Arkiv för maj, 2013

Samråd utan information om kostnad

torsdag, 30 maj, 2013

I dagarna har Trafikverket samrådsutställning i Nordstan gällande Västlänken. Jag var nere och tittade igår.

Jag hann inte mer än in på utställningsområdet förrän Bo Larsson, projektledare för Västlänken, hoppade fram och undrade varför jag inte vill förstå vad han säger. Mycket märklig framtoning.

Jag i min tur undrade varför han inte förklarar för allmänheten hur Trafikverket ska hantera de tilläggsinvesteringar på 35 miljarder kr som Riksrevisionen lyft fram i sin senaste rapport (Underlag och motiv för beslut i två stora infrastrukturobjekt – Västlänken och höghastighetsbanor, Riksrevisionen). För att klara kapacitetsmålet med Västlänken, skriver Riksrevisionen, måste tilläggsinvesteringar genomföras annars är det ingen mening med tunneln. Men detta var inget bekymmer för Larsson. Det ingår inte i hans projekt. Det får politiken lösa längre fram. Hans fokus är Västlänken. Så är det bättre att börja bygga i fel ända för ett behov som inte blir löst? För mig är det en konstig prioriteringsordning.

Larsson säger att Trafikverket svarat på Riksrevisionens kritik och att den är felaktig. Även om så är fallet är det inte lite underligt att Trafikverket tillbakavisar kritiken i efterhand då Riksrevisionen stämt av med Trafikverket under granskningens gång?

I tidigare inlägg här på bloggen skrev vi om Johannes Österström från Riksvisionen gällande rapporten om tilläggsinvesteringar.

Han så då till GT:

”Slutsatserna vad gäller Västlänken i den här granskningen har inte sagts emot av trafikverket i våra kontakter med dem. Det kanske har att göra med att trafikverket själva har gjort bedömningen att tilläggsinvesteringar krävs, i sin interna rapport.”

Johannes Österström menar att riksrevisionen och Trafikverket inte alls har olika uppfattningar om Västlänken, dess kapacitet och behov av tilläggsinvesteringar och säger:

”Trafikverket har fått faktagranska både huvudrapporten och underlagsrapporterna vid två separata tillfällen. Vid dessa tillfällen invände de inte mot slutsatserna att Västlänken skulle kräva fler investeringar, de påpekade främst ett par mindre faktamissar.”

Så om Trafikverket är överens med Riksrevisionen varför är Bo Larsson av en annan uppfattning?

Vidare på utställningen fanns inte en siffra på de stora reklampelarna om hur mycket Västlänken kommer att kosta. Men detta är inte heller något problem för Bo Larsson som säger till GP:

”Samrådet handlar om läget och placeringen av Västlänken och synpunkter på dessa. Inte om kostnaden.”

Detta uttalande är ytterst anmärkningsvärt eftersom kostnaden som göteborgarna ska stå för är högst relevant. Jag skulle nog vilja säga att Bo Larssons  uttalande är ett tecken på bristande omdöme gällande de ekonomiska aspekterna då Västlänken till råga på allt ska bekostas av skattebetalarna. Och denna bedömning stärks eftersom Larsson gärna ville dra en jämförelse mellan Varbergs medfinansiering av deras tågtunnel med Göteborgs Västlänken. Han såg ingen skillnad på 100 miljoner kr och 10 miljarder kr.

Vidare kan ni roa er med att titta på denna film som ska omvända hela Göteborg att älska Västlänken.

Filmen rullar utan att nämna ett enda ord om kostnaden på 20 miljarder kr. Propaganda som matas ut till oss med våra egna skattemedel.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Aftonbladets kolumnist avslöjad med fingrarna i Trafikverkets syltburk

onsdag, 29 maj, 2013

15 april i år uppmärksammade vi här på bloggen en krönika i Aftonbladet, skriven av Anders Westgårdh, där han beklagade sig över moderaternas nya inställning till folkomröstningen. Westgårdh plockade också fram de sämsta argumenten för varför trängselskatten bara var av godo: Män i övre medelåldern som skiter fullständigt i miljön osv.

Nu visar det sig att samme Westgårdh i högsta grad var jävig i frågan om trängselskatt och det Västsvenska paketet. I en avslöjande artikel i GT (där Westgårdh faktiskt var chefredaktör 1996-97) idag får vi reda på att Anders Westgårdhs PR-företag Welcom i höstas vann ”en upphandling om reklam för det Västsvenska paketet och skrev ett flerårigt avtal med statliga trafikverket. Uppdraget är värt totalt tre miljoner och löper fram till och med halvårsskiftet 2014.

Men Anders Westgårdh själv håller förstås inte med om han sitter på dubbla stolar när hans företag först får betalt för att sprida positiv reklam om Västsvenska paketet, samtidigt som han själv får betalt för att skriva samma sak som krönikör i Aftonbladet.

Han säger:

Nej, jag tycker inte det. Faktiskt inte! När jag skriver i Aftonbladet formulerar jag mig som en privatperson. Det är klart att du kan lägga de två grejorna bredvid varandra och konstatera att det kan finnas en intressekonflikt men här finns det inte det.

Jag vill understryka att jag inte alls arbetar med trafik- verkets uppdrag.

Som före detta journalist vet Westgårdh, eller borde veta, vad begreppet att ”sitta på dubbla stolar” innebär. Att försöka låtsas om att det inte råder något intressekonflikt är lite barnsligt. Det spelar ingen roll att Westgårdh själv inte deltar i arbetet med Trafikverkets propagandauppdrag på sin egna PR-byrå; företaget han äger cashar in tre miljoner på uppdraget! Att han, som han själv påstår, ändå tycker som han skriver är ju ingenting läsarna kan kontrollera. Han har tre miljoner anledningar för att slira på sanningen om detta. Det är just ovissheten hos läsaren om en skribents oberoende ställning som är det komprometterande, inte huruvida Westgårdh sover lugnt om nätterna och anser sig ha rent samvete.

I sin senaste Aftonblads-krönika fortsätter Westgårdh korståget mot folkomröstningen och GT:s chefredaktör Frida Boisen. Han skriver: ”Här har en pr-sugen kvällstidnings­redaktör lyckats sätta rejäla käppar i ­hjulen för stans utveckling genom att hetsa fram en folkomröstning om de vägtullar som redan är införda”. Innan man anklagar andra för att ha en dold agenda, kanske man ska rent i det egna skafferiet?

Westgårdh fortsätter: ”Trängselskatten och vägtullarna är en central del i en enorm infrastruktursatsning med nya vägar, järnvägar, broar, tunnlar, bättre kollektivtrafik och bättre miljö.” Westgårdh gör därmed rätt bra skäl för sitt höga arvode trots att han själv påstår sig inte delta i PR-kampanjen.

Den viktiga frågan man ska ställa sig är: Varför anser sig Trafikverket tvungna att använda tre miljoner av sina skattefinansierade anslag för att göra ”reklam för det Västsvenska paketet”? Efter att ha sett den nya filmen om Västlänken som Trafikverket lanserade igår kan man tyvärr ännu gång konstatera att Trafikverket inte är världsbäst på att presentera saklig information på ett neutralt sätt.

Läs GT:s artikel om Anders Westgårdhs dubbla roller här.

Läs också GT:s chefredaktör Frida Boisens kommentar här.

Trafikverkets propagandafilm för Västlänken kan ses här (givetvis kan man  inte kommentera filmen).

Håkan Andersson
Vägvalet

Äntligen nådde folkets röst in i fullmäktige

fredag, 24 maj, 2013

Grattis alla göteborgare! I går kväll hördes din röst äntligen ända in i fullmäktige. I över tre år har medborgarna motats bort av politiker som stängt dörren och öronen för alla invändningar mot trängselskatten. ”Beslutet är redan fattat”, har varit det stående mantrat.

Men vi har inte nöjt oss med det. Och efter en fem timmar lång debatt var kommunfullmäktige klara att rösta. Som förväntat blev röstsiffrorna 53 nej och 28 ja, men eftersom det hade krävts att två tredjedelar (eller 54 ledamöter) skulle motsätta sig en folkomröstning för att stoppa den, är nu folkomröstningen ett faktum.

Tre år för sent kan man tycka, och det angav flera rödgröna ledamöter också som skäl till att man nu röstade nej. Men hur trovärdigt är det argumentet när samma politiker redan 2011 nekade en folkomröstning efter Vägvalets namninsamling? En namninsamling som för övrigt Mats Pilhem i debatten i går felaktigt påstod inte hade nått upp till det då lagstadgade kravet, vilket den dock gjorde med råge. Men Pilhem röstade nej den gången också.  Nej, det är inte att kravet på folkomröstning kommer för sent som är deras problem, det är att det kommer överhuvudtaget. Oavsett när eller hur, så är det fel, enligt dem.

När de ett oräkneligt antal gånger i debatten yttrade ”det går inte”, så menade de egentligen: ”Vi vill inte.” Vill man inte, så kan man inte. Frågan är om vi väljare verkligen vill skicka samma förhandlare till förhandlingsbordet än gång till? Har man redan på förhand bestämt sig för att man inte kan få fram ett bättre avtal, är det kanske bättre om några med nya fräscha idéer företräder Göteborgs intressen nästa gång?

Diskussionerna innan själva omröstningen följde den senaste veckans två debatter rätt väl. De rödgröna gick mangrant till anfall mot moderaterna i ett försök att dölja sina egna skruvade förklaringar till varför de tänkte rösta nej. Plötsligt fördes Vägvalet fram som vara rakryggade av de rödgröna, men allting är ju relativt: Moderaterna var inte vatten värda.

Gång på gång avkrävdes moderaterna på svar om vad som händer vid ett eventuellt nej i en folkomröstning, och lika många gånger förklarade Jonas Ransgård med flera den moderata stämmans beslut och att det var samtliga partiers ansvar att ta hand om ett eventuellt nej i en folkomröstning. För precis som Ransgård sa, kan inte moderaterna ensamt bestämma detta. De rödgröna vägrade dock ta detta ansvar, det enda ”ansvar” de sades ta, var för det Västsvenska paketet.

Speciellt framträdande i debatten om demokratin i Göteborg var moderaterna Jonas Schönemann och Magnus Nylander. Den senare förklarade för de rödgröna hur lagen om det förstärkta folkinitiativet var tänkt att fungera. Man ska helt enkelt inte rösta ned ett krav på folkomröstning om det inte finns mycket speciella skäl som till exempel att det handlade en personfråga. Det är därför möjligheten att rösta ned en folkomröstning med två tredjedels majoritet finns inskriven, inte för att politiker ska kunna rösta ner ett initiativ som riskerar gå emot ett politiskt beslut som de inte vill ändra. Ingenting av det de rödgröna svarade visade att de hade förstått detta. Helst pratade de om allt annat än om just ja eller nej till folkomröstning.

Det sägs att demokratin är något man måste ta strid för varje dag och att det inte ska vara för lätt. I dag känns det dock lätt för alla de 50 000 göteborgare som skrivit på namninsamlingen.

Nu kör vi ända in kaklet!

Håkan Andersson
Vägvalet

PM: Vägvalet lämnar protest mot förbudet att filma debatten om folkinitiativ

torsdag, 16 maj, 2013

Vägvalet har idag skickat ett brev med en stark protest mot presidiets beslut att inte tillåta press att få filma debatten om folkinitiativet. Tekniken är idag enkel och det handlar om högst två kameror, diskret placerade i fullmäktigesalen. Filmning har tidigare genomförts utan några problem. Debatten är av stort värde för många medborgare, även utanför Göteborgs kommun. 

Vägvalet förstår inte presidiets nekande till allmänheten att få ta del av denna debatt via en websändning. En debatt som kommer att handla om en viktig politisk fråga som väckt långt större intresse än de flesta fullmäktigedebatter.

Läs brevet i sin helhet här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Centern kvar på åskådarläktaren

torsdag, 16 maj, 2013

Idag skriver Centern en debattartikel på gp.se i försvar till det Västsvenska paketet med stark ”halleluja”-varning. Allt har, enligt Centerpartiet, gått rätt till enligt regelboken.

Alla olika förtroendevalda har varit med på tåget och det har förhandlats och avtalats och det tas ansvar och paketet är så viktigt och det hela är så komplicerat att riva upp för då kan man ju inte veta vad som händer och så kan vi ju inte ha det och det vill ju vi inte…

Vägvalet fick fem mandat i fullmäktige av dem som inte stödde paketet med trängselskatter och infrastruktursatsningar. 74 av 81 mandat fördelades till partier som stödjer paketet.

Och Centern, som drev samma linje i valet 2010, åkte ur kommunfullmäktige. De har numera noll mandat. Att de även efter valet 2014 förblir utan påverkan över Göteborgspolitiken är nog i det sammanhanget en välsignelse av stora mått.

Håkan Andersson
Vägvalet

Britterna komplicerar inte sin folkomröstning

onsdag, 15 maj, 2013

I dagens GP kan vi läsa att det brittiska konservativa partiet nu har offentliggjort det lagförslag om den folkomröstning om landets EU-medlemskap som tidigare utlovats till senast 2017. Om ett lands EU-medlemskap kan man ha många åsikter, men det är inget ett lokalt parti i Göteborg behöver ta ställning till, det klarar den brittiska väljarkåren mycket bättre. Däremot är den föreslagna frågeställning som ska gälla i folkomröstningen högst intressant:

Tycker ni att Storbritannien ska fortsätta att vara medlem av Europeiska unionen?

Läs den en gång till!

Tycker ni att Storbritannien ska fortsätta att vara medlem av Europeiska unionen?

De flesta håller nog med om att om huruvida ett land ska vara med i EU eller inte är en mycket större och viktigare framtidsfråga än en lokal folkomröstning om trängselskatt, även om den också är tänkt att gälla under en lång tidsperiod. Britterna har att ta ställning till en mycket komplex fråga och det förtroendet har de brittiska politikerna för väljarna.

Men det mest anmärkningsvärda är alltså frågeställningen. Det finns inga som helst spår av problematisering av frågan. Inga ”Vad händer om…”, ”Hur ska vi tolka…”, eller påståenden som ”Det går inte att bryta ur Storbritannien från EU” eller ”Det kommer att gå käpprätt åt helvete”, för att parafrasera Johnny Magnusson (M), i dagens GP. Bara en enkel fråga.

Den valkampanj som kommer att föregå folkomröstningen i Storbritannien kommer säkerligen att innehålla alla dessa argument. Men frågan som väljarna ska ställning till är en enkel Ja eller Nej fråga, utan reservationer, utan pekpinnar och utan inblandning från någon politiker som tycker frågan är fel ställd.

Tolkningen man kan göra är att det är skillnad på folkomröstningar som beslutas av partier och sådana som kommer ur ett folkinitiativ. När den politiska makten anordnar en folkomröstning är det inte tal om att manipulera och problematisera frågan, antagligen för att man vill ha det svar som man tror sig kunna få av väljarna. Men när väljarna själva kräver en folkomröstning, då lägger sig väljarna i och stör de folkvalda, som i sin tur svarar med att motarbeta en folkomröstning så mycket de kan.

Kan britterna klara av att folkomrösta om de ska vara med i EU eller inte, klarar nog Göteborgarna att ta ställning till om de vill ha trängselskatt eller inte. Utan att det går käpprätt åt helvete.

Och om det som Sveriges Radio skriver är knapp majoritet för ett nej till trängselskatt så är det väl inga problem att folkomrösta?

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatter om folkomröstning

tisdag, 14 maj, 2013

Framöver kommer flera debatter om folkomröstningen.

Debatt i P4 Göteborg om folkomröstning

Tid: 2013-05-15, 15:00 – 16:00
Plats:
P4 Göteborg

Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, är med i en direktsänd debatt om folkomröstning mellan de invalda partierna i Göteborgs kommunfullmäktige på onsdag mellan klockan 15 och 16.

Debatten liverapporteras från Nils Ericssonsterminalen på P4 Göteborg och websänds live på Västnytts hemsida

Debatt i Nordstan om folkomröstning

Tid: 2013-05-22, 12:00 – 13:00
Plats:
Nordstan (scenen)

Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, är med i debatt i Nordstan kl. 12-13 som anordnas av GP. Två politiker som vill ha omröstning och två som säger nej kommer att finnas i debattpanelen.

Se debatten här:

Kommunfullmäktiges debatt om folkomröstning

Tid: 2013-05-23, ca 17:00 – 19:00
Plats: Börsen, Östra Hamngatan 21

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 15.30 för interpellationer och kl. ca 17.15 kommer debatt om folkomröstning att ske.

Debatten går att följa på Närradion 94.9 Mhz. (kan hända att någon mediakanal websänder)

Folkpartiet, vart tog det liberala vägen?

måndag, 13 maj, 2013

Folkpartiet har nu äntligen bestämt sig. De säger nej till en folkomröstning. Ett nej som de ruvat på rätt länge eftersom deras stämma ändå gav en indikation om detta.

Men vad hände på vägen med liberalismen som är Folkpartiets kärna. Vart tog den egentligen vägen?

Motiveringarna om varför vi inte ska genomföra en folkomröstning är ytterst märkliga.

Helene Odenljung (FP) säger följande i GP:

”Det är inte rimligt att ta om frågan från början igen och då bara ifrågasätta finansieringen. Skulle det bli ett nej till trängselavgiften kommer göteborgarna att få betala hela paketet på egen hand.”

Att göteborgarna skulle få betala hela paketet själva är ren och skär spekulation, eftersom ingen egentligen försökt omförhandla paketet. Skrämselpropaganda helt enkelt.

Vidare säger hon:

För oss är paketet bara början. Vi behöver fler satsningar på infrastrukturen, inte hindra de som redan är beslutade och som redan har varit uppe som en fråga i ett val.

Odenljung avfärdar lagen om det förstärkta folkinitiativet. En laglig rätt som finns i dagens Sverige, lika lagligt som de allmänna valen. Folkinitiativ kan väckas för nya och gamla frågor och även för att kunna riva upp redan fattade beslut av politiker som till exempel inte lyssnat på sina medborgare. Antingen har hon inte förstått detta, trots att hennes parti röstade för lagändringen, eller så lyssnar hon fortfarande inte.

Odenljung fortsätter i GT:

”Vi älskar inte trängselskatten, men vi accepterar den som ett sätt att medfinansiera det paket som vi faktiskt behöver och har längtat efter i den här regionen under lång tid. Så frågan är inte ny, utan vi tycker att den har varit uppe och att folk har haft möjlighet att ta ställning till detta.”

Det är en underdrift att tro att folket verkar ha längtat efter trängselskatten. Och att de skulle ha haft möjlighet att ta ställning till den är ju också en total missbedömning med tanke på folkomröstningskravet som nu finns. Dags att vakna upp i verkligheten.

Vidare säger Odenljung att Folkpartiet jobbar för förändringar kring trängselskatten:

”Vi har föreslagit att man ska utreda några stationers placeringar, och stationen på Älvsborgsbron tycker vi ska tas bort så fort som möjligt. Vi tycker inte att det är perfekt, men vi tycker att det är bättre än att vi höjer skatten. Och vi behöver det här paketet.”

Om man tittar på förra citatet där Odenljung påpekar att frågan inte är ny så undrar man var hon själv varit de senaste tre åren? Hon kastar fram att ta bort trängselskatten på Älvsborgsbron när hon vet, eller borde veta,  att cirka 20% av intäkterna kommer därifrån. Det är ju lika illa som när hon oroar sig för hur man ska agera vid ett nej till trängselskatten i en eventuell folkomröstning. Ja, Helene Odenljung, hur ska du kunna ta bort stationen från Älvsborgsbron? Varifrån ska pengarna komma?

Lika otydlig är hon i P4 Göteborg på frågan om varför är inte en folkomröstning rätt väg att gå:

”Därför att det är för otydligt. Om man ställer den frågan som folkinitiativet samlats kring, och utan att veta vad ett resultat av en sådan folkomröstning får för effekt på paketet, så kan vi inte säga ja.”

Märk också hur hon utgår hela tiden ifrån att det blir ett nej till trängselskatt. Och om det blir det finns det flera olika scenarier efter ett eventuellt nej i en folkomröstning. Det kan vara skattehöjning, ett nedbantat paket, mer statliga pengar och många flera alternativa lösningar.

Folkpartiet har tappat sin trovärdighet som ett liberalt parti med sitt nej till folkomröstningen. Folkpartisterna borde nog läsa på vad ordet egentligen betyder:

Liberalism (av liberal), samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum. Liberalismen urskiljer två huvudvarianter av frihetsbegreppet: frihet från tvång resp. valfrihet. Den förstnämnda avser rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur samt rörelsefrihet. Valfriheten avser människors rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning, liksom konsumenternas rätt att fritt välja varor och tjänster samt rätten till etablering av företag (näringsfrihet).

Källa: Nationalencyklopedin

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalet ute och cyklar

fredag, 10 maj, 2013

Vägvalets Theo Papaioannou och Anders Åkvist ställer upp i Göteborgsgirots MTB-lopp. Starten går av stapeln ifrån Skatås kl. 12.30 söndagen 12 maj med målgång på Ullevi med distans 25 km. Vill du heja på? Eller varför inte ta emot vid målgången? Följ Theo med startnr 9014 och Anders med startnr 9015.

Läs mer om loppet här

Om möjlighet finns kommer vi att filma så ni kan hänga med på Bambuser här

Håkan Andersson
Vägvalet

Idag: GP chat med Vägvalets Theo Papaioannou

tisdag, 7 maj, 2013

Idag kl. 11.00 kan man chatta med Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, på GP:s chatt med anledning ar de rödgrönas nej till folkomröstning.

Läs tidigare chatt med Anna Johansson (S) här.

Tidigare artiklar:

Läs även våra tidigare blogginlägg

Läs hela chatten här.

Håkan Andersson
Vägvalet