Arkiv för juni, 2014

Trafiknämnden 12 juni

onsdag, 25 juni, 2014

Sista sammanträdet innan sommaruppehållet i Trafiknämnden innehöll några intressanta punkter.

Det första handlade om Gröna transportplaner där Vägvalet lämnade följande yttrande;

Det är alltid bra att se över hur transporterna kan förbättras ur ett miljöperspektiv. Men det får inte gå till överdrift. Bilfientligheten som återkommer i detta dokument är obefogad då tekniken går framåt och bilen utgör en fantastisk rörlighet och frihet.

Senast på Lindholmen kan vi se hur Volvo engagerar sig i stadsutvecklingen med självgående bilar. Allt för att skapa en bättre framtid som passar in med miljömålen. Vad gör vi när detta blir en del av vardagen och bilen blir tystare och renare?

Att bryta bilberoendet är inget bra självändamål. Målet borde vara att stötta den utveckling som pågår av biltillverkarna och integrera detta med den kommande stadsutvecklingen. Och ur en konkurrensdiskussion med andra städer så tror vi inte att Göteborg gynnas av en bilfientlig stadsutveckling. I staden finns trots allt Volvo som är en stor arbetsgivare.

Vidare behandlades ett ärende gällande detaljplan för gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg. Det handlade främst om utformningen kring Kvillemotet som ska göras om för att hantera den nya Marieholmstunneln. Det berör även Brunnsbomotet som kommer att få en hel del barriärer som tål att tänkas på hur de ska hanteras. Miljöpartiets representant tyckte att det var helt ok att bygga upp höga hus vid Brunnsbo och skärma av stadsdelen. Miljöpartiet var över lag på hugget då alla detaljplaner nu kommenteras med att de ska följa de strategidokument som tagits fram och då speciellt de bilfientliga inslagen. Nu börjar man se hur illa dessa strategidokument hanterar utvecklingen i Göteborg. Man slutas inte att förvånas över Miljöpartiets tänk. Det framkommer bland annat i detta förslag som skapar barriärer i Backa. Istället för att arbeta för att flytta ut trafiken förespråkas det väggar för att avskärma.

Utformningsförslaget berör en tågstation vid Brunnsbo som till fullo inte är finansierat (det saknas 470 miljoner kr). Vägvalet anser att så länge diskussion pågår bör dessa delar lyftas ur så att de delar som krävs för Marieholmstunneln säkerställs och inte försenar projektet.

Med tanke på att hela norra Hisingen, Björlanda, Slätta Damm, Tolered, Tuve, Säve m.fl. skall trafikförsörjas av denna väg så känns det lite tunt om hur nämnda områden ska kollektivtrafikförsörjas i framtiden. Det är viktigt att kollektivtrafikåtgärderna genomförs samtidigt med övriga åtgärder även om det blir buss till en början.

Ett tidigare ärende gällande trafikfarliga situationer kring ett dagis vid Prästvägen var nu klart men tyvärr levererades ett ganska tafatt beslut av Trafikkontoret som mer eller mindre ansåg att inget skulle göras. Dock valde den rödgröna majoriteten att ändå lägga ett uppdrag om att införa 30 km fartgräns och införa farthinder. Vägvalet har drivit denna fråga och ställde sig självklart bakom förslaget.

Tills sist gällande tvärförbindelsen i Torslanda. Alla partier utom Miljöpartiet stödjer att Trafikkontoret snarast föreslår och inkluderar en tvärförbindelse.

Vi syns efter sommaren igen!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Fredrik Tenfält bidrar också till politikerföraktet

söndag, 22 juni, 2014

Idag levererar Fredrik Tenfält en ytterst dålig ledarsida i GP som visar på hans egna väljarförakt inför den kommande folkomröstningen. Hur svårt ska det vara att förstå att i en demokrati är det endast en person som bestämmer: väljaren. För att sedan uppnå ett visst pragmatiskt styre över en mandatperiod så görs olika samarbeten. Men när man börjar förkasta den fundamentala byggstenen i en demokrati så  närmar vi oss ett haveri på sikt. Folkomröstningen handlar om så mycket mer än trängselskatt, den handlar om ett återställande av förtroendet för politiken. Något som är avgörande för Göteborgs framtid.

