Arkiv för januari, 2015

PM: Vägvalet lämnar synpunkter på järnvägsplanen för Västlänken

onsdag, 28 januari, 2015

Vägvalet lämnar synpunkter på järnvägsplanen för Västlänken till Trafikverket. Vägvalet framför flera skäl till varför den föreliggande järnvägsplanen inte skall godkännas.

Vägvalet anser inte att föreliggande järnvägsplan skall godkännas av följande skäl:

 • Utbyggnadsplanen stämmer inte med kommunens översiktsplan.
 • Problemet med dålig kapacitet på Göteborgs Central är överdrivet.
 • Tunnelbygget medför oacceptabla konsekvenser för staden.
 • En trovärdig säkerhetslösning har inte presenterats.
 • Tunneln har på tveksamma grunder definierats som riksintresse.
 • Tunneln ger oacceptabel påverkan på riksintresset ”Göteborgs innerstad”.
 • Den samhällsekonomiska kalkylen visar att tunnelbygget inte bör genomföras.
 • Tunnelbygget är onödigt eftersom kringliggande järnvägsnät inte har tillräcklig kapacitet.
 • Kulturminnen riskerar att få bestående skador.
 • Någon lösning på trafikproblemen har inte kunnat presenteras.
 • Möjligheterna att driva nöjesfältet Liseberg under byggtiden är osäkra.
 • Stor kapitalförstöring uppstår genom omfattande rivningar.
 • Kungsparken förstörs för överskådlig tid.
 • Järnvägslagens krav för byggnation uppfylls inte.
 • Kostnadsberäkningen är oklar.
 • Redovisningen är otydlig.
 • Bygget är tekniskt svårt och riskerar att drabbas av stora merkostnader.
 • Finansieringen är otillräcklig och trängselskatten saknar stöd hos befolkningen.
 • Ingen finansiering finns av kringkostnaderna.
 • Kollektivtrafiken drabbas av stora extra kostnader för ersättningstrafik och förseningar.
 • Miljökonsekvensutredningen visar på stora risker för den framtida miljön.

Läs mer ingående Vägvalets synpunkter här.

Presskontakt

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Kampen att respektera folkomröstningen – nu 50 dagar

fredag, 23 januari, 2015

Idag fredag 23 januari blir det dag nr 50 som Västfronten demonstrerar på Gustaf Adolfs Torg. Budskapet är mycket enkelt: Respektera Folkomröstningen. Västfronten är en sammanslutning av ett antal medborgare som vill stå upp för att valresultatet inte ska myglas bort. Vi har stått där i regn och storm, men vi har inte gett oss. Budskapet måste fram!

respektera_votegbg

Folkomröstningen som hade 72 procent valdeltagande gav ett entydigt svar. Göteborgarna vill inte ha trängselskatt. Därför står det nu kl. 11.00 – 13.00 varje dag ett gäng ”Griniga Gubbar”, ”Sysslolösa Pensionärer” och ”Besvärliga Göteborgare” i sina orangea västar och påminner de styrande om att följa folkviljan. ”Griniga Gubbar” och ”Besvärliga Göteborgare” är inget eget påhitt, utan det epitet som ledande politiker klistrat på göteborgarna som är emot trängselskatten.

griniga_gubbar

Responsen har varit fantastisk. Väldigt många har kommit fram och gett oss glada tillrop och uppmuntran. Många ”tummen upp” från passerande bussar, taxi och gående m.fl. Det kommer också fram många som stannar till och vill diskutera läget i Göteborg. Då visar sig en stor ilska och frustration. Det gäller inte inte bara hanteringen av trängselskatten utan även Västlänken.

Ett antal ledamöter från kommunstyrelsen har stannat till för en pratstund. Dock har inga representanter för Socialdemokraterna synts till.

Vi firar nu 50 dagar, hur många det blir till slut står skrivet i stjärnorna.

Thomas Sahlmén
Västfronten, ”Grinig Gubbe”