Arkiv för juni, 2013

Trängselskatt försenas för utländska fordon

tisdag, 25 juni, 2013

I dagen GP kan vi läsa om att eventuell trängselskatt för utlandsregistrerade fordon försenas med ett halvår – minst, kan man förmoda. Tidigast vid halvårsskiftet 2014 kan de bli aktuellt, säger man nu. Är det någon som är förvånad? Det räcker liksom inte att tycka att utlänningar ska betala av rättviseskäl, då hade vi med säkerhet redan infört det.

Att det inte är så lätt att införa beskattning av personer/företag som inte är skrivna i Sverige, som vissa debattörer och journalister tycks tro, borde leda till ett uppvaknande – fast det kanske krävs några ”förseningar” ytterligare innan det sker?

Håkan Andersson
Vägvalet

PM: Vägvalet lämnar remissvar gällande utbyggnadsplan, grönplan och trafikstrategi för Göteborg Stad

onsdag, 19 juni, 2013

Göteborgs Stad har tagit fram förslag till tre strategiska dokument för stadsutvecklingen fram till år 2035. De dokumenten kallas för grönplan, trafikstrategi och utbyggnadsplanering. Vägvalet lämnar remissvar till Stadsbyggnadsnämnden, Park och naturnämnden och Trafiknämnden på dessa tre förslag.

Grönplan ger förslag till strategier för stadens park- och naturområden, trafikstrategin ger förslag till hur och vilken sorts trafik Göteborg ska satsa på och utbyggnadsplaneringen visar på var och i vilka områden staden vill att nya bostäder och arbetsplatser ska växa fram.

Läs mer på Göteborg Stads hemsida här.

Läs våra remissvar här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalet tillför 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014

måndag, 17 juni, 2013

Granskningskommissionen tionde råd var att inrätta en gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten vid den nationella Demokratifonden som nu instiftas i samverkan med Göteborgs universitet. Vägvalet väljer att tillföra de 1,5 miljoner kronor som krävs för detta ändamål redan i stadens budget för 2014.

För att komma tillrätta med de problem som uppdagats krävs drastiska åtgärder och en attitydförändring hos de styrande. Vi kräver att den rödgröna majoriteten ska ta granskningskommissionens kritik på största allvar och verkligen göra något åt de problem som pekats ut. Vi kommer inte att tillåta att detta förblir en rapport som alla andra där inget görs. Därför väljer vi att tillföra de medel som granskningskommissionens efterlyser med omedelbar verkan.

Läs Vägvalets budget här.

Läs granskningskommissionens rapport här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Granskningskommissionen levererar en rapport som är rak och tydlig

fredag, 14 juni, 2013

I september 2011 tröttnade Vägvalet på att inget hände med den så kallade processen ”vända på alla stenar” som Anneli Hulthén (S) så fint uttryckte det när muthärvorna avslöjades. Vi valde då att gå in med en motion om att tillsätta en extern kommission för granskning av Göteborg Stad och dess bolag. Några dagar senare valde kommunstyrelsen att tillsätta en granskningskommission. Jag är helt övertygad om att vi var katalysatorn till detta.

Granskningskommissionen presenterade i går rapporten ”Tillitens gränser” med anledning av muthärvorna i Göteborg. Och granskningskommissionens representanter, Erik Amnå, Lena Marcusson och Barbara Czarniawska levererade en mycket bra rapport som är rak, tydlig och vågad.

Den tar också upp många punkter som vi redan visste. Det som är fantastiskt är att det nu finns på pränt och inte kan vara föremål för spekulationer. Nu har vi något att utgå ifrån och förbättra. Vi får bara hoppas att den rödgröna majoriteten tar åt sig av kritiken och arbetar vidare. De har ju en förmåga att gräva ned sig i prestige.

Granskningskommissionen kritiserar det politiska ledarskapet och en kultur av ängslighet i förvaltningar och bolag:

Ett kraftfullt politiskt ledarskap vred uppmärksamheten åt annat håll. Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet. Även i den politiska oppositionen.”

Ledarskapet uppvisade, enligt granskningen, drag som indirekt bidrog till att riskerna för oegentligheter underskattades. Politiker satt på dubbla stolar, tjänstemän rekryterades under slutna former och medborgarnas inflytande försvårades:

”Det handlade om en kombination av ett antal samverkande organisatoriska, rättsliga och politiska svagheter där medierna regisserade avslöjandena inför en oförberedd, häpen och lamslagen politisk och administrativ ledning.”

”Kritik, förslag och rekommendationer från stadsrevisionen fick ringa politiskt genomslag.”

Göteborgsandan gjorde politiker och chefer förblindande och så här säger Erik Amnå i GP:

”Det var viktigt att hålla denna bild vid liv. Men de tappade det moraliska perspektivet. Det var en moralisk stumhet.

”Andra kommuner var gröna av avund mot Göteborg för Göteborgsandan. Felet var bara att den ensidigt prioriterar resultat, medan den tonar ner det formella, det offentliga, konflikterna, professionalismen och även dämpar oppositionen. Den gör larmaren till en tjallare och svikare.

Och inte helt förvånande är Göran Johansson är helt oförstående:

”Mitt ledarskap har inte med Göteborgsandan att göra. Det kan säkert vara plus och minus med ett starkt ledarskap. Har man en stark vilja så driver man frågor, annars blir ingenting gjort. Jag skäms inte för att velat göra någonting och jag har gjort så gott jag kunnat. Det är bättre än att sitta still och inte göra ett jävla skit.”

”Jag förstår inte vad de menar. Jag känner inte igen den bilden alls.”

”Att jag och moderatledaren skulle göra upp med näringslivet? De gånger vi har träffat näringslivet tillsammans är jävligt lätt räknade. Jag känner inte igen mig.”

Erik Amnå avslutar till GP:

”Vill man vara förtjänt av medborgarnas förtroende måste man ta det här på allvar. Det långsiktiga arbetet måste alltid göras, annars sitter man igen med skägget i brevlådan en vacker aprildag.”

Granskningskommissionen levererade också tio råd till kommunen:

  1. Skapa tydliga men få gemensamma styrdokument
  2. Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär
  3. Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller
  4. Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter
  5. Skapa utbildningar och arbetsförutsättningar för professionalitet
  6. Skapa rutiner för anmälan av bisysslor
  7. Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar
  8. Professionalisera den kommunala revisionen
  9. Utveckla former för en dialog med medborgarna
  10. Inrätta Göteborgs Stads gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten

Vägvalets krav att minska antalet bolag och avskaffa stadsdelsnämnderna går helt linje med granskningskommissionens slutsatser. Jag blir extra glad att se punkten nr 9 om att utveckla former för en dialog med medborgarna. Något Vägvalet också lyft fram gång på gång.

Men mest glad blir jag över att Vägvalet omnämns i rapporten på s. 142 som en ytterst seriös part i politiken i Göteborg:

Tittar man på protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får man en bild som man känner igen från andra studier. Ärenden bordläggs i all evighet eftersom partierna först själva måste bestämma sig för vad de vill (å andra sidan upprepas krav på bättre, mer detaljerad och tidigare information från förvaltningar, särskilt från stadskansliet, senare stadsledningskontoret). Röster och motröster byts på ett ritualiserat sätt. Ett undantag är partiet Vägvalet, som är nytt, tar saker och ting på allvar, läser dokumentation noggrant och argumenterar ordentligt. Man behöver inte dela Vägvalets politiska åsikter för att ändå bli imponerad av partimedlemmarnas icke-ritualistiska ställning (en tidsfråga, dock? tröttnar de så småningom?)

Nej, vi kommer inte att tröttna 😉

Läs gärna följande artiklar:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kommer den rödgröna majoriteten att göra rätt?

måndag, 10 juni, 2013

Så har det nu gått cirka två veckor sedan Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att genomföra en folkomröstning med anledning av GT:s namninsamling. Tyvärr lämnade inte den rödgröna majoriteten tillsammans med Alliansen i kommunstyrelsen i onsdags besked om när folkomröstningen ska genomföras.

Samtidigt visar det sig att resultaten från genomförda folkomröstningar sedan 2011, då den förstärkta lagen om folkinitiativ började gälla, inte i de allra flesta fall efterföljs av politikerna.

Sammanställningen är gjord av David Karlsson, docent och kommunforskare på Göteborgs universitet, som säger i Ekot:

”Inte så konstigt kanske eftersom det ju sällan är särskilt många som röstar i den här typen av folkomröstningar. I praktiken kan en folkomröstning innebära att en liten grupp människor river upp ett beslut som kommunfullmäktige med många fler väljare bakom sig har fattat.”

Fast här drar ju Karlsson väldigt snabba slutsatser. I Göteborg kan vi ju konstatera att kommunfullmäktige 2010 fattade ett beslut utan att ha med sig majoriteten av befolkningen. Det förstärkta folkinitiativet finns ju också för att rätta till felaktiga beslut därav ”förstärkningen” som gjorts med lagen. Och som vi tidigare påpekat så är det en lag som är genomröstad av samtliga partier, förutom SD, i Sveriges Riksdag.

Bruno Kaufmann, statsvetare som varit med om att arbeta fram förslaget om folkinitiativet och även miljöpartist, säger:

”Nu är det ju lätt så att man från majoritetens sida kanske väljer en dag där de flesta är borta, att man inte möjliggör förtidsröstande som i vanliga val. Det finns väldigt många möjligheter att underminera en folkomröstningsprocess.”

”Vi befinner oss fortfarande på ett nybörjarstadium och många folkomröstningar är helt enkelt dåligt hanterade.”

Kaufmann poängterar något som är oerhört viktigt och som för Göteborgs del är avgörande för att en folkomröstning genomförs så bra som möjligt. Att den rödgröna majoriteten är emot är ju kristallklart. Därför vilar ett stort ansvar på dem att ta rätt beslut om frågan och när folkomröstningen ska genomföras. Vägvalet har sagt att frågan bör vara samma som på namninsamlingen och att folkomröstningen ska läggas till valet 2014 (något som frågan på namninsamlingen också indikerar). Genom att lägga folkomröstningen till valet 2014 säkerställer man ett högt valdeltagande och då bör resultatet inte kunna bli ifrågasatt av någon sida.

Och det blir än mer viktigt efter att ha läst Anna Johansson (S) ”ledare” i Ny Tid:

”I en representativ demokrati väljer medborgarna politiker som sedan har uppdraget att fatta beslut under den period mandatet varar. När mandatperioden är slut får politikerna stå till svars och söka förnyat stöd för den politik de vill genomföra.”

”Beroende på hur utfallet av folkomröstningen blir finns det också stor risk för diskussioner om hur detta ska tolkas och hanteras.”

Det är tyvärr uppenbart att Socialdemokraterna i Göteborg inte förstått att vi idag har två demokrativerktyg för att hantera politiska beslut. Och att Johansson redan nu spekulerar i hur resultatet kommer att tolkas är oroväckande. Socialdemokraterna har inte heller sagt klart och tydligt om de kommer att följa resultatet oavsett utfall.

Till sist säger Kaufmanns kollega Peter Eriksson (MP), konstitutionsutskottets ordförande och även han en av personer bakom det förstärkta folkinitiativet, till GP om att resultat från folkomröstning inte följs:

”Anmärkningsvärt.”

Eriksson anser även att valresultatet inte är något argument för att strunta i resultatet:

”Vi måste bygga upp en fungerande kultur i Sverige när det gäller folkomröstningar och direktdemokrati. Det innebär att de valda politikerna måste lära sig att de är en del av systemet, att de har ett ansvar för processen, hur frågorna ställs och att båda sidor får pengar till kampanjerna.”

Oerhört intressant ställningstagande då Miljöpartiet i Göteborg i debatten i fullmäktige om folkomröstningen påstod att man stämt av med Peter Eriksson och att han höll med dem. Miljöpartiet får nog revidera sina kommunaktionsprotokoll för något verkar inte stämma. De valde ju att rösta ned en folkomröstning som enligt Eriksson ska finnas i Sverige.

Theo Papaioannou
Vägvalet

PM: Vägvalets förslag till budget 2014 för Göteborg Stad

onsdag, 5 juni, 2013

Vägvalet lämnar förslag till budget 2014 för Göteborg Stad. Även i årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti inför kommande valet nästa år och lämnar förslag på fler politiska områden. Vägvalet är ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg.

Göteborg Budget 2014

Vägvalet, som parti, är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Efter två namninsamlingar blev folkomröstningen verklighet i Göteborg och den 23 maj i år blev det en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning. Ett mål som Vägvalet kämpat för i tre års tid.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Vi vill utveckla Göteborg tillsammans med dig.

Några nyheter i årets budget:

Vattensäker kommun – Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på de 24 badplatserna dagtid under perioden juni till augusti, sju dagar i veckan. Ett utmärkt sommarjobb för många ungdomar. Göteborg profileras som vattenstaden och stadens närhet till vattnet är en tillgång och då måste vi också garantera invånarnas säkerhet.

Ostindiefararen Götheborg – Utan ett stort stöd från Göteborgs kommun hade projektet inte gått att genomföra. Stadens engagemang öppnade också för ytterligare bidrag från näringslivet. Vägvalet vill att staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg och tillför därför 15 miljoner kronor.

Obligatorisk heltid Från år 2012 finns ett skärpt krav på samtliga förvaltningar att endast erbjuda heltidstjänster. Målet borde istället vara att kunna erbjuda största möjliga variation i anställningsformerna så att bemanningen kan anpassas efter behov och att personalens individuella önskemål kan tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.

Ett alternativ till det Västsvenska paketet – Alliansen och de rödgröna fortsätter att säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur staten, som skulle satsa 17 miljarder kronor, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara 5. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme utan att Göteborg tappar några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering.

Göteborgs kollektivtrafik – Kollektivtrafiken i Göteborg sköts nu av Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och byråkratiskt koloss som varken resenärer eller personal kan påverka. Vägvalet vill att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik och att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning

Parkering – Det finns planer på att försvåra boendeparkeringen i staden. Detta görs genom att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Under den rödgröna majoriteten har parkeringsavgifterna höjts flera gånger. Detta har skett både på gatumark och kvartersmark. Vägvalet vill att boendeparkeringen inte förändras samt att parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå.

Skola – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en nödvändig förutsättning för en bättre kvalitet i Göteborgs skolor.

Äldreomsorg – Den rödgröna majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) och betraktar således de äldre som inkompetenta att fatta egna beslut. Detta är en omyndighetsförklaring som inte är värdigt ett samhälle som värnar om alla människors lika värde.

Avveckla Parkeringsbolaget AB – Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Läs budgeten i sin helhet här eller sammanfattningen här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Trafiknämnden 29 maj

måndag, 3 juni, 2013

Första beslutsärendet handlade om inriktningsbeslut för detaljplan för station Korsvägen gällande Västlänken. Vägvalet yrkade som enda parti avslag till beslutet. Detta har även vi även gjort i Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden. Västlänken är som vi flera gånger tidigare beskrivit samhällsekonomisk olönsam. Kostnader är inget någon vill prata om vilket vi även fick erfara från samrådsutställningen i Nordstan i förra veckan. Analyser visar också att den huvudsakliga finansieringen via trängselskatt inte kommer att räcka för att betala skulden på de 25 år som lagstiftningen kräver. De prognoser som gjorts för befolkningsutveckling och trafiktillväxt förefaller orealistiska och resulterar troligen i ett trafiksystem med en mycket stor överkapacitet, något som blir dyrt för regionen att finansiera. Läs yrkandet här.

Nästa beslutsärende handlade om samrådsunderlag utökat samråd för Väg 155 Öckeröleden. Ett mycket bra exempel där man vill forcera en mycket kortsiktig och dålig lösning utan hänsyn till de som bor kring vägen. Vägvalet stödde Alliansens yrkande om avslag för den föreslagna breddningen av vägen och att istället hemställa om en utredning för en mer långsiktigt hållbar lösning. Läs hela yrkandet här.

Därefter följde en redogörelse om marknadsaktiviteter från Trafikkontoret under 2013. Dessa aktiviteter var till 90% inriktade mot cykel vilket kan tyckas vara lite märkligt eftersom vi har fler transportslag i staden. Och nu när bilisterna betalar trängselskatt så bidrar de väl ännu mer? Jag frågade varför denna koncentration på cykel och fick som svar att Trafikkontoret har resursbrist och väljer därför i år att koncentrera sig inom ett område. Detta för att få så bra kvalitet på arbetet som möjligt. Sedan kan jag tipsa om en marknadsaktivitet som alla bör hålla uppsikt efter i juni. Jag tippar att den kommer att skapa en och annan diskussion. Den visar nämligen klart och tydligt hur bilfientlig den rödgröna majoriteten är.

Kort genomgång om miljöprogrammet som nu justerats en aning och skickas vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för beslut. Läs om detta i tidigare blogginlägg här och här.

En intressant punkt som redogjordes var Gestaltning Avenyn. Syftet är att höja kvaliteten och rusta upp stadsmiljön runt och på Avenyn. De övergripande målen är unik destination, konst- och kulturstråk och maxa tillgängligheten. Dock fanns en underton hos tjänstemännen att det som hörs mest från dessa diskussioner är krögarnas klagan på stadsarkitekten Björn Siesjös idéer. Det uppvisar vilken attityd kommunen har gentemot de som faktiskt arbetar i staden. Jag tycker att det är ytterst viktigt att lyssna på krögarnas synpunkter och inte låsa fast sig vid ett förslag. Orealistiska förslag som inte går ihop med den miljö vi lever i. Till exempel förslaget med paviljonger på Avenyn. Man har låst fast sig vid detta förslag och tycker att omgivningen gnäller. Men Göteborg är inte Barcelona med sol hela dagarna året om. Jag bad om exempel i Sverige och hoppas vi kan få det redovisat till ett annat möte.
Vi fick en kort redogörelse om trafiksäkerheten i staden. Det förekommer en hel del skador för cyklister. Jag påpekade vikten av att använda hjälm och att detta bör ingå i marknadsaktiviteterna som utförs. Jag tog exemplet med min son som varit med sin farmor i stan och reagerat på att så många vuxna som inte har hjälm. Styr och ställ är också ett problem, då ingen hjälm erbjuds vid uthyrning. Jag passade detta även till den rödgröna majoriteten som så gärna värnar om barnperspektivet. Det innefattar ju också hur barnen tar intryck av den stad de lever i.
Till sist fick vi en liten redogörelse gällande trängselskatten. Ansvarig på Trafikkontoret konstaterar att minskningen kryper tillbaka och de vill gärna inte uttala sig förrän i september.
Theo Papaioannou
Vägvalet