Inlägg märkta ‘Åsa Torstensson’

GT debatt – Omöjligt bygga fler spår just nu

måndag, 3 oktober, 2011

Igår konstaterade infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd (M)  i GT att det är omöjligt att bygga fler spår just nu.

Debattartikeln startar med de flådiga satsningarna som gjordes förra året av dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C):

”Redan under förra mandatperioden påbörjade vi en satsning på utvecklingen av landets infrastruktur. 2010 fattades beslut om att under tolvårsperioden fram till 2021 investera totalt 497 miljarder.”

Av dessa 497 miljarder var i själva verket inte en enda krona ny, istället hade man förlängt planperioden med ett år för att få det att se ut som mer pengar.

Trafikverket kom med en rapport den 30 september som debattörerna nu faller tillbaka på:

”Trafikverkets egna analyser pekar på att delar av det befintliga järnvägssystemet behöver uppgraderas för att störningarna inte ska öka. Vi har också tagit intryck av arbetspendlares frustration och företags beroende av tillförlitlighet.”

Artikeln som startade med att uppmärksamma satsningarna avslutas med några konstateranden. Var ska man börja i detta resonemang?:

”Men skulle det inte vara bättre med ännu fler miljarder redan 2012 och 2013? Vi vill vara realistiska, inte populistiska. Vi måste ha ordning på vad som behöver göras, när det kan göras och hur mycket det kostar.”

Regeringen vill inte vara populistiska men samtidigt utlovas satsningar som inte kan ses annat än just populistiska. Vi kan också sedan tidigare konstatera att dessa pengar är inte nya.

”De nivåer som regeringen nu beslutat är i linje med vad trafikverket menar är möjligt för de kommande två åren. Ytterligare åtgärder skulle helt enkelt riskera att försämra framkomligheten.

Nivåerna är rimliga med Trafikverkets bedömningar om vad som är genomförbart. Det var ju bra att gömma sig bakom det påståendet för att slippa investera ytterligare.

”För det andra är det angeläget att inte riskera att kostnaderna för infrastrukturarbeten skjuter i höjden. Med många byggen samtidigt riskerar flaskhalsar att uppstå, som även driver på kostnaderna. Vi vill ha mer infrastruktur för pengarna, inte mindre.”

Nu är regeringen helt plötslig ansvarsfull och vill inte att infrastrukturkostnaderna ska skena. Trots detta är de med och godkänner projekt som Västlänken som inte är som de själva uttrycker sig: ”mer infrastruktur för pengarna, inte mindre

För det tredje är det viktigt att ta ansvar för helheten”

Vad är helheten? Är det möjligtvis att satsningarna ska samsas med övriga Sverige. Varför ta ansvar för helheten när man ändå håller på att växla över allt ansvar till regioner och kommuner?

”Samtidigt som länder i vår omvärld nu brottas med skuldtyngda nationalräkenskaper föreslår vissa här hemma omfattande lånefinansiering för att kunna presentera löften om stora satsningar. Vi värnar istället en ansvarsfull politik.”

Och nu är omvärlden i gungning och då måste vi dra åt svångremmen.

Som jag ser det har man satt sig ned och spaltat upp olika argument för att slippa investera alltför mycket. Det finns inga pengar till allt som lovas! Och att systematiskt sätta upp ovanstående argument blir lite löjeväckande eftersom de talar emot tidigare budskap. Man kan inte låta bli att se det som en långsiktig strategi från regeringen att pressa fram mer pengar till spår och vägar genom trängselskatt och vägavgifter.

Intressant med Trafikverkets rapport är att många tjänstemän och politiker hänvisade till den när Vägvalet började ifrågasätta om det verkligen fanns behov av Västlänken då inga tillräckliga satsningar görs på tåginfarterna till Göteborg. Då var det guld och gröna skogar eftersom regeringen hade lovat satsningar i Västsverige och man skulle undersöka arbetspendlingens behov i landet. Nu är det gjort, men vad hjälpte det? Det blev inte mer än en fjäder av hönan!

Inga höghastighetståg är med i planeringen. Inga större utbyggnader som ökar kapaciteten fram till 2021 kring Göteborg är heller inplanerade.

Vakna Göteborg!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kristina Jonäng (C): Sluta gnälla om trängselskatten

lördag, 19 mars, 2011

I Göteborgposten kan vi idag läsa en något ovanlig insändare.  Centerpartiets Kristina Jonäng går till angrepp på alla väljare som ogillar trängselskatten. När väljarna uttrycker missnöje över bristen på demokrati uppfattar Centern det som gnäll. I själva verket är det ett flagrant väljarförakt som Jonäng uppvisar. Själv bor Kristina Jonäng i Ljungskile, vilket förstås underlättar om man är för trängselskatt. 

I sin blogg har Jonäng en variant på insändaren där hon tar ut svängarna ännu mer och försöker decimera moståndet mot skatten till några enstaka personer på Hisingen: ”I åratal har vi som lever och verkar runt Göteborg gnällt över långa bilköer och uppmanat alla med inflytande i Sockholm att göra en insats för projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Göta älvförbindelse. Så kommer beskeden från Stockholm att projekten är fixade. Men då börjar några högljudda människor på Hisingen att hojta om hur förfärligt det är med trängelskatt.

Var har Jonäng befunnit sig senaste året? När man så grovt underskattar folks missnöje på detta sätt är det faktiskt en berättigad fråga. Vägvalet fick i höstens val 16 841 röster – Centern fick 7 281 i samma val. Namninsamlingen för en folkomröstning gav 28 600 underskrifter från Västra Götalandsregionen. Och detta kallar Jonäng okunnigt för ”några högljudda människor på Hisingen”!

I bloggen nämner Kristina Jonäng dessutom flera gånger före detta infrastrukturministern Åsa Torstenssons (som också råkar vara centerpartist) insats som närmast heroisk. Nu är det faktiskt så att Vägvalet har avslöjat hela Torstensson-paketet som en ren bluff. Det som gjordes var att man förlängde planperioden med ett par år och fick därmed det att se ut som en storsatsning, men i praktiken är statens utgifter för infrastruktur densamma som tidigare under åren framöver. Möjligen får Västsverige en större del av kakan, men hur länge tänker andra landsändar acceptera detta stillatigande? Var fanns Kristina Jonäng  i debatten när Vägvalet skrev ovanstående artikel i GP?

Jonäng målar upp en bild av att det Västsvenska infrastrukturpaketet kommer att lösa alla framtida transportbehov. Men så är ju inte fallet. Den enskilt största satsningen, tågtunneln till Haga, kommer när den står färdig om cirka 20 år att svälja två procent av den långväga bilpendlingen.  Som miljö- och trafikexerten Peter Danielsson skrev på GP debatt förra året: ”Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år!” Men sådana uppgifter är kanske också ”gnäll” om Kristina Jonäng får bestämma? Även här var Jonäng och Centerpartiet osynliga i debatten förra året.

Kristina Jonäng fortsätter i insändaren: ”Principiellt kan man ställa sig frågan varför det är allmänt accepterat att lägga pengar i parkeringsautomater för en bil som tar plats på en parkering, men inte accepterat att ta ut mosvarande summa för en bil som tar plats när den rullar.

Principiellt kanske bilisterna tycker att man redan betalar för att rulla på vägarna? Har Jonäng hört talas om Trafikskatt som alla bilister i Sverige måste betala?

Hur som helst, nu är det snart val till regionen. Förra gången det begav sig förlorade Centern sitt enda mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. En bidragande orsak till det var sannolikt deras ställningstagande om trängselskatten. Men skam den som ger sig, den här gången går Centern på val med att kritisera alla väljare som inte vill ha trängselskatt. Det kommer säkert att gå bra för Centern i det valet också.

Läs hela insändaren här.

Jonängs blogginlägg på samma tema återfinns här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP: Järnvägssatsning i väst hotad – pengarna är slut

onsdag, 10 november, 2010

Vi har hört det förut och nu händer det igen. Löften om statliga pengar som går upp i rök, trots påskrivna avtal mellan Trafikverket (eller dess föregångare Vägverket och Banverket) och kommuner och regioner.

Den här gången skriver GP om tre Västsvenska järnvägssatsningar som staten tydligen ansåg sig ha 200 miljoner till i fjol. Västra Götalandsregionen skulle satsa lika mycket. Nu har dock inte staten pengar längre och satsningarna skjuts på obestämd framtid. Regionrådet Kent Johansson (C) konstaterar att ”regionen får vänta besked från staten.” Istället får regionen gå in och täcka delar av statens ansvar genom ett förskott.

Enligt artikeln tecknades det en stor mängd avtal 2009-2010 utan att det fanns ”överblick” över situationen. Man kan verkligen fråga sig vad ett avtal med Trafikverket har för värde i dag? Man lovar saker som man inte kan hålla. Samtidigt krävs att motparten står fast vid sina åtaganden, t.ex. i trängselskattefrågan.

Birgitta Hellgren, ställföreträdande samhällschef på Trafikverket, kommenterar: ”Det finns många avtal där vi förbinder oss att satsa en hel del pengar och det finns mycket mindre pengar än vi trodde. Det blir besvärligt att lösa den ekvationen.”  Tänk om avtal mellan privata företag eller privatpersoner tecknades på så lösa boliner och utan att någon avkrävs ett ansvar!

Trafikverket skrev i oktober månad brev till regeringen där man påpekade att förväntade pengar inte kommit dem tillhanda. Samtidigt har regeringen tagit pengar från lokala och regionala satsningar till andra större projekt som saknade pengar. I våras lovade dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) pengar till Västsverige. Pengar som hon inte hade. Nu blir det tydligt att så håller man på hela tiden, lovar det ena eller andra och flyttar pengar mellan olika projekt för att det ska verka mycket större och bättre än vad det i själva verket är.

Vägvalet kräver stopp för att skriva på fler avtal med Trafikverket under rådande omständigheter, samt ett ensidigt stopp för kommunens och regionenens åtaganden för avtalet om trängselskatten så länge det står skrivet i stjärnorna när motparten fullgör sina förpliktelser.  

Läs hela artikeln här (längst ner på sidan).

Håkan Andersson
Vägvalet

Vallöftet som sprack redan innan valet

lördag, 18 september, 2010

Idag kom spiken i kistan för Jan Hallbergs utspel tidigare i veckan. Det var i tisdags han lovade att Älvsborgsbron, Backaplan och St. Sigfridsplan skulle undantas från trängselskatt. De andra borgerliga företrädarna i Göteborg instämde lydigt. Denna desperata löftesflod kom dagen efter att Vägvalet fått 4% i Sifos opinionsundersökning.

Men efter dagens artikel i Göteborgsposten torde det vara helt klarlagt att utspelet bara var ett sista desperat försök att vinna tillbaka de väljare som övergett partierna på grund av sveket i trängselskattefrågan.

I artikeln uttalar sig regionrådet Kent Johansson (C), ordförande i styrgruppen för trängselskatt, om tullstationen på Älvsborgsbron: ”Den är en av de viktigaste betalstationerna” och han fortsätter: ”Tar man bort den måste man ta in pengarna någon annanstans, annars faller finansieringen. Det förvånar mig att Moderaterna i Göteborg inte inser konsekvenserna.

Johansson förnekar dessutom bestämt att Hallbergs påstående om att han fått indikationer att intäkterna för systemet skulle räcka även om man tog bort tullstationen på Älvsborgsbron. Johansson sammanfattar: ”Om inte hela paketet finansieras enligt avtalet med staten, försenas projekten många år. Det handlar i första hand om Marieholmstunneln som skall minska trängseln och köerna på E6 och kring Tingstadstunneln.” Det mest anmärkningsvärda med det sista är att Johansson inte låtsas om att Marieholmstunneln redan är försenad med minst 3 år – byggstarten skulle skett nästa år, men sägs nu tidigast bli av 2014. Men trängselskatten skjuts inte upp!

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), hon som lovar pengar som inte finns, ger också Hallberg en tillrättavisning: ”Skulle trängselskatterna ge lägre intäkter faller hela Västsvenska infrastrukturpaketet” och hon avslutar: ”Ändringar måste beslutas av riksdagen.” Något Vägvalet hävdat hela tiden.

Även Anneli Hulthén kommenterar Hallbergs agerande: ”Jag tror han sansar sig nästa vecka.” Ja, efter valet, menar alltså Hulthén. Då är det förstås business as usual och partierna kan återigen agera fritt i frågan, så länge det inte finns någon opposition invald i fullmäktige.

Till och med Hallberg själv verkar ångerfull angående tullstationen på Älvsborgsbron: ”behövs den för att intäkterna skall bli tillräckligt stora får vi acceptera det.”  Och när Alliansen i Göteborg dagen före valet skriver en debattartikel med fem vallöften nämns varken trängselskatten eller någon infrastruktursatsning med ett enda ord!

Vi från Vägvalet ska inte säga ”vad var det vi sa”, men det känns i alla fall en aning uppfriskande med ett vallöfte som för en gångs skull spricker redan innan valet. Låt vara, bara 24 timmar före. 

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Centern jagar visst bilister!

torsdag, 2 september, 2010

Idag publicerad Göteborgsposten en debattartikel från centerpartiets Åsa Torstensson (hon som i våras stod och lovade infrastrukturprojekt vid Korsvägen som det senare visades saknas pengar till) och Andreas Carlgren. Under rubriken ”Vi ska jaga utsläpp – inte bilister”, en klyscha som (C) försökt lura väljarna med förut, presenterar debattörerna ett ”paket med åtgärder som tar sikte på att göra vår fordonspark oberoende av bensin och diesel om 20 år”. Det ska tydligen vara paket i år. 

Nå, det låter som en utmärkt målsättning från Centerns sida. Och hur ska man fixa detta? Dels vill Carlgren och Torstensson ha en dialog med bilbranschen och man lyfter fram den statliga satsningen på 3 miljarder ”till ett nytt forsknings- och utvecklingsbolag för att främja teknikutveckling och alternativa drivmedel”.

I övrigt upprepas regeringens förslag om en premie på 40 000 kr till alla som köper en supermiljöbil av typen elbilar eller laddhybrider. I offentlig upphandling är det 100% elbilar som gäller.

Allt detta och en del förslag till är mycket bra satsningar och målsättningar. Det behövs positiva incitament om man vill få med sig folk på att skaffa – ofta dyrare – miljövänligare alternativ. Men som vanligt finns det smolk i glädjebägaren.

Alla bilister som drabbas av trängselskatten – som (C) stött både i riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige – får från och med 2013 upp till cirka 13 000 per år mindre att röra sig med. På tio år kan det kosta 130 000:-, en summa man faktiskt kan få en ny bensinbil för! Utrymmet för att någon dessutom kommer att ha råd att inhandla exempelvis en dyrare elbil minskar därmed. Premien på 40 000 gör bara elbilen mindre dyr, trängselskattens effekter är på några års sikt mycket viktigare för privatekonomin än regeringens utlovade premie. Utgiften för trängselskatten gör att fler kommer att välja en billigare (bensin)bil istället för en dyr elbil, pengarna räcker inte till allt. Och elbilar skall också tvingas betala trängselskatt!

Hade Centern menat allvar med sitt påstådda miljöintresse hade de undantagit elbilar från trängselskatt. Och hade Centern menat allvar med sitt påstående om att de inte jagar bilister, hade de sagt nej till trängselskatt överhuvudtaget.

Läs hela debattartikeln här

Håkan Andersson
Vägvalet

GT – Marieholmstunneln blir kraftigt försenad

torsdag, 29 juli, 2010

I en liten notis häromdagen i GP kunde man läsa om att Marieholmstunneln är försenad. Mer uttömmande information får man i GT:s artikel. Bygget skulle börjat 2011, men pengarna som regeringen anslår kommer troligen inte förrän 2014. Det mest angelägna projektet är försenat, men trängselskattens startdatum är ändå spikad. Hur går detta ihop egentligen?

Vi har tidigare påpekat (läs tidigare debattartikel här) att pengarna som infrastrukturministern, Åsa Torstensson (C), lovade stort och brett innan sommaren inte egentligen finns i dagens budget fram till 2013. Än viktigare att framhålla är också att propositionen om trängselskatt i Göteborg inte lovar några direkta pengar till Göteborg.

Vad händer med trängselskatten då projekten inte kommer igång när dom ska? Skjuts även trängselskatten på framtiden? Det är det väldigt tyst om. Istället är det väldigt stort fokus på hur bra det blir med Västlänken som egentligen inte tillför göteborgarna någon större förbättring.

Det som är glädjande är ändå att Nya Göta Älvbron kommer att stå klar 2018 och det kan faktiskt upplevas som en förbättring för göteborgarna under förutsättning att den får behålla sina dubbla filer i båda riktningar (vilket (V) och (MP) är emot).

Så här är verkligheten i den politiska världen att man lovar saker som förändras över tiden, men vissa saker består som t.ex. trängselskatten för den är ju ganska bra att ha trots allt även om man inte kan leverera tillbaka nyttan till sina medborgare.

Vägvalet
Theo Papaioannou