Arkiv för november, 2015

Avslöjande utan respons från media

måndag, 30 november, 2015

Nu har det gått nio dagar sedan Martin Wannholt m.fl. i en debattartikel i GP avslöjade Trafikverkets förslag till ”besparingar” som Finansdepartementet begärt att myndigheten skulle lämna in för åren 2016 – 2017. Kort uttryckt innebär Trafikverkets förslag att dra ner på ”anslagen för drift och underhåll, bärighet, tjälsäkring och trimningsåtgärder” samt att ”de trängselskatter som betalas in de kommande två åren inte ska gå tillbaka till att finansiera de avtalade projekten. I stället ska de gå till att täppa hål i statsbudgeten.

Precis som debattörerna säger, befinner sig Sveriges ekonomi och statsbudgeten i ett allvarligt läge. I nästa års budget kommer förmodligen skattehöjningar, besparingar och ändå blir det höjd statsskuld. Det är därför naturligt att regeringen ber myndigheterna att se över om det finns några vettiga besparingar att göra.

Trafikverkets förslag att lösa sina budgetproblem med en förlängd trängselskatt visar återigen att de överskrider sitt mandat som myndighet och i stället lämnar politiska förslag som de inte har med att göra. De har fått i uppdrag att föreslå besparingar och inget annat.

Vi befinner oss alltså plötsligt i den situation som Vägvalet varnat för alltsedan starten 2010, det vill säga att i dåliga tider finns det ingen som helst garanti för att de inkomster som kommer in via trängselskatt också går till de saker som det är avtalat om. Det är faktiskt lustigt – men inte alls roligt – att se hur lätt det är för Trafikverket och Finansdepartementet att bryta mot de heliga avtalen som i alla andra situationer – till exempel när man har att hantera en folkomröstning med ett tydligt resultat – framställs som helt omöjliga att förhandla om eller ens ändra ett enda kommatecken i. Men nu går det tydligen alldeles utmärkt.

Sedan är det en väldigt konstig signal som Trafikverket ger med sina besparingsförslag. De kan tänka sig att dra ned på det redan eftersatta underhållet. Samma myndighet har i ett flertal år tagit strid för att öka just underhållet eftersom det riskerar leda till fler olyckor och lägre hastigheter på järnvägen och även i vägnätet. När de till slut har fått ett något ökat underhåll för just underhållsarbeten, så är det precis detsamma som de kan tänka sig dra ned på! Signalen till regering och riksdag är alltså att de ropat på vargen eftersom de tydligen kan leva med situationen så som den var förut.

Det klokaste hade förstås varit att föreslå senareläggningar av nya prestigeprojekt som kostar flera miljarder. På så sätt skulle pengarna lätt sparas in utan att äventyra säkerhet och komfort i dagens väg- och tågsystem. Lägg därtill att att detta hade varit ett ypperligt läge för Trafikverket att peka på billigare alternativ till Sveriges mest olönsamma byggprojekt: Västlänken.

Har något nyhetsmedia följt upp nyheten att Trafikverket vill spara på underhåll och fortsätta satsa på prestigeprojekt? Har ni hört något radioinslag eller läst någon tidningsartikel där Trafikverkets förslag till förlängd trängselskatt ifrågasätts för att de föreslår något som ligger utanför deras mandat? Jag har inte hört eller läst något sådant och Google hittar inget heller.

På Ulf Nyströms tid på GP hade det åtminstone publicerats en artikel som berättade att Wannholt hade fel.

Läs hela debattartikeln här och läs Trafikverkets förslag till besparingar här. Samt näringslivets svar på Trafikverket här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

En kväll i blindo 17 november

torsdag, 19 november, 2015

Det är mörkt och dimmigt värre än höstens värsta novemberdag i Göteborg.

Jag befinner mig i Dalheimers hus i Majorna bland andra blinda politiker. Vi är inbjudna av Catarina Ahlquist ombudsman på Synskadades Riksförbund för att prova på och diskutera hur synnedsatta personer upplever sin vardag.

Kvällen började med en utepromenad med specialglasögon, oroväckande lika stormglasögon, men nu med syfte att försämra synen istället för att förbättra den. Vi var alla verkligen vilsna, mer än vanligt, och började hjälpa varandra med rösten. Till en början hade vi ledsagare som visade vägen ut från huset längs gatan och tillbaka. En kort promenad blev det, men aldrig har väl gator varit så ojämna som nu! Vattenpölarna krånglade till det när vi skulle använda våra vitkäppar. Vitkäppar är ju sådana käppar man orienterar sig med. Du ser säkert framför dig hur en blind person karaktäriseras. Vilken för den delen inte alltid är sanning. Det finns olika nivåer på synnedsättning.

Catarina Ahlquist och Catarina Pettersson

Om vi nu upplevde den korta promenaden som lång, kan jag berätta hur min upplevelse var av långa korridorer. För när vi väl var inne skulle vi ta oss två trappor upp till restaurangen för att inta en måltid tillsammans. Det tog tid och jag lärde mig snabbt att med synnedsättning får man vara ute i god tid och inte vara ute i sista minuten.

Nu tappade jag kontrollen. Jag blev osäker på vem som var med i gruppen och vilka som inte var med. Jag ville vara hunden som skulle visa fårflocken vägen. Vi satte oss till bords. Min första känsla var att jag inte snabbt kunde fånga in vilka som var runt bordet som jag klart upplevde var ett långbord, vilket det faktiskt var, kunde jag konstatera efter att ha tjuvtittat lite för att se hur mycket jag spillt när måltiden över . Det är skillnad på föreställningsvärlden och den reella värden. Korridorer är långa, tidsuppfattningen existerar inte, min normala kontroll av den sociala sfären uteblev.

frågeformulär

Vi hade specialglasögonen på under i princip hela mötet. Det är vitsen med övningen att inte snabbt lägga ifrån sig funktionshindret. För det kan ju aldrig de synnedsatta göra! Några lärdomar jag vill dela med mig av är:

  • Skriven text är för många svår att läsa inte bara att förstå!
  • Världen ter sig annorlunda för synnedsatta personer – men de använder Iphone!
  • Synnedsatta personer är inte en grupp, utan individer med olika förutsättningar för att klara sin vardag!

Gör inte samma misstag som jag – klappa inte en ledarhund!

Hoppas du får en klarsynt dag för det kommer jag att få efter denna blinda kväll!

Catarina Pettersson
Vägvalet