Inlägg märkta ‘bergsjön’

Tack för ert stöd!

tisdag, 16 september, 2014

Vi i Vägvalet vill tacka alla våra väljare för ert stöd! Utan era röster hade det varit omöjligt att driva vår politik vidare under kommande mandatperiod. Om valresultatet står sig har vi fått tillbaka våra fem mandat (av 81) som vi fick till låns i förra valet 2010.

16 149 väljare har preliminärt lagt sin röst på ett uppstickarparti som inte alltid har samma syn på sakernas tillstånd som övriga partier har.

Vi vill också än en gång tacka våra fantastiska valarbetare, utan er hade det här inte gått heller. Ni är Sveriges bästa valarbetare – utan diskussion!

Valdagen var en historisk dag i Göteborgs historia. Tack alla 309 835 personer som gick man ur huse för att berätta för politikerna vad de egentligen tycker om trängselskatten. Alla fromma förhoppningar på ja-sidan blev till sand. Hela 56,8 procent  röstade nej och 43,2 procent ja. Det höga valdeltagandet, nästan 73 procent, gör det svårare för övriga partier att ignorera resultatet.

Som flera redan kommenterat i media uteblev valkampanjen nästan helt från Ja-partiernas sida. De körde med taktiken ”största möjliga tystnad” i frågan – samma strategi som de med viss framgång använt sig av i valet 2010 – skillnaden var ju bara att nu hade väljarna en folkomröstning att rösta i och med facit i hand var det nog inte så klokt.

Som synes av rösträkningen var fanns det starkaste motståndet på Hisingen (66 %) och i de östra stadsdelarna (Angered, Bergsjön, Gärdsås,  Kortedala). Ja-partierna har envist hävdad att trängselskatten drabbar låginkomsttagare minst, tydligen höll inte invånarna i dessa distrikt med om det. Motståndet där är kompakt.

Två gånger röstades och debatterades det i kommunfullmäktige om att hålla en folkomröstning under förra mandatperioden. Båda gångerna fick vi argumentet att över 90 procent av väljarna minsann hade röstat för trängselskatten kastat i ansiktet på oss och att det därför inte fanns någon anledning att anordna en folkomröstning. Folket hade redan sagt sitt i valet 2010, enligt dessa partiers företrädare. Men alla visste också att detta falska påstående inte var sant.

Och nu är det bevisat. Vi lär i alla fall inte få höra det argumentet från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet när frågan om hur huruvida folkomröstningen ska följas eller ej når kommunfullmäktige senare i höst. I deras värld har ett knappt tioprocentigt motstånd plötsligt växt till 56,8 %, kanske ett tungt uppvaknande?

Opinionen före trängselskattens införande var med stor övervikt emot, det visade alla undersökningar. Även efter införandet 2013 bestod det. Det är först på senare tid som några undersökningar visat på en svängning i opinionen. Enligt dessa kom omsvängningen fort och var kraftig. Den ena mätningen, en Sifo-undersökning beställt av lobbyisterna på Västsvenska Handelskammaren (som aktivt stöttat Ja-sidan) visade sensationella 50 procent ja och bara 29 procent nej. GP kom i slutet av september med en undermålig undersökning från Novus där bara 500 personer hade tillfrågats.

Att nej-sidan gått från 29 till 57 procent på bara ett par månader är förstås helt orimligt.  Om man dessutom lägger till att nej-opinionen både innan och efter trängselskattens genomförande legat stadigt på runt 60 procent, är det mycket mer troligt att de enskilda mätningarna som visade på en kraftig Ja-opinion var undermåligt utförda.

Att den senaste tidens debatt om Västlänkens skenande kostnader har gjort avtryck i valresultatet är dock säkerställt. Det kan våra valarbetare intyga. Men det handlar kanske om några enstaka procent i opinionen, och då speciellt från de som bor i centrum och skulle påverkas av bygget under 10 år.  Men att mer än hälften av nej-röstarna egentligen skulle vara för trängselskatt (som framförts av vissa efter folkomröstningen) saknas det belägg för.

Än en gång tack till alla som stöttat oss. Vi har fått massor med glada tillrop i sociala media och via mejl, något vi tacksamt suger i oss.

Nu går kampen vidare för att folkets vilja ska bli verklighet. När trängselkamerorna väl stängs av finns det anledning att fira.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Bergsjöbor betalar mest trängselskatt i förhållande till medelinkomst

lördag, 31 maj, 2014

Dagens GP-artiklar bekräftar bara det Vägvalet påstått hela tiden: De med låga inkomster som har bil drabbas hårdast av trängselskatten.

GP:s Daniel Olsson skriver: ”Egentligen är det ganska logiskt. Maxbeloppet för en passage förbi någon av de trettiosex betalstationerna i Göteborg är 18 kronor. Det är 18 kronor för fattig som rik. Därmed är det en form av rättvisa. Men ställd mot inkomsten blir samma 18 kronor relativt sett mindre ju högre bilägarens inkomst är – ett annat perspektiv på rättvisa.

Övriga partier, främst Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, brukar då svara att de som har låga inkomster har heller ingen bil.  I vanliga fall brukar ju speciellt dessa två partier ta ställning för de svagare grupperna i samhället.  Åtminstone i ord, men tydligen inte alltid i handling. Men det löser man alltså genom att förneka att det fördelningsekonomiska argumentet ens skulle existera när det gäller trängselskatt.

För GP:s granskning visar att ”medelinkomsttagare i norra Biskopsgården eller Hammarkullen med bil kan få betala uppemot två procent av sin lön under samma period.” Samtidigt som ”flera postnummerområden i Hovås och Billdal bara betalat enstaka promille av sin inkomst.

De fyra stadsdelar där det betalas in mest trängselskatt per bilägare i relation till medelinkomst är:

  1. Bergsjön
  2. Biskopsgården
  3. Backa
  4. Kortedela

Knappast där de välbärgade i staden bor, eller hur?

Vi ställer frågan till Mats Pilhem (V) och Johan Nyhus (S) direkt här på bloggen: Hur kunde ni ha så fel? O.S.A. i kommentarsfältet här nedan 🙂

Även nätverket som frenetiskt angriper och förvanskar allt vad Vägvalet gör och säger ansluter sig till ovanstående argumentation. Dess företrädare menar att ”trängselskatten kan få negativa konsekvenser i enskilda extremfall.

Det känns tryggt inför folkomröstningen när motståndarnas argument är så dåligt förankrade i invånarnas verklighet i ovanstående stadsdelar.

Varför blev då trängselskatten så orättvis i Göteborg? Ett svar är att ett system som är så trubbigt till sin konstruktion aldrig kan bli speciellt rättvist. Var man än drar zongränsen drabbas folk som bor på respektive sida om den olika. I GP:s artikeln får en av ”hjärnorna bakom trängselskatten”, Jonas Eliasson, professor i transportsystem vid Kungliga tekniska högskolan svara: ”Om man lägger en skatt eller avgift på en konsumtionsvara, och resor är en konsumtionsvara, blir det nästan alltid så här.

Kort sagt: Det går inte att undvika.

Per Bergström-Jonsson, trafikplanerare på Trafikkontoret, konstaterar vilka vinnarna är på trängselskatten: ”Vinnaren är en person med hög inkomst som kan förhandla till sig att arbetsgivaren står för trängselskatten eller som har så hög inkomst att summorna blir helt irrelevanta för hans eller hennes val.

Han påstår dock även att kollektivtrafikresenärerna är vinnare eftersom ”De betalar ingen trängselskatt och pengarna från bilisterna går i stor utsträckning till utbyggnad av just kollektivtrafik.” Nej, Per Bergström-Jonsson, det stämmer tyvärr inte! Utbyggd kollektivtrafik kommer att drabba resenärerna med höjda taxor och skattebetalarna med höjd kommunal/regionskatt. Några pengar från trängselskatten till utbyggd kollektivtrafik finns inte i det Västsvenska paketet, även om också företrädaren för nätverket felaktigt påstår detta i den ena artikeln.

Så de resenärer som redan idag åker kollektivt får i framtiden betala mer för detta, även om de inte kommer att nyttja nybygga delar av kollektivtrafiken. Det här är motsatsen till en win-win-situation, dvs. lose-lose.

Läs GP:s artiklar här och här.
Och här kan ni läsa hur GP gjorde undersökningen och här återfinns listan över hur de olika stadsdelarna drabbas.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

GP – Förslag om Förbifart Göteborg i öster

måndag, 30 januari, 2012

Igår kunde vi i GP:s papperstutgåva läsa om förslaget om Förbifart Göteborg som föreslås av Åke Forsström, professor i kulturgeologi med inriktning mot samhällsplanering. Förslaget går ut på att skapa en ny förbindelse mellan E6:an och riksväg 40, genom att bygga en ny väg mellan Benarby och Björrödsmotet öster om Landvetter. I dagsläget väljer de flesta trafikanter som kommer söderifrån på E6:an att åka via Göteborg och Kallebäck om de ska till Landvetter.

Åke Forsström säger:

”Om man kan avleda en del trafik från E6:an så hade det varit bra. Jag tror att många pendlare skulle kunna spara tid. Det skulle dessutom öka tillgängligheten till Landvetter flygplats.”

”Det saknas en förbifart i öster. I väster har vi E20 men en motsvarighet saknas här. Jag ser detta som ett allmänt trafikmässigt problem”

Förslaget innebär i sin helhet en ny väg mellan väg 542 vid Skalmered och väg 550 vid benareby, vägen skulle bli cirka fem kilometer lång. Tillsammans med Öjersjöled, Bergsjöleden och Jordfallsbron öppnas i princip en förbifart öster om Göteborg.

Enligt planchef Annika Thörneby är det nu upp till politikerna i Härryda kommun att diskutera förslaget vilket kan ta upp till två månader innan besked.

Ett intressant förslag som skulle kunna leda om trafiken i öster. I kombination med en förstärkning av leden i väster, enligt Vägvalets förslag Götaringen, skulle trafiken kunna ledas runt Göteborg precis som i andra städer runt om i Europa. Men tyvärr röstades förslaget om Götaringen ned i Trafiknämnden efter tjänstemännens förslag om att detta var en onödig satsning. Vi vet ju sedan tidigare blogginlägg att ingen avstämning gjorts av tjänstemännen med Trafikverket och därför är det med stor sannolikhet inte avstämt med Härryda kommun heller.

Utbyggnaden är en fråga för politiken att avgöra och det är bra att även ett förslag för östra delen presenterats. Då är det viktigt att Göteborg Stad tar till vara på den och samverkar med Härryda kommun och Trafikverket för att se vad som skulle kunna realiseras.

Det går ju inte att sticka under stol att en ringled stör trängselskatten då stationen på Älvsborgsbron skulle behöva tas bort. Men ska vi ha bort trafiken eller ska vi ha kvar den i centrala staden? Att inte på några villkor röra trängselskattestationerna stärker ju bara det som vi påpekat hela tiden: vid införandet av trängselskatt ska man köra bil annars blir det inga pengar till medfinansiering. Det handlar således inte om miljön, för då hade ingen politiker och tjänsteman kasserat förslaget om Götaringen. Trängselskatten handlar endast om en sak: pengar!

Förslaget om Götaringen ska upp i kommunfullmäktige så småningom och då får vi hoppas att övriga partier kanske ser nyttan med den och bortser från prestigen.

Theo Papaioannou
Vägvalet