Inlägg märkta ‘årsmöte’

PM: Ny partiledare för Vägvalet

onsdag, 22 februari, 2017

theo_claes

Theo Papaioannou, Vägvalets nuvarande partiledare, har innan jul meddelat valberedningen att han ställer sin plats till förfogande som partiledare till nästa årsmöte då ny partiledare ska väljas. 

Valberedningens ordförande, Kent Mattson, säger:

”Theo Papaioannou har meddelat oss att han inte avser ställa upp för omval gällande posten som partiledare för Vägvalet i år. Theo Papaioannou har under en längre tid gjort ett utomordentligt bra arbete för Vägvalet och vi har stor förståelse att han väljer att lämna över posten till någon annan. Därför har vi under hösten arbetat med att kartlägga olika kandidater för posten. Vi har kommit fram till att nominera Claes Westberg till årsmötet som kommer att äga rum den 25 mars. Claes Westberg har lång erfarenhet inom den kommunala verksamheten då han bland annat varit trafikdirektör för Trafikkontoret i Göteborg. Hans engagemang i Vägvalet har funnits sedan flera år tillbaka och vi anser att han kommer att vara perfekt för rollen som partiledare för Vägvalet. ”

Theo Papaioannou säger:

”Det hela började som en liten protest i början av 2010 på grund av trängselskattefrågan men utvecklade sig till något mycket större. Vägvalet har nu varit delaktigt i göteborgspolitiken över två val och hittills hela 7 år.Under denna tid har vi lyckats visa att göteborgarna inte ville ha trängselskatt då 57 procent faktiskt röstade nej i folkomröstningen som hölls 2014.

Under sin verksamma tid har Vägvalet även breddat sitt engagemang till flera politiska frågor och har sedan länge ett program för de stora kommunala frågorna. Idag har Vägvalet en ganska stor påverkan i flera viktiga frågor (LoV, Göteborg Buss, Central Skolnämnd m.m.) då det råder ett minoritetsstyre i kommunen efter senaste valet.

Det har varit en fantastisk resa att få vara med och grunda och leda Vägvalet men också en tuff tid då arbetet skett parallellt med mitt ordinarie heltidsarbete. I den roll jag nu har i mitt arbetsliv så kräver det hela mitt engagemang. Likaså känner jag att det är viktigt att disponera min tid med hänsyn till familj och barn. Med knappt två år fram till valet 2018 är detta rätt läge att lämna över till en ny ledare som helhjärtat kan arbeta med att utveckla Vägvalet inför nästa val.

Jag har meddelat valberedningen att jag gärna kvarstår som styrelseledamot och bistår med mina erfarenheter och hoppas att årsmötet godtar detta. Mitt arbete i kommunfullmäktige fortsätter som tidigare.

Valberedningens förslag till efterträdare är ett mycket klokt och bra val då Claes Westberg har lång erfarenhet inom kommunen och stor kunskap i flera kommunala frågor. Jag är nöjd med denna nominering och är helt övertygad om att Claes är en tillgång som ledare för Vägvalet och hoppas att medlemmarna på årsmötet delar detta. ”

Claes Westberg säger:

”Det är mycket hedrande att nomineras för att ta över efter Theo Papaioannou som partiledare för Vägvalet. Jag har därför tackat ja och hoppas att årsmötet är av samma uppfattning. Theo har gjort ett fantastiskt arbete med partiet och är omtyckt och respekterad inte bara av våra medlemmar utan även brett i göteborgsområdet. Jag är glad över att Theo vill stanna kvar i partistyrelsen. Det bäddar för att vi står starka inför kommande utmaningar.

Vi kommer att fortsätta den inslagna politiken med att fokusera på omsorgsfrågor, som att driva LoV vidare, skolfrågor med en gemensam skolnämnd för Göteborg, integrationsfrågor, samt stadsutvecklings- och trafikfrågor. Vi kommer att kämpa vidare mot beslutet att bygga Västlänken med vidhängande trängselskatt och fortsätta att driva frågan om en utvecklad och förbättrad lokaltrafik. Därvid vill vi öka stadens inflytande över stadstrafiken, som utgör en av huvudkomponenterna i stadsutvecklingen.

Vi arbetar också vidare för ett öppnare samhälle med större inflytande för medborgarna, och med att förändra ’Göteborgsandan’ till något positivt.”

Kontakt

Kent Mattson
Ordförande valberedning, Vägvalet
0769-484250

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet
Tel. 0734-42 45 42

Claes Westberg
Nominerad partiledare för Vägvalet
Tel. 0721-94 74 04

Vägvalet och Sjukvårdspartiet ingår allians inför kommunal- och regionvalet

måndag, 29 mars, 2010

Igår den 28 mars hade Vägvalet sitt första årsmöte där man valde styrelse och fastställde listorna till höstens val. Vägvalet har ingått en allians med Sjukvårdspartiet, vilket innebär att båda partierna går till val med en gemensam lista och på en gemensam valplattform, under Vägvalets namn i kommunvalet i Göteborg. Ett antal medlemmar av Vägvalet kommer också att kandidera till regionfullmäktige på Sjukvårdspartiets lista. Genom alliansen blir samarbetet det verkliga och hos medborgarna förankrade alternativet. Vi kommer nu tillsammans att intensifiera arbetet med att förhindra att trängselskatten blir verklighet i Göteborg. Samarbetet välkomnas och ses som ett stort steg framåt för att vinna valet i höst.

Vägvalets styrelse för valåret 2010:

Theo Papaioannou
Partiledare

Tom Heyman
Vice partiledare

Håkan Andersson
Partisekreterare

Maria Papaioannou
Kassör

Martin Jocic
Styrelseledamot

Stefanos Papaioannou
Styrelseledamot

Theodor Camitz
Styrelseledamot

Anna Irving
Suppleant

Anders Åkvist
Suppleant

Vägvalet – Val till kommunfullmäktige i Göteborg (Topp 8 )
1. Theo Papaioannou
2. Carl Ek
3. Anna Irving
4. Tom Heyman
5. Anders Bohlin
6. Stefanos Papaioannou
7. Marie Louise Karlin
8. Carin Sjölander

Sjukvårdspartiet – Val till regionfullmäktige Västra Götaland (Topp 8 )
1. Lennart Ludvigsson
2. Carl Ek
3. Stefan Kihlberg
4. Marie Louise Karlin
5. Magnus Brännberg
6. Anders Åkvist
7. Anders Bohlin
8. Bertil Sirenius

Ytterligare information om kandidaterna återfinns här.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta nedanstående.

Theo Papaioannou
Partiledare för Vägvalet i Göteborg
Telefon 0705-08 78 90

Carl Ek
Ordförande för Sjukvårdspartiet i Göteborg och Partisekreterare Sjukvårdspartiet
Telefon 0734-01 27 16