Arkiv för oktober, 2015

Vägvalet lämnar motion om återställa färjeleden Rosenlund-Lindholmen

måndag, 12 oktober, 2015

Sedan en tid tillbaka har färjeläget flyttats från Rosenlund till det under byggnad varande läget vid Stenpiren. Flyttningen baserades på ett 15 år gammalt beslut, taget innan cykelfärjorna ens var påtänkta. Resultatet är en kraftig försämring för cyklisterna, längre överfartstid och glesare turer och krångligare vägar.

Vägvalet lämnar därför en motion om återställa färjeleden Rosenlund-Lindholmen snarast möjligt.

Läs motionen i sin helhet här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.