Arkiv för september, 2014

Replik till Västtrafik: Västlänken är inte frälsaren

onsdag, 10 september, 2014

Den 6 september publicerade gp.se en debattartikel signerad Västtrafiks VD Lars Backström och Roger Vahnberg som är vice VD, där de berättade om den ljusa framtid vi gick emot med en färdigbyggd Västlänk och hur illa det skulle gå om den inte byggs (arbetslöshet, sämre miljö, minskad tillväxt m.m.)

Läs hela deras debattartikel här.

Vägvalet replikerar enligt nedan:

Vi kan sympatisera med Lars Backström och Roger Vahnberg på Västtrafik när de önskar att Västlänken redan gärna hade varit färdig. Men nu är den inte det och framför allt: Den är inte betald än!

När nu två höga tjänstemän ger sig in i politiska diskussioner om Västlänken inleder de med att recensera den pågående debatten som ”allt yvigare”. Detta för att varje debattör har olika utgångspunkter när de ifrågasätter projektets nytta. De kunde lika gärna kommit fram till att kritiken är näst intill enhällig och massiv emot Västlänken.

Men detta bekommer inte Västtrafiks ledning. Precis som övriga politiska partier diskuterar man endast utifrån vilka behov som påstås finnas, men nämner inte med ett ord varifrån pengarna ska tas. Önska kan alla, det är gratis.

Backström och Vahnberg begår precis samma ”räknefel” som alla andra förespråkare av Västlänken. Tunneln är inte frälsaren för kollektivtrafiken, det är i själva verket en stor black om foten. Nästan alla tillgängliga resurser under 25 år går till detta vansinnesprojekt och för varje miljard som budgeten överskrids med, förlängs avbetalningen med minst ett år till. Vem köper något på avbetalning med sådana ovissa villkor?

Faktum är att endast 7 % av kollektivresorna görs med pendel- och regiontåg. Av dessa 7 % är det högst 15 % som får direktresor till Västlänkens nya stationer – det vill säga cirka 1 % av kollektivresorna blir märkbart snabbare och smidigare.

Alla övriga 99 % av kollektivresenärerna får ingen avgörande förbättring av Västlänken! Några minuters snabbare spårvagnsresa hade gett många fler mycket större nytta. För att visa hur mycket pengar Västlänken slukar, skulle 20 miljarder räcka till att bygga bostäder i Haga åt de 15 000 personer som påstås vilja resa dit varje dag. Hagastationen skulle därmed bli helt onödig.

Vägvalet vill att kollektivtrafiken inklusive spårvagnstrafiken flyttas tillbaka från Västtrafik till en förvaltning i Göteborgs kommuns regi. Som det var innan helt enkelt. Kolossen Västtrafik kommer aldrig att utveckla spårvagnstrafiken från sitt huvudkontor i Skövde.

I stället för att försöka skrämma väljarna med att en stoppad Västlänk leder till arbetslöshet och sämre miljö, borde Västtrafiks ledning börja inse att de måste verka för smarta, snabbare, modernare trafiklösningar som gynnar så många som möjligt för så lite skattemedel som möjligt. I det perspektivet faller Västlänken ihop som ett korthus. Rösta därför bort den på valdagen i folkomröstningen.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Välkommen till Cirkus Västlänken – avstigning till vänster

tisdag, 9 september, 2014

Turerna för Västlänken är täta, trots att tunneln inte börjar byggas på flera år. Ändå tuffar projektet på utan någon tydlig lokförare som styr.

Igår berättade GT att räddningstjänsten för att en räddningsinsats i Västlänken kan fördröjas och ta 45 minuter att påbörja.  Detta beroende på att Trafikverket lyft bort den tidigare planerade parallellt byggda evakueringstunneln. Bara i vissa delar av Västlänken ska det byggas ett parallellt tunnelrör för räddningsinsatser medan andra sträckor endast förses med insatsschakt.

Räddningsverket skriver följande till Trafikverket: ”Tidskalorna vid uppbyggnaden av räddningsinsatser i hög riskmiljö inkluderat rökdykning bedömer räddningstjänsten vara i storleksordningen 45 minuter med det nu föreslagna konceptet. Jämförelsevis är räddningstjänstens normala mål vid exempelvis brand i byggnad att insats skall kunna påbörjas inom 10 minuter. Av den anledningen är tillgänglighetsfrågan ned till skadeområdet mycket avgörande för hur väl en räddningsinsats skall lyckas.

Lars Klevensparr på räddningstjänsten säger till GT: ”Vi inom räddningstjänsten pratar alltid om att kapa sekunder. Därför är det viktigt att vi känner oss tillfreds med det kommande säkerhetskonceptet. Vi känner oss inte trygga med att Västlänken inte har en hel parallell evakueringstunnel.

Ett hisschakt är billigare att bygga än en parallell räddningstunnel. Om man hängt med i den senaste tidens debatt om Västlänken där det ifrågasatts om budgeten på 20 miljarder verkligen håller, inställer sig den naturliga frågan om Trafikverket äventyrar säkerheten för att slippa att erkänna att Västlänken i själva verket blivit dyrare?

När GT konfronterar Trafikverket med Räddningstjänstens farhågor händer något konstigt. Informationsansvarige Åke Wessman har inte hört talas om detta. Istället hänvisar han till kommunikationsansvarige Kerstin Olsson Repo  (fråga mig inte vad skillnaden är mellan ”informationsansvarig” och ”kommunikationsansvarig”) vet hon bara att arbetet med Räddningstjänsten pågår.

Men istället för återkomma med svar till GT på frågan om varför en parallell utrymningstunnel längs hela sträckan i nuläget valts bort, lägger myndigheten ut en egen osignerad text på sin hemsida. Där står det bland annat: ”Arbetet med säkerhetskonceptet för Västlänken följer svenska och europeiska säkerhetskrav och föreskrifter och har bedrivits i nära samarbete med Räddningstjänsten i Göteborg. Säkerheten värderas och verifieras under arbetets gång och granskas av tredje part.

Det låter som om man är överens (ungefär som det låter när Trafikverket är överens med Liseberg om att riva delar av Liseberg, fast Liseberg inte är överens med Trafikverket när de uttalar sig i media). Men är de överens?

Vägvalets partiledare ringde upp Räddningstjänsten kunde han snabbt konstatera att så inte var fallet, något som han skriver om på sin GP-blogg.

När GT efterfrågar vem som skrivit Trafikverkets text och vem som är säkerhetsansvarig för Västlänken får de inget svar. Kerstin Olsson Repo slingrar sig gång på gång från frågorna som ställs. Här är ett utdrag:

”Jag vill prata med den som är säkerhetsexpert som presenterar dessa fakta. Det kanske är du som är säkerhetsexpert, men då du jobbar med information…

– Absolut. Vi har en ansvarig som jobbar med detta som jobbat tillsammans med räddningstjänsten med detta. Det är tillsammans med den personen som vi tagit fram detta.

Och den personen är vem då?

– Jag kan prata med honom så kan du få…

Men varför vill du inte berätta vem han är då? Är det hemligt vem som gör ert säkerhetsarbete?

– Neeee…det är inte hemligt men jag vill gärna att han ska få en chans att jag ska få säga att ni vill prata med honom.

Det kan du väl göra ändå, men du kan väl berätta vem han är?

– Det kan jag väl få göra, så att jag får prata med honom så återkommer vi.

Men varför vill du inte berätta vem det är, det låter jättemärkligt för mig…

– Vi har skrivit den här texten tillsammans.

Läs hela den här goddag yxskaft-konversationen här.

Till sist kan vi konstatera att Mats Pilhem (V) i sin GP-blogg kallar de som varnar för rivningen av Liseberg och för domedagsprofeter. Han tar upp kritiken att Allén kommer att grävas upp och att väldigt få resenärer kan dra nytta av tunneln. Han lyckas till och med konststycket att anklaga Västlänkens motståndare till att vara några slags politiska extremister – både långt ut på vänsterkanten och lika långt ut på högerkanten. Det är inte speciellt ofta Vänsterpartiet kastar sådana stenar i sitt eget glashus.

Men hur Pilhem riktigt får ihop sin ekvation på slutet är en gåta. Kollektivtrafiken ska byggas ut, men kostnaderna för trafiken ska pressas. Och sedan ska inkomsterna helt tas bort med gratis kollektivtrafik. Någon som minns det rödgröna löftet om enhetstaxa på 10:- per resa inom kollektivtrafiken från förra valrörelsen?

Håkan Andersson
Vägvalet

Västlänken: Floskler eller fakta?

måndag, 8 september, 2014

Mikael Bigert, känd infrastrukturdebattör i Göteborg med båda fötterna på jorden, har granskat fem av de vanligaste påståendena om Västlänkens fördelar och på ett mycket tydligt sätt slår han hål på det mesta av fagra löften.

Bigert har tagit fasta på följande fem påståenden:

1. ”Västlänken har avgörande betydelse för Göteborgs kollektivtrafik
och framtid”
2. ”Det finns ingenting som tyder på att Västlänken kommer att bli
dyrare än 20 miljarder”
3. ”Västlänken är bra för miljön”
4. ”Västlänken påverkar bara en liten del av staden under byggtiden”
5. ”Västlänken är nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg”

Läs hans pdf-dokument VL_fakta_1-1 som med källhänvisningar visar att Trafikverket och ansvariga politiker inte alltid sätter sanningen i främsta rummet.

Schakt

Läs också gärna Centerpolitikern Joakim Rosdahls intressanta blogginlägg som påvisar att Trafikverket redan visste om Västlänkens kostnadsökning från 16 miljarder till 20 miljarder i oktober 2009. Trots detta undertecknades avtalet om det Västsvenska paketet i november 2009 där Västlänkens budget fortfarande påstods vara 16 miljarder.

Göteborgs kommun godkände paketet 5 november, men fick tydligen inte reda på den 25-procentiga kostnadsökningen för Västlänken som Trafikverket då redan kände till. Samma myndighet ber nu allmänheten lita på deras ord att Västlänken inte blir ännu dyrare, men vägrar lämna ut dokument som styrker det.

Som vi har sagt tidigare finns det bara ett sätt att stoppa Västlänken och det är att rösta nej till trängselskatten i folkomröstningen.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafikverket: Lita på oss vi vet vad vi håller på med

lördag, 6 september, 2014

Igår publicerade GT en artikel som berättade att Trafikverket vägrar lämna ut de nya kostnadsberäkningarna för Västlänken. Och detta trots att samma verks regiondirektör Håkan Wennerström anser att det är okej att lämna ut den. Enligt Wennerström finns det en ny kalkyl som uppdaterades i juni 2014.

Projektchefen Bo Larsson har den. Han kan mycket väl förse dig med den. Det går jättebra”, säger Håkan Wennerström till GT.

Men projektledaren för Västlänken, Bo Larsson, vägrar: ”Det kommer när vi presenterar järnvägsplanen i december. Siffrorna är sammanställda i ett excelark som är ett arbetsmaterial som inte är klart.

Den nuvarande offentliggjorda kalkylen kom 2009 och där ”lovade” Trafikverket att budgeten på 20 miljarder kronor ”garanterades” med 50 procents säkerhet. På vanlig svenska betyder det att den med lika stor säkerhet inte kunde garanteras hålla budgeten. Men nu säger Bo Larsson att kalkylen från 2009 inte längre gäller och att han har mycket mer uppdaterade siffror idag.

Men trots att Bo Larsson inte vill lämna ut budgeten, så är han ändå beredd att babbla om den i media: ”Vi håller budget. Du får bara ta på det jag säger.

Detta är alltså samma Bo Larsson som tidigare var snabb att dementera att delar av Liseberg skulle rivas och flyttade Västlänkens sträckning för att slippa detta, men som inte informerade allmänheten alls när man i senare planer ändå konstaterade att Liseberg skulle drabbas av vissa rivningar av kulturhistoriska byggnader. Nu ber han oss igen att vi ska lita på hans ord, utan att presentera några fakta som stöder detta.

Historien utvecklades i morse mot något som påminner om en såpopera när Trafikverkets informationsansvarige Åke Wessman går ut till GT och bara förvärrar Trafikverkets renommé när GT frågar honom:

”Men varför säger då Håkan Wennerström att det går bra att få kalkylerna?

– Håkan har inte sagt ja till det. Det har han inget inflytande över. Det är en missuppfattning. Han har inte lovat det, utan han har hänvisat till Bo Larsson.

Vi har ju en inspelad intervju där Håkan säger att det går bra. Kände han inte till myndighetsbeslutet?

– Oja, de är väl förtrogna med vad som har hänt. Jag vill inte göra någon tolkning av det eller vad han menar. Det här är projektets kalkyl och vi har nu ett myndighetsbeslut på att det inte ska lämnas ut.

När en informationsansvarig går ut och underminerar sin egen chefs uttalanden och får honom att framstå som att han inte vet vad han talar om, då blir förvirringen total. Trots att GT alltså har en inspelning av vad Håkan Wennerström sagt, förnekar Wessman vad Wennerström har sagt.

GT har överklagat Trafikverkets beslut om att inte lämna ut kostnadskalkylen för Västlänken.

Läs GT-artiklarna här och här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Nu ska det gå uppåt för Göteborgs skolor

fredag, 5 september, 2014

 

Skolan i Göteborg är en fantastisk plats att befinna sig i. Eleverna granskade oss politiker väl under inspelningen idag i samband med en skoldebatt med P4. Vi var i Torslandaskolan, en ny och fräsch skola. Vi fick frågor som berör vår skola och hur vi ska ändra trenden och hur skolan ska kunna bli bättre. Tyvärr visar alla undersökningar på att Göteborg inte håller måttet.

Nu senast i tisdags redovisade Lärarförbundets årliga värdering av bästa skolkommun och Göteborg rankades till plats 234 av 290 kommuner. Till detta duggar eländet tätt i media. Som politiker har jag svårt att acceptera detta. Jag har bara en enda kommentar: Nu är det bara en riktning att ta och det är uppåt, för nu har vi nått botten. Och det är ju lägligt nu i valtider att säga så. Men jag gör det verkligen med hjärtat.

Skolan byggs långsiktigt. Och det har gått lång tid nu med den röd/gröna styret och vi ser nu effekten av det även om det självklart inte enbart beror på det politiska styret att resultaten sjunker.

En satsning inför framtiden tror vi är att byta styrningen, göra en ny organisation för skolan i Göteborg. Att välja bort de 10 stadsdelsnämnderna till att sammanföra kompetensen till en central skolnämnd. Det för att nå likvärdighet i skolan och få kontroll på pengarna så rätt insatser kan göras.

Vägvalet vill verkligen tillsammans med samhället och i synnerhet med eleven trygga för ökad kompetens i framtiden. För det behövs:

  • att arbetsmiljön för lärare och rektorer blir bättre, samt enklare styrning genom klara riktlinjer från en central skolförvaltning
  • att en analys av skolpengen/budgeten görs, så vi vet var pengarna går till
  • att grundskolans klass inte bör överstiga 20 elever
  • att skolan, rektorn och läraren ska sätta in åtgärder utifrån elevens egna förutsättningar. Det gäller även de som är i behov av särskilt stöd

Slutkontentan är att Vägvalet vill få en likvärdig skola där elevens förutsättningar till lärande tas på allvar. Det handlar om att öka motivationen, förbättra inlärningen samt ta hänsyn till barnets personlighet och fysisk samt psykisk förmåga.

Catarina Pettersson
Vägvalet

Rösta Nej i folkomröstningen som de andra partierna inte ville ha

onsdag, 3 september, 2014

Så här i valtider kan det vara på sin plats att påminna om historien. Här är några viktiga händelser i skeendet som ledde fram till en folkomröstning den 14 september.

På Centerpartiets stämma i Örebro 2009, träffade Göteborgs då starke man Göran Johansson (S) dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg (C). Johansson sa följande till GP 2012: ”Vi tjôtade en stund och jag fick se Stockholms avtal om medfinansiering. Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han. Vi gjorde upp. Bara han och jag visste om det, så visst kan man säga att det var en överenskommelse i slutet rum. Men ibland måste man göra så, undersöka förutsättningarna innan man kan dra det i en öppen process.

Christer Lövkvist frågade Johansson rätt ut:

Syftet med trängselskatten var alltså att finansiera Västsvenska paketet?

– Ja, ja.

Alla andra påstådda mål (minskat trängsel, bättre miljö) för trängselskatten är därmed påhittade i efterhand.

I slutet av januari 2010 fattar Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att ansöka hos regeringen att införa trängselskatt. Företrädarna för de olika partierna hyllar varandra för sitt mod och hela tillställningen liknades vid en Grammisgala av Anneli Hulthén (S). Att Socialdemokraterna tidigare hade utlovat en folkomröstning och att Allianspartierna tidigare varit bestämt emot trängselskatt nämns dock inte med ett ord.

Knappt en månad senare bildas Vägvalet. En namninsamling för att få till stånd en folkomröstning dras igång. Enligt dåvarande lag krävs det att fem procent av kommunens röstberättigade undertecknar. När Theo Papaioannou samlar in namn på Avenyn på Valborgsmässoafton 2010 stöter han på Anneli Hulthén. På frågan om hon vill skriva på för en folkomröstning säger hon: ”Skojar du, eller?!? Frågan om folkomröstning är utagerad och det är ändrade förutsättningarna nu. Partierna är överens och så är det med det.” Läs tidigare inlägg om denna händelse här.

Trots att Vägvalet bara funnits i cirka ett halvår på valdagen, får partiet 5,32 % av rösterna i kommunalvalet 2010. Namninsamlingen avslutas i december och erforderliga 22 900 underskrifter lämnas in med krav på en folkomröstning. I april 2011 röstar övriga partier ned kravet på en folkomröstning.

2011 och 2012 kommer Riksrevisionen med två rapporter som dömer ut Västlänken som olönsam och att regeringen fattat beslut utan relevanta underlag. Riksrevisionen pekar också på bristerna med s.k. medfinansiering, eftersom rika kommuner/landsting kan köpa sig före i kön till statliga pengar genom att ta en del av kostnaden.

Hösten 2012 startar GT en ny namninsamling. Lagkravet är nu att tio procent av de röstberättigade i kommunen skriver under inom sex månader. Totalt skriver över 90 000 på med personnummer och adress, men bara 49 000 godkänns som boende i Göteborg, vilket dock är klart över det lagstadgade kravet.

23 maj 2013 beslutar Göteborgs kommunfullmäktige med en rösts övervikt att hålla folkomröstningen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna röstade fortsatt nej till att låta väljarna avgöra frågan i en folkomröstning.

Om elva dagar, den 14 september, avgör du trängselskattens framtid. Om vi inte säger ifrån när chansen väl ges – i efterhand – är det en tydlig signal till politikerna att de utan risk kan köra över medborgarna igen och igen utan att att behöva tillfråga väljarna. Vill vi verkligen ha det så?

Har partierna som två gånger röstat nej till en folkomröstning ditt fulla förtroende?

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Grova fel i Västlänkens kalkyler

måndag, 1 september, 2014

De kritiska debattartiklarna om Västlänken duggar tätt. Idag skriver ingenjörerna Stefan Jonvall och Ingvar Bogdanoff i GP att:

Trafikverkets beräkningar innehåller grundläggande, systematiska och anmärkningsvärt banala fel. Dessa ger tillsammans en grovt överdriven storlek på upptagningsområdet för Västlänken. Antalet direktresenärer inom gångavstånd från de tre stationerna Centralen, Haga och Korsvägen blir med verkets sätt att räkna mer än tre gånger för stort.

När man räknar på nyttor för olika infrastrukturprojekt är tidsvinster en viktig faktor. Ju fler som kommer fram snabbare till sitt resmål, desto större nyttor. Men enligt debattörerna räknar Trafikverket inte med hela sträckan som resenärerna måste gå från och till pendeltågen som ska trafikera Västlänken. Dessutom är inte åktiden upp till markytan i rulltrapporna medräknade och Trafikverket överskattar även de gåendes hastighet i trängsel.

Som om detta inte vore nog räknar Trafikverket ”som om resenären kunde promenera fågelvägen. Standard vid trafikplanering är emellertid att multiplicera fågelvägen med 1,25 i tätort – för att komma förbi byggnader, trafikkorsningar och andra hinder. Fågelvägen 800 meter blir därmed 200 meter längre att gå.

Jonvall och Bogdanoff ställer de relevanta frågorna: ”Sammantaget ställer felen värdet av Västlänken på kant. Granskningen sätter fokus på den fråga som varken politikerna eller Trafikverket hittills besvarat med sakliga argument: Vad är nyttan med att åka pendeltåg under jord till Haga? Vilka promenerar när det går fortare med spårvagn eller buss?

Förvänta er dock inga svar på dessa frågor från ansvariga politiker innan valet.

Debattörernas slutkläm är också värd att poängteras: ”För att få Västlänken omprövad måste vi nu alla dessvärre rösta nej till trängselskatt.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet