Arkiv för december, 2013

GT debatt: Floskler förklädda som information

lördag, 28 december, 2013

Idag publicerade GT en debattartikel av Vägvalet som kritiserar den broschyr om det Västsvenska paketet som alla hushåll fick i början av december. Broschyren som totalt kostat två miljoner kronor av skattebetalarnas pengar innehåller tyvärr inte den sakliga och neutrala information som man kan förvänta sig av myndighetssverige. Vi skriver:

Granskar man broschyren generöst är fyra sidor information. Resten är ’tyckerier’, betydelselösa floskler som ’vi måste lyfta blicken’, ’Västlänken är den enskilt viktigaste satsningen’ och ’ett Västsverige öppet mot omvärlden, med färre barriärer’ Har det gått dessa personer helt förbi att Västlänken dömts ut av granskande instanser som olönsam. Och att medborgarna nyss tvärtom fick fler barriärer i Göteborg alla vardagar mellan klockan 06.00–18.30?”

Ja, har vi fått fler eller färre barriärer i och med det Västsvenska paketet under 2013? Tror nog alla vet svaret på den frågan…

Eftersom det mesta som står i broschyren inte kan karaktäriseras som ren information kan man ifrågasätta syftet med publikationen. Det känns inte speciellt långsökt att ett bakomliggande motiv är att få väljarna att rösta ja i folkomröstningen om trängselskatt 14 september 2014. Vi ska övertalas att rösta ”rätt” för annars går det inte så bra för Göteborg. Det här är inget annat än skrämselpropaganda – och du får dessutom betala för att få den.

Vägvalet har flera gånger tidigare uppmärksammat och kritiserat när Trafikverket och kommunen/regionen gått över gränsen i samma ämne. Här skrev vi om Trafikverkets övertramp och här, här, här och här skrev vi om regionens klena försvar för Regionmagasinets glättiga bild av verkligheten. Och här skrev vi om när Aftonbladets kolumnist Anders Westgårdh använde sig av sin journalistexamen för att propagera i samma ämne när hans plånbok drog nytta av det. Som synes är detta inget enstaka misstag, utan snarare en medveten strategi.

Men tyvärr händer ingenting. Eftersom det inte rör sig om en journalistisk produkt finns det inga krav på saklighet och man kan i princip skicka ut vilka påståenden som man vill till medborgarna. Det blir upp till dig som mottagare att granska och sila ”informationen” innan den kastas i tidningsåtervinningen. Det bästa är förstås att lägga den i den högen direkt när den kommer.

Ett annat sätt att styra vad som kommer ut till väljarna är att intervjua rätt personer, de som redan på förhand är frälsta. Då kan det förstås inte till exempel inte komma på tal att låta Motormännen säga sitt. Nej, det blir säkra kort som man vet kommer att hylla djärvheten hos de politiker som lurade väljarna. Då är det tur att det finns figurer som Västsvenska Handelskammarens Johan Trouvé och Svenska Naturskyddsföreningens  Helena Norin. ”Företrädare som många gånger öppet angripit de som kritiserat det Västsvenska paketet ur olika synvinklar. Då kommer invektiven och glåporden fram hos dessa, men i broschyren är det soliga leenden och enighet med makthavarna som visas upp.

Tyvärr är det nog inte sista gången vi får betala för att bli indoktrinerade. Törs vi gissa på ett nytt nummer tre veckor före folkomröstningen den 14 september 2014?”

Läs hela debattartikeln här. Och broschyren kan du läsa här och bilda dig din en egen uppfattning om.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

God Jul och Gott Nytt År

måndag, 23 december, 2013

Vi närmar oss årets slut och vi vill därför önska alla våra läsare, medlemmar, göteborgare och nu även västgötar God Jul och Gott Nytt År.

I år har vi med enade krafter från olika håll lyckats få till stånd en folkomröstning om trängselskatten som kommer att äga rum på valdagen 14 september 2014. Vi har även beslutat att Vägvalet ska ställa upp i både kommunal- och regionvalet och därmed tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti. Vi ser att vi behövs i det politiska landskapet som genomlider en förtroendekris. Senast kunde vi läsa om det i SOM-institutets rapport strax före jul.

Vi vill att politiken ska bli mer intressant för medborgarna och det blir den om de får bli delaktiga i processerna. Någonstans på vägen har politikerna i Göteborg tappat bort sig i vad deras roll egentligen är: att representera folket. Vägvalet är ett exempel på detta och nu står vi inför att ytterligare ett parti, via Dennis Töllborg, träder in på arenan. Det är inte ont om engagemang i denna stad från vanliga medborgare som vill ställa saker och ting till rätta 😉

Det kommer att bli ett spännande valår, ett supervalår, som kommer att avgöra Göteborgs framtid. Vi är gärna med och skapar den framtiden tillsammans med er.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i Nordstan om trängselskatt

söndag, 22 december, 2013

I tisdags den 17 december anordnade GT julpotpurri och jag var inbjuden till debatt om trängselskatten och folkomröstningen ledd av Frida Boisen. På plats fanns cirka 100 personer som ville lyssna på debatten. Jag sammanfattar här några guldkorn och självmål av Andreassons argument.

Andreasson tyckte att de flesta var gnälliga som inte såg meningen med det Västsvenska paketet. Hon körde samma skrämselpropaganda som de flesta förespråkare använder sig av. Paketet har en bred och politisk förankring och har diskuterats i två val. På frågan om vilka val så klämde hon till med att ”Theo och hans parti kom ju in”. Mitt svar var att jag och Vägvalet på något sätt blivit en del av en etablissemangets förankring. Det är ju snarare så att Vägvalet kom till på grund av att beslutet togs utan någon som helst förankring. Det är uppenbart att hon inte vill se det så eftersom hon inte fattar felaktiga beslut. Det är medborgarna som inte vet vad som är bäst för dem själva.

På frågan om hon kommer att acceptera utfallet i folkomröstningen blev svaret svävande som vanligt. Då måste man enligt Kia Andreasson gå tillbaka och diskutera med alla parter och det går ju inte egentligen att rösta om paketet osv. Faktum är, något som jag påpekade, att Miljöpartiet är vilsna då de går tvärtemot sitt egna partiprogram som förespråkar folkomröstningar och delaktighet i politiska beslut. Att slingra sig på detta sätt är ytterst oseriöst och något som spär på förtroendeklyftan mellan politiker och väljare. De som röstat på Miljöpartiet för deras s.k. politiska inriktning om delaktighet i politiken borde fråga sig om det verkligen stämmer! De som drivit fram den nya lagen om förstärkt folkinitiativ är två miljöpartister, Bruno Kaufmann och Peter Eriksson (tidigare språkrör för Miljöpartiet). Andreassons inställning är ett bra exempel på när ens egna uppfattningar inte stämmer överens med vad partiet egentligen står för. Mitt svar var rakt och enkelt: Vägvalet accepterar utfallet i folkomröstningen oavsett utfallet.

Vidare använde Andreasson argumentet som att tåget har redan gått. Nu måste vi fullfölja. Alla andra alternativ är inte av värde. Vägvalets alternativ om en pendeltågsslinga vid centralen funkar inte på grund av snäva radier och annat. Min spontana fråga var då: hur hon kan veta det? Ingen utredning är gjord. Sedan när är Kia Andreasson en ingenjör? Hon förkastade även alla s.k. amatörförslag som lyfts fram av alla ”dessa män” som inte har något annat för sig på sin fritid. En ganska trist inställning till personers olika engagemang i frågorna. Och oftast personer med stor professionell erfarenhet kring dessa frågor. Är det så man skapar delaktighet?

Givet är att alla övriga partier är handfallna inför ett nej till trängselskatten. Det finns inga alternativa lösningar, inga idéer och inga visioner. Det märktes även när Jonas Ransgård (M) chattade härom veckan om Västlänken. Att klippa och klistra in samma svar till läsarna inger varken förtroende, delaktighet eller politisk närvaro.

Vägvalet står därmed helt ensamma med förslag som ett alternativt paket innehållande en ringled, en pendeltågsslinga och andra åtgärder.

Bakåtsträvarna har helt plötsligt blivit framåtsträvarna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatt hos Rädda Barnen

fredag, 20 december, 2013

Den 4 december deltog Vägvalet i en debatt som arrangerades av Rädda barnen. Frågorna som skulle debatteras handlade om barnfattigdom och kultur för barn och unga. Deltagare från Folkpartiet, Miljöpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ, Vänstern, Kristdemokraterna fanns på plats.

Alla var eniga om att barnfattigdom finns och att den yttersta orsaken främst beror på arbetslöshet. Olika förslag som kom fram var att höja socialbidraget och att ha två nivåer på det. En för kortare arbetslösa och en för längre arbetslösa.

Vägvalet lyfte frågan om hur myndigheter, bostadsbolag och privata värdar skulle kunna bättra på sin samverkan så att man förhindrar att barn vräks. Alla partier, förutom S och Fi, trodde på att man kan nå en nollvision vad det gäller vräkning av barn.

En fråga från publiken var varför partierna inte erkänner att det finns gatubarn i Sverige. Diskussionen vankade fram och tillbaka om det påståendet stämde med verkligheten då myndigheterna i Sverige tar hand om barn som hamnar på gatan omedelbart. Alla partier stod dock enade i sin uppfattning att inga barn ska hamna på gatan utan att myndigheterna griper in.

En annan fråga till partierna var: Varför blir inte barnkonventionen en lag i Sverige såsom i Norge?  Det ansåg man att den borde bli, men att det var en statlig fråga.

När vi sedan kom in på kvällens andra ämne om kultur till barn och unga var det inga större meningsskiljaktigheter. Alla vill att kulturskolan skall vara fri för alla och att det skall finnas fritidsgårdar. Vägvalet påpekade vikten av att ungdomar själva får skapa sin egen fritid och att de får stöd för detta av oss vuxna och att det skapas många flera mötesplatser, arenor, träffpunkter, ateljéer, verkstäder med mera i deras närmiljö.

Marie-Louise Bergström
Vägvalet

Även miljöpolitik kräver förankring hos medborgarna

onsdag, 18 december, 2013

De rödgröna skrev i GP den 6 december att miljöpolitik kräver vilja och verkstad. Vi skulle nog vilja påstå att det som krävs är förankring hos medborgarna. Att driva en miljöpolitik som endast de rödgröna politikerna själva verkar stödja är inte rätt väg att gå. Det finns en risk att medborgarna tappar förtroendet även för denna fråga. Det vore inte bra.

Miljöprogrammet har varit föremål för tidigare debatt. Och det är nog inte så konstigt. Sättet som det är framtaget på liknar inget annat. Programmet består av ett brett innehåll som gör det svårt att greppa, då det verkar varit en ”brainstorming” som mynnat ut i alla möjliga förslag, över 200 punkter. Många förslag har varken kostnadsbedömts, utretts och faller inte inom kommunens uppdrag. Här finns idéer från fjärilsparker till transportplaner.

Enligt kommunallagen 2 kap 1§ får kommunen själva sköta saker av allmänt intresse som inte handhas av någon annan. Det innebär att kommunen inte ska hantera frågor som berör t.ex. staten. Eller sådant som den enskilde medborgaren själv skall hantera och som inte är av allmänt intresse t.ex. krav på skärpt byggnorm.

När miljöprogrammet hanterades i Trafiknämnden tillstyrktes eller avstyrktes varje åtgärd var för sig och kostnadsanalysen bestod av en bedömning i form av t.ex. miljoner kr, tiotals miljoner kr och hundratals miljoner kr. Ett förslag om automatbana bedömdes ha en kostnad i runda slängar av miljarder kr. Med andra ord fanns inga riktiga siffror utan bara en rejäl höftning utan grund.

Vägvalet valde i kommunfullmäktige att avslå flera punkter som inte innefattades av den kommunala kompetensen och som saknade kostnadsanalys. Du kan lyssna på debatten här.

Men vi godkände också cirka 100 punkter som vi anser är bra för en stad att arbeta mot, t.ex. ett program för bostadsnära parker. För vi anser att klimatutsläppen ska minska men i proportion till vad Göteborg kan åstadkomma. Och genom att alternativ ges till medborgarna så att de kan bidra istället för att straffas som i fallet med trängselskatt.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Vägvalet

PM: Vägvalet ställer upp i regionvalet 2014 i Västra Götalandsregionen

torsdag, 12 december, 2013

Vägvalet ställer upp i regionvalet 2014 i VGR. Läs vår politiska inriktning där vi sammanfattar de ståndpunkter vi kommer att driva inom hälso- och sjukvård, infrastruktur, administration och kostnadseffektivitet, kultur och medborgarinflytande. Vi ger även invånarna i kranskommunerna möjlighet att få göra sin röst hörd i regionvalet då de inte kan rösta om trängselskatten i en folkomröstning.

vgr2014

Vägvalet ställer upp i regionvalet 2014 i VGR. Läs vår politiska inriktning där vi sammanfattar de ståndpunkter vi kommer att driva inom hälso- och sjukvård, infrastruktur, administration och kostnadseffektivitet, kultur och medborgarinflytande. Vi ger även invånarna i kranskommunerna möjlighet att få göra sin röst hörd i regionvalet då de inte kan rösta om trängselskatten i en folkomröstning.

En arbetsgrupp har under hösten arbetat med Vägvalets politiska inriktning för regionen. Arbetsgruppen har bestått av Hans Jingryd, Anders Biveby, Anders Trewe, Claes Westberg, Tom Heyman och Theo Papaioannou. Vi kommer under våren 2014 presentera en regional vallista.

Läs presentation om arbetsgruppens deltagare här.

Hälso- och sjukvården
Vården är och kommer att bli en av de viktigaste välfärdsfrågorna i framtiden med en befolkning som blir allt äldre och mer krävande.

Närsjukvården behöver utvecklas för att klara människornas behov av lokal vardagssjukvård. Kvalificerad specialistvård kräver dock det stora sjukhusets resurser. Därför krävs att balans upprättas för dessa olika behov.

Sjukvården ska vara rättvis, solidarisk, jämlik och utgå från patienternas behov. Den ska vara offentligt finansierad med såväl offentliga som privata vårdgivare och stor valfrihet ska finnas för patienterna.

Låt Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli statligt
Inom sjukvården finns det skillnader mellan landstingen/regionerna när det kommer till kvalitet, tillgång och rättighet till vård. Landstingen/regionerna lever därför inte upp till hälso- och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen. Exempelvis har vissa av våra sjukhus så dåliga medicinska resultat att de inte borde behandla och operera vissa patientgrupper.

Det har genom åren diskuterats att minska antalet landsting/regioner (från 20 st till 4-6 st) utan någon direkt framgång. Sahlgrenska är ett av sju universitetssjukhus i landet som ska upprätthålla specialistvård, forskning och utbildning. Tyvärr tyngs dessa viktiga uppdrag av resursbrist. För att renodla verksamheten och skapa ett tydligare uppdrag anser vi att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och även övriga universitetssjukhus ska bli statliga.

Förslaget bidrar till att göra vården mer jämlik och innebär att specialistvården säkras. Detta kan vara ett första steg att skapa ett fungerande samarbete med de övriga universitetssjukhusen, något som landstingen/regionerna inte lyckats åstadkomma.

De övriga sjukhusen i regionen får en bättre förutsättning för att kunna fortsätta att ge sina medborgare en adekvat vård.

Läs gärna mer i om vår politiska inriktning gällande våra ståndpunkter som sammanfattas nedan:

Hälso- och sjukvård
– Låt Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli statligt
– Vårdköerna
– Ambulansverksamheten
– Ökad kommunikation och dialog
– Samhällsekonomiska kalkyler i vården

Infrastruktur
– Stoppa trängselskatten
– Slopa Västlänken
– Västtrafiks och regionens roll i kollektivtrafiken
– Ett alternativ till det Västsvenska paketet
– Regionförstoring

Administration och kostnadseffektivitet
Kultur
Vi vill att du får mer inflytande

Läs kommentar i GP från Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, om att låta Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir statligt här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalets kandidater för Göteborgs kommun fastställda

måndag, 9 december, 2013

Vägvalets kandidater och valsedel för Göteborgs kommun har nu fastställts. På medlemsmötet som ägde rum den 7 december 2013 presenterades valsedeln med de personer som kommer att ställa upp för Vägvalet. Totalt på listan finns 51 kandidater.

vagvalet_2014

(från vänster bakre rad: Bertil Zetherström, Peter Forsell, Anders Åkvist, Ragnar Nielsen, Olle Noord, Tom Heyman, Theo Papaioannou, Martin Forsell. Från vänster främre rad: Catarina Pettersson, Marie-Louise Bergström, Maria Berjaoui. Ej på bild: Anna Irving, Pierre Hallberg, Kristin Jacobsson, Anna Cermann)

Nedan presenteras 15 i topp:

 1. Theo Papaioannou, 38 år
 2. Catarina Pettersson, 46 år
 3. Tom Heyman, 74 år
 4. Marie-Louise Bergström, 55 år
 5. Anders Åkvist, 50 år
 6. Maria Berjaoui, 22 år
 7. Ragnar Nielsen, 67 år
 8. Martin Forsell, 24 år
 9. Anna Irving, 39 år
 10. Pierre Hallberg, 44 år
 11. Olle Noord, 64 år
 12. Kristin Jacobsson, 21 år
 13. Bertil Zetherström, 66 år
 14. Anna Cermann, 35 år
 15. Peter Forsell, 59 år

Läs mer om kandidaterna här

Se hela listan här

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se