Inlägg märkta ‘Backa’

Kollektivtrafiklöften som aldrig kommer att infrias

måndag, 13 februari, 2017

Idag replikerade Vägvalet på en tidigare debattartikel från diverse politiker från S, M och MP, däribland Johan Nyhus (S) och Ulrika Frick (MP), vilka utlovade guld och gröna skogar i kollektivtrafiken, fast först efter att Västlänken byggts klart. Bland annat förespeglades vi att tro på ”cirka 75 procent högre kapacitet” och ”i genomsnitt 20-25 procent” snabbare restider i stadstrafiken.

Vägvalet skriver:
Vi har hört det förut. För 20 år sedan utlovades en ringled för spårvagnstrafiken (Kringen), och ännu längre tillbaka drömdes det om ett spårbundet nät med små gondoler som skulle avgå lika ofta som Lisebergs berg- och dalbana. Operalänken, spårvagn till Backa och Norra Älvstranden är tre andra ’löften vi minns’.”

Precis som med ovanstående gamla förbättringslöften, så anges det inte heller den här gången när den utökade och snabbare kollektivtrafiken kommer resenärerna till del. ”När Västlänken är färdig” är såpass långt i framtiden att man varken behöver anslå pengar till detta nu eller kommer att ställas till svars när det inte blir som utlovat, eftersom det då sitter helt andra personer i ansvariga befattningar.

Den enskilt största anledningen till att vi inte kommer att få någon utbyggd kollektivtrafik med 75 % är att det saknas pengar till detta. ”Faktum är att kommuner och regionen inte har råd att tillhandahålla den kollektivtrafik som ständigt utlovas bortom nästa krök. Enligt visionen K2020 måste skatten höjas med en krona och höjs kapaciteten med 75 procent kostar det mycket mer än så. Därför stannar dessa visioner på idéstadiet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trängselskatten är och förblir orättvis – därför ska alla ha undantag

fredag, 4 november, 2016

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om att det så kallade Backundantaget för trängselskatt återigen har varit på tapeten. Ja, vilken gång i ordningen som det meddelats okritisk via media att frågan är avgjord har vi tappat räkningen på. Redan innan trängselskatten infördes 2013 utlovades det en lösning på problemet att de boende i Backa är inlåsta och t.ex. inte kunde ta sig till köpcentret i Bäckebol för att handla utan att tvingas betala en extra skatt. Nu är det snart 2017 och tydligen kan man lova samma sak hur många gånger som helst.

Låt oss en gång för alla slå fast att den utredning om backabornas egna åsikter i frågan, och som förespeglade att man faktiskt lyssnade på dem, bara var ett spel för galleriet. Den kostade dessutom flera miljoner av skattebetalarnas pengar. De boende röstade för alternativ B som innebar att man skulle ta bort alla de kameror som är placerade längs E6:an på Hisingen (det så kallade Västsvenska staketet). Detta innebar dock alldeles för stort tapp i skatteintäkterna att det aldrig var ett seriöst menat alternativ (vilket återigen är ett tydligt bevis för att trängselskattens allra högsta syfte är just att dra in skatt och inget annat). Därefter valde styrgruppen i det Västsvenska paketet ett helt annat alternativ som innebar att personer som bodde på vissa adresser och som hade registrerade fordon, skulle slippa trängselskatt genom vissa stationer. De fick å sin sida också se sig överkörda av regeringen och skatteutskottet, som nu valt ett krångligt tredje alternativ där nya kameror monteras upp i så kallade kontrollpunkter. Med hjälp av dessa kan man beskatta genomfartstrafiken, medan de som ska till och från Backa slipper betala (läs mer på Transportstyrelsens sida).

Vägvalet skriver: ”Trots lovvärda intentioner från kommunen att lyssna på medborgarnas synpunkter om vad som borde göras i Backa, väljs nu ett helt annat alternativ än det som de boende i Backa önskade. GP:s konstaterande att backaborna fått som de vill är därför inte korrekt. Så mycket för medborgardialog och lokal påverkan.

Tyvärr verkar också detta undantag bli det enda i sitt slag. Andra områden med liknande problematik, Guldheden, Örgryte Skår, Lindholmen och Kallebäck, får finna sig i att bli ignorerade. Och naturligtvis finns gränsdragningsproblem längs hela trängselskattezonens gränser. En del bor strax innanför zonen och vill kunna ta sig till affären utanför zonen och andra bor utanför gränsen och vill istället in.

