Arkiv för maj, 2014

Bergsjöbor betalar mest trängselskatt i förhållande till medelinkomst

lördag, 31 maj, 2014

Dagens GP-artiklar bekräftar bara det Vägvalet påstått hela tiden: De med låga inkomster som har bil drabbas hårdast av trängselskatten.

GP:s Daniel Olsson skriver: ”Egentligen är det ganska logiskt. Maxbeloppet för en passage förbi någon av de trettiosex betalstationerna i Göteborg är 18 kronor. Det är 18 kronor för fattig som rik. Därmed är det en form av rättvisa. Men ställd mot inkomsten blir samma 18 kronor relativt sett mindre ju högre bilägarens inkomst är – ett annat perspektiv på rättvisa.

Övriga partier, främst Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, brukar då svara att de som har låga inkomster har heller ingen bil.  I vanliga fall brukar ju speciellt dessa två partier ta ställning för de svagare grupperna i samhället.  Åtminstone i ord, men tydligen inte alltid i handling. Men det löser man alltså genom att förneka att det fördelningsekonomiska argumentet ens skulle existera när det gäller trängselskatt.

För GP:s granskning visar att ”medelinkomsttagare i norra Biskopsgården eller Hammarkullen med bil kan få betala uppemot två procent av sin lön under samma period.” Samtidigt som ”flera postnummerområden i Hovås och Billdal bara betalat enstaka promille av sin inkomst.

De fyra stadsdelar där det betalas in mest trängselskatt per bilägare i relation till medelinkomst är:

  1. Bergsjön
  2. Biskopsgården
  3. Backa
  4. Kortedela

Knappast där de välbärgade i staden bor, eller hur?

Vi ställer frågan till Mats Pilhem (V) och Johan Nyhus (S) direkt här på bloggen: Hur kunde ni ha så fel? O.S.A. i kommentarsfältet här nedan 🙂

Även nätverket som frenetiskt angriper och förvanskar allt vad Vägvalet gör och säger ansluter sig till ovanstående argumentation. Dess företrädare menar att ”trängselskatten kan få negativa konsekvenser i enskilda extremfall.

Det känns tryggt inför folkomröstningen när motståndarnas argument är så dåligt förankrade i invånarnas verklighet i ovanstående stadsdelar.

Varför blev då trängselskatten så orättvis i Göteborg? Ett svar är att ett system som är så trubbigt till sin konstruktion aldrig kan bli speciellt rättvist. Var man än drar zongränsen drabbas folk som bor på respektive sida om den olika. I GP:s artikeln får en av ”hjärnorna bakom trängselskatten”, Jonas Eliasson, professor i transportsystem vid Kungliga tekniska högskolan svara: ”Om man lägger en skatt eller avgift på en konsumtionsvara, och resor är en konsumtionsvara, blir det nästan alltid så här.

Kort sagt: Det går inte att undvika.

Per Bergström-Jonsson, trafikplanerare på Trafikkontoret, konstaterar vilka vinnarna är på trängselskatten: ”Vinnaren är en person med hög inkomst som kan förhandla till sig att arbetsgivaren står för trängselskatten eller som har så hög inkomst att summorna blir helt irrelevanta för hans eller hennes val.

Han påstår dock även att kollektivtrafikresenärerna är vinnare eftersom ”De betalar ingen trängselskatt och pengarna från bilisterna går i stor utsträckning till utbyggnad av just kollektivtrafik.” Nej, Per Bergström-Jonsson, det stämmer tyvärr inte! Utbyggd kollektivtrafik kommer att drabba resenärerna med höjda taxor och skattebetalarna med höjd kommunal/regionskatt. Några pengar från trängselskatten till utbyggd kollektivtrafik finns inte i det Västsvenska paketet, även om också företrädaren för nätverket felaktigt påstår detta i den ena artikeln.

Så de resenärer som redan idag åker kollektivt får i framtiden betala mer för detta, även om de inte kommer att nyttja nybygga delar av kollektivtrafiken. Det här är motsatsen till en win-win-situation, dvs. lose-lose.

Läs GP:s artiklar här och här.
Och här kan ni läsa hur GP gjorde undersökningen och här återfinns listan över hur de olika stadsdelarna drabbas.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

Cykling i centrum – men inte i förorten

torsdag, 22 maj, 2014

Man upphör inte att förvånas över politiken i den här staden. Vägvalets yrkande i fastighetsnämnden att bygga cykelväg och gångväg till nybyggda bostäder röstades ner av S, MP, V och M. Bara FP gav sitt stöd till Vägvalets yrkande. Övriga tycker att de boende och deras besökande ska gå och cykla på vägrenen (det finns nämligen inte ens trottoar till området).

Ärendet kom upp första gången på fastighetsnämndens sammanträde den 28 april. Det gällde förslag till detaljplan för bostäder i Norumsgärde, Tuve, för boende med särskild service. Det finns inga gång- och cykelvägar till området, men utrymme för detta har föreslagits i detaljplanen (längs med Västra Tuvevägen). Dock föreslår fastighetskontorets tjänsteutlåtandet att byggandet av gång- och cykelvägen utgår ”då den i dagsläget saknar finansiering”.

På sammanträdet den 28 april ifrågasatte jag varför gång- och cykelväg inte byggs. Självklart ska staden se till att det finns gång- och cykelvägar till alla nybyggda fastigheter, särskilt som staden har som ambition att bli en ”cykelstad”. Fastighetsnämndens ordförande Ulf Kamne, MP, läste då förvånat tjänsteutlåtandet och erkände att han hade missat den detaljen. Är det bara Vägvalets företrädare som läser beslutsunderlagen? Så här skrev granskningskommissionen förra året:

Ett undantag är partiet Vägvalet, som är nytt, tar saker och ting på allvar, läser dokumentation noggrant och argumenterar ordentligt.

Ulf Kamne föreslog bordläggning av ärendet för få tid att sätta sig in i det. Tjänstemännen på fastighetskontoret motiverade rekommendationen med att det är fastighetskontoret som ansvarar för marken, inte trafikkontoret, därför finns ingen finansiering. Man ska inte bygga allmän cykelväg på enskild mark. I det här fallet räknas fastighetskontorets mark som enskild.

På fastighetsnämndens sammanträde den 19 maj var ärendet åter uppe på agendan för beslut. Tjänsteutlåtandet var identiskt med det som bordlades den 28 april, det vill säga med rekommendationen att gång- och cykelvägen utgår. Vägvalet yrkade på att gång- och cykelväg ska byggas längs med Västra Tuvevägen och att ge fastighetskontoret i uppdrag att, tillsammans med trafikkontoret, hitta lämplig finansieringsform. Om gång- och cykelväg inte byggs nu kommer den troligen aldrig att byggas. Vägvalets yrkande hittar du här.

Tyvärr var det bara FP som röstade med Vägvalet. Övriga partier i fastighetsnämnden; MP, S, V och M, röstade för tjänsteutlåtandets rekommendation. I ”cykelstaden” Göteborg kommer det nu att byggas bostäder för boende med särskild service som saknar gång- och cykelväg till området!

Samtidigt byggs fullt fungerande gator innanför vallgraven i centrala stan om till ”cykelfartsgator” för miljontals kronor. Men, det är klart, en cykelväg i Tuve platsar väl inte i de röd-grönas skyltfönster. Någon mer än jag som tycker att prioriteringarna i Göteborg är felaktiga?

Anders Åkvist
Vägvalet

Göteborg satt på världskartan av GT

fredag, 16 maj, 2014

”Det GT har gjort med sin kampanj för en folkomröstning är faktiskt helt otroligt starkt och väl genomfört. Jag är verkligen imponerad av GT:s resultat, säger Yasmin Namini, Senior Vice President på The New York Times, och President för INMA:s internationella styrelse.”

Så yttrade sig en av världens mest renommerade tidning när GT vann mediapriset i INMA Awards 2014 för sitt arbete med kampanjen för en folkomröstning om trängselskatten, #votegbg.

När jag läste detta blev jag oerhört imponerad. Yasmin Namini, Senior Vice President på The New York Times berömmer och lovordar vår lilla lokala tidning i Göteborg. Och bland de närvarande mediehusen på konferensen fanns ledare för Der Spiegel, South China Morning Post, The Times of India, The Irish Times, Nigeria Daily Post, The Guardian, Buzzfeed, Aftenposten, The Washington Post, Google och många fler. Inga småtidningar direkt.

Spotlighten var vänd mot lilla Göteborg där många ledande suktar efter att få staden i rampljuset. Dock är det väldigt tyst. Kanske inte så konstigt eftersom GT:s kampanj var något man hånade och beskyllde för att vara felaktig.

Som Leif Pagrotsky som skrev följande på twittret.

Leif Pagrotsky hånar GT:s initiativ

Johan Trouve, VD på Västsvenska handelskammaren, pratar om att vi ska ”Boosta!” Göteborg. Men när det faktiskt sker en ”boostning” och en lokalt förankrad göteborgsk tidning vinner en stor utmärkelse, då är det helt tyst från Västsvenska handelskammaren.

Är det inte lite märkligt?

Det är ju uppenbart att prestige går före allt annat. Vi borde festa loss på Götaplatsen under pompa och ståt med tanke på det som har skett. För priset och uppmärksamheten kring GT:s initiativ innebär även att vi  väcker en viss nyfikenhet om Göteborg, vilket i sin tur attraherar turister och företag. För det är väl det som alla pratar om? Hur vi ska väcka intresset för Göteborg.

Så, ledande politikerkollegor, svälj stoltheten och se förbi trängselskatten och den infekterade debatten. Se det fantastiska som GT gjort och som faktiskt inger hopp om att det går att vända något negativt till något positivt.

Ring upp Frida Boisen och gratulera henne och hennes medarbetare som gör vad de kan för vårt älskade Göteborg. Jag har redan gjort det.

Läs mer här:

Theo Papaioannou
Vägvalet

GT Debatt: Ingen effekt av tidigare stängningar

måndag, 12 maj, 2014

I gårdagens GT återfanns en debattartikel signerad Maria Berjaoui och Martin Forsell, båda kandidater för Vägvalet i kommunalvalet i Göteborg, som handlade om beslutet om öppettiderna för stadens krogar.

De rödgrönas argument för att stänga krogarna två timmar tidigare på natten mellan fredag och lördag var ju bland annat att polisens insatser därmed skulle komma att minska. Mot detta stod bland annat den namninsamling på nätet som fick 13 000 medborgare att engagera sig.

Vägvalet månar om medborgarinflytandet. Vi uppmuntrar till dialog mellan politiker och medborgare. Vi vill på så sätt involvera göteborgarna i de beslut som kommer att påverka vardagen. I fallet med krogstängningen bortsåg politikerna helt från vad krog- och nattklubbsgästernas efterfrågan och önskan var.

Och nu visar det sig också att de önskade effekterna uteblivit: ”Misshandelsfallen har inte försvunnit utan flyttats till lördagen och de minskningar vi sett har skett mellan tolv och tre. Vi ser inte heller att alkoholförgiftningarna minskat mot tidigare år.”

En annan framkomlig väg vore i stället att införa bättre kontroll av nattklubbarna. ”Klubbar som inte sköter sina åtaganden bör förlora sitt serveringstillstånd. På så sätt bestraffas inte hela Göteborgs restaurang- och krogbransch.”

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet