Inlägg märkta ‘allmänna val’

PM: Ny partiledare för Vägvalet

onsdag, 22 februari, 2017

theo_claes

Theo Papaioannou, Vägvalets nuvarande partiledare, har innan jul meddelat valberedningen att han ställer sin plats till förfogande som partiledare till nästa årsmöte då ny partiledare ska väljas. 

Valberedningens ordförande, Kent Mattson, säger:

”Theo Papaioannou har meddelat oss att han inte avser ställa upp för omval gällande posten som partiledare för Vägvalet i år. Theo Papaioannou har under en längre tid gjort ett utomordentligt bra arbete för Vägvalet och vi har stor förståelse att han väljer att lämna över posten till någon annan. Därför har vi under hösten arbetat med att kartlägga olika kandidater för posten. Vi har kommit fram till att nominera Claes Westberg till årsmötet som kommer att äga rum den 25 mars. Claes Westberg har lång erfarenhet inom den kommunala verksamheten då han bland annat varit trafikdirektör för Trafikkontoret i Göteborg. Hans engagemang i Vägvalet har funnits sedan flera år tillbaka och vi anser att han kommer att vara perfekt för rollen som partiledare för Vägvalet. ”

Theo Papaioannou säger:

”Det hela började som en liten protest i början av 2010 på grund av trängselskattefrågan men utvecklade sig till något mycket större. Vägvalet har nu varit delaktigt i göteborgspolitiken över två val och hittills hela 7 år.Under denna tid har vi lyckats visa att göteborgarna inte ville ha trängselskatt då 57 procent faktiskt röstade nej i folkomröstningen som hölls 2014.

Under sin verksamma tid har Vägvalet även breddat sitt engagemang till flera politiska frågor och har sedan länge ett program för de stora kommunala frågorna. Idag har Vägvalet en ganska stor påverkan i flera viktiga frågor (LoV, Göteborg Buss, Central Skolnämnd m.m.) då det råder ett minoritetsstyre i kommunen efter senaste valet.

Det har varit en fantastisk resa att få vara med och grunda och leda Vägvalet men också en tuff tid då arbetet skett parallellt med mitt ordinarie heltidsarbete. I den roll jag nu har i mitt arbetsliv så kräver det hela mitt engagemang. Likaså känner jag att det är viktigt att disponera min tid med hänsyn till familj och barn. Med knappt två år fram till valet 2018 är detta rätt läge att lämna över till en ny ledare som helhjärtat kan arbeta med att utveckla Vägvalet inför nästa val.

Jag har meddelat valberedningen att jag gärna kvarstår som styrelseledamot och bistår med mina erfarenheter och hoppas att årsmötet godtar detta. Mitt arbete i kommunfullmäktige fortsätter som tidigare.

Valberedningens förslag till efterträdare är ett mycket klokt och bra val då Claes Westberg har lång erfarenhet inom kommunen och stor kunskap i flera kommunala frågor. Jag är nöjd med denna nominering och är helt övertygad om att Claes är en tillgång som ledare för Vägvalet och hoppas att medlemmarna på årsmötet delar detta. ”

Claes Westberg säger:

”Det är mycket hedrande att nomineras för att ta över efter Theo Papaioannou som partiledare för Vägvalet. Jag har därför tackat ja och hoppas att årsmötet är av samma uppfattning. Theo har gjort ett fantastiskt arbete med partiet och är omtyckt och respekterad inte bara av våra medlemmar utan även brett i göteborgsområdet. Jag är glad över att Theo vill stanna kvar i partistyrelsen. Det bäddar för att vi står starka inför kommande utmaningar.

Vi kommer att fortsätta den inslagna politiken med att fokusera på omsorgsfrågor, som att driva LoV vidare, skolfrågor med en gemensam skolnämnd för Göteborg, integrationsfrågor, samt stadsutvecklings- och trafikfrågor. Vi kommer att kämpa vidare mot beslutet att bygga Västlänken med vidhängande trängselskatt och fortsätta att driva frågan om en utvecklad och förbättrad lokaltrafik. Därvid vill vi öka stadens inflytande över stadstrafiken, som utgör en av huvudkomponenterna i stadsutvecklingen.

Vi arbetar också vidare för ett öppnare samhälle med större inflytande för medborgarna, och med att förändra ’Göteborgsandan’ till något positivt.”

Kontakt

Kent Mattson
Ordförande valberedning, Vägvalet
0769-484250

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet
Tel. 0734-42 45 42

Claes Westberg
Nominerad partiledare för Vägvalet
Tel. 0721-94 74 04

Varför krångla till en folkomröstning?

tisdag, 2 april, 2013

GT har nu genomfört den största namninsamlingen hittills enligt den nya lagen om förstärkt folkinitiativ. Och nu startar problematiseringarna från många olika håll.

Vi skrev tidigare om Jonas Ransgårds (M) velande om hur en fråga skulle se ut för att han inte ska misstolka resultatet. Det blir ett löjligt påstående då alliansen och de rödgröna misstolkat medborgarnas åsikt i frågan alltsedan 2010. Men då var det inget snack om att problematisera frågan.

Ulf Bjereld, S-märkt statsvetare, är inne på samma veliga resonemang på sin blogg.

Till att börja med väljer Bjereld att motsätta sig den lag som finns.

”Jag tillhör också dem som är skeptisk till kommunala folkomröstningar överhuvudtaget. Kommunala folkomröstningar tenderar att gynna engagerade minoriteter på den tysta majoritetens bekostnad. Jag föredrar den representativa demokratin där folkviljan förverkligas genom allmänna val och med möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande genom valsedeln.”

Är det ok att vara skeptisk till lagen om det allmänna valet likaså? Här är en stor skillnad mellan mig och Bjereld: jag ser ingen skillnad på det ena eller det andra. Man kan föredra att allt borde vara gratis men inte desto mindre är det enligt lagen fel att stjäla. Men Bjereld kan ju försöka med liknande argument om sin skepticism hos polisen.

Med begreppet ”den tysta majoriteten” förstår jag inte riktigt vad Bjereld insinuerar, då det är väldokumenterat att det finns en stor opinion emot trängselskatten. På samma sätt kan man ju diskutera varför t.ex. MP med endast nio mandat i Göteborg ska få makt då de utgör en minoritet.

Ansvarsutkrävande? Menar Bjereld då som den rödgröna majoriteten krävs på ansvar gällande mutor, utvecklingsfonder, rostiga spårvagnar, GoBiGas m.m.? Ledsen, men det verkar som att lagen om förstärkt folkinitiativ är verktyget som faktiskt kräver ansvar av politiker som tagit felaktiga beslut.

Han fortsätter med sin egna tolkning:

”Ett av de framförda förslagen är att väljarna helt enkelt skulle få ta ställning till förslaget ja eller nej till trängselskatt. Det tror jag inte är realistiskt. Ett ja i folkomröstningen skulle visserligen vara enkelt att tolka – då fortsätter trängselskatten precis som nu.”

”Men vad skulle ett nej betyda? Här finns det en mängd olika tolkningar av resultatet. Vill väljarna att Västsvenska paketet minskas med den andel som trängselskatten var tänkt att finansiera? Vill väljarna att Västsvenska paketet i stället finansieras genom skattehöjningar? Vill väljarna att genomförandet av Västsvenska paketet skjuts upp och att Göteborg och kranskommunerna tar nya kontakter med regeringen för att få ytterligare medel nu när trängselskatten inte längre är ett alternativ? Om inte tolkningen av ett nej reds ut i förväg väntar politiskt kaos och avsevärd försening och fördyring av Västsvenska paketet.”

Utan att blinka förkastar Bjereld frågan med ett ja eller nej till trängselskatt. En formulering som initiativet är startat med. Ett ja är enkelt att tolka, men om det blir ett nej då kan det bli ett politiskt kaos. Om de etablerade partierna hade frågat i tid så hade vi inte haft denna diskussion i efterhand. Att det Västsvenska paketet skulle fördyras stämmer ju inte då detta endast gäller om vi faktiskt ska genomföra paketet enligt den utformning som gäller idag. Men om trängselskatt som finansiering faller, ja då är det väl lika enkelt som när plånboken är tom och då får man fundera på vad som ska göras istället.

Sedan när blev tolkningen om hur det Västsvenska paketet ska hanteras medborgarnas problem? Medborgarna fick ju inga konsekvensbeskrivningar eller förklaringar 2010. Varför skulle det vara så viktigt nu? Jo, för de etablerade partierna vet att sannolikheten att de förlorar en folkomröstning om trängselskatten är stor. Då väljer de att problematisera och fördumma medborgarna genom att slänga på dem en stor säck fylld med dåligt samvete istället för att ta sitt egna ansvar. Ett eget ansvar som bottnar i dålig förankring av deras beslut till medborgarna.

Det dåliga samvetet är även något ledarskribenten Fredrik Tenfält på GP också väljer att anspela på:

”Mitt i allt detta kan jag inte låta bli att tycka synd om Göteborgs politiker. De känns väldigt ensamma. Frågan om det västsvenska paketet och Västlänken är ju faktiskt inte en fråga för bara Göteborg. Begäran till regeringen kommer från den västsvenska regionen. Alla kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund står bakom uppgörelsen. Även region Halland har intressen i frågan.”

Det Västsvenska paketet är allas angelägenhet och göteborgarna måste bära med sig detta i sitt samvete i en eventuell folkomröstning. Tröttsam retorik från någon som inte har så mycket mer att komma med. Snart är väl det Västsvenska paketet en global fråga som kommer att hjälpa länder i södra Europa ur sina kriser. Jag hade nog förväntat mig lite mer från en liberal ledare som ändå står för valfrihet i många andra frågor.

Bjereld fortsätter sina spekulationer:

”Jag har också svårt att se den politiska realismen att i detta skede – som till exempel Vägvalet vill – avsevärt banta det Västsvenska paketet. Det finns ett överväldigande politiskt stöd hos flertalet av partierna att paketet skall genomföras i befintligt skick. Dessutom: tåg är inköpta, pendeltrafiken förtätad, busshållplatser och bussfiler byggda, p-platser runt stan är redan klara eller håller på att byggas.”

Som statsvetare missar ju Bjereld det mest fundamentala i en demokrati. Det måste finnas ett stöd hos väljarna för det som politikerna vill genomföra. Vägvalets intåg är en signal som många blundar för men en realitet att medborgarna inte är nöjda med alliansens och de rödgrönas hantering av frågan. Varför skulle det inte gå att banta paketet? Återigen ren spekulation fån Bjereld. Vägvalet har lämnat ett förslag på hur detta skulle kunna gå till, utan skattehöjning! Bjereld har också dålig koll på vad som ingår och inte ingår i paketet. T.ex. så är tåginköp något som regionen står för själva, likaså drift.

Bjerelds uppfattning är rakt igenom att det Västsvenska paketet ska genomföras och att det är det enda alternativet. Därför kanske det inte är så konstigt att han endast ser en skattehöjning framöver:

”Det enda realistiska alternativet blir därför att ett eventuellt nej till trängselskatt kompenseras med skattefinansiering på annat sätt, främst genom höjd kommunalskatt i Göteborg.”

Var någonstans var den diskussionen innan valet 2010? Nej, det är fullt möjligt att göra om paketet oavsett vad statsvetare, ledare, politiker, lobbyister m.fl. påstår. Det är det som är demokrati. Beslut kan påverkas. Den som värjer sig mot folkomröstningar och folkets vilja är endast intresserad av den egna agendan.

Spekulationerna härjar fritt om vad som går och inte går. Är det så svårt att låta medborgaren avgöra. Lägg ned klapp-på-huvudet-politiken och låt folk själva få bestämma. Sedan får politiken anpassa sig därefter. Det borde väl ändå en statsvetare inse i en demokrati?

Eller som Bruno Kaufmann, statsvetare, säger till GT:

”Ha respekt för processen, för grundlagen och för alla som tagit möjligheten att säga sin mening!”

Theo Papaioannou
Vägvalet