Därför är och förblir trängselskatten i stort sätt lika orättvis, oavsett när och om Backundantaget skulle införas. ”Det är därför svårt att förstå riksdagsledamoten Gunilla Carlssons (S) påstående att trängselskatten nu är rättvis. Hon menar också att undantaget inte är någon valtaktik. Det var förstås en ren tillfällighet att det, bara tre dagar före valet 2014, påstods vara klart att undantaget skulle gälla från 1 januari 2015. Och efter valet slog slumpen till igen den 2 december när S-ministern Anna Johansson sköt upp beslutet på obestämd framtid.

Ärendet har alltså bara passerat skatteutskottet. Sedan är det upp till regering och riksdag att fatta beslut och sedan ska det sättas upp nya kameror.

Och brasklappen i skatteutskottets utlåtande lyder: ”Ingenting händer med Backaundantaget förrän regeringen beslutar om när det ska börja gälla.”

Alltså är det fortfarande ett tomt löfte.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Om att skjuta problemen framför sig och lova och lova om och om igen

onsdag, 25 maj, 2016

Idag publicerade GP Vägvalets replik på finansministern Magdalena Anderssons och infrastrukturministern Anna Johanssons debattartikel från den 18 maj i år, där de – för vilken gång i ordningen har vi tappat räkningen på – lovade att Backaborna ska slippa trängselskatten (något som i och för sig inte ens stämmer, eftersom de bara syftar på de resor som sker inom Backa och över till Bäckebol. Åker de som bor i Backa genom Tingstadstunneln får de även i framtiden betala trängselskatt som vanligt.)

Vägvalet skriver: ”Magdalena Andersson (S) och Anna Johansson (S) skriver på GP Debatt att trängselskatten skapar stora problem för Backaborna. För de som röstat nej till trängselskatten är det knappast någon nyhet. Problemet har ju funnits sedan skatten infördes. Men inte bara i Backa utan även i Guldheden, Örgryte, Lindholmen, Kallebäck och många andra platser. Platser där omotiverade skattedebiteringar drabbar lokala resor långt utanför Centrum, i områden utan någon trängsel alls.

Den förändring av trängselskatten i Backa som det nu pratas om är dessutom inte den som Backaborna själva röstade fram i den skendemokratiska processen som genomfördes för många skattemiljoner efter valet 2014. Det är också viktigt att påpeka att om detta förslag någonsin skulle bli verklighet, så innebär det att alla andra som betalar trängselskatt får täcka upp bortfallet i Backa genom att betala mer i skatt.

Som vanligt avslutar man artikeln med att skatten är viktig för att finansiera investeringar i regionen, något som är nödvändigt för att klara jobben – en standardfras som inte längre har med verkligheten att göra.

Detta blev alla varse om när det rapporterades i våras att finansministern behåller pengarna från trängselskatten och använder dem till att täppa till hålen i statsbudgeten. Samtidigt tvingas Trafikverket låna upp motsvarande summa för att hålla chimären uppe om att skatten fortfarande går till avsedda projekt som t.ex. Västlänken.

Men som alla vet, måste lån betalas tillbaka någon gång, men politikerna sysslar hellre med sin favoritgren: Att skjuta problemen framför sig så länge det går.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Ibland kan man ha otur

torsdag, 26 februari, 2015

Och det hade Daniel Bernmar (V) i gårdagens chatduell med Vägvalets Theo Papaioannou på GP.

I debatten om trängselskatten och Västlänken förekommer det från ja-företrädarna ett antal mantran som lyfts fram gång på gång: ”Trafiken mellan Kungälv och Göteborg går numera flera minuter snabbare”, ”backaborna slipper trängselskatt”, ”cyklingen har ökat”, ”låginkomsttagare kör inte bil”, ”kritiken mot Västlänken bygger på myter” – listan kan göras lång. Det spelar sällan någon roll om uttalandena är representativa eller ens sanna. I vissa fall förutspår man att det kommer att bli på ett visst sätt, som exempelvis om undantaget i Backa. Att det sedan inte händer eller (i bästa fall) tar oerhört mycket längre tid än vad som utlovats spelar ingen roll. Det viktigaste är att få ut budskapet i media – och helst innan val/folkomröstning genomförs.

Ett annat mantra som utlovats i fem år nu är att ”Utlandsregistrerade bilar ska också betala trängselskatt”. Ni minns säkert alla detta påstående som pumpades ut i media inför folkomröstningen förra året. Utredningen om utlandsregistrerade bilar innehöll i själva verket så många reservationer att det var högst tveksamt om det överhuvudtaget skulle fungera att få in några pengar till statskassan, men det spelade ingen roll. Media köpte det grundläggande budskapet som var att ”nu är det klart” – vilket det förstås inte var. Men politikerna på ja-sidan verkade bara läsa tidningsrubrikerna och använde sig obehindrat av denna påstådda sanning i valrörelsen.

I gårddagens chatduell gav så Bernmar följande svar på just denna fråga: Bernmar gpchat 20150225Svaret kom förmodligen reflexmässigt från Bernmar. Det satt i ryggraden. Men vilken maximal otur han hade!

För bara minuter tidigare hade nyheten om att Transportstyrelsen inte klarar att hitta de utlandsregistrerade bilarnas ägare i någon större utsträckning publicerats på GP.

Ägarna till två tredjedelar av de utländska fordonen som passerade betalstationerna i januari slipper förmodligen att betala trängselskatt. Transportstyrelsen hittar dem inte.

GP fortsätter: ”I januari passerade utlandsregistrerade fordon betalstationerna i Göteborg vid 350 000 tillfällen under betaltid. Det ledde till 11 000 skattebeslut men debitering av endast 324 000 kronor.

Ja, ni läste rätt: 324 000 kronor. Utslaget på ett år motsvarar det cirka fyra miljoner kronor, vilket i sin tur motsvarar cirka 4 promille av vad trängselskatten drar in i Göteborg. Svenskregistrerade bilar betalar alltså 9 996 kronor och utländska 4 kronor. Utslaget på antal invånare i Göteborgs kommun bidrar dessa pengar med en bit under tio kronor per person (brutto)! Blev trängselskatten rättvis tack vare detta?

Dessutom ska man komma ihåg att detta är förväntade bruttosiffror. Hur mycket Tranportstyrelsen i själva verket får in för januari månad vet vi först i början av april. Och hur stor den administrativa kostnaden för att driva in dessa pengar med hjälp av utländska bulvanföretag har inte heller offentliggjorts. Rimligtsvis är den rejält mycket högre än motsvarande kostnad för bilägare boende i Sverige.

Skulle slutsumman hamna på minus har vi en ny skandal och nytt sviket vallöfte till de numera luttrade väljarna. I så fall kanske Bernmar får en ny chans att förklara sig på GP:s chat?

Hela soppan påminner starkt om sketchen ”Tödde och Mödde” signerad Tage Danielsson och med Georg Rydeberg och Anders Ek.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vem är förvånad?

tisdag, 2 december, 2014

Idag meddelade infrastrukturministern Anna Johansson (S) att backaborna inte slipper trängselskatt när de åker till sitt köpcenter för att handla. Frågan ska först utredas av finansdepartementet.

Vi har lovat att göra undantag för de boende i Backa, men vi har faktiskt inte lovat någon förändring redan från 1 januari 2015”, säger Anna Johansson (S). Hon tillägger: ”Min bedömning är att vi hinner utreda frågan under 2015, men jag har inte fått någon lägesrapport ännu.

Backautredningens egen webbsida står det dock: ”En nyhet är dock att regeringen föreslår att undantagsregeln ska träda i kraft den 1 januari 2015.” Fast det var förstås den förra regeringen som lovade det…

Innan valet var läget ett helt annat. Den 14 augusti var Johan Nyhus (S), Jonas Ransgård (M) och backautredningens Per Bergström Jonsson på finansdepartementet och träffade Anders Borg (M). Efter mötet sa Bergström-Jonsson att det var klart att departementet förordade Göteborgs förslag.

Och tre dagar (!) före valet rapporterade GP att: ”Redan vid årsskiftet är det tänkt att Backaborna ska slippa betala trängselskatt när de passerar någon av de fem betalstationerna i Backa. Denna snabbändring blev känd i veckan när regeringen skickade ut förslaget på remiss till 13 instanser. Svaren ska vara inne redan den 19 september.

Resten är historia. Folkomröstningen slutade i ett tydligt nej, Backaborna röstade resolut nej till mutan, Anders Borg flydde utomlands och den nya regeringen sitter redan löst. Det kanske inte är så konstigt att de har viktigare saker för sig just nu än vad som händer i rikets andra stad?

Nedan återfinns ett kollage av twittermeddelanden från maktpersoner – politiska företrädare och andra – som antingen trodde på vad som lovades eller som struntade i om det var sant eller ej. Före valet var det viktigare att vinna röster än att nödvändigtvis vara helt sanningsenlig. Det slående är att idag, när motsatt besked kommit, twittrar inte dessa personer alls om Backa, tystnaden är total från dessa personer och organisationer.

