Inlägg märkta ‘budget’

GP debatt: Trixande med begreppet ”hålla budget”

onsdag, 11 oktober, 2017

I dag publicerades Vägvalets slutreplik som inleddes i GP 16 september när vi konstateradeatt Johan Nyhus (S) och Johan Trouvé på Västsvenska Handelskammaren ännu en gång känner sig lurade på konfekten när de inte fick alla de önskeprojekt som de hade fått för sig att Göteborg och Västsverige skulle tilldelas om vi bara införde trängselskatt som medfinansiering.

Vi ville också gärna få svar på hur de 4 miljarden som nya projekt såsom linbanan, stombussar till Lindholmen samt spårvagn Stigbergstorget–Hisingen, skulle vaskas fram.

Nyhus kunde – eller ville – inte svara på detta, men från Johan Trouvé fick vi minsann reda på ”att ’tåg till Landvetter’ ingår i Boråsbanan. Det är alltså inte två separata objekt.” Men nu förhåller det sig faktiskt så att Trafikverket strukit båda dessa i sitt förslag till långtidsplan, och därför är det ”en högst akademiskt diskussion. Lite som att utifrån menyn diskutera hur god en inställd trerätters middag på Sjömagasinet skulle ha blivit.

Däremot berörde Johan Nyhus kostnadsökningen för den nya Hisingsbron i en insändare i söndags. En 100 miljoner dyrare Hisingsbro viftas bort med att pengarna ”fördelas inom projektet”. Att kostnaden steg med 600 miljoner ytterligare så sent som förra året nämner förstås inte Nyhus alls. Senaste prislappen för bron är alltså uppe på 3,6 miljarder.

Vi skulle vilja se Nyhus trolla fram de saknade 20 – 30 miljarderna för Västlänken genom att fördela om inom det projektet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP Debatt: Trafikverkets budget för Västlänken håller inte

lördag, 9 september, 2017

Idag – samma dag som Göteborg demonstrerar mot Västlänken – skriver Vägvalet på GP om hur Västlänkens budget kommer att överskridas med många, många miljarder. Vem som ska betala detta är något oklart, men att du som skattebetalare till slut får betala är förstås självklart.

För att dölja kringkostnader har Trafikverket brutit ut en del av Västlänken som kallas ’Projektet Västlänken’. Det är den del som Trafikverket ansvarar för och utelämnar resterande delprojekt som behövs för att det skall kunna gå några tåg i tunneln. ’Projektet Västlänken’ är beräknat att kosta 20 miljarder kronor, i 2009 års pengar. Tyvärr kan man inte betala dagens eller framtidens fakturor med 2009 års pengar och tar man hänsyn till järnvägskostnadsindex blir notan för Västlänken 30 miljarder när den står färdig.

Till dessa trettio miljarder ska läggas räntekostnader, kostnader för att driva in trängselskatten, återställningskostnader, kostnader för markintrång, stationsbyggnader,  ledningsomläggningar och skadestånd, trafikomläggningar med mera.

Om man lägger ihop alla dessa icke beräknade kostnader, uppgår den sannolika kostnaden för att det skall kunna gå tåg under Göteborg, till någonstans mellan 40 och 50 miljarder. Hur detta skall finansieras är oklart, men Göteborgs kommun kommer att få stå för en stor del.

budget

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Gobigas – två miljarder bortslösade helt i onödan

onsdag, 3 maj, 2017

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om skandalprojektet Gobigas som nu tack och lov ska läggas ner och läggas ut till försäljning. Om någon dristar sig till att köpa anläggningen är dock högst osäkert. I vilket fall som helst lär göteborgarna få stå för merparten av de nästan två miljarder som slösats bort helt i onödan.

Ja, det är faktiskt helt i onödan, för hade bara övriga partier lyssnat till förnuftets röst när Vägvalet redan 2012 som enda parti i kommunfullmäktige sade nej till pengakarusellen och reserverade sig, så hade det besparat varje invånare cirka 4 000 kronor. Men Kia Andreasson (MP) tyckte hon hade rätten att spela bort göteborgarnas pengar i detta högriskprojekt som nu visats sig vara ett totalt fiasko. Vägvalet skriver:

Det är väl bra att alliansen och Martin Wannholt numera säger nej till Gobigas-projektet men det gjorde de inte när det väl gällde. Blocken bestämde sig för att i samsyn rösta ja. Vägvalet var därför enda parti som sa nej till detta vårdslösa projekt den 19 april 2012 i Göteborgs kommunfullmäktige. Nu när man ändrat sig, har miljarderna redan gått förlorade.

Så här såg ett av beslutsunderlagen ut inför omröstningen i fullmäktige 2012:

Kalkyl GobigasHur kan någon enda ansvarstagande politiker med självaktning rösta för något utan att ha kunskap om de uppgifter som är överstrukna ovan?

Det finns en avsaknad av ledarskap i kommunen som har rätt analysförmåga och mod att stoppa kostnadsdrivande projekt som är ett förslösande av göteborgarnas skattemedel. Vägvalet har genom åren haft ett ansvarsfullt och stringent förhållningssätt till slöseriet av skattemedel och vi har gång på gång pekat ut projekt som borde läggas ned. Vi gör det genom att kräva votering och reservera oss mot besluten. För vi anser att det är det enda rätta då vi förvaltar göteborgarnas pengar oavsett om det är inom kommunens budget eller de kommunala bolagen. Denna lekstuga måste få ett slut.

Läs hela debattartikeln här.

Tidigare blogginlägg om Gobigas-äventyret finns till exempel att läsa här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

 

PM: Vägvalet lämnar interpellation om skolans budget

måndag, 17 mars, 2014

Efter ett antal artiklar i GP (under ämnet #dinskola) har det framkommit kritik från skolans rektorer. Det handlar om bland annat bristande kommunikation och dåliga budgetförutsättningar.

Ett av de mer allvarliga påpekandena är att den egna skolan till fullo inte uppfyller skollagens krav. Som det beskrivs ställs rektorerna inför ett dilemma att uppfylla budget och därmed sätta sig över skollagen eller också överskrider de budget och begår tjänstefel.

Det råder tveksamheter kring hur fördelningen görs till de olika skolorna. Det sägs att fördelningarna är baserade på lokalkännedom samt ekonomisk nödvändighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Hur ser du på att rektorerna tvingas välja mellan budget och skollagen?

Vad gör du för att stadsdelsnämnderna inte ska använda skolans resurser som en budgetregulator?

Utifrån vilka kriterier görs fördelningen till skolorna i Göteborg?

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Dyra studentbostäder rimligt för SGS fastighetschef

onsdag, 14 augusti, 2013

I dagens GP kan vi läsa om hur dyra nyproducerade studentbostäder blivit.

Men enligt fastighetschefen på SGS, Magnus Bonander, är detta helt rimligt:

”I förhållande till andra nyproduktioner i Göteborg är det en mycket rimlig hyra. Vi ligger definitivt bland de lägsta hyrorna i Göteborg.”

Att det är ett högt tryck på studentlägenheter i Göteborg kan vi nog alla vara överens om. På Gibraltargatan har kön varit lång och många studenter köar för det finns inga andra alternativ helt enkelt.

Fast man blir lite förundrad över Bonanders uttalande:

”Men det finns också en stor efterfrågan på fina lägenheter. Studentpopulationen är en ganska heterogen grupp. Vissa vill bo så billigt som möjligt och för dem finns enkelrum att hyra för 2 500 kronor i månaden. Men det finns också de som prioriterar sitt boende högt och som är beredda att lägga mycket pengar på boendet under de få år de studerar.”

Jaha, det som styr byggandet verkar vara något helt annat än att det inte finns några alternativ. Man bygger för de som är köpstarkast. Jämlikt?

Lägenheterna på Gibraltargatan är 24–63 kvadratmeter och kommer att kosta 4 800– 8 900 kronor/månad. Det är väl uppenbart att vi måste finna enklare och billigare sätt att bygga?

Då bör man testa flera alternativ något vi fört fram i debatten där vi sa att man t.ex. skulle kunna bygga ute i Angered. Läs vår motion här eller vår budget här.

Sedan kan man ju undra om studentbostäder får dessa hyror, vad blir det för hyror för bostäder i Vision Älvstaden och vem ska bo där? Men det får bli en annan diskussion.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Idag fyller Vägvalet 3 år

onsdag, 20 februari, 2013

Idag fyller Vägvalet 3 år! Vi firar med tårta och tre ljus.

Då 2010 samlades vi kring tre frågor: Stoppa trängselskatten, slopa Västlänken och folkomrösta om trängselskatten. Dessa tre är aktuella än idag.

 

I förra årets budget för Göteborgs stad formulerade Vägvalet ställningstaganden i en mängd andra frågor:

Ekonomi
– att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– sänka skatten med 10 öre för att anpassa Göteborg till riksgenomsnittet
– inte medverka till medfinansiering av statlig infrastruktur
– att korrekta samhällsekonomiska kalkyler används i planeringen
– förbättra företags- och boendeklimatet i Göteborg
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt
– att staden blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för samtliga fullmäktigeledamöter
– kraftigt reducera investeringsplanen
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden

Trafik
– slopa den planerade tågtunneln till Haga
– genomföra utredningen av Västlänk 2021
– avskaffa trängselskatten
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– tillföra 200 miljoner kr för att förbättra underhållet av stadens infrastruktur
– avveckla projektet Trygg Vacker Stad
– genomföra en utredning av Göta Ringen
– att Göta Älvbron planeras för 10 meters höjd

Barnomsorg
– tillföra 100 miljoner kronor för att förbättra barnomsorgen
– att öppettiderna ska vara mer flexibla med fler ”nattis” och barnomsorg på helgerna
– att det ska vara max 15 barn per grupp och max 5 barn per pedagog
– alla barn upp till 13, oavsett var i Göteborg de bor, ska erbjudas plats i ett fritidshem eller i en fritidsklubb
– staden i större utsträckning samarbetar och stöttar föreningslivet i framtagandet av aktiviteter som kan erbjudas barn och ungdomar

Stadsdelsnämnderna
– avveckla stadsdelsnämnderna

Skolan
– att den obligatoriska skolan ska ge alla elever relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar

Äldreomsorg
– att alla äldre i Göteborg blir betraktade som myndiga medborgare och att de får en värdig ålderdom

Studentbostäder
– utreda byggnation av studentbostäder i  t.ex. Angered

Kultur
– att möjligheterna ska öka för alla barn, ungdomar och vuxna att själva vara med och skapa kultur utifrån sina förutsättningar
– att det fortfarande ska vara kostnadsfritt för barn och ungdomar att besöka kulturella institutioner
– att kulturskolan skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla barn och ungdomar
– att verksamheten för de lokala biblioteken ska utvecklas
– att kulturhistoriska byggnader i Göteborgs stadsmiljö ska bevaras

Medborgarinflytande
– utveckla medborgarperspektivet

Miljö
– vill att återvinning (glas, plast, metall, papper, kartong) hämtas vid bostaden, både för flerfamiljshus och villor samt att antalet fria besök på återvinningscentralerna ska ökas från 6 till 12 per år
– att avfallskvarn i köket tillåts
– att trädgårdsavfall ska hämtas i den kompost som redan idag hämtas vid bostaden

Årets budgetförslag kommer att innehålla fler och fördjupade ställningstagande.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 31 oktober

torsdag, 8 november, 2012

Mötet inleddes med att gå igenom en resvaneundersökning som gjorts 2011 i Göteborgsregionen. Den innefattade 18 kommuner runt om Göteborg. Det var flera intressanta resultat.

Totalt under året fördelas resorna i Göteborg enligt nedan. Jämfört med omgivningen åker man i Göteborg mer kollektivt.

Korta resor i Göteborg (5 km) görs till fots 47% och 28% med bil. Att många korta resor görs med bil stämmer ju därmed inte riktigt.


Arbetsresorna i Göteborg görs 49% med bil och 27% med kollektivtrafiken.


De mest intressanta siffrorna är uppdelningen mellan olika delar av Göteborg. I Nordost kör 44% bil som kan jämföras med 48% på Hisingen, 57% i Sydväst. Alltså faller t.ex. argumentet som bl.a. Vänstern kör med, att låginkomsttagarna inte kör bil. Värt att påpeka är att minst bil körs i Göteborg jämfört med regionen.

Största punkten för dagen var Budget 2013 för Trafiknämnden. Vägvalet lämnade följande yttrande:

När man läser budgeten för 2013 verkar det som att Trafikkontoret har fått för många mål och uppdrag att förhålla sig till. Så många att vissa blir lite svåra att förstå varför det ska ligga på Trafikkontoret. Exempel på dessa är: Bevara biologisk mångfald, miljömåltider, arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden, tillgänglighet till kultur, prioritering av hyresrätter m.m.

Ett mål är att skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska. Ett hedervärt mål men svårförståeligt hur Trafiknämnden når detta genom att hastighetssäkra bostadsområden.

Trafikkontoret ska minska klimatpåverkan och därför verka för att producera bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Enligt trafikkontoret innebär det ”en konflikt med volymmålet för bostadsförsörjningen då kollektivtrafiktäta områden sammantaget inte genererar de volymer som krävs”. Vägvalets uppmaning är: glöm inte av resten av stadens utveckling.

Ett mer lättförståeligt mål (men klassat som utvecklingsfråga) tillhörande Trafikkontoret är att öka el-effektiviteten genom att byta ut till LED-lampor. Ett bra mål, som gör skillnad.

Trafikkontoret har fått uppdraget att utreda hastighetssänkning för biltrafik. Men innan uppdraget är igång påpekas i rapporten att det ”är av vikt för att nå klimatmålen”. Hur då? T.o.m. Trafikkontoret själva påpekar ju att det är skillnad på hastighetssänkningar ur klimatsynpunkt beroende på om det gäller bränslebesparingar eller attraktivare stadsmiljö. En hastighetssänkning kan likväl ge sämre bränsleförbrukning och bullerproblem.

Ett ytterligare mål är att det hållbara resandet ska öka. Det ska öka. Men det som saknas i målbeskrivningen är hur gör vi det möjligt för medborgaren? Den enklaste vägen är förbud men frågan är hur många pålagor medborgarna orkar med.

Det är många satsningar på cykel och Vägvalet har tidigare påpekat att investeringarna måste vägas mot vad de ger för resultat. Cyklandet har legat konstant på 9-10% i flera års tid trots en massiv satsning. Därför vill vi se bättre uppföljningsrapporter när nu staden satsar ännu mer. En cykeljour ska skapas vilket i sig är bra. Jouren beskrivs som kopplad till medborgarservice. Det låter fint men glöm inte av alla andra trafikanters behov att få hjälp i staden. Senast har det varit oklarheter hur medborgarna ska hanteras när de ramlar ned i hål på gatan.  

Utredning ska göras om en stadsbana men det är väldigt liten information om vad detta innebär. Idag utreds redan spårvägsförbindelser till Backa och Norra älvstranden.

Trafikkontoret ska ta ett helhetsgrepp om barns skolresor. Barnens rörlighet ska förbättras till och från skolan. Många föräldrar skjutsar sina barn. Till detta ska tilläggas att ett fritt val av skola skapar motsättningar i trafikstrategin som förutsätter att allt finns runt där man bor. Det fria skolvalet inskränks nu av trängselskatt och åtgärder som ska få medborgaren att åka kollektivt.

Bilfientligheten är genomgående stor i budgeten. Bilen har ingen plats i staden. Nu börjar det på allvar utkristallisera sig genom ännu mer åtgärder. Parkeringstalen kräver åtgärder som förflyttning av bilen till garage istället för på gatan. För att nå dit måste boendeparkeringen i värsta fall bli tre gånger så dyr. Och målet finns där: Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Men vad innebär det i praktiken? Att strypa tillgänglighet för bil är strategin den rödgröna majoriteten väljer och då utan tillräckligt bra alternativa lösningar till medborgarna.

Under 2012 tilldelades, efter påtryckningar, ett engångsbelopp på 30 miljoner kr för underhåll. Dessa tas nu bort och underhållsskulden ökar ytterligare nästa år med 80 miljoner istället för att minska. Ett mycket dåligt beslut.

Till sist är det oklart vad för kostnader som faller inom det Västsvenska paketet och staden. Detta måste bli tydligare.  

Läs hela budgeten här.

Därefter avhandlades även budget för Trygg vacker stad. Vägvalet är av uppfattningen att projektet Trygg Vacker Stad ska avvecklas och att detta kan hanteras inom Park och Natur. Därför yrkade vi avslag på dess budget.

Ett mycket bra beslut som togs i Trafiknämnden var att låta hemsjukvård och hemtjänst få parkeringstillstånd för nyttofordon.

Vidare följde ett antal informationspunkter. Man arbetar med miljöfrågor som bl.a. innefattar buller. Kan ni tänka er att spårvagnsgnissel har blivit ett bullerproblem?

Kort information lämnades om det Västsvenska paketet. Mest fokus på Övre Husargatan där det föreligger skadeståndsanspråk. Trafikkontoret gick igenom lagarna kring vad som gäller. Det har finns ca 15-20 skadeståndskrav idag. Det jag kan konstatera är att det är ett tufft lagrum för drabbade. Många beror på att näringsidkarna inte anser sig ha fått bra information. Tjänstemannen som presenterade påpekade att man som näringsidkare får räkna med stök i stor tätortsstad som Göteborg. En uppfattning jag inte riktigt delar. Inte heller riktigt bra att kommunens intresse är mer viktigt än näringsidkarens. Borde vara bättre balans. Det jag kan konstatera är att det går för fort så att information stryker på foten och att man då väljer att ”offra” en och annan aktör i staden. Återigen ett bevis på att Västsvenska paketet är forcerat.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Aftonbladet – Borg blåser Stockholm på trängselpengarna

fredag, 12 november, 2010

I Aftonbladet kan man idag läsa en kritisk debattartikel om hur regeringen blåser Stockholm på de lovade återinvesteringarna från trängselskatten.

Debattören Anders Ygeman (S) skriver:

”I den budgetproposition som Anders Borg lämnade till riksdagen för snart en månad sedan framgår att regeringen under år 2010 räknar med att stockholmarna betalar in hela 804 miljoner kronor i trängselskatt. Efter avdrag för system- och administrationskostnader beräknas det uppstå ett överskott på drygt 533 miljoner kr. Av detta tänker regeringen dock bara återinvestera knappt hälften, 242 miljoner kronor, i Stockholm. ”

Vägvalet har tidigare påpekat detta och i nuvarande proposition för införandet i Göteborg står det luddigt att man bör återinvestera pengarna från trängselskatten i Västsverige. Det är uppenbart att regeringen inte har den avsikten utan att pengarna används till annat i budgeten. Politikerna i Göteborg som förhandlat till sig detta borde ta sitt ansvar och riva beslutet och börja diskutera alternativ som faktiskt ger göteborgarna infrastruktur som faktiskt blir av. Börja diskutera andra finansieringsalternativ och framför allt diskutera om alla projekten är nödvändiga.

Vidare i linje med vad Vägvalet förespråkat hela tiden skriver debatörren:

”I dag tar intäkterna från trängselskatten omvägen via statsbudgeten. Eftersom vi i Sverige inte har specialdestinerade skatter så finns det inget som hindrar riksdag och regering att använda intäkterna från trängselskatten till precis vad som helst i statsbudgeten. Och det är precis vad regeringen nu gjort tre år i rad.”

Vägvalet har också poängterat klart och tydligt att pengarna går in på ett statligt konto och är inte på något sätt öronmärkta för infrastruktur i Göteborg. Anders Ygeman (S) skriver vidare att det ”bästa” vore om Stockholm själva fick bestämma över dessa pengar och det var vad regeringen lovat tidigare. Önskedrömmar i all ära, men staten har inget som helst intresse i att låta kommunerna och regionerna bestämma över statsbudgeten.

Med tanke på alla frågetecken och bristen på pengar som dyker upp hela tiden så borde Göteborgs kommun tänka om och gå till botten med trängselskatten innan den införs så att inte även göteborgarna blir blåsta.

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou