Inlägg märkta ‘bilköer’

Bilfientlig blir man av sina handlingar

fredag, 27 maj, 2016

Idag replikerade Vägvalet på gårdagens debattartikel från de rödgröna, där de med näbbar och klor värjde sig från att bli kallade ”bilfientliga” (vilket moderaterna hade gjort i en tidigare debattartikel).

Vad är det egentligen de rödgröna inte förstår i ordets betydelse? Det hjälper inte att räkna upp alla positiva utvecklingar som kommer inom fordonsindustrin (och som politikerna själva inte bidragit ett jota med) för att slippa undan epitetet att vara ”bilfientlig”. Det är deras handlingar och beslut som gör det så passande.

Några av besluten som drabbat bilisterna i Göteborg de senaste åren är: trängselskatt, skyhöjda p-avgiftshöjningar, borttagna bilfiler som skapar köer och ökade utsläpp, färre p-platser och nu planeras det för parkering i dyra p-hus, sänkta hastigheter (för att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig) och ett trafikkaos utan like i tio år om Västlänken skulle börja byggas.

När de rödgröna skriver att ’bilen har en viktig plats i framtidens städer’ och ’vi vet att framtidens eldrivna och självstyrande bilar kommer att förändra hur bilen används i våra städer’ så stämmer det inte alls med besluten de fattar. I bostadsområdet som ska byggas i Frihamnen kommer det bara att finnas p-plats till var sextonde lägenhet! Så hur ska man kunna bosätta sig där och äga en elbil?

Egentligen räcker det att läsa ovanstående för att förstå vart Göteborg är på väg med nuvarande beslutsfattare.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Flera saker sker utan trängselskatt

fredag, 2 december, 2011

I dagarna kan man läsa en hel del som tåls att fundera på. Om vi börjar med den snabba och massiva ökningen av kollektivresandet i dagens GP.  Resandet ökar rekordsnabbt enligt VD Lars Backström på Västtrafik:

”Vi har redan nu så många resande som vi hoppades få 2013 när trängselskatten införts i Göteborg.”

Trots att det strömmar in pengarna pengar till Västtrafik så måste taxorna höjas. Argumentet är att en massiv satsning görs på tågtrafiken nästa år och det kostar pengar. I en debattartikel i GT undrade Vägvalet hur detta går ihop. Från 2013 får alla betala mer för kollektivtrafiken, antingen via högre biljettpriser, via region­skatten eller trängselskatten. Genom att nu höja taxan i kollektivtrafiken ser man effektivt till att de flesta bilisterna även fortsättningsvis väljer bilen och betalar in sin trängselskatt.

Västtrafiks vice VD Roger Vahnberg svarade i en replik:

”Oavsett Vägvalets farhågor så väljer allt fler att resa kollektivt, bara i år ligger den faktiska resandeökningen med Västtrafik på nästan 10 procent.”

Men var inte trängselskatten till för att ”reglera” och flytta över resenärer till kollektivtrafiken? Det verkar ju tydligen som den ökat utan trängselskattens genomförande!

Men hur mycket skattehöjning kommer det att bli för medborgaren i Västra Götalandsregionen till slut? Det har flaggats för att ett nytt biljettsystem ska tas fram, tåg ska köpas, perronger ska förlängas m.m.

Presentationen av ökningen är intressant i sig då det sägs att spårvagnstrafiken har ökat med 18,3 procent, men i själva verket är siffran uppjusterad p.g.a. att många resenärer inte stämplar sina kort. Jag håller ändå med Lars Backström att det är en avsevärd ökning trots allt men förstår inte varför statistiken måste krånglas till.

Partihallslänken är nu invigd och jag körde faktiskt över den igår för att se hur det var. Den var lite häftig att köra över då belysningen är infälld i brobarriärerna med LED-lampor en meter upp från körbanan istället för traditionell gatubelysning. På Vårt Göteborg hemsida 2003 skrev man följande:

”Den nya Partihallsförbindelsen förväntas bli den stora kökortaren som bilisterna vid Tingstadstunneln har väntat på.”

Helt utan trängselskatt!

Till sist kan vi idag läsa i GP under Teknik och Trender att Göteborg är femma på bilkötoppen i den nordiska topplistan. Men i Göteborg belastas bara 12 procent av gatorna dagligen med bilköer. Detta jämfört med Stockholm där det är 31 procent, med trängselskatt!

Theo Papaioannou
Vägvalet