Det finns andra aktörer som inte heller respekterar den demokratiska processen. Västsvenska Handelskammarens vd, Johan Trouvé, uttrycker följande på Twitter:

trouve_twitter_undvika

Att rösta ja i dennes ögon innebär att vi ska ”undvika politisk debatt” för all framtid. Varför har vi då allmänna val vart 4:e år? Är det inte för att de som regerar ska veta att de kan bli avsatta om de inte följer folkets vilja? För det är precis det som gått fel i processen med trängselskatten. De etablerade partierna trodde att de kunde genomdriva beslutet utan repressalier. Men det gick inte då de själva utom SD i Riksdagen röstat fram det förstärkta folkinitiativet som ska likställas ett allmänt val. Det är något som varken Tenfält eller Trouvé vill kännas vid.

Därför får resonemang från Tenfält innan folkomröstningens resultat ens är i hamn, en att baxna.

”Blir det ett ja är det inga bekymmer. Då har göteborgarna godkänt trängselskatten. Beskedet från dem som inte röstat är att de i praktiken anser att politikerna skall avgöra frågan.”

Det är ett typiskt resonemang från någon som i förväg bestämt sig att man inte vill följa ett annat resultat. Helt bekymmersfritt är det inte vid ett ja eftersom det är många som inte köper Västlänken och Vägvalets krav kvarstår att denna ska bytas mot något annat. Den sista meningen är ytterst märklig. Tenfält är ute på tunn is i sitt resonemang att räkna med de som inte har röstat på sin egen sida.

Ett nej blir knepigare, även om nej-sidan kommer att hävda att folkomröstningens resultat skall följas även om det bara skulle handla om några få rösters övervikt. Så enkelt är det dock inte. Folkomröstningen är som sagt rådgivande och politikerna måste då göra en helhetsbedömning. En klar övervikt för nej i kombination med ett högt valdeltagande blir svårt att gå emot. En knapp övervikt för nej lär däremot inte, skulle jag tro, uppfattas som en tillräckligt stark opinionsyttring”. Märker han inte själv hur hans resonemang haltar?

Här  kommer ett tomt påstående och en liten klapp-på-huvudet: Så enkelt är det dock inte. Varför då? Självklart är det inte enkelt om man vet bättre än någon annan, men i detta skede så bör nog Tenfält vara en god förlorare. Hur ska vi agera i ett allmänt val om till exempel Socialdemokraterna får 31 procent och Moderaterna får 30 procent? ”Nja, det är en knapp övervikt åt Socialdemokraterna, då får vi nog låta Moderaterna bli det största partiet istället för vi anser det.”.  Märker han inte själv hur hans resonemang haltar?

Ett nej är ett nej och ett ja är ett ja. Så enkelt är det. Allt annat är försök att få igenom något trots att majoriteten vill något annat. Och det är helt oärligt i mina ögon. Antingen har vi majoritetbeslut eller så har vi det inte. Att tänja på gränserna bidrar till ännu mer politikerförakt och lägre förtroende för politiken.

”Men var går gränsen mellan det ena och det andra? Det går inte att säga i förväg och jag har full förståelse för att de flesta partier inte vill binda sig i förväg.”

Det är väl självklart att det går att säga i förväg. Tenfält själv avkräver ju var och varannan dag svar av den rödgröna majoriteten hur deras politik ska se ut inför valet. Vad är skillnaden i detta fall? Tenfält fipplar bort sig själv då han låter sitt egenintresse gå före logiken.

Vägvalet har sagt det: vi accepterar utfallet oavsett. Om de andra partierna inte kan säga det så bör alla som ska rösta fundera på ärligheten hos dem.

”Bästa sättet att undvika alla bekymmer är förstås att få med sig väljarna på ett ja.”

Detta är nog det enda vettiga som Tenfält uttrycker i sin ledare. Fast bekymret är att man är 4 år försenade. Hade man gjort detta från början så hade vi inte haft den situation som vi har idag. Vägvalet hade inte existerat och folkomröstningen hade inte varit aktuell i efterhand. Men Tenfält sa inget då heller och fortsätter att fördumma väljarna trots att vi har en kommande folkomröstning. Det är tydligen väljarna som kan orsaka ”bekymmer”, inte politikernas omvända beslutsordning att tillfråga väljarna i efterhand.

Men som alltid: Det är du som bestämmer. Ingen annan. Använd din röst klokt i kommande val och rösta på Vägvalet i alla tre valen och nej till trängselskatten och Västlänken i folkomröstningen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Orsakar folkomröstningar svekdebatt?

torsdag, 19 juni, 2014

I måndags publicerade GP en slutreplik på Vägvalets replik på Anders Högströms (FP) debattartikel där han karaktäriserade den kommande folkomröstningen för ”meningslös”. Högströms linje är på nytt att folkomröstningen inte kommer att leda någonstans ”utom en häftig diskussion om politikersvek.” Man kan ju undra var Högström befunnit sig sedan 2010? Svekdebatten har varit i full blom i mer än fyra år!

Svekdebatter undviks i stället bäst genom att inte svika. Folkomröstningar leder inte till svekdebatt, tvärtom är folkomröstningar ett resultat av politiker som sviker sina löften. Folkomröstning är därför en ventil ut ur svekdebatten. Men då krävs förstås att samma politiker tar till sig även obekväma resultat i folkomröstningar och agerar därefter.

Högström hävdar vidare att ingen vet om han är för eller emot trängselskatt, Västlänken och folkomröstningar i stort. Ja, i den nya debattartikeln kommer han till och med ut när han påstår: ”Jag är 100 procent för att folkomröstningar genomförs.

Nej, Högström är inte 100 % för folkomröstningar. Han vill bestämma vad som är ”rätt fråga” och vad som är ”rätt tidpunkt”. Men något sådant krav på initiativtagarna att samråda med politiker innan man startar en namninsamling finns inte. Det är något som Högström hittar på. Däremot finns tankar från de som arbetat fram lagen att politikerna gärna får samråda med initiativtagarna om tidpunkt och vilken fråga som ska ställas. Men det har förstås inte gjorts i det aktuella fallet.

Hade Högström varit för folkomröstningar utan förbehåll hade han inte skrivit debattartiklar i stadens största tidning som syftar till att få nejröstarna att stanna hemma på sofflocket på valdagen. Hade han däremot skrivit ett öppet brev till de övriga partiers politiker, inklusive hans eget Folkparti, där han uppmanade dem att följa ett Nej i folkomröstningen, hade han haft trovärdighet i sitt påstående.

Men det gör han inte. I stället frammålar han en bild av att politikerna (plötsligt) är maktlösa. Det är liksom som om den totala vanmakten drabbat göteborgspolitikerna bara för att väljarna eventuellt har en annan åsikt. Så lät det minsann inte för fyra år sedan när de kom ut ur sina slutna rum och – utan att skämmas – ertappades med att svika sina tidigare löften. Då var det Oscarsgala på börsen och handlingskraft. Tänk om vi väljare ändå förstod bättre och inte ställde till det så för våra förtroendevalda.

Så nej, Anders Högström vill inte ha en folkomröstning och han vill inte ha ett Nej som valresultat. Enligt honom är den här i Göteborg inte särskilt ”väl genomtänkt”, eftersom han inte vet vad han ”ska göra med resultatet”.

Det är förståeligt att Högström är lite rådvill, det är ju så sällan vi väljare lägger oss i politiska beslut i Sverige. Men som ett tips är det bara upp till Högström och Folkpartiet att ställa sig bakom väljarna när vi röstar bort trängselskatten i höst!

Håkan Andersson
Vägvalet

PM: Vägvalets politiska inriktning för riksdagsvalet 2014

onsdag, 18 juni, 2014

Vägvalet har, som tidigare meddelats, beslutat att ge medborgarna möjlighet att rösta på oss i alla tre valen. Höstens val är avgörande för Västlänkens och trängselskattens framtid. Alla krafter behövs för att även få ett avgörande om hur Sveriges framtida infrastruktursatsningar ska finansieras. Därför ger vi här en sammanfattning av de frågor som vi kommer att driva på riksnivå.

  • Arbetsmarknad – Vi måste skapa enkla arbetsuppgifter och företagen måste kunna erbjuda en ekonomisk trygghet till sina anställda.
  • Försvaret – Sverige ska förbli ett neutralt och alliansfritt land och inte ansluta sig till Nato. Vi ska ha ett försvar som kan försvara Sverige vid ett angrepp.
  • Landsting/regioner – Vi vill avveckla landstingen och låta staten sköta tillsynen.
  • Sjukvård – Vi vill förändra det administrativa systemet så att de nuvarande universitetssjukhusen överförs till staten. På så sätt uppnår vi en likvärdig vård oavsett man bor i landet.
  • Skatter – Sverige ska begränsa det totala skatteuttaget så att det inte ligger högre än genomsnittet i EU-länderna.
  • Trafik – Vägar och järnvägar ska vara ett statligt ansvarsområde. Beskattning för att kunna investera i infrastruktur ska inte ske via medfinansiering av kommuner och regioner.
  • Medborgarinflytande – Vi vill involvera dig i landets framtid och lägger därför stort fokus på medborgarperspektivet.

Läs vårt inriktningsdokument som här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Varför offrar Socialdemokraterna göteborgarna?

måndag, 16 juni, 2014

Socialdemokraterna har hela tiden sagt att de varit tvingade av den sittande regeringen att gå med på medfinansiering av det Västsvenska paketet. Gång på gång har Vägvalet påvisat att medfinansiering är fel på flera sätt.

  • Staten vältrar över kostnaderna på kommunerna
  • Starka kommuner kan köpa sig före i kön
  • Det finns risk att samhällsekonomiska olönsamma projekt genomförs på felaktiga grunder (exempelvis Västlänken)

Därför tycker jag att nedan skrivelse ur Socialdemokraternas Motion med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 är ytterst intressant:

Vår bedömning är att regeringens ram på 522 miljarder inte är tillräcklig för att skapa ett robust transportsystem med högre kapacitet jämför med idag. Vi vill därför anslå 46 miljarder mer än regeringen till infrastrukturen under planperioden 2014-2025. Det ökade anslaget finansieras med en avståndsbaserad vägslitageavgift för alla tunga lastbilar som kör på svenska vägar.

Tydligare regler för kommunal medfinansiering

Även den stora andelen medfinansiering är inte ekonomiskt hållbar i längden.

Socialdemokraterna kommer inte att riva upp befintliga medfinansieringsavtal om vi bildar regering i höst. Men vi vill ändå lyfta fram den kritik mot den borgerliga regeringens politik för medfinansiering som Riksrevisionen och Sveriges kommuner och Landsting, SKL , riktat mot regeringen.

Riksrevisionens granskning visar att medfinansierade, mindre samhällsekonomiskt lönsamma, projekt fått förtur framför andra projekt. Regeringen har därmed enligt Riksrevisionen frångått den viktiga principen om högsta möjliga samhällsekonomiska effektivitet i användningen av statens medel.

Under de åtta åren med moderatledd regering har vi sett hur resursstarka kommuner går in med finansiering för att gå före i kön eller att staten pressar kommuner på omfattande medfinansiering för att klämma in ytterligare projekt under planperioden.

Staten måste ta det huvudsakliga finansieringsansvaret för transportinfrastrukturen. Då regeringen sänkt skatterna med 134 miljarder sedan 2007 har medfinansieringslösningar säkert varit attraktivt för regeringen.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är starkt kritiska till regeringens politik för medfinansiering. Regeringen säkrade heller inte sina lösningar för finansieringen av de nya broarna i Sundsvall och Motala.

Vår uppfattning är att det behövs ett tydligt regelverk för medfinansiering och inslagen av förskottering och medfinansiering måste minska i framtiden. Resursstarka kommuner ska inte få köpa sig före i kön.

I lägen då kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för båda parter, exempelvis där stora exploateringsintäkter finns, är vi beredda att arbeta fram en hållbar modell för detta. Avtalen måste då föregås av klara förhandlingar mellan stat och kommun där staten inte ska kunna pressa kommunerna till dyra och ogenomtänkta avtal.

Det är nästan så att Socialdemokraterna plagierat alla Vägvalets argument genom åren. Men varför offrar de göteborgarna i denna dåliga uppgörelse? Det här visar på en splittring mellan riksdag och kommun. När vi hade sammanträde i fullmäktige för Göteborgs kommunalförbund kom det Västsvenska paketet upp till diskussion. Alliansen och de rödgröna ville då som vanligt påvisa den ”stora” enigheten kring paketet och medfinansiering. När jag påtalade denna motion så satt de flesta socialdemokratiska representanter som fågelholkar. Hulthén försökte tala om för mig att hon minsann kände sitt parti bättre men det var uppenbart att hon inte läst denna motion. Riksdagsgruppen har med största sannolikhet kört över henne i Göteborg.

Detta signalerar att inget är säkert efter valet och att alla bortförklaringar om att det är för sent, det går inte och så vidare håller definitivt inte.

Framför allt borde alla göteborgare reagera på skrivelsen i början om att ”Socialdemokraterna kommer inte att riva upp befintliga medfinansieringsavtal om vi bildar regering i höst.”

De har sålt ut er.

Rösta bort trängselskatten och Västlänken i höstens folkomröstning. Rösta även på Vägvalet i alla tre valen. Vi kan göra skillnad men endast med er hjälp.

Theo Papaioannou
Vägvalet

 

Om politiker och tjänstemän som har det jobbigt

torsdag, 12 juni, 2014

Idag publicerade GP en replik från VägvaletAnders Högströms debattartikel från 3 juni. Högström, som är ordförande för Folkpartiet i Lilla Edet och därmed inte får rösta i folkomröstningen, skrev att folkomröstningen om trängselskatt är ”meningslös”.

Argumenten för detta påstående var, i korta drag, att ingenting kommer att förändras om göteborgarna skulle rösta Nej. Högström påpekade framför allt hur besvärligt det skulle bli för hans politikerkolleger när de skulle tvingas till att omförhandla det Västsvenska paketet med regeringen och andra parter. Något som faktiskt är politikernas jobb och som de borde vara proffs på. Se det som en utmaning, Anders Högström!

Vägvalet skriver: ”Det är en stor besvikelse att en liberal företrädare inte ställer sig bakom beslutet om den förstärkta rätten till folkomröstning som hans eget parti varit med om att fatta i riksdagen. Denna lagändring som skulle förhindra att politiker som Hagström fortsatt satt och slentrianmässigt nekade väljarnas krav på folkomröstningar i lokala frågor.”

Nej, det verkar inte som om lagen har vunnit laga kraft i Lilla Edet ännu, där Högström sitter. Där ska politikerna bestämma och vanligt folk ska inte lägga sig i.

Och Högström försökte också lägga ut en dimridå om att det därmed var synd om alla väljare förleddes tro att deras Nej-röst faktiskt hade någon betydelse. Han argumenterade alltså mot en redan beslutad folkomröstning, varför då, kan man fråga sig?

Jo, syftet med hans debattartikel var förstås ett helt annat: Han vill att alla som tänker rösta Nej i folkomröstningen ska stanna hemma på valdagen och inse att det är meningslöst att rösta. Men om väljarna fortsätter ge politiker som Hagström & Co sitt stöd är det förmodligen lönlöst. Därför är det tur att det finns andra alternativ att rösta på.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

I en annan debattartikel på gp.se skriver tjänstemannen Shahbaz Khan från Göteborgsregionens kommunalförbund och berättar om de vanliga politiska flosklerna väljarna brukar få sig till del i olika informationsmaterial från Trafikverket och kommunen. Trängselskattens syfte är bla, bla, bla och Läs gärna mer om trängselskatten på Göteborgs stads webbplats eller om Västsvenska paketet på Trafikverkets webbplats bla, bla, bla…

Vi har hört det förut och Khan lyckas med konststycket att använda en tredjedel av sitt utrymme till att citera Göteborgs Stads hemsida angående folkomröstningen, alltså inget nytt under solen.

Khan försöker också lura i väljarna att trängselskatten finansierar ”fler än 2 000 nya bilparkeringar”, vilket är ett mycket grumligt sätt att uttrycka sig. Vad det handlar om är alltså pendelparkeringar och inget annat. Alla som försöker parkera i Göteborgs centrum vet att utvecklingen går åt motsatt håll.

Shahbaz Khan är också en av personerna bakom bloggen infrastrukturvastsverige.com där han kan sitta och ägna sig åt diverse politiska vinklingar för skattemedel som andra betalt.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 22 maj – del 2

tisdag, 10 juni, 2014

Trafiknämnden behandlade även en detaljplan för en framtida överdäckning av Götaleden, något som det saknas finansiering för. Vägvalet fick oväntat stöd från annat håll då även Miljöpartiet valde att yrka avslag. Deras avslag innefattade dock andra resonemang kring eventuell trafikökning men tyngdpunkten låg på finansiering och att säkra brobygget. Intressant var dock att Miljöpartiet påpekade att mycket av trafiken nu omfördelas ut till Söderleden. När vi la fram förslaget om en västlig ringled, Götaringen, så var argumenten från samma parti att den inte behövdes.

Det är svårt att förstå vad som prioriteras bort för att hantera kostnaden för nedsänkningen av Götaleden. Från början var sagt att en del vid bron skulle sänkas för att hantera nedfarterna från bron. Nu har detta utvidgats till att handla om hela leden fram till Falutorget. Med detta förs resonemang om hur det ska finansieras men det framgår dåligt vad som får stå tillbaka. Det som är sagt är att bidraget till Hisingsbron på 2 miljarder kr ska täcka bron och landsidorna. Efter bron och nedsänkningen finns endast ca 200 miljoner kvar. Totalt ska bron inkluderat olika delar kosta 3,7 miljarder kr. Frågan är vad som exkluderas till förmån för detta. Det är precis detta som Stadsrevisionen påpekar i sin granskning, att man planerar vissa åtgärder längre fram som sedan exkluderas och på så sätt genomförs aldrig delar som är mer angelägna. Det vi ser som en drivande kraft för att genomföra den utöver föreslagna nedsänkningen som är nödvändig är att man ser möjlighet att bygga hus över Götaleden. Trots att man borde veta att det är ytterst svårt att hantera detta i och med strikta regler kring möjliga olycksrisker som kan medföra hot mot ovan byggnader.Vi ser det som viktigt att vi gör rätt saker och garanterar att bron blir klar i tid och med de medel som faktiskt finns. Att lägga dessa på andra saker just nu är enligt oss felaktigt.

Vidare fick vi en redogörelse om lånecykelsystem. Det finns idag fasta, flytande eller en hybrid av de två första. Ett fast system är som JC Deceaux:s i staden idag där man lämnar cykeln vid en fast pollare och station. Ett flytande innebär att man kan lämna cykeln var som helst och så hittas den via en GPS. Idag finns hybrider som innebär att man kan både lämna den på en station eller valfri plats. Trenden går dock bland leverantörerna mot fasta system. Vi får dock se vad Trafikkontoret kommer fram till.

Vi gick även igenom trafiksäkerhetsuppföljning för 2013 och tyvärr ser vi ett trendbrott för antal måttliga och allvarligt skadade som har ökat 2012-2013. Och det gäller främst cyklister. Något måste göras.

Till sist fick vi en redogörelse om trafiksituationen i Torslanda och eventuell tvärförbindelse. En gedigen genomgång men tyvärr med fel fokus från tjänstemannakontoret. Här syns nu klart och tydligt vad trafikstrategin sätter för ribba i utredningarna som då fokuserar på att försöka hämma bilen trots att det behövs en lösning. Jag påpekade att medborgarna behöver inte tillrättavisas utan bör vara med i diskussionerna och framför allt vill jag se en lösning på problemet som uppstått på grund av dålig planering. Jag hoppas detta klargörs bättre till nästa gång då vi ska få ett förslag.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 22 maj – del 1

måndag, 9 juni, 2014

På Trafiknämndens sammanträde behandlades stadsrevisionens revisionsredogörelse om projektredovisning och projektstyrning inom ramen för Västsvenska paketet. Vägvalet lämnade samma yttrande som förra gången då vi anser att det är oerhört viktigt att denna kritik tas på allvar. I rapporten framgår att den höga arbetsbelastningen för kontoret riskerar leda till att tiden för riskbedömningar, uppföljning och prognosarbete inte genomförs med tillräcklig kvalitet. Då prognos inte heller säkerställs så får andra åtgärder stå tillbaka då de initiala bedömningarna balanseras ut av att flera åtgärder fördyrats. Krasst innebär det att tidigt planerade åtgärder inte blir genomförda och skjuts på framtiden. Vidare påpekar revisionen att det finns olika synsätt på vad avtalen inom det Västsvenska paketet innebär. Vissa ser det som en avsiktsförklaring snarare än en beställning av åtgärder. Detta är högst problematiskt eftersom det sätter den politiska kontrollen ur spel. Varför inte Trafiknämnden blivit varse om att vissa åtgärder har fått utgå på grund av fördyringar är för oss en gåta.

Nästa punkt som behandlades var underskottet på 16,5 miljoner kr som kontoret flaggade för på förra sammanträdet. Underskottet som uppstått är av betydelse och måste hanteras enligt stadens riktlinjer för budget och uppföljning. Ett förslag måste därmed presenteras med åtgärder för att nå ett nollresultat. Det är bekymmersamt då detta är ett andra underskott på kort tid. Trafiknämnden hade ett redan i augusti 2013. Underskottet härrör främst till köp av konsulttjänster för planering och utredning. För att hantera detta senareläggs åtgärder som kanske borde ha genomförts. Vissa neddragningar görs även. Precis som förra gången då Trafikkontoret uppvisade ett underskott upprepade vi att om kommunstyrelsen anser att dessa åtgärder ska hanteras så borde också medel skjutas till med en förklaring varifrån dessa tas ifrån ur stadens övriga budget. Stadens utgifter måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns och trafikkontoret bör därför få i uppdrag att återkomma med ett budgetförslag som ryms inom den ekonomiska ramen.

Nästa ärende handlade om fiktiva P-köp. Ett väldigt otydligt begrepp som är svårt att förstå innebörden av. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats som aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig med sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som de inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen. Därför yrkade Vägvalet avslag till förslaget. M och FP ställde sig bakom.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatt – Satsa på en snabbfärja mellan Norra Skärgården och Göteborgs centrum

lördag, 7 juni, 2014

I torsdags den 4 juni skrev Vägvalets kandidater för Västra Götalandsregionen, Claes Westberg och Claes-Åke Henricsson, en debattartikel i Torslandatidningen om att satsa på en färja mellan Norra Skärgården och Göteborgs centrum.

Westberg och Henricsson skriver bland annat:

”Den ökade trafiken från Norra Skärgården in till centrala Göteborg utgör idag ett problem utmed Hjuviksvägen, som regelbundet lastas med stora mängder biltrafik varje gång en färja kommer in eller skall gå. De köer som då uppstår hindrar inte minst busstrafiken.”

”Idag tar det en timme att åka färja/buss från Pinans färjeläge till Brunnsparken. För några år sedan prövades en snabbfärja mellan Gamla Färjeläget och Rosenlund och blev en stor framgång. Färjan var full av folk och tog en knappt en halvtimme. En färja skulle kunna köra en tur i timmen i vardera riktning, två färjor varje halvtimme och fyra färjor varje kvart. När nya kollektivtrafikterminalen Skeppsbron blir färdig nästa år, blir det den naturliga terminalpunkten i Göteborg, några få minuter från Brunnsparken.”

”Visserligen fördelas vinster på olika parter, invånarna i Öckerö och Göteborgs kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen (Västtrafik), men har man förhandlat fram en sådan komplicerad historia som Västsvenska paketet mellan Trafikverket, regionen och berörda kommuner, framstår denna färjeförbindelse vara en smal sak.”

”Vi inom partiet Vägvalet vill att regionen utreder möjligheterna att erbjuda Öckeröborna att komma till centrala Göteborg på ett snabbt, effektivt och bekvämt sätt. Detta skulle också förstärka regionens marina tradition.”

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalets yrkande gällande bolagsutredningen i kommunfullmäktige 5 juni

torsdag, 5 juni, 2014

Nedan följer mitt anförande och Vägvalets yrkanden. Alla handlingar återfinns här:

Göteborg är Sveriges mest bolagstäta kommun. Verksamheter som tidigare hanterats i en kommunal nämndorganisation har bolagiserats. Medborgarnas möjlighet till insyn i organisationen har därmed försämrats. Offentlighetsprincipen har satts ur spel och bolagen har i vissa fall agerat på tveksamma grunder

Det är glädjande att det nu påbörjas en ordentlig diskussion om vad som kan avyttras och vad som kan läggas tillbaka i nämnder. Det är av största vikt att bolagen minskas för att vi ska få tillbaka transparensen i den politiska världen i Göteborg. Det har inte varit en höjdare så som det har varit tidigare och det är beklagligt att det har fått bli så här. Senast häromdagen fick Framtiden backning för att inte ha lämnat ut dokument. Så får det inte vara.

Genom att minska bolagsfloran så kommer vi att få bukt med problemet att det sitter för många politiker på dubbla stolar. Men jag understryker att så länge det är ett kommunalt bolag så ska det också sitta politiker i dessa styrelser för att bejaka insynen. Vi ska inte ha några tjänstemannastyrelser utan koppling till fullmäktige.

Som vi sa innan jul så ser vi ett problem i att man konstruerade en koncernbildning innan man rensat ut vad som skulle bort. Det hade varit bättre. Och när det kommer till Stadshuset AB så tycker vi att det fått alldeles för mycket inflytande över kommunens tillgångar. Kopplingen till kommunfullmäktige måste bli bättre.

För det är fullmäktige som bestämmer men kulturen har varit och är nog fortfarande inom vissa bolag av annan karaktär.

Bostadsbolagen är viktiga att behålla då dessa står inför stora renoveringar. Kommunen ska tas sitt ansvar. Därför ska utförsäljningar och omvandlingar till bostadsrätter undvikas. Det finns flera andra bolag som kan tas bort.

Gällande handling 2014 nr 84 – Bostäder yrkar jag bifall till KS förslag och lägger ett eget tilläggsyrkande om bifall till SLK förslag punkt nr åtta gällande Gårdstensbostäder.

Gällande handlig 2014 nr 86 – Boplats Göteborg yrkar jag bifall till SLK förslag.

Vi ställer oss bakom Stadsledningskontorets förslag att avyttra Din El och Gothnet. Vi anser dock att även Göteborg Energi åter kan läggas i en nämnd.

Gällande handling 2014 nr 85 – Energi yrkar jag bifall till SLK förslag och lägger ett eget tilläggsyrkande att SLK får i uppdrag att utreda och återföra GBG Energi till egen nämnd.

Vi saknar ett ställningstagande för att avveckla P-bolaget och återföra dess verksamhet till Trafiknämnden.

Likaså avveckling av Älvstranden Utveckling AB där delar kan återföras till fastighetsnämnden. Här delar vi Alliansens yrkande om avveckling av detta bolag.

Gällande handling 2014 nr 87 – Lokaler yrkar jag bifall till M, FP och KDs yrkande och lägger ett eget tilläggsyrkande om att SLK får i uppdrag att avveckla P-bolaget och återföra relevanta delar till Trafiknämnden

Gällande handling 2014 nr 88 – Näringsliv yrkar jag bifall till SLK förslag.

Vi har sagt det tidigare och driver detta nu även regionalt att Göteborgs Spårvägar är basen för i kollektivtrafiken i Göteborg. Den framtida stadsutvecklingen är beroende av fungerande trafiklösningar. Därför ska Göteborgs spårvägar förbli i stadens ägo och överföras till förvaltningsform.

Gällande handling 2014 nr 89 – Kollektivtrafik yrkar jag bifall till KS förslag.

Gällande handling 2014 nr 90 – Regionala bolag yrkar jag bifall till KS förslag och till tilläggsyrkandet från M, FP, KD om att göra en översyn av Renova.

Det är bra att flera bolag ses över om de kan läggas i nämndform såsom Upphandlingsbolaget, Kommunleasing och Göteborgs Gatu AB.

Gällande handling 2014 nr 91 – Interna bolag yrkar jag bifall till SLK förslag.

Gällande handling 2014 nr 92 – Turism yrkar jag bifall till KS förslag.

Vägvalet
Theo Papaioannou