Inlägg märkta ‘Centerpartiet’

Rösta Nej i folkomröstningen som de andra partierna inte ville ha

onsdag, 3 september, 2014

Så här i valtider kan det vara på sin plats att påminna om historien. Här är några viktiga händelser i skeendet som ledde fram till en folkomröstning den 14 september.

På Centerpartiets stämma i Örebro 2009, träffade Göteborgs då starke man Göran Johansson (S) dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg (C). Johansson sa följande till GP 2012: ”Vi tjôtade en stund och jag fick se Stockholms avtal om medfinansiering. Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han. Vi gjorde upp. Bara han och jag visste om det, så visst kan man säga att det var en överenskommelse i slutet rum. Men ibland måste man göra så, undersöka förutsättningarna innan man kan dra det i en öppen process.

Christer Lövkvist frågade Johansson rätt ut:

Syftet med trängselskatten var alltså att finansiera Västsvenska paketet?

– Ja, ja.

Alla andra påstådda mål (minskat trängsel, bättre miljö) för trängselskatten är därmed påhittade i efterhand.

I slutet av januari 2010 fattar Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att ansöka hos regeringen att införa trängselskatt. Företrädarna för de olika partierna hyllar varandra för sitt mod och hela tillställningen liknades vid en Grammisgala av Anneli Hulthén (S). Att Socialdemokraterna tidigare hade utlovat en folkomröstning och att Allianspartierna tidigare varit bestämt emot trängselskatt nämns dock inte med ett ord.

Knappt en månad senare bildas Vägvalet. En namninsamling för att få till stånd en folkomröstning dras igång. Enligt dåvarande lag krävs det att fem procent av kommunens röstberättigade undertecknar. När Theo Papaioannou samlar in namn på Avenyn på Valborgsmässoafton 2010 stöter han på Anneli Hulthén. På frågan om hon vill skriva på för en folkomröstning säger hon: ”Skojar du, eller?!? Frågan om folkomröstning är utagerad och det är ändrade förutsättningarna nu. Partierna är överens och så är det med det.” Läs tidigare inlägg om denna händelse här.

Trots att Vägvalet bara funnits i cirka ett halvår på valdagen, får partiet 5,32 % av rösterna i kommunalvalet 2010. Namninsamlingen avslutas i december och erforderliga 22 900 underskrifter lämnas in med krav på en folkomröstning. I april 2011 röstar övriga partier ned kravet på en folkomröstning.

2011 och 2012 kommer Riksrevisionen med två rapporter som dömer ut Västlänken som olönsam och att regeringen fattat beslut utan relevanta underlag. Riksrevisionen pekar också på bristerna med s.k. medfinansiering, eftersom rika kommuner/landsting kan köpa sig före i kön till statliga pengar genom att ta en del av kostnaden.

Hösten 2012 startar GT en ny namninsamling. Lagkravet är nu att tio procent av de röstberättigade i kommunen skriver under inom sex månader. Totalt skriver över 90 000 på med personnummer och adress, men bara 49 000 godkänns som boende i Göteborg, vilket dock är klart över det lagstadgade kravet.

23 maj 2013 beslutar Göteborgs kommunfullmäktige med en rösts övervikt att hålla folkomröstningen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna röstade fortsatt nej till att låta väljarna avgöra frågan i en folkomröstning.

Om elva dagar, den 14 september, avgör du trängselskattens framtid. Om vi inte säger ifrån när chansen väl ges – i efterhand – är det en tydlig signal till politikerna att de utan risk kan köra över medborgarna igen och igen utan att att behöva tillfråga väljarna. Vill vi verkligen ha det så?

Har partierna som två gånger röstat nej till en folkomröstning ditt fulla förtroende?

Håkan Andersson
Vägvalet

Göteborg blir inte bättre av fler invånare

fredag, 26 juli, 2013

Idag publicerade GP en debattartikel signerad Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman som handlar om stadsutvecklingen i Göteborg och om övertron på att Göteborg skulle kunna bli något slags för en ”8-miljonersstad” som binds ihop med höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn.

Stadsutveckling är ingen Olympiad. Sveriges tre storstadsområden tävlar inte om någon förstaplats på prispallen, befolkningstillväxt är inget självändamål. Hela tillväxttanken bygger på grumliga konsultidéer om någon sorts kritisk massa som uppstår vid en viss befolkningsmängd. Men resonemanget är mer tro än vetande.

Tillvaron i Göteborg blir inte bättre om vi blir en miljon i stället för 500 000 invånare.

Sedan följer ett resonemang om varför Stockholm och Malmö har helt andra förutsättningar att växa. Huvudstaden har statlig verksamhet som i sin tur drar till sig storföretagens och olika organisationers huvudkontor, som hellre vill vara nära maktens centrum än den egna verksamheten. Malmö har närheten till Köpenhamn.

Kent Johansson (C) pratade i Almedalen om vikten att förlägga folkomröstningen om trängselskatt så snart som möjligt, för att ändringar i den nationella planen rörande det Västsvenska paketet annars skulle komma för sent. ”Men så är det inte. Den nationella planen omprövas kontinuerligt, projekt kommer till och dras i från och att anpassa planen till resultatet av en folkomröstning innebär inga svårigheter alls.

Ett nej till trängselskatten i den kommande folkomröstningen innebär att paketet måste göras om. Att slopa den dyra och onödiga tunneln innebär en stor besparing för staten – något som de flesta finansministrar brukar uppskatta. Göteborg slipper att få staden uppgrävd i 10-15 år, den onödiga stationen i Hagaparken försvinner och därmed också exploateringshotet mot Haga och Vasastaden. Göteborgarna befrias från 14 miljarder kronor i form trängselskatt.

Gör inte saker mer komplicerade än vad de är.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Centern kvar på åskådarläktaren

torsdag, 16 maj, 2013

Idag skriver Centern en debattartikel på gp.se i försvar till det Västsvenska paketet med stark ”halleluja”-varning. Allt har, enligt Centerpartiet, gått rätt till enligt regelboken.

Alla olika förtroendevalda har varit med på tåget och det har förhandlats och avtalats och det tas ansvar och paketet är så viktigt och det hela är så komplicerat att riva upp för då kan man ju inte veta vad som händer och så kan vi ju inte ha det och det vill ju vi inte…

Vägvalet fick fem mandat i fullmäktige av dem som inte stödde paketet med trängselskatter och infrastruktursatsningar. 74 av 81 mandat fördelades till partier som stödjer paketet.

Och Centern, som drev samma linje i valet 2010, åkte ur kommunfullmäktige. De har numera noll mandat. Att de även efter valet 2014 förblir utan påverkan över Göteborgspolitiken är nog i det sammanhanget en välsignelse av stora mått.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT debatt: (C) borde lyssna på dagens väljare istället för att spå om framtiden

torsdag, 12 maj, 2011

I dagens GT finns en debattartikel från Vägvalet som är en replik på Centerpartiets två debattartiklar som publicerats senaste veckorna. I Centerns första debattartikel (signerad Kristina Jonäng och Rickard Nordin) var budskapet till väljarna att kollektivtrafiken måste bli snabbare än bilresan samt att folk inte ska stirra sig blinda på att betalstationernas placering skapar orättvisor. Vägvalet replikerar:

Enligt C ska buss bli snabbare än bil, trots att trängselskatten skapar mer plats för kvarvarande bilister att åka fortare. Hur ska det gå till?” och fortsätter: ”Centern uppmanar människor att blunda för de orättvisor som placeringen av enskilda betalstationer skapar. Att man genom ren otur får betala kanske 8000 kronor mer i skatt per år tycker C inte är något att hänga upp sig på. I stället ska man glädja sig åt att någon annan slipper betala.

Centerns andra debattartikel (av samme Nordin och Magnus Andersson, båda från Centerns ungdomsförbund CUF) inleds av samma tongång som ovanstående Kristina Jonäng framfört tidigare: Att man ska sluta gnälla om trängselskatten. Om morgondagens centerpolitiker får som de vill är det alltså politikerna som ska säga till väljarna vad de ska tycka. I Vägvalets verklighet bör det vara tvärtom!

Och debattörerna menar på fullt allvar att det är helt okej att köra över en folklig opinion (när det passar Centerns åsikt, får man förmoda) eftersom denna opinion tids nog kommer att ändra sig och fram tar det haltande exemplet med trängselskatten i Stockholm. Vägvalet svarar: ”Nordin borde lyssna på vad folk tycker idag, i stället för att påstå sig ha övernaturliga krafter att spå framtiden.” Och vad ska Rickard Nordin göra om han har fel om att opinionen kommer att svänga? Äta upp sin hatt? Det vore ju kul att se honom försöka, men det hjälper ju inte de som drabbas av trängselskatten ett enda jota.

I Stockholm (som faktiskt fick folkomrösta i frågan!) röstade en kraftig majoritet (cirka 70%) emot i samtliga kranskommuner, medan en mycket knapp majoritet röstade för trängselskatt i Stockholms stad. Enligt Nordin & Andersson ska alltså en senare opinionsundersökning väga tyngre än resultatet i kommunala folkomröstningar! Återigen, när det passar (C) väljer man och vrakar bland de undersökningar som passar deras syften, och väljer att ignorera andra – eller helt enkelt förvägra folk en folkomröstning som en gång för alla skulle avgöra frågan. Vi vet alla varför övriga partier inte vill folkomrösta i frågan. Men på söndag 15 maj har du chansen att säga ifrån!

Läs Centerns två debattartiklar här och här.

Läs Vägvalets replik här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Kristina Jonäng (C): Västsvenska paketet är inte perfekt

torsdag, 24 mars, 2011

Idag replikerar Centerns regionråd i Västra Götaland Kristina Jonäng i Göteborg-Posten på de insändare som i förrgår svarade på hennes första insändare i lördags. Den här gången konstaterar Jonäng – i samförstånd med de fyra insändarna i förrgår – att ”Det västsvenska paketet är inte perfekt i sina detaljer, bland annat måste frågan om utländsk trafik lösas. Utländska fordon ska betala för att köra in i Göteborg, precis som alla andra, enligt min uppfattning.

Men vad Kristina Jonängs uppfattning i denna fråga är saknar dock helt betydelse. Enligt EU:s regelverk kan inte Sverige beskatta utländska medborgare eller fordon. Jonäng påstår i sin blogg att hon diskuterat dessa frågor i 25 år, men tydligen utan att förstå denna omständighet!  Och Vägvalet har vid ett flertal tillfällen berättat vad som gäller utan att ett enda argument från någon endaste debattör påstått motsatsen. Önskningen eller förhoppningen om att det trots detta skulle gå att beskatta utlandsregistrerade fordon dyker ändå upp gång på gång. Den enda slutsatsen är att denna används för att lura väljarna i valtider om att dessa politiker och partier ska fixa detta i slutändan. Då är det förstås bekvämt att i ett senare läge att kunna skylla på EU att det inte gick, då blir det inte Jonängs fel.

Huvudbudskapet från Jonäng är den här gången annars att det Västsvenska infrastrukturpaketet har sina brister och tillkortakommanden.  Och när nu Jonäng själv konstaterar detta, borde det inte väl vara så svårt för henne att förstå folks missnöje med det? Kostar något 34 miljarder är det väl fullt rimligt att begära perfektion?

Paketet är inte den ”eviga lösningen” säger Kristina Jonäng. Nej, kanske evig, men under 20-30 år framöver kommer tyvärr regionens andra behov av infrastruktur att blockeras av beslut som fattades 2010. Alla pengar binds upp i storslagna projekt som dagens politiker inte behöver stå till svars för eftersom de gått i pension innan de är klara. Kommer det upp nya behov och nya lösningar om 5-10 år får alla sådana planer skjutas på framtiden. Västlänken måste ju byggas färdig först.

Hela upplägget får mig att tänka på när man planterade 300 000 ekar på Visingsö mellan 1832 och 1842 eftersom man trodde att behoven av sådant virke till skeppsbyggnad skulle bli enormt stort i framtiden. När sedan ekarna efter 60 år var klara för avverkning behövdes de inte alls, eftersom träfartyg hade blivit omoderna.

Läs hela insändaren från Jonäng här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Kristina Jonäng (C) bemöts med allt annat än gnäll på Fria Ord i GP

tisdag, 22 mars, 2011

Kristina Jonäng (C) valde att 19 mars att skriva på Fria Ord i GP där hon poängterade att man skulle sluta gnälla om trängselskatterna.

Idag kan vi på Fria Ord i GP läsa allt annat än gnäll om trängselskatten. Fyra insändare om trängselskatten med olika perspektiv som definitivt inte på något sätt är gnälliga utan mer ifrågasättande till behandlingen av frågan. Att GP publicerar fyra insändare på en och samma gång tyder på att det har varit många fler som vill replikera på Kristina Jonängs insändare.

Uppmaningen till folk att sluta gnälla har fått motsatt effekt. När vi läser Kristina Jonängs blogg blir det än tydligare att hon lever långt borta från verkligheten. Alldeles för långt borta. När det hettar till i debatten väljer Jonäng att avsluta debatten. Läs och replikera på hennes blogg här.

Insändarna skriver bl.a.:

”Det märkliga med beslutet om trängselskatten  är att det snabbt klubbades igenom över huvudet på medborgarna.”

”Projektet är häpnadsväckande dyrt. Bara administrationen för betalsystemet kräver beskattning på hundratals miljoner årligen.”

”Argumentet trängsel är löjligt, liksom jämförelsen med Stockholm som är fyra gånger tätare bebyggt än Göteborg. Vi vet att den kritiska flaskhalsen i Göteborg är älvförbindelserna. Det behövs inte ett 30-miljardersprojekt för att bygga bort den.”

”Dessutom kommer järnvägstunneln inte att lösa det grundläggande problemet med att det låga antalet invånare per kvadratkilometer ger ganska dåliga förutsättningar för effektiv kollektivtrafik.”

”Tullstationerna är placerade för att maximera skatteintäkterna för att betala för infrastrukturpaket, inte för att undvika trängsel i trafiken.”

”Hade ledande politiker i och runt Göteborg tillsammans med Halland för 30 år sen vågat satsa på en upprustning av LV 156 och en tvärförbindelse via Jordfallsbron till Kungälv hade den nuvarande situationen aldrig uppkommit.”

Läs alla insändare här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kristina Jonäng (C): Sluta gnälla om trängselskatten

lördag, 19 mars, 2011

I Göteborgposten kan vi idag läsa en något ovanlig insändare.  Centerpartiets Kristina Jonäng går till angrepp på alla väljare som ogillar trängselskatten. När väljarna uttrycker missnöje över bristen på demokrati uppfattar Centern det som gnäll. I själva verket är det ett flagrant väljarförakt som Jonäng uppvisar. Själv bor Kristina Jonäng i Ljungskile, vilket förstås underlättar om man är för trängselskatt. 

I sin blogg har Jonäng en variant på insändaren där hon tar ut svängarna ännu mer och försöker decimera moståndet mot skatten till några enstaka personer på Hisingen: ”I åratal har vi som lever och verkar runt Göteborg gnällt över långa bilköer och uppmanat alla med inflytande i Sockholm att göra en insats för projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Göta älvförbindelse. Så kommer beskeden från Stockholm att projekten är fixade. Men då börjar några högljudda människor på Hisingen att hojta om hur förfärligt det är med trängelskatt.

Var har Jonäng befunnit sig senaste året? När man så grovt underskattar folks missnöje på detta sätt är det faktiskt en berättigad fråga. Vägvalet fick i höstens val 16 841 röster – Centern fick 7 281 i samma val. Namninsamlingen för en folkomröstning gav 28 600 underskrifter från Västra Götalandsregionen. Och detta kallar Jonäng okunnigt för ”några högljudda människor på Hisingen”!

I bloggen nämner Kristina Jonäng dessutom flera gånger före detta infrastrukturministern Åsa Torstenssons (som också råkar vara centerpartist) insats som närmast heroisk. Nu är det faktiskt så att Vägvalet har avslöjat hela Torstensson-paketet som en ren bluff. Det som gjordes var att man förlängde planperioden med ett par år och fick därmed det att se ut som en storsatsning, men i praktiken är statens utgifter för infrastruktur densamma som tidigare under åren framöver. Möjligen får Västsverige en större del av kakan, men hur länge tänker andra landsändar acceptera detta stillatigande? Var fanns Kristina Jonäng  i debatten när Vägvalet skrev ovanstående artikel i GP?

Jonäng målar upp en bild av att det Västsvenska infrastrukturpaketet kommer att lösa alla framtida transportbehov. Men så är ju inte fallet. Den enskilt största satsningen, tågtunneln till Haga, kommer när den står färdig om cirka 20 år att svälja två procent av den långväga bilpendlingen.  Som miljö- och trafikexerten Peter Danielsson skrev på GP debatt förra året: ”Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år!” Men sådana uppgifter är kanske också ”gnäll” om Kristina Jonäng får bestämma? Även här var Jonäng och Centerpartiet osynliga i debatten förra året.

Kristina Jonäng fortsätter i insändaren: ”Principiellt kan man ställa sig frågan varför det är allmänt accepterat att lägga pengar i parkeringsautomater för en bil som tar plats på en parkering, men inte accepterat att ta ut mosvarande summa för en bil som tar plats när den rullar.

Principiellt kanske bilisterna tycker att man redan betalar för att rulla på vägarna? Har Jonäng hört talas om Trafikskatt som alla bilister i Sverige måste betala?

Hur som helst, nu är det snart val till regionen. Förra gången det begav sig förlorade Centern sitt enda mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. En bidragande orsak till det var sannolikt deras ställningstagande om trängselskatten. Men skam den som ger sig, den här gången går Centern på val med att kritisera alla väljare som inte vill ha trängselskatt. Det kommer säkert att gå bra för Centern i det valet också.

Läs hela insändaren här.

Jonängs blogginlägg på samma tema återfinns här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP: Järnvägssatsning i väst hotad – pengarna är slut

onsdag, 10 november, 2010

Vi har hört det förut och nu händer det igen. Löften om statliga pengar som går upp i rök, trots påskrivna avtal mellan Trafikverket (eller dess föregångare Vägverket och Banverket) och kommuner och regioner.

Den här gången skriver GP om tre Västsvenska järnvägssatsningar som staten tydligen ansåg sig ha 200 miljoner till i fjol. Västra Götalandsregionen skulle satsa lika mycket. Nu har dock inte staten pengar längre och satsningarna skjuts på obestämd framtid. Regionrådet Kent Johansson (C) konstaterar att ”regionen får vänta besked från staten.” Istället får regionen gå in och täcka delar av statens ansvar genom ett förskott.

Enligt artikeln tecknades det en stor mängd avtal 2009-2010 utan att det fanns ”överblick” över situationen. Man kan verkligen fråga sig vad ett avtal med Trafikverket har för värde i dag? Man lovar saker som man inte kan hålla. Samtidigt krävs att motparten står fast vid sina åtaganden, t.ex. i trängselskattefrågan.

Birgitta Hellgren, ställföreträdande samhällschef på Trafikverket, kommenterar: ”Det finns många avtal där vi förbinder oss att satsa en hel del pengar och det finns mycket mindre pengar än vi trodde. Det blir besvärligt att lösa den ekvationen.”  Tänk om avtal mellan privata företag eller privatpersoner tecknades på så lösa boliner och utan att någon avkrävs ett ansvar!

Trafikverket skrev i oktober månad brev till regeringen där man påpekade att förväntade pengar inte kommit dem tillhanda. Samtidigt har regeringen tagit pengar från lokala och regionala satsningar till andra större projekt som saknade pengar. I våras lovade dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) pengar till Västsverige. Pengar som hon inte hade. Nu blir det tydligt att så håller man på hela tiden, lovar det ena eller andra och flyttar pengar mellan olika projekt för att det ska verka mycket större och bättre än vad det i själva verket är.

Vägvalet kräver stopp för att skriva på fler avtal med Trafikverket under rådande omständigheter, samt ett ensidigt stopp för kommunens och regionenens åtaganden för avtalet om trängselskatten så länge det står skrivet i stjärnorna när motparten fullgör sina förpliktelser.  

Läs hela artikeln här (längst ner på sidan).

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Trängselskatt måste betalas ut snabbare

tisdag, 19 oktober, 2010

I dagens pappersutgåva av GP kan man läsa att Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt Region Halland kräver att pengar från trängselskatten ska betalas ut snabbare från staten.

Dessa tre parter skriver i ett gemensamt brev till Trafikverket att de vill att verket skall driva frågan vidare hos Anders Borg. Man vill alltså att ett statligt verk ska driva förhandling med finansministern.

Avgående regionrådet Kent Johansson (C) säger att orsaken till brevet är erfarenheter från Stockholm där staten tagit in skatterna och sedan väntat en mycket lång tid innan de kommit tillbaks till infrastrukturen.

Vägvalet har hela tiden påpekat att det inte finns några garantier för att pengarna från trängselskatten kommer att återföras till Göteborg och nu har även sittande politiker reagerat. Hur ska man hinna att förbereda alternativa kommunikationer om man inte ens får ut några pengar? Är det trovärdigt att införa trängselskatt utan att först ha byggt ut kollektivtrafiken?

Kent Johansson säger vidare:
Vi är helt enkelt beroende av att trängselskatterna kan betalas ut snabbt och vi menar att det bör kunna ske successivt i samma takt som staten drar in pengarna.

Marieholmstunneln som är det i tiden närmast stora projektet har redan skjutits på framtiden, så nu är frågan vad ska pengarna, om de kommer Göteborg tillhanda, först gå till?

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Vallöftet som sprack redan innan valet

lördag, 18 september, 2010

Idag kom spiken i kistan för Jan Hallbergs utspel tidigare i veckan. Det var i tisdags han lovade att Älvsborgsbron, Backaplan och St. Sigfridsplan skulle undantas från trängselskatt. De andra borgerliga företrädarna i Göteborg instämde lydigt. Denna desperata löftesflod kom dagen efter att Vägvalet fått 4% i Sifos opinionsundersökning.

Men efter dagens artikel i Göteborgsposten torde det vara helt klarlagt att utspelet bara var ett sista desperat försök att vinna tillbaka de väljare som övergett partierna på grund av sveket i trängselskattefrågan.

I artikeln uttalar sig regionrådet Kent Johansson (C), ordförande i styrgruppen för trängselskatt, om tullstationen på Älvsborgsbron: ”Den är en av de viktigaste betalstationerna” och han fortsätter: ”Tar man bort den måste man ta in pengarna någon annanstans, annars faller finansieringen. Det förvånar mig att Moderaterna i Göteborg inte inser konsekvenserna.

Johansson förnekar dessutom bestämt att Hallbergs påstående om att han fått indikationer att intäkterna för systemet skulle räcka även om man tog bort tullstationen på Älvsborgsbron. Johansson sammanfattar: ”Om inte hela paketet finansieras enligt avtalet med staten, försenas projekten många år. Det handlar i första hand om Marieholmstunneln som skall minska trängseln och köerna på E6 och kring Tingstadstunneln.” Det mest anmärkningsvärda med det sista är att Johansson inte låtsas om att Marieholmstunneln redan är försenad med minst 3 år – byggstarten skulle skett nästa år, men sägs nu tidigast bli av 2014. Men trängselskatten skjuts inte upp!

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), hon som lovar pengar som inte finns, ger också Hallberg en tillrättavisning: ”Skulle trängselskatterna ge lägre intäkter faller hela Västsvenska infrastrukturpaketet” och hon avslutar: ”Ändringar måste beslutas av riksdagen.” Något Vägvalet hävdat hela tiden.

Även Anneli Hulthén kommenterar Hallbergs agerande: ”Jag tror han sansar sig nästa vecka.” Ja, efter valet, menar alltså Hulthén. Då är det förstås business as usual och partierna kan återigen agera fritt i frågan, så länge det inte finns någon opposition invald i fullmäktige.

Till och med Hallberg själv verkar ångerfull angående tullstationen på Älvsborgsbron: ”behövs den för att intäkterna skall bli tillräckligt stora får vi acceptera det.”  Och när Alliansen i Göteborg dagen före valet skriver en debattartikel med fem vallöften nämns varken trängselskatten eller någon infrastruktursatsning med ett enda ord!

Vi från Vägvalet ska inte säga ”vad var det vi sa”, men det känns i alla fall en aning uppfriskande med ett vallöfte som för en gångs skull spricker redan innan valet. Låt vara, bara 24 timmar före. 

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet