Arkiv för april, 2013

PM: Vägvalet reserverar sig mot vindplats Göteborg (Hake fjord), ny arena och station Korsvägen för Västlänken

tisdag, 30 april, 2013

Vägvalet reserverar sig mot vindplats Göteborg (Hake fjord) och ny arena i byggnadsnämnden. Något beslut om lokalisering av en vindkraftpark i Hake fjord har inte tagits i kommunfullmäktige. Valhallabadet är en idag väl fungerande anläggning som kan fungera under överskådlig tid. Vägvalet reserverar sig även mot detaljplan för station Korsvägen för Västlänken i trafik- och byggnadsnämnden.

Vindplats Göteborg (Hake fjord)
Något beslut om lokalisering av en vindkraftpark i Hake fjord har inte tagits i kommunfullmäktige. Investeringen är riskfylld och någon ekonomisk kalkyl har inte redovisats.

Läs reservationen i sin helhet här.

Ny arena
Ärendet har inte beretts på ett acceptabelt sätt. Något fullmäktigebeslut föreligger inte och kommunstyrelsen har inte mandat att på egen hand besluta att en ny arena skall byggas och att den skall placeras på en tomt som förutsätter rivning av en befintlig anläggning.

Läs reservationen i sin helhet här.

Detaljplan för station Korsvägen, Västlänken
Tågtunneln är kalkylerad som ett separat projekt, på samma sätt som man tidigare gjorde för Botniabanan, dvs kostnaderna för anslutningen till det övriga järnvägsnätet ingår inte i kalkylen. Trafikverkets egna beräkning (som redovisas i Riksrevisionens rapport) visar att ytterligare investeringar i storleksordningen 35 miljarder kr är nödvändiga för att kunna utnyttja tunnelns kapacitet. Utan dessa tillkommande investeringar blir tunneln meningslös. Någon finansiering av dessa tillkommande belopp finns varken kommunalt, regionalt eller hos staten.

Beslutsunderlaget för station Korsvägen har inte skickats ut i tid till nämndens ledamöter. Vägvalet har därför begärt bordläggning av ärendet i Fastighetsnämnden och lämnat en protokollsanteckning i Trafiknämnden.

Läs reservationen i sin helhet här.

Läs fler yrkanden från Vägvalet här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Öppna Göteborg?

tisdag, 30 april, 2013

Idag kan vi läsa en liten notis i GP att ledarna för sex av kommunfullmäktiges åtta partierna ska träffas för ett extrainsatt möte gällande trängselskatten. Och det är Jonas Ransgård (M) som sammankallat till mötet.

Enda punkten är: hur ska frågan om folkomröstning om trängselskatten i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige hanteras.

Det finns flera anmärkningsvärda saker gällande detta extrainsatta mötet.

För det första förstår jag inte varför man ska diskutera frågan. Jonas Ransgård (M) har själv sagt i P4 Göteborg:

”Vi föreslår att folkomröstningen genomförs med den fråga som Göteborgarna har skrivit på.”

Vad ska man då prata om?

För det andra. Varför utelämnas övriga partier? Och varför är inte initiativtagarna inbjudna? Det förstärkta folkinitiativet handlar i mångt och mycket om samråd med politikerna. Men dessa väljer i Göteborg att avskärma sig från övriga medborgare.

I ”öppna” Göteborg där vi nu i tre års tid försökt stärka transparensen sker fortfarande möten bakom stängda dörrar. Hade det inte varit för GP idag hade kanske inte jag eller du fått vetskapen om detta möte.

Jag trodde att vi skulle komma bort från myglet i Göteborg. För i slutändan kommer allt fram ändå. Snacka om självmål.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Att krångla till frågeställningen underlättar inte

måndag, 29 april, 2013

I gårdagens GP skrev Peter Hjörne på ledarsidan om situationen för det Västsvenska paketet, efter moderaternas klartecken till en folkomröstning. Han skriver bland annat: ”Beslutar man att genomföra folkomröstningen och det blir ett nej till trängselskatten så får det stora konsekvenser för hela Västsvenska paketet och dess finansiering. Säger man nej till folkomröstning så kan man räkna med folklig ilska och misstro, åtminstone från alla dem som skrivit på GT:s upprop.

Slutsatsen är ungefär att politikerna sitter i en rävsax, vilket inte är svårt att hålla med om. Vem som bär ansvaret för att ha placerat ut rävsaxen i skogen kan man förstås diskutera. Hade de övriga partierna skött frågan på ett annorlunda, mera genomtänkt sätt, hade gissningsvis läget varit ett helt annat.

Vidare uttrycker Hjörne farhågor för hur man ska klara det komplexa och enorma bygget av Västlänken, när ”den skadligt långsamma ombyggnaden av Övre Husargatan” drar ut på tiden. ”Kan man inte genomföra det relativt begränsade projektet effektivt, hur skall man då klara Västlänken som är så enormt mycket större och mer komplext?

På slutet förirrar sig dock Hjörne ut på sank mark när han resonerar om vilka frågor en folkomröstning kan komma att handla om:

Och hur ställer man frågorna? 

* Säger du nej till trängselskatt under förutsättning att Västsvenska paketet kan finansieras på annat sätt?

* Säger du ja till trängselskatten om det är enda sättet att finansiera Västsvenska paketet?

* Säger du nej till trängselskatt även om ditt nej fäller Västsvenska paketet?

För det första är det en helt felaktig frågeställning att ha med ”Säger du ja”/”Säger du nej” i frågorna. En folkomröstning bör formuleras med en enkel fråga som inte är vinklad åt något håll, som exempelvis: ”Anser du att…” eller ”Vill du att…”.

Hjörnes förslag ovan är inte neutrala och dessutom öppna för svårbegripliga tolkningar.

Fråga ett: Vem avgör, efter en folkomröstning, om det ”Västsvenska paketet kan finansieras på annat sätt” eller inte? De politiker som nu i tre år hårdnackat försvarat paketet in i minsta detalj har ju redan klart deklarerat att de inte är intresserade av någon annan finansiering. Hur benägna skulle de vara att hitta andra finansieringskällor även om det skulle bli ett klar majoritet för denna frågeställning? Gissningsvis skulle de vara helt ointresserade.

Fråga två: Egentligen samma argument. Hur vet väljarna på förhand att trängselskatten är ”det är enda sättet att finansiera Västsvenska paketet”? Det är ju en förhandlingsfråga. Dessutom kan man argumentera för att frågan är helt fel ställd. Vi vet redan idag att en höjning av kommunal- och/eller regionskatten är ett fullt möjligt alternativ. Det är bara den politiska viljan som sätter stopp.

Fråga tre: Frågan är så vinklad den kan bli. Väljarna hotas med att rösta för trängselskatt, annars kan det sluta illa. Och återigen, vem ska avgöra om det Västsvenska paketet faller vid ett Nej eller inte?

Det finns egentligen bara en väg ur det här: Det är att ta den fråga som folk skrivit på för. ”Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014”. Om det därefter blir ett Nej till trängselskatt blir det upp till valda politiker att förhandla fram ny finansiering, eller alternativt ett nytt (kanske nedbantat) paket. Hur en sådan förhandling skulle sluta är förstås omöjlig att veta idag. Att det skulle vara så komplicerat som en del gör gällande i debatten, tjänar förstås ett syfte, nämligen det att få väljarna att inte rösta Nej till trängselskatt.

Folkomröstningen, om den blir av, gäller trängselskatten och inget annat. Om den röstas bort av väljarna blir förhandlingsläget plötsligt ett helt annat över en natt. En faktor försvinner ur alla ställningstaganden och man kan i stället fokusera på de som är kvar (finansiering, prioritera det som är viktigast etc.).

Den mest inbitne motståndaren till Västlänken eller Marieholmstunneln får riskera att de ändå byggs till slut, oavsett om det blir Ja eller Nej till trängselskatt i folkomröstningen.

Läs hela Hjörnes ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Folkomröstning = spektakel

lördag, 27 april, 2013

Nu när folkomröstningen om trängselskatten ser ut att bli av, flockas diverse (självutnämnda) experter för att göra sina analyser om när/var/hur. I många fall övergår analyserna i personligt tyckande som, om de förblir oemotsagda, fastslås som sanningar, trots att de i flera fall är gripna ur luften.

I dagens nätupplaga av GP gör Ulf Nyström en egen analys av läget.

”Politikerna i Göteborg är inte bundna av resultatet av en folkomröstning, resultatet är enbart rådgivande.

Det är riksdagen som beslutat om trängselskatt i Göteborg från och med år 2013 till och med år 2037 och det är endast riksdagen som kan upphäva trängselskatten i förtid.”

Att vi efter tre års debatt fortfarande har en trafikjournalist som själv formar sin fakta är anmärkningsvärt. Vi frågade själva Finansdepartementet redan 2010 vem som äger frågan om trängselskatten och fick följande svar med diarienr FI2010/4602:

”Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.”

Att Riksdagen skulle tvinga Göteborg att fortsätta med trängselskatt efter ett nej i en folkomröstning är högst osannolikt. Det skulle skapa en en kris mellan riksdag, region och kommun. Och så funkar det inte i en demokrati.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd har själv sagt på Twitter:

Staten har huvudansvar för finansiering av infra. Medfinansiering frivillig, ändå bra för effektiva lösningar. Mer om detta i #infraprop

Medfinansiering är frivilligt. Med detta sagt kan det konstateras att Ulf Nyström presenterar egna ”sanningar” i Västsveriges största morgontidning.

Nyström påstår också att satsningar måste lösas med skattehöjningar och använder sig av skrämselpropaganda:

”Eftersom en del av paketet betalats när trängselskatten avskaffas motsvarar den avskaffade trängselskatten troligen en höjning av kommunalskatten i Göteborg med 60-70 öre vilket innebär 3 000 kronor mer i skatt per år för en medelinkomstfamilj i Göteborg.”

Inte ett ord om att paketet kan bantas ned. Och inte ett ord om att en medelinkomstfamilj med bil idag råkar ut för skattehöjning med 7 000 – 8 000 per år och bil. Tvärtemot vad Nyström påstår vill vi hävda att det är högst osannolikt att Göteborgs politiker skulle gå med på att låta hela trängselskatten omvandlas till en kommunalskattehöjning i bara Göteborg. Det finns inte någon politiker som uttalat sitt stöd för en sådan lösning. Flera ledande politiker som exempelvis Anneli Hulthén har tvärtom pekat på det absurda med att göra så.

Vägvalet har presenterat ett alternativt paket som kan genomföras utan höjning av en enda skattekrona. Och om man väljer att höja så blir det långt ifrån de påstådda 60-70 ören som Nyström skriver om då paketet är nedbantat till 14,25 miljarder kr istället för 34 miljarder kr.

I en annan artikel i papperstidningen uttalar sig, enligt GP, ”en av landets mest välmeriterade valforskare” och ”professor i statskunskap på Göteborgs Universitet och ansvarig för det svenska valforskningsprogrammet”, Henrik Ekengren Oscarsson.

”När allt kommer omkring är resultatet i en folkomröstning rådgivande. När hela spektaklet är över är det ändå en nyvald kommunfullmäktige som i oktober 2014 ska besluta om resultatet ska följas eller inte.”

Spektakel? Vad menar egentligen Oscarsson? Han förminskar varje medborgares rätt till folkomröstning, enligt en framröstad grundlag av Riksdagen, till ett spektakel! Är de allmänna valen också ett nödvändigt spektakel?

Vi uppmärksammade tidigare, i september 2010, ett uttalande i radio p4 från samma Oscarsson, där han felaktigt påstod att det i ett kommunalval i Göteborg krävdes 8 500 röster – motsvarande tre procent av rösterna – för att komma in i fullmäktige. Att han dessutom yttrade samma sak tre gånger i programmet gjorde inte saken bättre. Ingen kan veta hur hans slarviga påstående påverkade enskilda väljare i valbåset.

Oscarsson väljer också att problematisera folkomröstningar. Det känns som att han gör det utifrån den gamla lagen om folkinitiativ.

”Allt det här blir nu i föremål för en politisk kamp. Det är olyckligt att man kan sitta och lista den här typen av strategiska övervägningar. Det gnisslar när det gäller våra möjligheter att använda direktdemokratiska inslag i den representativa demokratin.”

Han fortsätter och säger att det inte fungerar:

”Det blir en massa strategiskt manövrerande. Förlorarna –vilka de än blir – kommer alltid att kunna säga att ”det här gick inte till på ett acceptabelt sätt”.”

Men vänta lite nu. Strategiskt manövrerande har ju pågått alltsedan man tog beslutet om trängselskatt. Det medförde att ett nytt parti uppstod inom ramen för den representativa demokratin. I politiska frågor finns väl alltid förlorare och vinnare? Nu är dock skillnaden att man försöker köra över en majoritet som är emot trängselskatt. Är det ok?

En av avsikterna med den nya lagen var just att fler folkinitiativ skulle utmynna i folkomröstningar och att politikernas påverkan av till exempel frågeställningen skulle minska.

Oscarsson ser dock gärna att vi har fler folkomröstningar för att lära oss:

”En god praxis kan bara växa fram genom att vi anordnar folkomröstningar oftare än i dag. Då kan vi lära oss att använda dem som det är tänkt, nämligen som ett värdefullt och viktigt komplement till den representativa demokratin.”

Sedan 1994 har vi haft fem allmänna val. Som professor i statskunskap borde Oscarsson veta att det fram till dags dato har det i Sverige väckts över 100 folkinitiativ sedan 1994. Knappt en 15-tal ledde till folkomröstning. Det är väl ganska många för att lära sig något? Men det man verkligen lärde sig var att man var tvungen att förstärka lagen för att ge mer legitimitet till folkomröstningar, som annars avslogs av ren slentrian. Oftast för enkelt på grund av att det störde politikernas planer. Senast i raden var det Vägvalets folkinitiativ som samlade 28 000 namn.

I en tredje artikel i GP:s pappersutgåva finns en del konstigheter i den analys som görs om hur, var och när en folkomröstning ska hållas. Bland annat hur frågan ska formuleras och genomförandedatum. Enligt förarbetena till lagen om förstärkt folkinitiativ är det viktigt att få bra valdeltagande för att undvika ifrågasättande av ett lågt röstdeltagande från de folkvalda. Fullmäktige ska inte heller försöka manipulera frågeställningen på valsedeln.

Det är väl givet att ett genomförande ska ske i anslutning till de allmänna valen då vi vet att valdeltagandet i dessa val är högt? Allt annat är ju ett försök för att förminska ett resultat (bara aktuellt om det blir ett Nej förstås). Vägvalet kommer att respektera utfallet oavsett då vi anser att det viktigaste är att vi får ett trovärdigt resultat som vi kan följa utan att det ifrågasätts. Oavsett ett ja eller nej till trängselskatten.

Vägvalet vill endast en sak: Att återupprätta demokratin i en fråga som tagits odemokratiskt över huvudet på göteborgarna. Låt därför folket rösta om trängselskatten och endast den!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Replik till GP:s ledare gällande folkomröstning

onsdag, 24 april, 2013

Vi ville gärna korrigera det som GP:s ledare skrev häromveckan. Men tyvärr kunde inte GP debatt publicera vår replik denna gång. Vi kan ha förståelse för det eftersom det är ledaren som gjort bort sig och det kan vara lite pinsamt för debattavdelningen att klä skott för någon annan.

Vi publicerar den därför här för er läsare.

***********************

I sin iver att försvara det Västsvenska paketet sprider GP:s ledarredaktion felaktiga uppgifter om vad som ingår. Tvärtemot vad som påstås innehåller paketet inga pengar till vare sig nya tåg, bussar och spårvagnar. Fler sådana i trafik kräver höjningar av biljettpriserna och/eller skattehöjningar, främst i regionen som styr över Västtrafik.

Uppgifterna påstås komma från Västtrafik, vilket inte gör saken bättre. När rykten numera sprids sekundsnabbt på nätet, är det förstås viktigt att officiella företrädare som Västtrafik och GP står för korrekt information. Och när ledaren rubricerades som ”Väljarna förs bakom ljuset” kan vi inte låta bli att undra vem som försöker lura vem?

Paketet innehåller följande fem delar:

  1. Tågtunneln till Haga – Västlänken – för en då beräknad kostnad om 20 miljarder. Idag blir kalkylen 55 miljarder när alla kringinvesteringar tas med. Finansiering saknas för 35 miljarder. Trängselskatten räcker inte ens för att betala de ursprungliga kostnaderna.
  2. Kollektivtrafikförbättringar. I detta ingår bidrag till Gamlestaden och diverse bussfiler på infartslederna, 4,6 miljarder.
  3. Effektiva trafiksystem 3,2 miljarder.
  4. Marieholmstunneln för 4,2 miljarder. Denna investering har funnits med i Trafikverkets/Vägverkets planering under lång tid och är inget som tillkommit nu.
  5. Bidrag till Göta Älvbron 2 miljarder. Men bron är en kommunal angelägenhet och finansieras i huvudsak av kommunen.

Just nu är det endast regionerna och kommunen som betalar alla kostnader med sitt bidrag på 1 miljard respektive 1,25 miljarder kr. Trängselskatten har ännu inte genererat en enda krona till paketet.

Ledaren för en liberal tidning ogiltigförklarar en partistämmas beslut, som trots sent påkommet, speglar det som göteborgarna vill: Genomför en folkomröstning om trängselskatten!

Theo Papaioannou, partiledare Vägvalet
Tom Heyman, vice partiledare Vägvalet
Håkan Andersson, partisekreterare Vägvalet

Vem för egentligen vem bakom ljuset?

onsdag, 17 april, 2013

När nu äntligen Moderaterna tar sitt förnuft till fånga och stöttar en folkomröstning om trängselskatten, som felaktigt nekats göteborgarna, så blir rubriken på dagens ledare i GP att ”Väljarna förs bakom ljuset”. Det är svårt att förstå hur ledaren kan anse det vara okej att ogiltigförklara en stämmas beslut som i förlängningen ska representera sina väljares åsikter. Är deras åsikt inte värd något? Hur klingar det med de demokratiska aspekterna som vi brottats med i över tre år i Göteborg?

Vägvalet kom till eftersom det uppstod ett glapp i förtroendet mellan politiker och väljare när beslutet om trängselskatt togs 2010. Det fanns bara SD att välja på om man ville annorlunda när blocken valde att slå sina påsar ihop och tyckte samma i frågan. En uppgörelse som gynnande Göteborg sa de glatt. Det ”inkluderande” Göteborg, som det så fint står i visionen om Älvstaden. Men de glömde att inkludera göteborgarna som bor i staden.  De trodde, likt GP:s ledare, att motståndet skulle passera och försvinna.

När nu verkligheten springer ikapp alla glada förespråkare av det Västsvenska paketet, så anser GP:s ledare att väljarna plötsligt förs bakom ljuset. Inför valet 2006 lovade de borgerliga att inte införa trängselskatt och (S) utlovade en folkomröstning. När dessa löften sedan bröts, var det någon då som hörde GP:s ledarredaktion klaga på att väljarna blev lurade?

Inte nog med det. Ledaren sprider rena faktafel. Om det skulle vara omedvetet, så är det ändå anmärkningsvärt att ledaren inte har koll på fakta då frågan diskuterats i över tre år:

”Paketet omfattar stora projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och ny Götaälvbro, men också nya tåg, bussar och spårvagnar samt mindre projekt som fler gång- och cykelbanor, förlängda perronger och nya knutpunkter för kollektivtrafiken.”

I det Västsvenska paketet ingår INGA nya tåg, bussar och spårvagnar. Vem för egentligen vem bakom ljuset?

Ledaren vill göra gällande vad klarsynthet innebär då Jonas Ransgård (M) ska ha sagt:

”Man måste vara rätt klar hur man tolkar och agerar vid ett nej, så att man inte får en ny svekdebatt”.

Enligt ledaren är denna klarsynthet nu som bortblåst. Det är riktigt dålig politik skriver man.

Nej, klarsyntheten står medlemmarna på M:s stämma för som rakryggat står upp för vad de tror är demokratiskt rätt och vad folket vill. Inte vad GP:s ledare eller andra vill! Det om något är dålig politik och det har visat sig att det inte längre går att driva. Ändå förespråkar en liberal ledare att det är ok att köra över folket. Då har man gått över gränsen!

Ledaren skriver vidare:

”En folkomröstning om trängselskatten handlar inte om trängselskatten utan om det Västsvenska paketet. Att påstå något annat är att föra väljarna bakom ljuset. Därför är det avgörande att väljarna inför en eventuell folkomröstning får veta vad ett nej innebär.”

Vägvalet förde fram ett tänkbart alternativ redan förra året hur det skulle kunna se ut, men till skillnad från övriga partier har vi inte låst oss för någon specifik lösning. Att Vägvalets förslag inte faller alla på läppen är en annan femma, men det vi gjorde var att visa hur ”enkelt” det går att hitta andra lösningar om man bara vill. I en folkomröstningskampanj kommer Vägvalet att peka på detta.

Ledaren ställer frågorna:

Måste hela Västsvenska paketet förhandlas om mellan kommuner, regioner och staten? Hur lång tid tar det och vad händer under tiden? Går det att slopa respektive genomföra enskilda projekt ur paketet? Vilka i så fall och med vilken finansiering?

Problematiseringen är löjlig. Den fanns inte alls när man tog beslutet om trängselskatten och det Västsvenska paketet. Varför problematiserades det inte om att folket inte var med på banan? Varför var det inget problem att bryta vallöften om folkomröstning m.m. som sedan togs tillbaka? Då var det väldigt enkelt.

Nej, ledaren i GP gör tyvärr bort sig på flera plan och uppvisar en tjurig och tråkig inställning till att demokratin, som alltid ska segra, äntligen har gjort det. Nu får vi se vad resultatet egentligen blir i en folkomröstning.

Sluta fördumma göteborgaren och låt oss göra rätt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Äntligen!

tisdag, 16 april, 2013

Äntligen! Det är vad man kan säga om Jonas Ransgårds (M) pudel som tog ett tag.

Ransgård säger till GT:

”Vi säger ja till en folkomröstning om trängselskatten då över tio procent av de röstberättigade i kommunen begärt en sådan.”

Rätt!

”Vi tycker att frågan i folkomröstningen bör formuleras på samma sätt som i folkinitiativet.”

Rätt!

”Då vi har ett resultat av omröstningen får Göteborgs Stad vid behov söka kontakt med övriga parter i västsvenska paketet för att se hur göteborgarnas vilja kan förverkligas.”

Rätt!

Det var väl inte alls så svårt? Precis i linje med vad Vägvalet sagt hela tiden. Låt folket rösta, samma fråga som på namninsamlingen och när resultatet är klart då hanterar vi hur det ska lösas. Alternativt kan man hantera det parallellt fram till folkomröstningen. Vägvalet har ju tidigare redovisat hur ett alternativ skulle kunna se ut.

Västlänken och det västsvenska paketet har varit ett argument politikerna har använt sig av för att motivera varför de eventuellt skulle säga nej till en folkomröstning. Men det argumentet ger Bruno Kaufmann inte mycket för och säger i GT:

”Så är det alltid – man kan koppla ihop saker till ett paket. Men då kan man ju helt enkelt säga nej till allt som ska omprövas om man hela tiden kopplar ihop frågor med varandra.”

Nu väntar vi med spänning att ärendet ska komma upp i kommunfullmäktige och givetvis vad de andra partierna ställningstagande blir. Ska även FP och KD göra en pudel? Eller varför inte S, MP och V?

Det ser ljust ut för göteborgarens rätt att få rösta om trängselskatten. Tänk om man hade gjort rätt från början!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Valkampanjen har startat i Aftonbladet

måndag, 15 april, 2013

Det händer i bland att nya, hittills osynliga debattörer, plötsligt dyker upp i mediabruset för att ge sin – den enligt dem korrekta – versionen av allt som hänt hittills.  Tänk att kunna få sammanfatta tre års debatt om trängselskatten i ett enda inlägg. Men då gäller det verkligen att kunna sin sak, annars blir det lätt pinsamt.

I dag dök ett sådant exempel upp i Aftonbladet när Anders Westgårdh publicerade en text, där han enligt sig själv ”generaliserar och ironiserar och förlöjligar”. Som om inte detta vore nog är Westgårdhs text ett ypperligt exempel på att det inte existerar några större krav på att vara insatt i ett ämne för att få skriva om det i Aftonbladet. Tycka kan han förstås göra fritt, men när han i sin text tydligt visar sig vara dåligt insatt, blir hans slutsatser inte mycket värda. Westgårdh skriver:

Och nu har dom baxat det ända hit, tänker jag när göteborgsmoderaterna röstar för att vi ska rösta om något vi redan röstat om. Nämligen de vägtullar som beslutades i förra riksdagsvalet 2010 och som innebär att landets andra stad får en chans att behålla sin ställning som just landets andra stad. Låter det snurrigt?

Ja, Anders Westgårdh, det gör det faktiskt. Det tas inga beslut i ett ”riksdagsval”. Westgårdh tycks tro att trängselskatt i Göteborg var en valfråga i riksdagsvalet 2010. Det får han nog svårt att styrka.

Westgårdh ironiserar när han på ett mycket märkligt sätt sammanfattar den debatt som förts sedan 2010.

En man i övre medelåldern som kört bil i hela sitt liv och som insisterar på sin rätt till ratt. Som skiter fullständigt i det där med miljön för det är bara obevisad propaganda. Som sköter sig själv och skiter i andra och som tuggar fradga för att det plötsligt ska kosta pengar att sitta ensam i en bilkö och lyssna på ’Ring P1’. Jag generaliserar och ironiserar och förlöjligar. Men det är bara för att hitta ner till den nivå som redan är etablerad i debatten.

Nu är det förstås svårt att veta vilken debatt Anders Westgårdh följt, men från Vägvalets sida har vi aldrig sagt att vi skiter i miljön, att kritiken handlat om övre medelålders män som inte vill släppa ratten eller att vi skiter i andra. De enda som försökt att få debatten att handla om dessa saker (i stället för sakfrågan) är de trängselskatteförespråkare som inte haft några andra argument för sin ståndpunkt. Så när Westgårdh hävdar att han måste sänka sig till den gängse debattnivån, är det alltså de sämsta debattörerna på hans egen sida i frågan som han träffar på längst ner i botten av brunnen. Vad insändarprogrammet ”Ring P1” har med saken att göra är höljt i dunkel. Är Westgårdh rent generellt emot att folk kommer till tals?

Anders Westgårdh fortsätter: ”I en mödosamt orkestrerad folklig resning har det sedan augusti samlats in 57 475 namnunderskrifter från människor som kräver en folkomröstning om trängselskatt och vägtullar. Det innebär teoretiskt att riks­dagen kan besluta om att en folk­omröstning ska genomföras i samband med nästa riksdagsval.

Återigen visar Westgårdh att han inte riktigt vet vad han pratar om. Det är förstås inte riksdagen som beslutar om det ska bli en kommunal folkomröstning, utan Göteborgs kommunfullmäktige.

Men eftersom vägtullarna – som sattes upp vid nyår – fungerar väl och har lett till kraftigt minskad biltrafik, färre köer och mindre utsläpp, tror jag ändå inte att en majoritet av göte­borgarna frivilligt skulle välja att rösta sig tjugo år tillbaka i utvecklingen. Det vore bara för korkat.

Om inte Westgårdh tror att väljarna tänker rösta nej i en folkomröstning kan man ju undra varför han redan nu börjat med något som kan kallas för en valkampanj för jasidan.

Läs hela Anders Westgårdhs text här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Moderaterna röstade Ja!

måndag, 15 april, 2013

Det är väldigt glädjande att medlemmarna i moderaterna tagit sitt förnuft till fånga och att det största oppositionspartiet faktiskt nu säger ja till en folkomröstning.

Moderaternas ja i lördags är en klar seger i den göteborgska demokratins historia. Vägvalet bildades 2010 och vi initierade en första namninsamling för en folkomröstning. Men de etablerade partierna blev tagna på sängen och trodde väl att denna uppstickare skulle försvinna. Motståndet bland väljarna var dock kompakt över blockgränsen. Vårt krav på folkomröstning röstades sedermera ned av de etablerade partierna.

Efter sommaren 2012 initierade GT sin namninsamling enligt den nya lagen om förstärkt folkinitiativ. Många motståndare trodde att detta skulle misslyckas, men kraften i frågan, som ytterst är en misstroendeförklaring mot ansvariga politiker, visade sig tydligt när GT lyckades nå sitt mål med namninsamlingen redan vid nyår – sex veckor före deadline.

Jonas Ransgård (M) har sedan dess haft bollen länge nog att leverera ett svar till göteborgarna, men istället har han vinglat och problematiserat. Säger sig inte veta hur frågan ska formuleras. Eller hur ett nej ska tolkas.  Ja till trängselskatt eller nej. Istället för att gå på det interna fulspelet finns det nu en majoritet M-medlemmar som rakryggat sagt ja till en folkomröstning. Jag tror faktiskt att de räddat skinnet på partiet som annars skulle tyngts med ett beslut som få egentligen vill stödja.

Nu ligger bollen hos den moderata fullmäktigegruppen. Det framstår som dumdristigt att fatta ett annat beslut än medlemmarna. Det vore varken strategiskt eller demokratiskt. Svekdebatten skulle då att även bli tung internt bland Moderaterna.

Men det återstår att se vad Ransgård gör i sin fullmäktigegrupp, eftersom han fortsatt problematiserar en folkomröstning trots sin egen stämmas beslut. Se exempelvis inslaget från Västnytt nedan.

Och i olika facebookgrupper har de nöjda kommentarerna avlöst varandra i en strid ström. Nöjda är även de flesta moderater som uttalat sig i GP och GT.

GT:s chefredaktör Frida Boisen har också kommenterat moderaternas beslut:

Nu väntar gissningsvis positiva besked från borgerliga kompisarna Kristdemokraterna och Folkpartiet snart följa

Idag, var en viktig delseger för demokratin i ett nytt Göteborg”.

Ja, det var en stor dag för demokratin i Göteborg igår. Det går om man bara vill, det har medlemmarna i Moderaterna visat.

Vi har tidigare sagt gör om, gör rätt. I lördags, gjorde medlemmarna i Moderaterna det!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2GT1, GT2

Anneli Hulthén rättfärdigar Handelskammaren

lördag, 13 april, 2013

Vad gjorde Anneli Hulthén (S) när Backaborna ville ha svar på sina frågor om trängselskatten? Jo, hon skickade Johan Nyhus i stället. Hon uttalar sig inte gärna i frågor som är besvärande för henne, som till exempel varför hon lurade göteborgarna på en folkomröstning.

Men när det handlar om att hitta saker som, enligt henne, tycks stödja hennes ståndpunkter är hon oerhörd snabb att uttala sig. I sitt blogginlägg gör hon en stor affär av den kartläggning som Västsvenska Handelskammaren kom med i går och som vi kommenterade i föregående blogginlägg.

Hulthén skriver:

I dagens GP sätter Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, fingret på något som inte har framkommit tillräckligt tydligt i debatten” och hon fortsätter: ”det huvudsakliga budskapet är att trängselskatten till väldigt stor del betalas av personer som inte bor i Göteborg.”

Vad är grejen? Jo, att de flesta som betalar trängselskatt inte bor i Göteborg. Man kan undra varför detta kommer som en total överraskning för Anneli Hulthén?

Hulthen skriver vidare:

Västsvenska paketet och finansieringen av det är inte bara göteborgarnas ansvar. Det är inte bara vi som ska betala och det är inte heller bara vi som har nytta av satsningarna.

Återigen självklarheter och dessvärre inga nyheter.

Och hon avslutar med:

Detta är inte bara Göteborgs ansvar, kranskommuner och såväl utländska som inhemska transporter kommer tjäna på paketets lösningar och därför också vara med att betala. Att låta göteborgarna stå för hela notan genom höjd kommunalskatt är orimligt.

Är det så att Hulthén ser Västsvenska Handelskammarens kartläggning som ett stöd för att trängselskatten inte kan ersättas med en höjning av kommunalskatten i Göteborg? Som så många gånger förr, när det gäller Hulthéns sätt att argumentera, lyfter hon fram ett icke trovärdigt alternativ (kommunalskattehöjning i Göteborg) som motpol till något hon försvarar (trängselskatten). Syftet är förstås att hennes linje ska framstå som mer positivt. Varför jämför hon inte lika gärna med en regionskattehöjning? Själv pekar hon ju på i sitt blogginlägg att det är viktigt att kranskommunerna ska vara med och betala. Ett annat alternativ vore ju då att både kranskommunerna och Göteborg höjde sina kommunalskatter. Eller varför ska inte kranskommunerna i regionen få vara med och folkomrösta?

Handelskammarens undersökning ändrar ju i praktiken inte tidigare argument gällande trängselskatten som Vägvalets Theo Papaioannou uttrycker i dagens gp.se:

”Trängselskatten är orättvis. Oavsett om skatterna kommer utifrån eller inifrån är det låginkomsttagare som drabbas mest.”

Och om alla ska få vara med och betala så borde ju alla få rösta men tyvärr är det Göteborg som äger frågan och därför sker till stor del den politiska striden här.

Theo Papaioannou fortsätter:

”Göteborg kan väcka frågan om en folkomröstning, eftersom namninsamlingen är gjord här. Men det hindrar inte att andra kommuner i regionen utlyser en folkomröstning. Men det är tveksamt om det får någon betydelse. I Stockholm fick alla kranskommuner folkomrösta, och alla sa nej. I Stockholms kommun röstade folket ja och så införde man trängselskatt utan att ta hänsyn till kranskommunerna.”

Om argumenten gällande kranskommuner och regionen, som Hulthén gärna vill svänga sig med, ska ha någon som helst tyngd så borde ju alla få vara med och bestämma över frågan. Hon vill ju avgöra den genom att säga att den redan är avgjord!

För övrigt sitter Johan Trouvé på dubbla stolar i och med att han sitter i styrelsen för det statligt ägda bolaget Svevia. Det är Sveriges fjärde största väg- och anläggningsföretag med cirka 2 800 anställda och en omsättning på över 7,9 miljarder kronor (år 2009). Inte så konstigt att han argumenterar för mera, ofinansierade satsningar på infrastruktur.

Men Anneli Hulthén borde avstå från att okritiskt lyfta fram partsinlagor bara för att det passar henne för stunden.

Håkan Andersson
Vägvalet