Regler och villkor

Genom att kommentera eller skriva inlägg på nejtrangselskattgbg.se godkänner du, och förbinder dig att följa, nedanstående regler. Eftersom reglerna och villkoren kan komma att ändras är skyldig att hålla dig informerad om ändringar i dessa villkor.

  1. Du får inte posta diskriminerande eller förnedrande inlägg.
  2. Du får inte posta inlägg som innebär hets mot folkgrupp, som innehåller nedlåtande kommentarer eller åsikter om personer eller grupper av personer på grund av ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, religion, kön eller sexuell läggning.
  3. Du får inte spamma forumet, inte heller bedriva olaglig spel- eller lotteriverksamhet eller annan aktivitet med syfte att tjäna pengar på forumets övriga medlemmar, exempelvis reklam.
  4. Du får inte publicera stötande material på forumet, ej heller länkar till sådant material. Länkar som hör till ämnet får dock publiceras men hantera detta varsamt annars plockas ditt inlägg eller kommentar bort.
  5. Du får inte publicera andras upphovsrättsskyddade material på forumet.
  6. nejtrangselskattgbg.se har rätt att vid behov redigera eller helt ta bort postade meddelanden. Sådant behov anses kunna uppstå om till exempel meddelandet bryter mot reglerna och villkoren, svensk lag.
  7. Vid allvarlig förseelse som medför brott mot svensk lag kommer inlägget att polisanmälas och ip-nummer att lämnas ut.
  8. På forumet vårdar vi vårt språk.

Har du synpunkter på inlägg som på något sätt inte följer reglerna och är stötande, oseriösa eller på annat sätt olämpligt kan du rapportera detta till info@vagvaletgbg.se.

Friskrivning
Alla inlägg och kommentarer uttrycker skribentens åsikter och varken nejttrangselskattgbg.se och dess medarbetare kan hållas ansvariga för innehållet i dessa. Vi reserverar oss rättigheten att ändra villkor och regler.

Kommentarer inaktiverade.