mer än 1 miljard skattekronor (kalkylen sägs dessutom vara väldigt osäker) baserat på vad en enda expert sagt? Varför finns det ingen med sunt förnuft i beslutsfattande ställning som är beredd att dra i nödbromsen innan man helt spårat ur? Denna expert representerar för övrigt – i sann Göteborgsanda – det företag som tros vinna upphandlingen av linbanan!

Ansvarigt kommunalråd Johan Nyhus (S), han som brukar påstå att han håller budget fast han i verkligheten misslyckats med det gång på gång, verkar mest vara bekymrad över tidplanen. På frågan om vi kommer att kunna åka linbana i Göteborg 2021, svarar han: ”Jag hoppas det. Men jag kan inte säga tror. Men jag hoppas. Jag kan säga att vi slår knut på oss för att det ska ske. Det finns inte någon som inte gör sitt allra yttersta.” Det vore ju bättre om han slog knut på pengapåsen och låste in den i kassaskåpet.

Vägvalet skriver: ”Det står inget i avtalet om vem som betalar alla de fördyringar som nästan alltid uppstår i infrastrukturprojekt. Det står dock att staten bara ersätter för inflationen vilken i dag är under två procent, medan Göteborg betalar skillnaden mellan byggnadskostnadsindex och inflationen. Det står också att samhällsnyttan av investeringen ännu inte är fullt utredd och som alla vet är ju kostnadsberäkningarna ännu osäkra.

I torsdagens GP kan vi dessutom läsa att kommunen är tvungen att köpa mark av Volvo och Chalmers för linbanestationerna. Ryktet säger, enligt GP, en halv miljard, men Bergström Jonsson förnekar detta och kallar summan betydligt mindre än hälften. OK, låt oss säga en fördyring med 200 miljoner då. Oavsett beloppets storlek är det pengar som ändå inte finns.

De börjar bli många fördyringar att hålla reda på nu, men linbanan riskerar helt klart bli nästa kommunala fiasko.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP ledare: ”Samhällsekonomiskt lönsam beror på vad vi vill tro om framtiden”

måndag, 30 januari, 2012

I dagens GP har ledarskribent Gert Gelotte skrivit om samhällsekonomisk lönsamhet och kommer därför osökt in på Västlänken. Han inleder:

Begreppet ’samhällsekonomiskt lönsamt’ är som gungfly.” Därefter ger han sig in i diskussion där han förklarar att exempelvis kollektivtrafik kan vara samhällsekonomiskt lönsamt genom att ”Vinsten består i att vi kommer dit vi skall på acceptabel tid med tillfredsställande säkerhet till en rimlig kostnad”. Ja, nyttan kan förstås inte bara ställa kostnader mot intäkter, så långt hänger nog de flesta med.

Men därefter ger sig Gelotte ut på sank mark när han hävdar att ”vad som är acceptabelt, tillfredsställande och rimligt beror på vem man frågar”. Samtidigt konstaterar just ledarskribenten att ”Det finns regler för hur man kan räkna”. Det här går inte riktigt ihop. Ställer man t.ex. flera alternativ mot varandra är det förstås viktigt att man beräknar nyttan enligt samma metod, så att det går att göra en rimlig bedömning vilket alternativ som är bäst (eller minst dåligt). Det farliga är om utredningar om samhällsnyttan innehåller fromma förhoppningar om framtiden vilket ensidigt gynnar ett alternativ på bekostnad av övriga. Då har det som är den politiska sanningen för dagen smugit sig in i vad som ska vara neutrala utredningar. I Västlänkens fall finns det flera sådana faktorer att peka på, t.ex antagandet om hur mycket antalet resenärer beräknas öka baserat på den förutbestämda regionförstoringen. Vad händer då om befolkningsökningen i regionen förblir en politisk önskedröm?

Gert Gelotte fortsätter sedan rakt ut i kvicksanden när han påstår att om Västlänken ”blir samhällsekonomiskt lönsam beror på vad vi vill tro om framtiden. När den är klar tror jag vi kommer att undra över hur vi klarade oss utan den. Det är också en form av lönsamhet.”

Så det är numera alltså fråga om ”tro” om något ska bli lönsamt? Var det denna ”tro” som saknades i fallen Hallandsåsen och Botniabanan med känt resultat? Var det inte tvärtom för mycket ”tro” som gjorde sig gällande när man fattade beslut om dem? Lite mer fakta på bordet innan man började bygga hade inte skadat kan man väl med fog hävda så här i efterhand? Vad gör vi om det om 20 år visar sig att Gelotte hade fel i sin ”tro”? Vem ska skattebetalarna ställa till svar?

Gelottes andra argument för Västlänken är att andra alternativ som lyfts fram i debatten är mer eller mindre orealistiska.

Som vanligt är Göteborg bäst på fantasifulla förslag – som tunnelbana i cirkel runt stan eller högbana genom city. Till tunnelbanan finns inga pengar och högbana kan bara byggas där den inte behövs. Jag vill se den som lyckas däcka över centrala Göteborgs paradgator med dubbelspår och hållplatser på pelare.

Genom att lite lätt raljera över att en del förslag aldrig kan bli verklighet, framstår plötsligt Västlänken lite väl genomskinligt som ett klokt alternativ. Det finns faktiskt realistiska  alternativ! Vart tog exempelvis förstärkningsalternativet vägen i debatten? Nästan exakt samma samhällsnytta, men till en avsevärt billigare peng. Istället förleds vi genom Gelottes resonemang att glömma bort alla osäkerhetsfaktorerna som också Västlänken kringgärdas av: Vem ska åka till den stora knutpunkten i Haga? Blir slutnotan högre än 20 miljarder? Nyttan för göteborgarna jämfört med kranskommunerna? Hur påverkas Göteborg av att bygget pågår under 10 år? Går det att bygga tunneln i Göteborgsleran?

Just den sista punkten ska förresten utredas tillsammans med Chalmers under den pågående projekteringen. Är inte det lite väl sent påkommet?

Till sist noterar jag att ledarskribenten på Göteborgs största dagstidning fortfarande felaktigt kallar trängselskatten för ”trängselavgift”. Här på bloggen har vi flera gånger påpekat den stora skillnaden mellan dessa två begrepp. Det finns tydligen fortfarande ett stort behov av grundläggande information om trängselskatten och vad den innebär.

Läs hela ledarartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP: Västlänken inte funktionell

måndag, 5 juli, 2010

Nu har debatten om Västlänken kommit igång på allvar. I fredags kom biträdande professor emeritus på Chalmers Ralejs Tepfers med en debattartikel i GP där han menade att det behövs en generalplan för hur en bra trafikutformning borde vara i Göteborg på 50 års sikt. Tepfers skriver:

Bygg sedan efter behov och ekonomisk möjlighet efter denna plan.

Om man inte upprättar en sådan plan är det enligt Tepfers risk för att det fortsätter som idag, dvs att:

Byggnationen i Göteborg domineras av hugskott från starka män/kvinnor och då kan det ibland bli mindre bra. Till exempel Götatunneln byggdes utan att det fanns en generalplan för trafiken och nu är den i vägen för en vettig sträckning av Västlänken. Vidare, hade vi i tid byggt E6-förbileden öster om Göteborg, så hade vi inte haft dagens trafik genom Tingstadstunneln.

Eftertänksamhet är ju alltid en dygd, men tydligen inte när det gäller att bygga broar, vägar och tunnlar. Då bedöms man som handlingskraftig bara man får något gjort, oavsett hur genomtänkt det är.

Tepfers fortsätter med att ifrågasätta Västlänkens dragning:

Två nya stationer, Haga och Korsvägen, är planerade längs Västlänkens slinga. Vilket trafikunderlag och hur många och stora arbetsplatser finns nära dessa stationer? De boende i centrala Göteborg kommer knappast att använda tåg för att ta sig till sina arbetsplatser. De kommer att använda buss, spårväg och cykel samt gå.

Hans avslutande ord något vi själva hävdad flera gånger: ”så länge ingenting är byggt av Västlänken är man inte låst.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet