Inlägg märkta ‘backaplan’

Trafiknämnden 12 juni

onsdag, 25 juni, 2014

Sista sammanträdet innan sommaruppehållet i Trafiknämnden innehöll några intressanta punkter.

Det första handlade om Gröna transportplaner där Vägvalet lämnade följande yttrande;

Det är alltid bra att se över hur transporterna kan förbättras ur ett miljöperspektiv. Men det får inte gå till överdrift. Bilfientligheten som återkommer i detta dokument är obefogad då tekniken går framåt och bilen utgör en fantastisk rörlighet och frihet.

Senast på Lindholmen kan vi se hur Volvo engagerar sig i stadsutvecklingen med självgående bilar. Allt för att skapa en bättre framtid som passar in med miljömålen. Vad gör vi när detta blir en del av vardagen och bilen blir tystare och renare?

Att bryta bilberoendet är inget bra självändamål. Målet borde vara att stötta den utveckling som pågår av biltillverkarna och integrera detta med den kommande stadsutvecklingen. Och ur en konkurrensdiskussion med andra städer så tror vi inte att Göteborg gynnas av en bilfientlig stadsutveckling. I staden finns trots allt Volvo som är en stor arbetsgivare.

Vidare behandlades ett ärende gällande detaljplan för gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg. Det handlade främst om utformningen kring Kvillemotet som ska göras om för att hantera den nya Marieholmstunneln. Det berör även Brunnsbomotet som kommer att få en hel del barriärer som tål att tänkas på hur de ska hanteras. Miljöpartiets representant tyckte att det var helt ok att bygga upp höga hus vid Brunnsbo och skärma av stadsdelen. Miljöpartiet var över lag på hugget då alla detaljplaner nu kommenteras med att de ska följa de strategidokument som tagits fram och då speciellt de bilfientliga inslagen. Nu börjar man se hur illa dessa strategidokument hanterar utvecklingen i Göteborg. Man slutas inte att förvånas över Miljöpartiets tänk. Det framkommer bland annat i detta förslag som skapar barriärer i Backa. Istället för att arbeta för att flytta ut trafiken förespråkas det väggar för att avskärma.

Utformningsförslaget berör en tågstation vid Brunnsbo som till fullo inte är finansierat (det saknas 470 miljoner kr). Vägvalet anser att så länge diskussion pågår bör dessa delar lyftas ur så att de delar som krävs för Marieholmstunneln säkerställs och inte försenar projektet.

Med tanke på att hela norra Hisingen, Björlanda, Slätta Damm, Tolered, Tuve, Säve m.fl. skall trafikförsörjas av denna väg så känns det lite tunt om hur nämnda områden ska kollektivtrafikförsörjas i framtiden. Det är viktigt att kollektivtrafikåtgärderna genomförs samtidigt med övriga åtgärder även om det blir buss till en början.

Ett tidigare ärende gällande trafikfarliga situationer kring ett dagis vid Prästvägen var nu klart men tyvärr levererades ett ganska tafatt beslut av Trafikkontoret som mer eller mindre ansåg att inget skulle göras. Dock valde den rödgröna majoriteten att ändå lägga ett uppdrag om att införa 30 km fartgräns och införa farthinder. Vägvalet har drivit denna fråga och ställde sig självklart bakom förslaget.

Tills sist gällande tvärförbindelsen i Torslanda. Alla partier utom Miljöpartiet stödjer att Trafikkontoret snarast föreslår och inkluderar en tvärförbindelse.

Vi syns efter sommaren igen!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Utspel om Backastationerna

torsdag, 14 mars, 2013

Igår gick de rödgröna och Alliansen ut med att en utredning ska tillsättas om Backastationerna. Läs artikeln i GP här.

Johan Nyhus (S) säger:

”Vi vill göra en ordentlig analys. En viktig fråga är hur det blir med genomfartstrafiken i bostadsområden om vi flyttar stationerna. Jag vill undvika att trafiken i Backa ökar med 2 000 bilar per dag.”

”Resultatet kan bli olika förslag på förändringar – på samma sätt som tidigare presenterats för Guldheden.”

Mats Pilhem (V) säger:

”Man måste komma ihåg att Bäckebol inte är den enda handelsplatsen i stadsdelen. Förutom Backaplan finns även lokala torg som vi vill ska leva och utvecklas som särskilt nämner Brunnsbotorget och Selma Lagerlöfs torg.”

Martin Wannholt (M) säger;

”Eftersom kritiken mot Backastationerna är så massiv tycker jag att vi ska agera snabbt och tydligt. Det är ett misstag att skjuta frågan fram i tiden.”

Helene Odenjung (FP) avslutar med:

”Det handlar om att skapa legitimitet för systemet med trängselskatter och att även betalstationen på Älvsborgsbron därför borde tas bort.”

Det känns som att de rödgröna och alliansen har valt att tävla i vem som kan utreda mest. Inte nog med det så spretar det  i de olika förslag på vad som kan göras. Nyhus ser det som svårt att hantera smittrafiken. Och det är ett problem. Om vi leker med tanken att man lyfter bort Backastationerna så kommer många att ta vägen över Brunnsbo och Skälltorpsvägen för att nå Lundbyleden och Backaplan. Därför måste man lyfta bort delar av station 22 bl.a. den som fångar upp trafik norrifrån som ska till vidare till Lundbyleden. Ju fler stationer som lyfts bort desto fler måste kompenseras någon annanstans.

Att flytta stationerna några meter hit eller dit hjälper inte eftersom det är smittrafiken in i Backa som ska hanteras med dagens zon då man vill få alla att åka ned till Tingstadsmotet för att inte förlora intäkter. Och för att undvika effekter som på Norrleden.

Pilhem anser att det är rättvist då vissa invånare ska nöja sig med att ta sig till Backaplan. Pilhem tankesätt inskränker en hel del på EU:s grundpelare om fri rörlighet. Han vill bestämma var du ska handla.

Wannholt anser att man borde agera snabbt. Ja, tre år är en ganska lång tid att reagera på.

Odenljungs uttalande är än mer orealistiskt. Älvsborgsbron står för 20% av intäkterna d.v.s. nästan 3,5 miljarder av 14 miljarder kr som trängselskatten ska bidra med. Var ska dessa pengar tas från om denna station lyfts bort? Det presenteras inte någonstans utan blir hängande i luften. Precis som Jan Hallberg (M) gjorde när han några dagar före valet 2010 i panik kastade fram samma förslag utan att det ledde till något konkret. Läs tidigare blogginlägg ”Moderaterna sprider lögner i sista stund”.

Större förändringar av systemet måste passera Riksdagen. Och det gäller inte bara ändringar som handlar om att flytta stationerna utan även om det påverkar kalkylen som är lagd. Detta är ju något som både de rödgröna och alliansen hävdat i tre års tid. Men nu finns det tydligen utrymme att flytta runt stationer. Jag köper det inte! Då kan Riksdagen likaså lyfta bort systemet. Låter lite som man väljer sina egna sanningar fritt efter eget önskemål.

Och om någon som läser detta tycker det vore väl bra om intäktskalkylen spricker och mindre pengar kommer in i trängselskatt, så är det tyvärr inte så. För då saknas finansieringen till de planerade utgifterna (Västlänken) som då drabbar invånarna i göteborgsområdet med gigantiska räntekostnader som ska betalas på något sätt, t.ex. höjd trängselskatt.

Det är en stor sannolikhet att det vispas runt i olika utredningar och att det sedan faller platt. Precis som det gjort med stationen på Lindholmen och Guldheden. Dessa har faktiskt varit uppe för behandling i olika instanser utan resultat. Läs vårt yrkande i Trafiknämnden gällande Lindholmen här och blogginlägg här.

Vägvalet vidhåller att hela systemet ska lyftas bort annars blir det aldrig rättvist. Och det som kan avgöra är din röst i valet 2014 och i en folkomröstning. Allt annat är kosmetika.

Läs och lyssna även mina uttalanden i Tidningen Hisingen och i P4 Göteborg.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kommunstyrelsen fortsätter ignorera folkopinionen

torsdag, 18 november, 2010

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte antogs Trafikverkets senaste förslag till trängselskatt. Enligt Radio P4 Göteborg togs beslutet utan invändningar, alltså med hull och hår.

Den gamla kommunstyrelsen fortsätter alltså i samma färdriktning. Man tar aldrig ställning för de människor som kommer att drabbas av trängselskatten och man väljer att helt negligera folkopinionen i frågan. Trafikverket tycks dock ha en egen fil in kommunstyrelsen öra.

Miljöpartiet, som alltid uttrycker en brasklapp i media trots att de röstar Ja, hade enligt Kia Andreasson helst velat se att Backaplan förblev innanför tullzonen. Det kan ”ju bli väldigt mycket bilar där”, som hon uttrycker det. Jo, det vore ju för hemskt om Hisingsborna åkte bil till Backaplan även i framtiden. Att släpa på tunga kassar från storhandlingen fungerar bäst på knökfulla spårvargnar och bussar.

Radio Göteborg menar att det nya förslaget ”tar hänsyn till opinionen”. Men då glömmer man bort att det totala skatteuttaget i praktiken är oförändrat jämfört med det gamla. Alltså får någon annan betala mer istället. Gissa vad dessa personer anser om det!

Anneli Hulthén (S) tror på fler justeringar i framtiden: ”Självklart kan det också komma från medborgare som upptäcker att det här inte blev så bra, säger hon.” Ja, det måste väl komma från det hållet, för i kommunstyrelsen sitter ju uppenbarligen inga personer som tänker anstränga sig över hövan med att upptäcka fel och brister i de beslut som de fattar. Och det är anmärkningvärt att Anneli Hulthén är med om att fatta ett beslut som hon redan minuter efteråt aviserar ändringar i. Som vanligt hastar man igenom ett dåligt underbyggt beslut och struntar totalt i konsekvenserna för folk. Det är istället upp till oss att påpeka för henne vad hon gör för fel. Med tanke på hur mycket Hulthén brytt sig om de reaktioner hon fått tidigare från medborgarna får vi nog skrika rätt högt för att hon ska höra oss.

Härnäst är det Göteborgs kommunfullmäktige som ska fatta beslut i frågan på sitt möte nästa torsdag 25 november. Mer om det i nästa vecka.

Läs (och lyssna på) hela Radio Göteborgs artikel och inslag här.

I en mer positiv anda provkörde i dag GP Volvos nya elbil. Här kan ni se ett reportage om det. Men vilken göteborgare vill köpa en dyr elbil från Volvo när man som tack för det bestraffas med trängselskatt?

Håkan Andersson
Vägvalet

Mindre betalzon i nytt förslag

torsdag, 7 oktober, 2010

I går kunde vi läsa om Trafikverkets nya förslag om trängselskatt i Göteborg. Kortfattat innebär betänkandet följande förslag till ändringar gentemot tidigare:

  • En flerpassageregel som gör att man bara behöver betala trängselskatt en gång under en period av 60 minuter
  • Betalzonen minskas på Hisingen. Backaplan hamnar utanför zonen.
  • Göta Älvbron befrias från trängselskatt. Inget nämns dock om huruvida en framtida ny Göta Älvbro också slipper trängselskatt. (Älvsborgsbron skall även fortsättningsvis vara skattebelagd, trots vaga löften om motsatsen en vecka före valet.)
  • De som kommer från Kungälvshållet och åker längs E6 i riktning mot Tingstadstunneln drabbas av nya betalstationer som omöjliggör att man slipper undan trängselskatten om man tänkt sig fortsatt resa mot Backaplan, Torslanda eller Hisings Backa (som numera alltså ligger utanför betalzonen). Detta trots att man aldrig haft för avsikt att köra in i betalzonen!
  • Betalstationerna kring Sankt Sigfridsplan och Guldheden flyttas något. En del vinner på detta, andra förlorar.

Trafikverkets nya förslag andas väldigt mycket av att ”vi har lyssnat på kritiken och ändrat vårt tidigare ogenomtänkta förslag”. Men hur väl överensstämmer egentligen det nya förslaget med denna ambition? Frågan är vem som egentligen är uppdragsgivare till Trafikverkets nya översyn? Vad har de fått för projektdirektiv? När man läser betänkandet låter det nästan som om de själva tagit på sig rollen att utforma ett nytt förslag? Problemet är dock att man hela tiden är fastlåst av att minst samma summa pengar måste tas ut i skatt. Trafikverket har tydligen bara befogenheter att flytta orättvisorna i trängselskattesystemet från vissa befolkningsgrupper till andra. Uppgiften ter sig hopplös i det långa loppet. De som skrikit högst verkar ha nått fram till Trafikverket. Med detta reviderade förslag kommer andra som tidigare inte protesterade att göra det desto mer.

Flerpassageregeln har vi skrivit om tidigare. Från början skulle alla tullpassager kosta 10 kr. Passerade man bara en tull per resa, stannade trängselskatten då på 20:- per dag om man reste hemifrån till jobbet och tillbaka. Men i och med att flerpassageregeln började diskuteras skulle man plötsligt betala upp till 18 kr i högtrafik per tull. En höjning med 80% för vissa. Man kan på sätt och vis säga att flerpassageregeln utjämnar orättvisorna i trängselskattesystemet en del. De som med ursprungsförslaget fick betala mindre, får nu betala mer och de som från början fick betala mest kommer med det nya förslaget något lindrigare undan. Summa summarum; lika mycket pengar skall ändå tas in i trängselskatt!

Det är bra att stora delar av Hisingen nu hamnar utanför betalzonen. Zonen på Hisingen i kombination med en extra tullstation Hisingsbron – mitt inne i tullzonen – saknade all rim och reson. Att någon bara kom på den tanken visar hur dåligt genomtänkt hela systemet är. Men hisingsborna får ändå betala dyrt för ynnesten att även i framtiden”gratis” kunna ta sig till Backaplan. Istället får de nämligen betala trängselskatt om de vill åka till Bäckebol! Avspärrningen av E6an på Hisingssidan fram till Tingstadstunneln är återigen ett uppenbart nödförslag för att förhindra genomfartstrafik och för att plocka bilister på pengar.

Tullstationen på Älvsborgsbron finns kvar med motiveringen att den står för cirka 10% av intäkterna i systemet. Dessutom skulle fler välja bron och söderleden om Älsvborgsbron var fri från trängselskatt. Trafikverket skriver: ”Det finns en förståelse för att E6an genom centrala Göteborg behöver beläggas med trängselskatt av trängselskäl men inte samma förståelse för trängselskatt på den alternativa vägen förbi Göteborg i nord-sydlig riktning; E6.20.” Detta är mycket märkligt konstaterande. Kritiken mot att bilister som bara passerar Göteborg längs E6an och aldrig åker in i stadskärnan har varit minst lika stor. Vid sidan av kritiken från hisingsborna har det varit ett kraftigt ifrågasättande från folk att beskatta en liten bit av en Europaväg som råkar passera Göteborg. Anledningen att man tvingas åka denna väg är ju att det inte existerar någon ringled/förbifart. Och det är då tydligen något Trafikverket anser det är fullt logiskt att man straffbeskattas för. Protesterna mot att tvingas betala trängselskatt på den enda Europavägen som kan kallas förbifart har varit massiv, men Trafikverket verkar okunnigt om detta.

För att detta förslag skall bli verklighet krävs det formellt sätt bara ett nytt riksdagsbeslut, men hittills har man först låtit  Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen yttra sig vid tidigare beslut.

Men det kanske mest anmärkningsvärda med det nya förslaget är att det fortfarande inte med ett enda ord omnämns de ekonomiska och sociala konsekvenser för folk som drabbas av trängselskatten utan möjlighet till att försvara sig. Att detta inte i första hand är Trafikverkets uppgift är förståeligt, men någon inblandad parts uppgift borde det väl vara? Vilka är det som kommer att fortsätta åka bil, vilka byter till andra transportsätt? Hur påverkas familjelivet? Vilka flyttar? Hur påverkas synen på Göteborg som stad? Positivt eller negativt?

Man utreder trafikvolymer, utsläpp, inkomster och utgifter för systemet och miljökonsekvenser m.m. Och man konstaterar i Trafikverkets förslag att folk anpassar sitt beteende på grund av trängselskatten, inställda resor, ändrade färdrutter etc. Men varför är det så svårt att få fram en utredning om de ekonomiska och sociala konsekvenserna för folk? Det kan väl inte vara för att en sådan än tydligare skulle lyfta fram trängselskattens mera skadliga effekter på ekonomi och livskvalité? När ska de politiska partierna ta sitt ansvar för en sådan utredning?

Läs hela förslaget och titta på den nya kartan här.

Läs Göteborgspostens artikel om förslaget här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vallöftet som sprack redan innan valet

lördag, 18 september, 2010

Idag kom spiken i kistan för Jan Hallbergs utspel tidigare i veckan. Det var i tisdags han lovade att Älvsborgsbron, Backaplan och St. Sigfridsplan skulle undantas från trängselskatt. De andra borgerliga företrädarna i Göteborg instämde lydigt. Denna desperata löftesflod kom dagen efter att Vägvalet fått 4% i Sifos opinionsundersökning.

Men efter dagens artikel i Göteborgsposten torde det vara helt klarlagt att utspelet bara var ett sista desperat försök att vinna tillbaka de väljare som övergett partierna på grund av sveket i trängselskattefrågan.

I artikeln uttalar sig regionrådet Kent Johansson (C), ordförande i styrgruppen för trängselskatt, om tullstationen på Älvsborgsbron: ”Den är en av de viktigaste betalstationerna” och han fortsätter: ”Tar man bort den måste man ta in pengarna någon annanstans, annars faller finansieringen. Det förvånar mig att Moderaterna i Göteborg inte inser konsekvenserna.

Johansson förnekar dessutom bestämt att Hallbergs påstående om att han fått indikationer att intäkterna för systemet skulle räcka även om man tog bort tullstationen på Älvsborgsbron. Johansson sammanfattar: ”Om inte hela paketet finansieras enligt avtalet med staten, försenas projekten många år. Det handlar i första hand om Marieholmstunneln som skall minska trängseln och köerna på E6 och kring Tingstadstunneln.” Det mest anmärkningsvärda med det sista är att Johansson inte låtsas om att Marieholmstunneln redan är försenad med minst 3 år – byggstarten skulle skett nästa år, men sägs nu tidigast bli av 2014. Men trängselskatten skjuts inte upp!

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), hon som lovar pengar som inte finns, ger också Hallberg en tillrättavisning: ”Skulle trängselskatterna ge lägre intäkter faller hela Västsvenska infrastrukturpaketet” och hon avslutar: ”Ändringar måste beslutas av riksdagen.” Något Vägvalet hävdat hela tiden.

Även Anneli Hulthén kommenterar Hallbergs agerande: ”Jag tror han sansar sig nästa vecka.” Ja, efter valet, menar alltså Hulthén. Då är det förstås business as usual och partierna kan återigen agera fritt i frågan, så länge det inte finns någon opposition invald i fullmäktige.

Till och med Hallberg själv verkar ångerfull angående tullstationen på Älvsborgsbron: ”behövs den för att intäkterna skall bli tillräckligt stora får vi acceptera det.”  Och när Alliansen i Göteborg dagen före valet skriver en debattartikel med fem vallöften nämns varken trängselskatten eller någon infrastruktursatsning med ett enda ord!

Vi från Vägvalet ska inte säga ”vad var det vi sa”, men det känns i alla fall en aning uppfriskande med ett vallöfte som för en gångs skull spricker redan innan valet. Låt vara, bara 24 timmar före. 

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vettskrämda tomma vallöften i elfte timmen

tisdag, 14 september, 2010

Nu är de företrädarna för de politiska partierna i Göteborg uppenbarligen vettskrämda. Efter gårddagens Sifo-undersökning (se blogginlägg nedan) där Vägvalet fick 4 procents stöd, drar sig inte Jan Hallberg (M), Owe Nilsson (S), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Mats Brännström (C) för att komma med nya löften om trängselskatten. Älvsborgsbron ska undantas, Backaplan ska undantas och Örgryte ska undantas. Och inte nog med det: ”ringleden ska undantas”. Vilken ”ringled” är det? Göteborg har ju ingen ringled!

Var finns trovärdigheten i dessa nya ”löften”? Innan förra valet lovade samma partier att inte införa trängselskatt alls!  Nu när de blivit pressade av Vägvalet vill de tydligen införa ”trängselskatt light”. Varför röstade de överhuvudtaget Ja till trängselskatt i Göteborgs kommunfullmäktige om de nu inte står bakom beslutet? Förstod de inte konsekvenserna av beslutet? De hade två alternativ att välja mellan – en mindre ring runt stan och en större – och de valde den större som ger större skatteintäkter! Varför kommer dessa ”löften” bara fem dagar före valet?

Nu lovar man på nytt guld och gröna skogar av en enda anledning, man vill absolut inte ha in Vägvalet i kommunfullmäktige! Vad är de så rädda för egentligen? De säger ju hela tiden att frågan redan är avgjord och Vägvalet inte har en chans att riva upp beslutet. Samtidigt kan de själva hux flux ändra både zongränser och hela de ekonomiska förutsättningarna för systemet! Genomför man ovanstående undantag blir ekonomin ännu sämre i systemet och kostnadsdelen jämfört med intäkterna ökar till långt över de cirka 35% den legat på hittills. 

Centerpartisten Mats Brännström visar ännu en gång att han inte är insatt i trängselskattens alla delar när han föreslår att ordet trängselskatt borde ändras till trängselavgift. För enligt EU:s regelverk får man inte ta ut trängselavgift på gamla befintliga vägar. Men Mats Brännström får gärna försöka, då drar vi ärendet till EU-domstolen!

Och socialdemokraten Owe Nilsson ser inga problem med att ändra/flytta betalzonen. Men Anneli Hulthén har ju sagt att man inte kan folkomrösta om ett riksdagsbeslut. Har Owe Nilsson en direktlinje till Fredrik Reinfeldt, eller hur ska det gå till egentligen?

Som alla klart märker av ovanstående ändringar är trängselskattefrågan långt ifrån avgjord, tvärtemot vad politikerna försöker lura i väljarna.  

Läs GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Det går att påverka beslutet

fredag, 3 september, 2010

I GP:s pappersutgåva står det idag att det kan bli färre betalstationer och att man ser över Älvsborgsbron, Backaplan, Guldheden och St Sigfrids plan – Skår. Man gör alltså en översyn till grundförslaget, men detta måste ändå bestämmas av Riksdagen och kommer att pågå in på hösten.

Lars Bertil Ekman säger:

”Vi behöver mer tid på oss att studera omfattningen av trängselskattezonen. Allmänhetens reaktioner är också viktiga för det arbete som vi nu genomför.”

Detta påvisar igen att förslaget inte är speciellt genomtänkt och att vi kan påverka beslutet. Detta är också ett tecken på att Vägvalets påtryckningar har satt frågan i gungning och att man försöker lugna allmänheten. Men det är valtider så det är viktigt att rösta på Vägvalet för att frågan skall kunna bevakas i kommunfullmäktige av någon som är kritisk. Vägvalet kommer inte gå med på en förfinad modell som uttrycks utan kräver att trängselskatten avskaffas. Hur man än gör så är det en kostsam indrivning och orättvis för många personer.

Jan Hallberg (M) välkomnar översynen:

”Gränserna på Hisingen måste ses över så att Backaplan kommer utanför zonen. Vad gäller Älvsborgsbron blir det ekonomin och belastningen på Söderleden som avgör om den stationen ska vara kvar.”

Jan Hallberg är hårt ansatt och uttrycker nu möjligheter med reservationer. Man får inte glömma av att zonen ser ut som den gör för att ta in så mycket pengar som möjligt. En mindre tullzon innebär större kostnader för systemet om man sätter dessa i relation till intäkterna. En trängselskatt där över 50% av intäkterna försvinner i administration blir ännu svårare att försvara.

Om Backaplan ska hamna utanför betalzonen, innebär det att zonen måste flyttas ned mot Göta Älvbron som då ringar in centrum. Ett alternativ som fanns med i diskussionerna, men som röstades ned av de politiska partierna på inrådan av Trafikverket. Alla parter försöker nu släta över frågan genom att lova saker innan valet som kanske ändå inte uppfylls efteråt.

Rösta Vägvalet för att påverka!

Vägvalet
Theo Papaioannou

GP Debatt: Moderat kritik av trängselskatten

tisdag, 24 augusti, 2010

Idag publicerade Göteborgsposten en debattartikel signerad moderate riksdagsledamoten Göran Lindblad och ordföranden i Gårda Företagarförening Anders Bernwald med rubriken ”Biltullarna måste bli rättvisa”. De skriver:

Vi upplever själv ett starkt motstånd bland allmänheten, bland både göteborgare och andra pendlare. Detta motstånd går över alla partigränser. Vi får en känsla av att politikerna inte går helt i takt med medborgarnas åsikter i frågan.

Det är en stark markering mot Lindblads eget partis hantering av frågan när han säger: ”Tala klartext och kalla det tull/skatt.” Vi har tidigare kritiserat främst moderaterna, men även de andra borgerliga partierna, för att de ofta och gärna kallar trängselskatten för trängselavgift. Nu kommer samma kritik från de egna leden.

Anders Bernwald och Göran Lindberg konstaterar att kostnaden kan bli upp till 14 400 kronor per år och att vissa resor mellan skolan/dagis/köpcentret/fritidsaktiviteter drabbar folk helt olika beroende på var man råkar bo. Bor man utanför betalzonen på Hisingen och handlar på Backaplan får man betala, men bor man åt Frölunda till slipper man trängselskatten för samma typ av resor. Detta har förstås debattörerna helt rätt i.

Problemet med debattartikeln är det som står i rubriken. Biltullar baserade på en zonindelning kan nämligen aldrig bli rättvisa. För det finns naturligtvis även människor som bor i Frölunda och som tvingas betala både 2 och 3 gånger under en resa till jobbet. Det beror på vart de ska. Och det finns de som bor på Hisingen som kan klara sig från trängselskatten. Någon fingervisning om hur trängselskatten skulle kunna bli mer rättvis lämnar inte heller debattörerna, de kommer bara med uppmaningen: ”Placera tullstationerna så att inte vissa områden och grupper missgynnas.” Men hur ska det gå till?

Vägvalet har tidigare berättat att den flerpassageregel (som skulle innebära att man bara behöver betala en tull per resa) som lokala politiker från Göteborg önskat sig inte finns med i den beslutade propositionen från regeringen. Den omnämns bara och det sägs att man ska titta på den. Debattartikeln bekräftar vår tolkning, för Göran Lindblad och Anders Bernwald konstaterar torrt att: ”Det verkar utsiktslöst att Göteborg skall få undantag så att flera passager på kort tid inte ger ny debitering.”  Och Lindblad borde ju veta, han sittter i riksdagen!

Debattörerna avslutar genom att ställa viktiga frågor om någon har räknat på hur konkurrensen påverkas mellan företag och butiker, samt hur privatekonomierna påverkas för folk beroende på i vilken stadsdel man bor. Vägvalet har hela tiden efterlyst dessa obefintliga konsekvensanalyser. Vi inväntar ivrigt svar från Hulthén (S), Hallberg (M), Odenljung (FP), Liljesand (KD), Andreasson (MP) och Brännström (C). 

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Backaplan kommer att tillhöra centrum

torsdag, 19 augusti, 2010

Den senaste tiden har Göteborgsposten haft en serie där företrädare för de lokala partiorganisationerna fått förklara vad de vill göra under nästa mandatperiod. Dels handlar det om intervjuer som man kan läsa, dels filmade intervjuer där politikerna får dra slumpvis frågor från medborgarna ur en hatt.

Vi har bland annat fått höra från centerpartisten Mats Brännström att han anser att kommunen skall skänka hälften av vad den får in i parkeringsböter – 30 miljoner per år – till välgörenhet! Att P-böter inte ska kunna vara en ”kommunal inkomstkälla” kan man hålla med honom om, men han anser också att betalningsviljan för böterna skulle förbättras om folk visste att en del gick till välgörande ändamål. Ett bättre förslag för att höja betalningsviljan för parkeringsböter vore i så fall att halvera dem redan från början.

I gårdagens filmade intervju hade kristdemokraten Carina Liljesand otur att dra en fråga om trängselskatten från ”Paul”. Så här löd den:

Hur motiverar ditt parti att trängselskatten inbegriper Hisingen? Särskilt knökat på Backaplan upplever jag inte att det är.

Det något förvånande svaret från Liljesand blev att Backaplan så småningom kommer att anses tillhöra centrum av Göteborg! Enligt Carina Liljesand är alltså trängselskatten något man kan ta ut i förväg för förväntad trängsel?

Därefter gav sig Liljesand in i en spontan diskussion om att det kanske är tveksamt att Älvsborgsbron finns med i trängselskatteför- slaget. ”Men sista ordet är inte sagt när det gäller den delen, utan jag tycker nog det är viktigt att vi får tillräckligt med argument på fötterna innan vi sätter ner foten. Åtminstone när det gäller Älvsborgsbron.

Vad sägs om argumentet att Hisingsborna inte kan ta sig över till centrum utan att betala trängselskatt? Räcker det, Carina Liljesand?

Jo, det är bra att ha argumenten innan man fattar beslut. Det blir också allt tydligare att det är just det som saknas när det gäller trängselskatten. Man har helt enkelt gått bakvänt till väga; först räknat ihop hur mycket pengar man behöver ha in i skatt och därefter konstruerat ett system som åstadkommer detta.

Titta på hela intervjun här och läs den skriftliga intervjun här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Informationskampanj på Hisingen 9 maj

torsdag, 6 maj, 2010

På söndag den 9 maj kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Söndag 9 maj
12.00 – 14.00 Hornbach
12.00 – 14.00 Coop Bäckebol
12.00 – 14.00 Coop Backaplan

Det kommer att finnas möjlighet att köpa bildekaler och kampanjknappar.

Theo Papaioannou
Vägvalet