Sist återfinns Vägvalets Theo Papaioannous tweet i ämnet.

=============================================

Socialdemokraterna i Göteborg var konstigt nog mer säkra den 3:e juni än vad de är idag:

Screen Shot 12-02-14 at 03.20 PM

Redan 4 april visste Socialdemokratiska kommunalrådet vad som skulle ske. Idag twittrar hon om den avslutande Bilbo-filmen istället.
Screen Shot 12-02-14 at 03.23 PMClaes Wennberg är ombudsman för Socialdemokraterna i Göteborg:Screen Shot 12-02-14 at 03.23 PM 001  Screen Shot 12-02-14 at 03.22 PM 001 Screen Shot 12-02-14 at 03.22 PMJohan Trouvé från Västsvenska Handelskammaren är alltid kvick att basunera ut positiva nyheter. Idag säger han ingenting om Backa.Screen Shot 12-02-14 at 04.25 PM Screen Shot 12-02-14 at 04.24 PM
Screen Shot 12-02-14 at 04.23 PMDet moderata vallöftet från Anders Borg och Moderaterna i Göteborg blev till sand:Screen Shot 12-02-14 at 03.17 PM

Nuvarande miljöministern (MP) tyckte det var en seger för backaborna! Undrar hur många gånger hon varit i Backa? Hon vet i alla fall inte skillnaden mellan trängselskatt och avgift.Screen Shot 12-02-14 at 03.15 PM 001

Det kommunala ”opartiska” organet ”Vårt Göteborg”, vars redaktör Carin Smederöd ogenerat debatterar för ja-sidan på nätet.Screen Shot 12-02-14 at 03.03 PM 001

Till och med paketet själv twittrade!   Screen Shot 12-02-14 at 03.01 PM

Vänstern kunde inte heller låta bli att twittra fyra dagar före valet:Screen Shot 12-02-14 at 03.03 PM Tre dagar före valet är Helene Odenljung (FP) säker på sin sak:
Screen Shot 12-02-14 at 03.13 PMaScreen Shot 12-02-14 at 03.13 PMb
Och här är facit från 16 augusti:
Screen Shot 12-02-14 at 03.14 PMSamma dag, 16 augusti, skrev Vägvalet i en debattartikel i GP: ”Enligt ett e-brev från Backautredningen ska finansminister Anders Borg ha sagt att ’ändringen ska införas skyndsamt’, men också att det ’fortfarande måste utredas lite till’. Det låter ungefär som när Borg brukar lova att även utlandsregistrerade bilar ska betala trängselskatt. Det vill säga, att det kommer att ske. Någon gång. I framtiden. Kanske. Vänta bara.”

Vem är förvånad?

Håkan Andersson
Vägvalet

Backaborna slipper inte trängselskatt

lördag, 16 augusti, 2014

Det är tydligen på sin plats att dementera två uppgifter som förekommit i media de senaste dagarna.

1. Nej, backaborna slipper inte trängselskatt. Precis som alla andra får de i framtiden betala trängselskatt om de åker in i zonen, t.ex via Ringön eller Tingstadstunneln. Det ”nya” är ett förslag om att de ska slippa betala trängselskatt om de åker till sitt köpcenter i Bäckebol eller norrut mot Kungälv.

2. Nej, detta förslag är inte beslutat ännu. När ett sådant beslut kommer vet ingen idag, men det kommer att ta tid. Om det ens är förenligt med kravet på likabehandlingsprincipen att undanta vissa medborgare från att betala skatt inom en och samma kommun, blir det nu något som regeringen får ta hjälp av myndigheten Lagrådet att granska. Sådant tar tid.

Så varför slås denna nyhet upp stort just nu? När Johan Nyhus (S) fick frågan i GP om det inte var taktik för att öka chanserna till ett ja i folkomröstningen svarade han: ”Nej. Och jag upplevde inte att det finns någon taktik från finansministerns sida heller. Han hade lovat att kalla till ett möte efter semestern, och det gjorde han.

Det är lite svårt att ta Johan Nyhus på allvar. Beviset för att det inte är taktik att föreslå förändringar av trängselskatten – en månad före folkomröstningen – är alltså att finansminister Borg bara uppfyllde ett tidigare löfte från i våras om att hålla ett möte om frågan. Som de flesta känner till fattades beslutet om att genomföra en folkomröstning redan i maj 2013. Därför har Anders Borg, styrgruppen för det Västsvenska paketet, Johan Nyhus, Jonas Ransgård (M) med flera haft all tid i världen att planera diverse taktiska åtgärder. Så att ett möte som bokades i våras inte skulle kunna vara taktik är förstås rent snömos.

Väljarna bör också fundera på hur stort värde löftet om att underlätta för boende i Backa egentligen har. Den tidigare skattebefriade förbifarten Essingeleden i Stockholm kommer från 2016 att även den få trängselskatt (minst sex år innan förbifart Stockholm är klart som ersättning). Några garantier om att backaborna skulle få behålla ett undantag som nu föreslagits – om det någon gång blir verklighet – finns inte. När folkomröstningen är historia kan nya förslag komma om höjd eller utökad trängselskatt. Saknas det bara pengar till något så kan man alltid ändra sin tidigare ståndpunkt.

Därför måste alla sådana här förslag om att utöka och höja trängselskatten kvävas i sin linda. Och då finns det bara ett sätt att göra det: Genom att rösta i nej i folkomröstningen på valdagen.

För ett par dagar sedan publicerades Vägvalet debattartikel i ämnet på gp.se. Den kan ni läsa här. I den skriver vi bland annat:

Enligt ett e-brev från Backautredningen ska finansminister Anders Borg ha sagt att ’ändringen ska införas skyndsamt’, men också att det ’fortfarande måste utredas lite till’. Det låter ungefär som när Borg brukar lova att även utlandsregistrerade bilar ska betala trängselskatt. Det vill säga, att det kommer att ske. Någon gång. I framtiden. Kanske. Vänta bara.

Och eftersom de förlorade skatteintäkterna i Backa måste tas igen någon annanstans konstaterade Vägvalet att alla andra i stället då får betala mer i trängselskatt: ”Förlorare är speciellt boende i till exempel Guldheden, Skår och Lindholmen – som är instängda på liknande sätt i sina bostadsområden – och som kommunalrådet Johan Nyhus (S) nu gett beskedet att några förändringar inte är aktuella.

Vi ställer följande fråga till väljarna: Tror ni att ändringen av trängselskatten i Backa hade blivit aktuell om inte folkomröstningen stod för dörren? Det tror inte vi och uppmanar därför alla att rösta nej i folkomröstningen för att visa att vi inte går på sådana här utspel under galgen.

Läs hel debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 12 juni

onsdag, 25 juni, 2014

Sista sammanträdet innan sommaruppehållet i Trafiknämnden innehöll några intressanta punkter.

Det första handlade om Gröna transportplaner där Vägvalet lämnade följande yttrande;

Det är alltid bra att se över hur transporterna kan förbättras ur ett miljöperspektiv. Men det får inte gå till överdrift. Bilfientligheten som återkommer i detta dokument är obefogad då tekniken går framåt och bilen utgör en fantastisk rörlighet och frihet.

Senast på Lindholmen kan vi se hur Volvo engagerar sig i stadsutvecklingen med självgående bilar. Allt för att skapa en bättre framtid som passar in med miljömålen. Vad gör vi när detta blir en del av vardagen och bilen blir tystare och renare?

Att bryta bilberoendet är inget bra självändamål. Målet borde vara att stötta den utveckling som pågår av biltillverkarna och integrera detta med den kommande stadsutvecklingen. Och ur en konkurrensdiskussion med andra städer så tror vi inte att Göteborg gynnas av en bilfientlig stadsutveckling. I staden finns trots allt Volvo som är en stor arbetsgivare.

Vidare behandlades ett ärende gällande detaljplan för gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg. Det handlade främst om utformningen kring Kvillemotet som ska göras om för att hantera den nya Marieholmstunneln. Det berör även Brunnsbomotet som kommer att få en hel del barriärer som tål att tänkas på hur de ska hanteras. Miljöpartiets representant tyckte att det var helt ok att bygga upp höga hus vid Brunnsbo och skärma av stadsdelen. Miljöpartiet var över lag på hugget då alla detaljplaner nu kommenteras med att de ska följa de strategidokument som tagits fram och då speciellt de bilfientliga inslagen. Nu börjar man se hur illa dessa strategidokument hanterar utvecklingen i Göteborg. Man slutas inte att förvånas över Miljöpartiets tänk. Det framkommer bland annat i detta förslag som skapar barriärer i Backa. Istället för att arbeta för att flytta ut trafiken förespråkas det väggar för att avskärma.

Utformningsförslaget berör en tågstation vid Brunnsbo som till fullo inte är finansierat (det saknas 470 miljoner kr). Vägvalet anser att så länge diskussion pågår bör dessa delar lyftas ur så att de delar som krävs för Marieholmstunneln säkerställs och inte försenar projektet.

Med tanke på att hela norra Hisingen, Björlanda, Slätta Damm, Tolered, Tuve, Säve m.fl. skall trafikförsörjas av denna väg så känns det lite tunt om hur nämnda områden ska kollektivtrafikförsörjas i framtiden. Det är viktigt att kollektivtrafikåtgärderna genomförs samtidigt med övriga åtgärder även om det blir buss till en början.

Ett tidigare ärende gällande trafikfarliga situationer kring ett dagis vid Prästvägen var nu klart men tyvärr levererades ett ganska tafatt beslut av Trafikkontoret som mer eller mindre ansåg att inget skulle göras. Dock valde den rödgröna majoriteten att ändå lägga ett uppdrag om att införa 30 km fartgräns och införa farthinder. Vägvalet har drivit denna fråga och ställde sig självklart bakom förslaget.

Tills sist gällande tvärförbindelsen i Torslanda. Alla partier utom Miljöpartiet stödjer att Trafikkontoret snarast föreslår och inkluderar en tvärförbindelse.

Vi syns efter sommaren igen!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Bergsjöbor betalar mest trängselskatt i förhållande till medelinkomst

lördag, 31 maj, 2014

Dagens GP-artiklar bekräftar bara det Vägvalet påstått hela tiden: De med låga inkomster som har bil drabbas hårdast av trängselskatten.

GP:s Daniel Olsson skriver: ”Egentligen är det ganska logiskt. Maxbeloppet för en passage förbi någon av de trettiosex betalstationerna i Göteborg är 18 kronor. Det är 18 kronor för fattig som rik. Därmed är det en form av rättvisa. Men ställd mot inkomsten blir samma 18 kronor relativt sett mindre ju högre bilägarens inkomst är – ett annat perspektiv på rättvisa.

Övriga partier, främst Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, brukar då svara att de som har låga inkomster har heller ingen bil.  I vanliga fall brukar ju speciellt dessa två partier ta ställning för de svagare grupperna i samhället.  Åtminstone i ord, men tydligen inte alltid i handling. Men det löser man alltså genom att förneka att det fördelningsekonomiska argumentet ens skulle existera när det gäller trängselskatt.

För GP:s granskning visar att ”medelinkomsttagare i norra Biskopsgården eller Hammarkullen med bil kan få betala uppemot två procent av sin lön under samma period.” Samtidigt som ”flera postnummerområden i Hovås och Billdal bara betalat enstaka promille av sin inkomst.

De fyra stadsdelar där det betalas in mest trängselskatt per bilägare i relation till medelinkomst är:

  1. Bergsjön
  2. Biskopsgården
  3. Backa
  4. Kortedela

Knappast där de välbärgade i staden bor, eller hur?

Vi ställer frågan till Mats Pilhem (V) och Johan Nyhus (S) direkt här på bloggen: Hur kunde ni ha så fel? O.S.A. i kommentarsfältet här nedan 🙂

Även nätverket som frenetiskt angriper och förvanskar allt vad Vägvalet gör och säger ansluter sig till ovanstående argumentation. Dess företrädare menar att ”trängselskatten kan få negativa konsekvenser i enskilda extremfall.

Det känns tryggt inför folkomröstningen när motståndarnas argument är så dåligt förankrade i invånarnas verklighet i ovanstående stadsdelar.

Varför blev då trängselskatten så orättvis i Göteborg? Ett svar är att ett system som är så trubbigt till sin konstruktion aldrig kan bli speciellt rättvist. Var man än drar zongränsen drabbas folk som bor på respektive sida om den olika. I GP:s artikeln får en av ”hjärnorna bakom trängselskatten”, Jonas Eliasson, professor i transportsystem vid Kungliga tekniska högskolan svara: ”Om man lägger en skatt eller avgift på en konsumtionsvara, och resor är en konsumtionsvara, blir det nästan alltid så här.

Kort sagt: Det går inte att undvika.

Per Bergström-Jonsson, trafikplanerare på Trafikkontoret, konstaterar vilka vinnarna är på trängselskatten: ”Vinnaren är en person med hög inkomst som kan förhandla till sig att arbetsgivaren står för trängselskatten eller som har så hög inkomst att summorna blir helt irrelevanta för hans eller hennes val.

Han påstår dock även att kollektivtrafikresenärerna är vinnare eftersom ”De betalar ingen trängselskatt och pengarna från bilisterna går i stor utsträckning till utbyggnad av just kollektivtrafik.” Nej, Per Bergström-Jonsson, det stämmer tyvärr inte! Utbyggd kollektivtrafik kommer att drabba resenärerna med höjda taxor och skattebetalarna med höjd kommunal/regionskatt. Några pengar från trängselskatten till utbyggd kollektivtrafik finns inte i det Västsvenska paketet, även om också företrädaren för nätverket felaktigt påstår detta i den ena artikeln.

Så de resenärer som redan idag åker kollektivt får i framtiden betala mer för detta, även om de inte kommer att nyttja nybygga delar av kollektivtrafiken. Det här är motsatsen till en win-win-situation, dvs. lose-lose.

Läs GP:s artiklar här och här.
Och här kan ni läsa hur GP gjorde undersökningen och här återfinns listan över hur de olika stadsdelarna drabbas.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

Trafiknämnd 30 april – del 2

onsdag, 1 maj, 2013

Trafiknämnden fortsatte med förstudien av ny spårväg till Backa där vi stödjer Trafikkontorets förslag men lämnade ett yttrande. Vägvalet anser att det är bra att en förstudie nu tagits fram gällande spårvagn till Backa och Norra Älvstranden. Spårvagn till Backa har funderats på och utretts i omgångar i över 20 år. Det är helt klart stora fördelar med spårvagn till Backa som bedöms ha positiva effekter för stadsdelen. Det skulle innebära ett lyft för hela stadsdelen och trygga stadsutvecklingen i Backa på lång sikt. Kopplingen till resten av staden skulle också stärkas. Backa bör prioriteras och de fördjupningar som tjänsteutlåtandet tar upp bör ske omgående.

De samhällsekonomiska beräkningarna visar på positiva siffror vilket ytterligare stärker en utbyggnad av bägge länkarna till Norra Älvstranden och Backa.

Vägvalet poängterade att skatteväxlingen som skett i VGR har gett en negativ inverkan på Göteborg Stads påverkan i utbyggnaden av spårvagnsnätet då regionen äger frågan. Erfarenheter hittills visar att samverkan mellan staden och Västtrafik inte fungerat fullt ut när det gäller stadens planering av kollektivtrafik. Vi vill därför signalera att staden redan nu borde överväga att ta tillbaka ansvaret för investeringar och trafikplaneringen av spårvagnsnätet. Göteborg stad är den enda staden i regionen som har spårvagn och det finns en stor risk att stadens behov nedprioriteras av regionen.

I tjänsteutlåtandet talas om att utreda en stadsbana som vi ställer oss också frågande till vad det skulle innebära och att denna utredning inte bör förhala att bygga ut för det behov som redan finns idag. Detta verkar också vara helt isolerat till Norra älvstranden varvid Backa kan hanteras parallellt.

Nästa ärende handlade om Västlänken. Nämnden ska ta beslut om förslag till inriktningsbeslut för detaljplan för station Korsvägen med omgivningar inom stadsdelen Heden, Johanneberg och Lorensberg Göteborg. Tjänsteutlåtandet är dock utsänt alldeles för sent. Samma tjänsteutlåtande hanteras i Byggnads, Fastighets- och Trafiknämnden.Vägvalet yrkade avslag i Byggnadsnämnden och skulle gjort samma i Trafiknämnden som dock bordlades av Miljöpartiet eftersom tjänsteutlåtandet var för sent utskickat. I Fastighetsnämnden dukades tjänsteutlåtandet på bordet samma dag som mötet var varför Vägvalet valde att bordlägga ärendet. Läs avslagsyrkandet här.

Därefter följde några korta lägesrapporter. Det Västsvenska paketet fortsätter som vanligt. Det blev en kort redogörelse om vad som görs på t.ex. Böneredsvägen där trafiken ökat med 68%. Men enligt Trafikkontoret är detta endast en ökning, någon risk föreligger inte. Jag finner det som en märklig bedömning då vägen är väldigt snäv och krokig. Ingen direkt åtgärd görs idag vilket jag anser är fel.

Till sist fick vi besök av stadsrevisionen som redogjorde sin revision av Trafiknämnden. Mötet avslutades med att stadsrevisionen pratade med valda ledamöter endast där vi fick framföra vår syn på hur beslutsunderlag, tjänsteutlåtande och information fungerar. Jag påtalade att jag tycker det är dåligt att uppföljningsrapporterna saknar nyckeltal och mätetal som behövs om vi ska kunna följa nämndens utveckling som ledamöter.

Läs Vägvalets yrkanden och yttranden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Moderaterna på villovägar

fredag, 12 april, 2013

Det är beklämmande att läsa artikeln i gårdagens GT om hur moderaterna hanterar sitt ställningstagande till kravet på folkomröstning från nära 50 000 undertecknare. Tidigare har Jonas Ransgård uttalat i GT att: ”För en folkomröstning talar att det är väldigt många namn som har samlats in med detta önskemål.” Nu verkar det dock som om man helt tänker ignorera alla de som engagerat skrivit på GT:s namninsamling. Frågan är om antalet underskrifter spelar någon roll för moderaterna? Hade dubbelt så många namn ens påverkar moderaternas ställningstagande?

Enligt GT har tre motioner om att säga Ja till en folkomröstning lämnats in till moderaternas förbundsstämma på lördag. En oenig förbundsstyrelse har avslagit lika många. Signalen från moderaternas högsta ledning är tydlig: Rösta ner alla yttringar om att tillåta en folkomröstning.

Moderaterna vill gärna framstå som ett parti som står för valfrihet: Individen ska exempelvis ha rätt att välja skola. De hävdar att det är viktigt att äldre får bestämma fritt mellan offentlig och privat hemtjänst osv. Må så vara; men när det gäller friheten att få välja fritt i en folkomröstning, så är man precis lika ogina som de rödgröna. Anledningen till detta är att de ser människors rätt att välja en annan väg än den moderaterna förbundit sig till som ett hot.

GT skriver: ”Det är Askims, Backas och Torslanda-Björlandas Moderatföreningar som kräver att partiet röstar ja när frågan kommer upp i Göteborgs kommunfullmäktige.

I tur och ordning motiverar de tre lokalföreningarna sin motioner:

Fördelar med att säga ja till en folkomröstning: Vi får en konfrontationsyta mot de rödgröna, de som ursprungligen sa nej till folkomröstning.

Drygt 50 000 göteborgare har hittills skrivit under ett upprop angående krav på folkomröstning om trängselskatt. Att fullständigt bortse från deras åsikt borde ur demokratisk synpunkt vara förkastligt.

Vi visar att vi lyssnar på våra medlemmar och tar till oss. Vi minskar politikerföraktet och slutar att huka i buskarna, vi står upp för våra åsikter.

Men enligt GT avslår förbundsstyrelsen alla ovanstående förnuftiga motiveringar de tre motionerna med motiveringen att ”det är svårt att veta hur ett eventuellt nej till trängselskatter ska tolkas”. Känner ni igen formuleringen? Det är nästan ordagrant samma formulering som Jonas Ransgård tidigare gått ut i media med i sitt försök att problematisera en folkomröstning. Och syftet med detta torde nu stå klart. Ransgård ville inte att göteborgarna skulle få folkomrösta förra gången 2010 – när Vägvalet samlade in 28 800 namn – och han vill det tydligen inte nu heller. Folkomröstningen ska stoppas med alla medel.

Frågan är vem Ransgård ska skylla på? Det räcker knappast att han uttalat sig i tidningar om hur svårtolkad ett Nej i en folkomröstning skulle bli. Har han själv tagit några initiativ för att få svar på de frågeställningar som han sökt svar på? Har han försökt att lösa ”knuten” som han själv konstruerat och pekat på? Det finns inga uppgifter om att någonting gjorts från moderat håll för att bana vägen för en folkomröstning.

Däremot slog sig Jonas Ransgård för bröstet när han i går twittrade ut att: ”Styrgruppen f Västsvenska paketet beslutar nu om fördjupad utredning av betalstationer i Backa efter initiativ fr @Alliansen_i_Gbg”. Att hans parti tidigare oreserverat ställt sig bakom tullstationernas placering i Backa nämner han förstås inte. Hur svårt var det att förutse att Backaborna skulle känna sig inringade i sin egen stadsdel? Det fanns ju faktiskt kartor att titta på!

Att de som bor Backa drabbas hårdare än de flesta som ett kollektiv är inte svårt att se. Men i slutändan är det enskilda människor eller familjer som drabbas olika. För de som drabbas spelar det ingen roll om man bor i Backa, Majorna, Askim eller Ale. Moderaternas charmoffensiv riktas mot Backaborna, de som i missnöjda på andra håll struntar man i. De borgerliga försöker decimera missnöjet med trängselskatten till att handla om en väldigt lokal företeelse. Tänk om de någon gång kunde göra något rätt i stället och ta en allvarlig funderare på hela trängselskattens orättvisa konstruktion. Det är nog först då de har en chans att på allvar förstå folks missnöje och frustration.

Läs hela GT-artikeln här.

Läs även om turerna inom Moderaterna här.

Håkan Andersson
Vägvalet