Inlägg märkta ‘angered’

Tack för ert stöd!

tisdag, 16 september, 2014

Vi i Vägvalet vill tacka alla våra väljare för ert stöd! Utan era röster hade det varit omöjligt att driva vår politik vidare under kommande mandatperiod. Om valresultatet står sig har vi fått tillbaka våra fem mandat (av 81) som vi fick till låns i förra valet 2010.

16 149 väljare har preliminärt lagt sin röst på ett uppstickarparti som inte alltid har samma syn på sakernas tillstånd som övriga partier har.

Vi vill också än en gång tacka våra fantastiska valarbetare, utan er hade det här inte gått heller. Ni är Sveriges bästa valarbetare – utan diskussion!

Valdagen var en historisk dag i Göteborgs historia. Tack alla 309 835 personer som gick man ur huse för att berätta för politikerna vad de egentligen tycker om trängselskatten. Alla fromma förhoppningar på ja-sidan blev till sand. Hela 56,8 procent  röstade nej och 43,2 procent ja. Det höga valdeltagandet, nästan 73 procent, gör det svårare för övriga partier att ignorera resultatet.

Som flera redan kommenterat i media uteblev valkampanjen nästan helt från Ja-partiernas sida. De körde med taktiken ”största möjliga tystnad” i frågan – samma strategi som de med viss framgång använt sig av i valet 2010 – skillnaden var ju bara att nu hade väljarna en folkomröstning att rösta i och med facit i hand var det nog inte så klokt.

Som synes av rösträkningen var fanns det starkaste motståndet på Hisingen (66 %) och i de östra stadsdelarna (Angered, Bergsjön, Gärdsås,  Kortedala). Ja-partierna har envist hävdad att trängselskatten drabbar låginkomsttagare minst, tydligen höll inte invånarna i dessa distrikt med om det. Motståndet där är kompakt.

Två gånger röstades och debatterades det i kommunfullmäktige om att hålla en folkomröstning under förra mandatperioden. Båda gångerna fick vi argumentet att över 90 procent av väljarna minsann hade röstat för trängselskatten kastat i ansiktet på oss och att det därför inte fanns någon anledning att anordna en folkomröstning. Folket hade redan sagt sitt i valet 2010, enligt dessa partiers företrädare. Men alla visste också att detta falska påstående inte var sant.

Och nu är det bevisat. Vi lär i alla fall inte få höra det argumentet från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet när frågan om hur huruvida folkomröstningen ska följas eller ej når kommunfullmäktige senare i höst. I deras värld har ett knappt tioprocentigt motstånd plötsligt växt till 56,8 %, kanske ett tungt uppvaknande?

Opinionen före trängselskattens införande var med stor övervikt emot, det visade alla undersökningar. Även efter införandet 2013 bestod det. Det är först på senare tid som några undersökningar visat på en svängning i opinionen. Enligt dessa kom omsvängningen fort och var kraftig. Den ena mätningen, en Sifo-undersökning beställt av lobbyisterna på Västsvenska Handelskammaren (som aktivt stöttat Ja-sidan) visade sensationella 50 procent ja och bara 29 procent nej. GP kom i slutet av september med en undermålig undersökning från Novus där bara 500 personer hade tillfrågats.

Att nej-sidan gått från 29 till 57 procent på bara ett par månader är förstås helt orimligt.  Om man dessutom lägger till att nej-opinionen både innan och efter trängselskattens genomförande legat stadigt på runt 60 procent, är det mycket mer troligt att de enskilda mätningarna som visade på en kraftig Ja-opinion var undermåligt utförda.

Att den senaste tidens debatt om Västlänkens skenande kostnader har gjort avtryck i valresultatet är dock säkerställt. Det kan våra valarbetare intyga. Men det handlar kanske om några enstaka procent i opinionen, och då speciellt från de som bor i centrum och skulle påverkas av bygget under 10 år.  Men att mer än hälften av nej-röstarna egentligen skulle vara för trängselskatt (som framförts av vissa efter folkomröstningen) saknas det belägg för.

Än en gång tack till alla som stöttat oss. Vi har fått massor med glada tillrop i sociala media och via mejl, något vi tacksamt suger i oss.

Nu går kampen vidare för att folkets vilja ska bli verklighet. När trängselkamerorna väl stängs av finns det anledning att fira.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Dyra studentbostäder rimligt för SGS fastighetschef

onsdag, 14 augusti, 2013

I dagens GP kan vi läsa om hur dyra nyproducerade studentbostäder blivit.

Men enligt fastighetschefen på SGS, Magnus Bonander, är detta helt rimligt:

”I förhållande till andra nyproduktioner i Göteborg är det en mycket rimlig hyra. Vi ligger definitivt bland de lägsta hyrorna i Göteborg.”

Att det är ett högt tryck på studentlägenheter i Göteborg kan vi nog alla vara överens om. På Gibraltargatan har kön varit lång och många studenter köar för det finns inga andra alternativ helt enkelt.

Fast man blir lite förundrad över Bonanders uttalande:

”Men det finns också en stor efterfrågan på fina lägenheter. Studentpopulationen är en ganska heterogen grupp. Vissa vill bo så billigt som möjligt och för dem finns enkelrum att hyra för 2 500 kronor i månaden. Men det finns också de som prioriterar sitt boende högt och som är beredda att lägga mycket pengar på boendet under de få år de studerar.”

Jaha, det som styr byggandet verkar vara något helt annat än att det inte finns några alternativ. Man bygger för de som är köpstarkast. Jämlikt?

Lägenheterna på Gibraltargatan är 24–63 kvadratmeter och kommer att kosta 4 800– 8 900 kronor/månad. Det är väl uppenbart att vi måste finna enklare och billigare sätt att bygga?

Då bör man testa flera alternativ något vi fört fram i debatten där vi sa att man t.ex. skulle kunna bygga ute i Angered. Läs vår motion här eller vår budget här.

Sedan kan man ju undra om studentbostäder får dessa hyror, vad blir det för hyror för bostäder i Vision Älvstaden och vem ska bo där? Men det får bli en annan diskussion.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Göteborg i förhållande till omvärlden

måndag, 15 juli, 2013

I två artikelserier har GP skrivit om tillväxtstakten och hur Göteborg ska bli en attraktiv stad. Göteborgs befolkning ökar inte lika mycket som Malmö och Stockholm gör. Göteborgs Universitet pekar på ett antal parametrar som skiljer städerna åt.

Till att börja med är Stockholm en huvudstad. Här finns riksdag och departement och ett stort antal myndigheter. Malmö har närheten till Köpenhamn, en huvudstad. I Stockholm finns en av världens högsta koncentrationer av globala huvudkontor. I Köpenhamn finns också ett hög koncentration av Danmarks arbetsgivare, som även etablerar sig i Malmö. Stockholm har storflygplatsen Arlanda och Köpenhamn sitt Kastrup, vilka båda agerar stora nav ut i världen.

Med tiden har man i Malmö med anledning av Öresundsbrons förbindelse och dess förutsättningar med Köpenhamn byggt Citytunneln (80 procent med statliga pengar).

Ulrika Holmberg, föreståndare för centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger:

”Huvudstäder har en fördel av att de ofta är högsäte för företagens huvudkontor. Att Malmö växer tror hon beror på närheten till Köpenhamn och att kommunen har arbetat för att göra staden mer attraktiv med shopping och kulturliv.”

”Det grundläggande är att det finns arbete. I centrala Stockholm är det svårt med bostäder, men det finns ändå folk som vill bo där och som skaffar sig andrahands- och tredjehandskontrakt. Att man är beredd att bo spartanskt är ett tecken på att det finns något attraktivt i regionen.”

Det är ytterst intressant hur olika representanter inom politik och näringsliv väljer att se på verkligheten:

Anneli Hulthén (S) säger:

”Den största anledningen till att vi vill ha det västsvenska paketet är just att vi ska kunna växa mer i framtiden. Får vi vår infrastruktur på plats så kommer vi att öka i tillväxt. Och med utbyggnaden av centrala Älvstaden, med 40 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser i kärnan, kommer vi att öka i attraktivitet.”

Det finns en farlig övertro på att satsningarna ska lösa de problem som inte lösts av ett rödgrönt styre i snart över 20 år. Hulthén väljer att ”tro” saker som egentligen går helt och hållet emot hur olika förutsättningar bidragit till tillväxt i Stockholm och Malmö. Försök gjordes redan på 1970-talet att bygga satellitstäder som Angered. Detta misslyckades kapitalt eftersom den tilltänkta tillväxten aldrig kom (läs blogginlägg här). Idag finns en stor risk att vi bygger för en befolkning som inte har råd att bo i bostäder med hyror uppemot 15 000 kr i månaden.

Johan Trouvé, Västsvenska handelskammaren, ”tror”:

”Att om en stad befolkas av ett stort antal kompetenta människor, vill fler företag etablera sig där.”

”Att folk inte ser den långsiktiga målbilden framför sig, de positiva effekter det västsvenska paketet skulle kunna få.”

Jag blir väldigt skeptisk när ledande representanter säger sig ”tro” vad som behövs. Och detta utan ansvar över skattebetalarnas pengar.

Så, vad gör man när samma förutsättningarna inte finns för en stad? Jo, man hittar på egna. En sådan är visionen om ”åttamiljonersstaden”. Drömbilden där Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn kopplas samman med hjälp av höghastighetståg och en dryg timmes pendling till både Oslo och Köpenhamn.

Den ena visionen avlöser den andra och till slut är tävlingslystnaden så stor att man glömmer av vad som egentligen behöver fokuseras på för att göra Göteborg till en attraktiv stad.

Något som Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv, även påpekar:

”Det kommer att krävas mer än infrastruktursatsningar för att locka företag till regionen. Det behövs mer action och mindre visioner.”

Integration, skola, äldreomsorg, barnomsorg, näringsliv m.m. är några av flera saker som borde hanteras på hemmaplan istället för att tävla med andra.

En stad befolkas av människor. Det är människor som skapar staden. Människor som är delaktiga i beslut och stadens framtid. Idag är delaktigheten långt ifrån medborgarna i Göteborg. Politiker som Anneli Hulthén (S) har misslyckats att skapa tillit och förståelse för vad de vill göra med Göteborg.

Anneli Hulthén (S) säger följande:

”Det finns ett pedagogiskt problem i att förklara och motivera stora förändringar, kanske extra knivigt i infrastruktur som ju innebär förändringar i människors vardag.”

Jaha, det är alltså medborgarna som inte ”förstår” vad Anneli Hulthén (S) vill göra. Jag skulle nog vilja säga att det finns även ett pedagogiskt problem för många ledande politiker att förstå eller att för den delen vilja ta reda på vad folket egentligen vill.

Läs artiklarna i GP här och här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Ibland går det nästan

måndag, 12 november, 2012

På kommunfullmäktiges möte i torsdags den 8 november behandlades Vägvalets motion om att låta Göteborgs Stad bli initiativtagare för nybyggnation av studentbostäder utanför de centrala delarna av staden.

Motionen byggde på:

  • att uppdra de kommunala bostadsbolagen att utreda byggnation av studentbostäder i Angered
  • att stå som ekonomisk garant för byggnationer i Angered
  • att utreda förslag på fler ytterområden där byggnation är möjlig för målgruppen studenter

En tanke med motionen är att på ett konstruktivt sätt faktiskt blanda upp vår stad med olika bostäder och människor. Det är inte helt genomtänkt att all universitetsverksamhet ska finnas i centrala stan. Lindholmen är ju ett exempel på hur man kan göra istället.

Vi fick stöd av Alliansen för den första och tredje att-satsen något vi ansåg rimligt varvid vi yrkade bifall till deras yrkande. De rödgröna däremot yrkade på att motionen skulle anses besvarad. Utan att ens ha gett uppdraget till de kommunala bolagen om utredning. Så vad var besvarat egentligen? Vid ett tillfälle ansåg Ulf kamne (MP) att Angered inte var tillräckligt attraktivt för studenter att bo i. Det summerar egentligen MP:s syn på staden: Alla ska bo centralt och stadsdelarna runtomkring bryr vi oss inte om. Voteringen föll på målsnöret 41 mot och 38 för. Ibland går det nästan. (lyssna på debatten här)

På detta möte diskuterades även delårsrapporten per augusti 2012. Kostnaderna ökar snabbare än inkomsterna, den obligatoriska verksamheten i stadsdelarna visar underskott, de uppsatta målen uppnås inte och den ekonomiska buffert som skapades med den senaste skattehöjningen försvinner gradvis. Rapporten är ofullständig och oklar och ger ingen klar bild av kommunens ekonomi. Därför anser Vägvalet att den inte kan godkännas, möjligen antecknas till protokollet. Vägvalet valde därför att inte delta i beslutet.

Ett annat intressant ärende var hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att utge ekonomiskt stöd/bidrag till föreningar, organisationer eller enskilda i syfte att stimulera stadsnära odling. Ibland blir vissa politiska ställningstagande väldigt fiffiga och man försöker blanda bort korten och låta nämnderna hantera saker som egentligen strider mot kommunallagen. Med hänvisning till denna motsättning yrkade Vägvalet avslag men hemställan röstades igenom.

Till sist behandlades ägardirektiv för Göteborgs Energi. I detta fall yrkade Vägvalet på alliansens (M, FP, och KD:s) yrkande om återremiss. Framför allt eftersom det blir för lösa regler om var Göteborg Energi får investera geografiskt. Ingen gräns är satt. Det fanns även oklarheter hur egentligen Göteborg Energi ska ses som riskbolag. Hur mycket får egentligen riskeras med skattebetalarnas pengar. Jag kan ju bara hänvisa till det olönsamma projektet GoBiGas som behandlades tidigare i år. Beslut om återremiss bifölls.

Och som jag skrev i tidigare blogginlägg. På nästa sammanträde den 6 december behandlas Vägvalets motion om att utreda av Västlänk 2021.

Passa på och häng med då. Kom ned till Börsen på Östra Hamngatan 21 kl. 16.30. Har du inte möjlighet så lyssna på Närradion 94,9 Mhz eller följ med på twitter (hashtag #kfgbg).

I slutändan är det du som bestämmer över Göteborgs framtid!

Alla debatter kan du lyssna på här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Trendworkshop med Trafiknämnden

måndag, 7 maj, 2012

Efter trafiknämndens sammanträde den 2 maj var nämnden inbjuden till att delta på en s.k. Trendworkshop. Vi skulle enligt föredragshållaren skapa ett framtidsscenario för trafiksystemet i Göteborg. Som riktmärke sattes år 2050. För att kunna blicka framåt måste vi titta på historien. Därför skulle vi gå tillbaka i tiden. Förslagsvis blev det 38 år, lika många år som det var framåt, och då hamnade vi runt 1974. Vad hände då? Alla fick då komma på olika händelser. Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, Norrleden osv.

Jag påpekade att Angeredsbron, Gårdsten, förorterna hade byggts. Ja, sa någon, då skulle Göteborg bli 1 miljon invånare. Just det! Men sen föll man tillbaka i att Göteborg fram till 2050 öka till 1,5 miljoner. Det är ganska uppseendeväckande hur alla ligger i trans om regionförstoring.

I slutet på 60-talet hade man liknande högflygande tankar om Göteborg. Man skulle gå från ca 350 000 till 800 000 fram till 1970-talet. Förorter som Angered, Hjällbo, Hammarkullen m.fl. växte fram där alla nya arbetare skulle bo. Angeredsbron byggdes för att länka samman Hisingen med Angered så att arbetarna skulle ta sig till jobben på andra sidan älven. Idag vet vi ju att det inte riktigt blev så och invånarantalet i Göteborg är 550 000 i tätort. I Storgöteborg är vi 930 000 som på sikt ska bli 1 500 000 enligt planerna för regionförstoring.

Invånarantalen nedan avser Göteborgs kommun eller dess föregångare staden Göteborg:

Varvskrisen var något som också togs upp. Ja, sa någon, det var tur att vi hade Volvo och SKF som dämpade den krisen.

Jag tror tyvärr att Göteborg fastnat i visionerna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Grattis Göteborg till öppenhet och transparens

söndag, 19 februari, 2012

Idag kan vi läsa om turerna kring Alfons Åberghuset i GP. Detta ärende var ett av de första besluten som Vägvalet stod inför på sammanträdet 25 november 2010.

Vägvalets Tom Heyman anförde:

”Ordförande, fullmäktige! Helena Nyhus (S) hänvisar till sin hemliga vän. I det här sammanhanget har det tydligen funnits många hemliga vänner, som har kunnat framföra sina egna åsikter. Det Helena Nyhus säger är egentligen rätt häpnadsväckande. Hon har valt en specialhantering av det här ärendet för att kunna tillfredsställa hemliga vänner och deras önskemål. Jag tycker det ligger mycket i det som Kristina Tharing (M) säger, att det här är ett ärende som inte har gått den vanliga vägen och som det finns stora frågetecken om. Inte minst i den pressbevakning som har varit noterar vi ett antal märkliga personrelationer mellan konsulter och författare och ledande socialdemokrater. Vi i Vägvalet är mycket för vanliga vägar, och vi vill instämma i yrkandet från Kristina Tharing (M) med flera.”

Redan då visste vi att det inte gått via rätt beslutsvägar och idag får vi det bekräftat igen när vi läser GP:s granskning.

Det är en beklämmande läsning när vi idag försöker få Göteborg på rätt köl i mutskandalernas spår när Anneli Hulthén bl.a. i GP säger:

”Varför tycker inte GP om Alfons?”

Anneli Hulthén verkar inte riktigt förstå allvaret i frågan när hon marginaliserar den till varför man inte tycker om Alfons Åberg. Det gör vi nog alla, det vi inte gillar är smusslet kring val av byggnad och sättet Åberg ska etableras i Göteborg.

”Det är fruktansvärt tråkigt att när vi försöker få ett Alfons Åbergshus till Göteborg så ska det totalsänkas med att här är något lurt, här är något konstigt, här har vi inte följt alla konstens regler. Slutsatsen kanske blir att det inte är någon idé att starta överhuvudtaget eftersom motståndet uppenbarligen är så stort. Vi skulle inte ha varit så glada som vi var.”

Som ett litet barn säger Hulthén att eftersom vi inte får som vi vill så kan det vara. Återigen saknas förståelse för vad frågan handlar om

”Jag kan ge mig tusan på att om vi hade valt att lägga Alfons hus i Angered Centrum så hade inte diskussionen uppkommit. Trädgårdsföreningen är en provokativ plats och därför blir det skumt.”

Att säga att det inte spelat någon roll om vi lagt huset i Angereds Centrum är ett ganska nedvärderande påstående om Angered. Och varför skulle inte Alfons Åberg kunna ligga där? Skulle författarinnan gå med på det? Är det utrett?

Fröhuset är och förblir ett K-märkt hus mitt i centrala staden som är känsligt. Jag vet detta efter att ha tillbringat ett av mina många sommarjobb genom att värma och peta bort kittet i gamla K-märkta fönster och försiktigt målat om huset. Det är ett hus som symboliserar mycket i staden.

”Och att vi samtalade med författarinnan innan vi började formalisera beslutet, därmed anses att här fortsätter skumraskkulturen i Göteborg, som att det vore något genetiskt nedärvt mellan socialdemokrater.”

Att samtala är en sak. Att guida runt någon i staden för att se på hus som en fastighetsmäklare är något annat. Det är väl klart att det placeras i samma fack som svågerpolitik.

GP ställer två viktiga frågor till Anneli Hulthén:

Var ska man dra gränsen, vad ska sättas på pränt?

”Kommunallagen ska följas. Men det måste finnas utrymme för att hämta in idéer, för att föra samtal med invånare eller andra. Jag kan tänka mig att även oppositionens motioner diskuteras med företagare och andra innan tankarna väcks i fullmäktige.”

När ska man gå från tankar och idéutbyte till att göra ett formellt ärende?

”Alfonshuset var ingen quick fix som bara dök upp i fullmäktige. Det var på remiss till förvaltningarna och huset undersöktes i flera omgångar för att se om det gick att använda.”

Som kommunstyrelsens ordförande så borde väl allt som har med staden att göra diarieföras, speciellt när man ger sig på vilka byggnader som är lämpliga.

Det har varit ett kraftigt motstånd från oppositionen om hanteringen av Alfons Åbergshuset inte minst i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är dock lite svagt agerat när man kan läsa att gruppledarna för KS skrivit ett gemensamt brev till Gunilla Bergström:

… en sak har vi samtliga varit rörande överens om och det är glädjen över och viljan till att få vara hemort för Alfons Åberg…

Oppositionen är av uppfattningen att deras motstånd, som inte ska förringas på något sätt, i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen räcker och att brevet inte på något sätt bekräftat den process som de kritiserat.

Jonas Ransgård säger:

”Jag tycker det är synd att det uppfattas så, men jag tror att vårt agerande både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gör det tydligt hur missnöjda vi har varit i den här processen.”

Tyvärr uppfattas nog detta som Kenny Genborg beskriver i intervjun med Gustav II Adolf:

”Jag menar att oppositionen har ett stort ansvar för de problem som nu uppdagas. Om kungen är naken är det oppositionens uppgift att göra folket uppmärksamt på det.

Men visst har de väl bråkat genom åren?
– Du säger det. Jag har inte hört det. De har tassat in och ut här bakom, lika försynta som en kuvad preussisk armégeneral.”

Vägvalet välkomnar Alfons Åberg till Göteborg men inte till vilket pris som helst och inte på något sätt under de förutsättningar som den rödgröna majoriteten bäddat för. Det hade vi nog valt att markera ytterligare genom att inte skriva gemensamma brev till författarinnan. Tyvärr kan det nu vara så att den rödgröna majoriteten bränt möjligheterna för Alfons Åberg i Göteborg genom att inte köra med öppna kort i hanteringen. Och då undrar man: Är det någon skillnad på Anneli Hulthéns och Göran Johanssons ledarstil?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GT1

Replik GP – Flera alternativ till boende krävs

fredag, 12 augusti, 2011

Pierre Hallberg (VägV) skriver idag slutreplik om att flera alternativ till boende för studenter krävs.

Han skriver bl.a. följande:

”Jag menar inte att man skall upphöra att bygga studentlägenheter i centrala Göteborg, men på grund av olika skäl tar det för lång tid, och är för dyrt. Att kunna erbjuda ett alternativ borde vara det övergripande, sedan får varje student ta ställning till om man vill bo mindre centralt men billigare, eller bo centralt och betala mer.”

”I stort håller Vägvalet med vad David Sundelius säger, det byggs för lite. Med det sagt blir jag förvånad över att man konsekvent avfärdar eventuella alternativ, utan att undersöka dem. Studentkårernas intresse måste vara att se till studenternas bästa.”

”Vi måste vara kreativa och tänka lite längre. Naturligtvis finns det en bekvämlighet att bo nära skolan och kåren, nöjesliv, med mera. Men det övergripande målet måste ändå vara att få sin utbildning.”

”Att kunna erbjuda ett alternativ borde vara det övergripande, sedan får varje student ta ställning till om man vill bo mindre centralt men billigare, eller bo centralt och betala mer.”

Läs hela repliken här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP debatt – Bygg lägenheter i förorten för studenter

måndag, 8 augusti, 2011

I dagens GP skriver Vägvalets Pierre Hallberg om behovet att bygga lägenheter i förorten för studenter.

Pierre Hallberg skriver bl.a. följande:

”Tillgången på billigt studentboende är för liten. Varför tittar man inte utanför centrum? De potentiella tomter som finns i områdena kring Angered skulle kunna innebära det lyft Angered behöver och förtjänar.”

”Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt måste vi säkra tillgången på utbildningsplatser. Västra Götaland stoltserar med framgångsrika företag som AB Volvo, Ericsson, Astra med flera.”

”I våra förorter finns en utvecklingspotential för bra och billiga lösningar. SGS, som bygger och hyr ut studentlägenheter, har klart och tydligt, på en förfrågan från undertecknad, sagt att man inte är intresserad av studentboende i förorten. Varför förstår vi inte, men fördelarna, både ekonomiskt och demografiskt, är påtagliga.”

”Angered har en rad fördelar som det sällan talas om. Vättlefjäll med sin vackra natur ligger inpå knuten, bostadsområdena är välplanerade med avskiljning från kringleder, nära till kollektivtrafiken och möjligheter till idrott är mycket god. Framför allt är marken billig i jämförelse med centrum.”

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet