Arkiv för december, 2012

Mark Isitt fördummar andra och väljer och vrakar

måndag, 31 december, 2012

Vad ska man egentligen tro efter Mark Isitts två artiklar om trängselskatten i GP:s kulturdel 29 och 31 december? Är han bara ute efter att provocera eller tycker han verkligen det som han skriver? Det var i alla fall de två frågor som jag direkt ställde mig efter att ha läst del 2 i hans hyllningskör till en annars så avskydd skatt. Vad artiklarna (och för den delen även Mark Isitt) har på kultursidorna att göra är höljt dunkelt.

I första artikeln klagade Isitt på att debatten om trängselskatt blev allt mer infantil ju närmare införandet vi kom. Som bevis för denna tes lyfte Mark Isitt fram en enda insändare från en missnöjd person i Bollebygd som i framtiden sade sig välja bort Göteborg till förmån för Borås för att denne inte ville betala ”inträde” till Göteborg.

Men det är oseriös journalistik att välja ut de få guldkorn man har för att bevisa att man har rätt och samtidigt blunda för alla andra hundratals insändare under 2012 som har haft mer eller mindre relevanta synpunkter på trängselskatter och hur den kommer att påverka deras liv. För när Isitt väljer att ignorera alla sakargument som faktiskt kommit fram, fördummar han såväl sina motståndare som sig själv.

Hans enda förhärskande åsikt om trängselskatten tycks vara att den handlar om livskvalité. Vad han har fått denna villfarelse i från framgår inte. Trängselskattens främsta och totalt dominerande syfte är att finansiera infrastruktur. Trafiken i innerstan är beräknad att minska med mindre än 10 %. Men Isitt tror (eller vill tro) att han ska kunna sitta vid Grönsakstorget, dricka öl och njuta av en bilfri stad. Han prioriterar så klart sin själviska önskan om hur han ska kunna njuta av stadsmiljön framför alla andras behov av transporter, arbete och försörjning. GP:s ledarskribent Maria Haldesten reagerade på Isitts första artikel och hennes bitska svar kan läsas här.

Och vad som är livskvalité varierar förstås från person till person. För många kan det vara att kunna umgås mer med sina barn eller kanske att kunna åka in med bil till stan på bio eller teater, men för Mark Isitt är det att glida omkring i innerstan och njuta av en bilfri utsikt. Att Mark Isitt bara ser sin sida av saken är uppenbart.

I andra artikeln återkommer Isitt med en tröttsam gammal favorit: Alla kommer att byta åsikt och dessutom kommer vi att ”omfamna” trängselskatten på sikt. Att det finns en stor gradskillnad mellan att vara motståndare, resignera, acceptera och älska tycks inte Isitt inse. Hur många Stockholmare älskar egentligen trängselskatten? Mark Isitt nämner inte ordet demokrati en enda gång. Han begår samma misstag som alla andra som driver tesen om att vi med tiden kommer att ändra oss: Han försöker legitimera ett dåligt förankrat politiskt beslut med hur han tror att vi kommer att tycka i framtiden. Om den åsikten får spelrum kan vi lika gärna sluta med allmänna val och ersätta dem med Sifo-undersökningar i efterhand om hur de politiska besluten togs emot av väljarna.

Återigen lyfter Isitt fram en kommentar från någon som har en lite ”extrem” åsikt som låter apart i de flestas ögon (”Jag hoppas jag aldrig behöver åka kollektivt”) och drar därefter alla bilister över samma kam. Bilisterna utmålas därmed som onda och dessutom påstår han att ”många bilister slutat tänka”, eftersom ingen klok person kan vara villig att lägga ”mellan 15 och 20 procent av sin disponibla inkomst” på bilen. Ja, då är det väl tur att vi har Mark Isitt som tänker i vårt ställe. De flesta är nog smärtsamt medvetna om hur mycket de får betala för att ta sig fram med bil. Och från 2 januari 2013 blir det ännu dyrare, något Isitt hyllar. Vem är det egentligen som slutat tänka? Varför är det främst de som inte drabbas av bilens höga kostnader som påpekar dessa för andra?

Isitt provocerar vidare genom att hylla Anneli Hulthéns stadsvision. ”Göteborgs centrum ska vara en plats för social ekonomiskt och kulturellt utbyte, inte för transporter. Det är en förändring som bara kan åstadkommas med trängselskatten.” ”Få städer har vågat” klubba igenom trängselskatten, ”bara sex i världen, konstaterar han. Jag hoppas att det ringer en klocka för de flesta som läser ett sådant påstående. Göteborg är varken någon speciellt stor stad eller har inte några speciellt oöverstigliga trafikproblem som inte går att åtgärda på andra sätt än genom trängselskatt. Isitt påstår saker som han inte har belägg för. Igen. Ligger verkligen Göteborg på tio-i-topplistan över städer som har störst trafikproblem?

Mark Isitt kritiserar också den halva ringled som Vägvalet föreslagit, som har som syfte att leda bort trafik från just centralare delar av staden där människor bor intill (längs E6 och Tingstadsmotet). Men då är plötsligt dagens genomfartstrafik ”inget problem” för Isitt. Den självklara fråga blir då varför den ska trängselbeskattas? Men ett ögonblick senare konstaterar Isitt motsägelsefullt att ”värst drabbad är förstås de som bor alldeles intill motorleden”. Jaha, men då kanske det ändå vore bra om genomfartstrafiken inte passerade tätt intill bostäder?

Mark Isitt lyfter fram Stockholm och London som städer där trängselskatten minskat rusningstrafiken med runt 20 procent. Han nämner förstås inte att både Stockholmarna och Londonborna fått folkomrösta. I London röstade till och med väljarna för att minska trängselskattezonen, numera finns den bara kvar i den allra centralaste delen. Isitt väljer och vrakar vidare när han påstår att det i Köpenhamn rör sig fyra gånger fler fotgängare. Att samma stad skrotat alla planer på trängselskatt efter protester från medborgarna talar förstås Isitt tyst om.

I den mån Mark Isitts artiklar spelar någon roll (i och med GT:s lyckade namninsamling är hans tyckerier delvis redan överspelade) är jag övertygad om att de får motsatt effekt mot den avsedda. När folk i förväg spås byta åsikt (vilket säkert kan förekomma att en del gör) och uppmärksammas på detta, tror jag de istället blir mer irriterade och bestämmer sig för att inte låta sig luras så lätt.

Tyvärr är Mark Isitts artiklar bara tillgängliga i papperstidningen och för de som har GP+. För de som har GP+ kan man läsa första delen här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lovande uttalande från moderat talesman om folkomröstningen

söndag, 30 december, 2012

Samtidigt som GP:s webbfråga om trängselskatten bekräftar tidigare sådana, börjar nu de första kommentarerna till GT:s lyckade namninsamling trilla in. På webbfrågan ”Behövs en folkomröstning om trängselskatten?” har i skrivande stund 7 506 besvarat och en överväldigande majoritet, 80 %, anser det. Ingen överraskning således.

Men mera glädjande är moderate kommunalrådet Martin Wannholt nu till GP säger sig vilja arbeta för att en folkomröstning: ”Min personliga åsikt är att det är glasklart. Har man fått in 45 000 namn då gäller lagen, punkt slut. Någon demokratiskt hygienfaktor får det finnas. Det är en fråga för vår fullmäktigegrupp att ta ställning till, men jag tänker driva den linjen i mitt parti. Jag hoppas att vår fullmäktigegrupp säger ja till folkomröstning och lovar att följa den.

De rödgröna brukar ständigt problematisera resultatet i en folkomröstning. De beskriver konsekvenserna av ett Nej i en sådan som näst intill oöverstigliga. Men Martin Wannholt konstaterar krasst: ”De eventuella problem som uppstår beroende på vad det blir för resultat i en folkomröstning, det får politiken hantera. Vänd på det: Om vi säger nej, då blir det ännu mindre förtroende för politiken.

Övriga partiers kommentarer upprepar de gamla vanliga svaren, men inte lika tvärsäkert längre. Miljöpartiets Emmali Jansson vill inte uttala sig över huvudtaget, men tycker inte om GT:s kampanj. ”Jag tycker det är väldigt konstigt när media försöker agera folkinitiativ. Jag tycker de blandar ihop sina roller och blir väldigt oseriösa när de ska agera kampanjorganisation.” Men att Miljöpartiet går emot sitt eget partiprogram, som förordar just folkomröstningar, är tydligen inte konstigt alls.

Socialdemokraternas Lena Malm tycker inte det är självklart att en folkomröstning blir av, men säger i nästa ögonblick: ”Men samtidigt måste man ha respekt för att det är en stor mängd göteborgare som vill ha en folkomröstning. Det är väl troligast att det blir en folkomröstning om det och sen får man skicka den frågan till regeringen och riksdagen som fattat beslut i frågan.” Det låter i vilket fall som helst inte omöjligt längre, men det beror kanske mest på vem man frågar inom (S)?

Mats Pilhem (V) får frågan om det inte går att genomföra en folkomröstning som frågan är formulerad.”Det går. Men ska vi genomföra en folkomröstning så får vi också förpliktiga oss till att följa det resultatet och ta politiskt ansvar för konsekvenserna av att ta bort finansieringen.” Det låter inte heller lika tvärsäkert som tidigare. (V) har sex veckor till att fundera innan namninsamlingen formellt lämnas över till kommunfullmäktige.

David Lega (KD) vill diskutera frågan i partigruppen innan han uttalar sig. Men han tycker ”man ska ha stor respekt för de många namn som samlats in”. Det låter ganska klokt och dessutom kommer det ju i slutändan att bli ett antal tusen namn till som kan hjälpa David Lega att bestämma sig.

I stort sett lite avvaktande kommentarer, men uppmuntrande öppningar från främst Moderaterna. Det är lite som när de olika jurygrupperna röstar i Melodifestivalen. Men två tunga jurygrupper – Hulthén & Andreasson – har inte röstat än. Och sist kommer telefonrösterna  från folket (=Folkomröstningen) och delar ut lika många poäng som jurygrupperna totalt. Då brukar till slut folkets röster väga tyngst!

Läs hela GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

GT höjer ribban – nu är 50 000 underskrifter målet

söndag, 30 december, 2012

Drygt sex veckor innan GT:s namninsamling för en folkomröstning av trängselskatten officiellt tar slut har man nått sitt mål på 45 000 underskrifter från boende i Göteborgs kommun. Det är med råge över de 10 % av de röstberättigades underskrifter som krävs enligt kommunallagen. Lägg därtill 15 000 underskrifter från de i kranskommunerna och siffran blir än mer imponerande. Och i dessa kommuner har säkert många medvetet avstått från att skriva på, eftersom de vet om att deras signatur inte räknas rent formellt. Annars hade de sannolikt varit ännu fler.

Vad vi vet är detta den största namninsamlingen i Sveriges historia. Vägvalet samlade in 28 000 namn 2010 under nio månader och Motormännen samlade inöver 30 000 namn i Stockholm 2003 i samma fråga (2003 och 2010 krävdes bara 5 %)  Hur man än räknar på det är det en imponerande manifestation från göteborgarna. I genomsnitt har det kommit in 2 250 underskrifter per vecka i en jämn ström. Skulle det tempot hålla sig till mitten av februari landar GT på 58 500 underskrifter. Det är ganska långt i från det ”misslyckande” som Leif Pagrotsky kallade namninsamlingen när summan låg på 6 000. Sedan dess har Pagrotsky av förståeliga skäl inte uttalat sig i ämnet.

Men istället poppade då Aftonbladets (S) ledarskribent Anders Lindberg upp och konstaterade på Twitter att: ”fyra månader är inte snabbt för en kvällstidning, trots allt. Visar tvärtom att frågan saknar engagemang.” Detta alltså trots att namninsamlingen saknar motsvarighet i Sveriges historia! Men tänk om Aftonbladet hade ställt sig på göteborgarnas sida istället för GT. Med en betydligt större upplaga hade genomslaget blivit mångt större. Men det är förstås uteslutet att en tidning med bas i Stockholm skulle besitta den insikt om Göteborg och hur vindarna blåser här. Det visar med all tydlighet Lindbergs ledare från 27/12 där han totalsågade den attitydundersökning som SOM-Institutet nyss publicerade och som visade att 64 % av västsvenskarna var negativt inställda till trängselskatten (bara 24 % var positiva). Istället valde Anders Lindberg att spekulera om – eller snarare önska sig att – ”om ett år är siffrorna förmodligen omvända”.

GT:s chefredaktör Frida Boisen skriver nu till göteborgs politiker att det är ”Upp till bevis” och hon fortsätter: ”I dag är en historisk dag för svensk demokratis historia. Aldrig tidigare har så många medborgare i Sverige skrivit under för ett folkinitiativ. Aldrig tidigare har så många medborgare så starkt talat med en röst. Aldrig tidigare har så många medborgare i en kommun krävt: Vi vill folkomrösta!”

Boisen konstaterar att övriga partiers inställning hittills har varierat från att ducka frågan (Hulthén (S)), till att definitivt inte acceptera kravet på folkomröstning (Miljöpartiet) och svepande formuleringar (resten av partierna). Detta trots att samtliga ”riksdagspartier stod bakom när lagen om det förstärkta folkinitiativet antogs.

Vidare åskådliggör Frida Boisen Miljöpartiets hyckleri när det gäller folkomröstningar på ett mycket tydligt sätt: ”Miljöpartiet är det parti som hårdast slagits för direktdemokrati och folkomröstningar som ett instrument att kunna komplettera vår representativa demokrati med”, samtidigt som ”Miljöpartiet i Göteborg tydligen bara är intresserade av att använda sig av direktdemokrati när det passar deras syften och frågor, inte när besluten i en folkomröstning riskerar att påverka infrastrukturprojekt som partiet kämpat hårt för. Något som ekar falskt åtminstone i mina öron”.

Nu höjer GT ribban och siktar mot 50 000 underskrifter och vi instämmer förstås i slutklämmen att: ”Det skulle vara ett hån, att med ett nej till en folkomröstning från kommunfullmäktige säga att vanliga människor inte vet sitt eget bästa. Låt göteborgarna få folkomrösta om trängselskatten i Göteborg.

Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. Här kan ni ladda ner GT:s talong och skriva ut den, underteckna och skicka in till GT (adress finns längst ner på sidan). Glöm inte att man måste fylla i hela personnumret (10 siffror).

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4

Kal och Ada är för trängselskatt 2014 – årets sämsta rubrik

fredag, 28 december, 2012

Aftonbladets ledarsida med Anders Lindberg i spetsen skriver att göteborgarna kommer att vilja ha trängselskatt 2014.

Lindberg ger sig in i debatten med samma trötta retorik som de rödgröna använt i snart tre år.

”Om ett år är siffrorna förmodligen omvända. Det var vad som hände i Stockholm när trängselskatten infördes på försök 2006. Vid folkomröstningen i samband med valet samma år röstade en majoritet av stockholmarna för. Sedan dess har trängselskatt blivit en självklarhet. Eftersom den faktiskt fungerar.”

Fungerar? Vi skrev inte för så länge sedan om Märklig ökning av antal körda mil i Stockholms län. Ja, det har kanske bidragit till en mindre minskning i centrala Stockholm men i övriga länet ser vi en konstig ökning. Jämförelsen med Stockholm och dess ”omvändande” bland invånarna går inte heller ihop. I Göteborg kan du inte passera utan att betala. Det kan du i Stockholm. I Stockholm fick man folkomrösta, det fick man inte i Göteborg. I Göteborg blandade man bort korten och tog med begreppet medfinansiering som motsäger miljön. Vi måste köra bil för att pengarna ska trilla in i skattekistan. Och till vad? Jo, till finansiering av en tågtunnel till Haga, Västlänken, som nu två gånger sågats av vid knäna av Riksrevisionen.

Lindberg fortsätter:

”Frågan om trängselskatt var stor i valrörelsen 2010. De två partier som var emot, Sverigedemokraterna och det lokala populistpartiet Vägvalet, fick tillsammans under tio procent i Göteborg. Ändå driver Göteborgs-Tidningen frågan om att folkomrösta om just trängselskatten. Trots att det bara är två år sedan valet. Det är rent oseriöst.”

Vem är egentligen oseriös och populistisk? Frågan var inte alls stor i valrörelsen. Bägge blocken minimerade frågan till en sådan nivå att hade det inte varit för Vägvalet så hade debatten varit helt tyst. Vägvalet gick till val på en fråga men idag tre år senare är vi mer än det. Att kalla ett parti som är sprunget ur ett medborgarengagemang för populistiskt tyder på att Lindberg likt sina partikamrater missat varför Vägvalet uppstått. Vägvalet är reaktionen på att de politiskt styrande inte kan göra vad som helst. Det borde kvällstidningsblaskan Aftonbladet reflektera mer över.

Att klaga på att GT driver namninsamling visar på att Lindberg inte alls anser att medborgarna ska få göra sin röst hörd. Det framkommer av hans twittrande:

Jag menar att du bluffar. Det har inte gått fort utan tvärtom mycket långsamt.

Självklart är valresultat relevanta. Alla politiska frågor ändras efter val. Men ni respekterar inte valet.

Det kommer att bli mycket, mycket intressant fram till valet 2014 när många redan nu, trots att införandet sker, får stora skälvan. Jag undrar hur det går för de andra partierna gällande folkomröstningen som faktiskt nu har uppnått sitt mål.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

God Jul och Gott Nytt År

söndag, 23 december, 2012

Nu närmar vi oss årets slut. Vi vill därför önska alla våra läsare God Jul och Gott Nytt År. Nästa år införs tyvärr trängselskatten. Vi tar därför sikte på GT:s namninsamling om folkomröstning som faktiskt redan nått det antal namn som krävs för att väcka frågan. Genomförandet vilar nu på alla övriga partier. Ska de ännu en gång köra över göteborgarna? Vi hoppas att de faktiskt stannar upp över julhelgerna och funderar på om det är värt att gå emot folket igen.

Om mindre än två år är det val och Vägvalet står rustade att representera göteborgarna i staden. Vi har lämnat enfrågepartiet bakom oss och går mot ett fullvärdigt parti. Detta har vi visat flera gånger under det gångna året då vi ofta är de enda som uttalar oss i flera frågor och visar opposition.

Under 2013 kommer vi att fortsätta bevaka trängselskatten, värna om demokratin och öppenheten inom Göteborgs stad.

Tomten kom med Coca Cola lastbilen i år till Bäckebol och det gör han säkert även nästa år då skyltarna var danskregistrerade. Skönt att tomten slipper trängselskatt i alla fall.

God Jul och Gott Nytt År!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

 

Trafiknämnden 12 december – Del 3

måndag, 17 december, 2012

Ärende gällande beslutanderätt och instruktion för trafikdirektören hanterades. Idag pågår det politiska diskussioner om hur man ska omfördela boendeparkeringen från gatumark till kvartersmark i Göteborg. Enligt förslaget ska denna fråga hanteras av funktionsansvarig:

”Besluta om villkoren för boendeparkering, var uppställning för boendeparkering får ske samt vilka adresser som hör till boendeparkeringsområdena.”

Eftersom detta är en ganska stor politisk fråga där samråd inte finns borde alla boendeparkeringsförändringar hanteras i Trafiknämnden och inte delegeras till funktionsansvarig. På förra mötet klubbades ett uppdrag igenom om att börja förflytta boendeparkerade bilar till P-hus. Problemet är att då måste man fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Läs mer om detta här. Vägvalet yrkade återremiss men förslaget gick igenom till trots.

Vår motion om att avveckla Göteborgs Stads Parkerings AB och överföra verksamheten till Trafiknämnden hanterades. Trafikkontoret menar att Parkeringsbolaget bör vara kommunens aktör i omvandlingen av nya parkeringsanläggningar och anser också att det är olämpligt att blanda trafikkontorets skattefinansierade verksamhet med parkeringsbolagets kommersiella verksamhet. Intressant att Trafiknämnden själva får yttra sig över remiss som berör deras organisation. Tyvärr förlorades bifall till motion med votering 8-1. Vägvalet reserverade sig. Läs motionen här.

Beslut om ny miljödefinition bordlades ytterligare en gång. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. I utlåtandet står följande:

”Numera är begreppet miljöbil inarbetat med hjälp av den nationella definitionen och utbudet påverkas mest av nationell lagstiftning. En lokal definition får därför sannolikt ingen direkt effekt på utbudet av fordon. Det finns också en risk att fordonsköpare och allmänhet blir förvirrade av olika regler.”

Utlåtandet ger svar på varför det inte behövs en lokal miljöbilsdefinition. Resurser och tid borde istället kanske ha lagts på lösningar som faktiskt skulle ha inneburit nytta för medborgaren. Med tanke på den resursproblematik som återkommer i uppföljningsrapporterna är detta ett typexempel på utredningar som inte borde göras. Vägvalet skulle yrkat avslag.

Vidare fick nämnden en redogörelse gällande Göteborgs Stads miljöprogram. Ett ganska märkligt framtaget program som innehåller 12 miljömål och 36 delmål som ska nås via 217 åtgärder. Denna är nu på remissrunda i flera nämnder då dessa äger vissa åtgärder. För Trafiknämnden åligger åtgärder som att minska arbetsplatsparkering, höja boendeparkeringen, p-avgifter på privatmark, skärpa p-policy, färre p-platser m.m. Totalt äger Trafiknämnden 54 åtgärder. Diskussion uppstod i nämnden huruvida trafikkontoret kommer att hinna att uppskatta kostnaden för varje punkt till beslutsdatum som är nästa sammanträde för Trafiknämnden i januari. Enligt trafikkontoret är detta inte möjligt. Abbas Zarinapour (S), som också sitter i Miljönämnden, påstod aningen förvirrat att det finns möjlighet att påverka åtgärderna. Men faktum är att på ett temamöte för Trafik, Byggnads-, Fastighets- och Miljönämnden, som hölls för en månads uttryckte Kia Andreasson (MP) klart och tydligt att alla åtgärder ska utföras. Om det inte går ska man byta ut åtgärden mot en ny, men ingen får tas bort. Jag påpekade detta och då sa också trafikkontorets tjänstemän att så stod det även i remissen. Inom den rödgröna grupperingen märktes också att man inte var direkt enad kring programmet. För den som vill kan ni läsa förslaget här.

Ett bordlagt ärende om designtävling gällande Göta älvbro hanterades. De rödgröna yrkade på att ha en politisk referensgrupp med två förtroendevalda från Trafik- respektive Byggnadsnämnden. Alliansen och Vägvalet yrkade på att inte låta förtroendevalda ingå i referensgruppen vilket förlorades efter votering.

Tack för att ni följt med under detta år. Vi återkommer efter nyår och då blir det intressant att se hur trängselskatten påverkar biltrafiken. Håll ut till valet 2014 och glöm inte att skriva på GT:s namninsamling!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 12 december – Del 2 – Polhemsplatsen

fredag, 14 december, 2012

En genomgång gjordes för Trafikstrategin som ska ut på remiss för att sedan beslutas. Remisshandlingen ska beslutas i mars 2013 för att sedan beslutas i sin helhet under hösten samma år. Målbilderna är ett lättillgängligt regioncentrum, attraktiva stadsmiljöer och Nordens logistikcentrum. Det underströks att ingen utbyggnad av kapacitet för bilen skulle ske utan all satsning ska göras på cykel och kollektivtrafik. Det var viktigt i trafikstrategin att ha dialog med medborgaren men i samma andetag sades att vi måste fostra göteborgaren att ändra sitt beteende. Den rödgröna sidan var noga meda att understyrka hur viktigt det var att förankra med kommuner och regionen. Detta var ju så ”lyckat” med K2020. Jag påpekade att risken finns att trafikstrategin förblir en pappersprodukt, precis som K2020, om den inte speglar medborgarnas krav. Och just nu speglar den inte medborgarens behov. Vi har tidigare avslagit trafikstrategin på grund av detta. Läs mer här och här. Mer om detta nästa år.

En lägesrapport lämnades för Västsvenska paketet. Situationen runt korsningen vid Gamla Ullevi över till Polhemsplatsen är problematiskt. För den som missat har det uppstått köer som trafikplanerarna inte riktigt varit beredda på. Kön sträcker sig nu dagtid ända bort till korsningen vid Nya Ullevi, något som inte fanns tidigare. Matningen av bussar från Polhemsplatsen och uppifrån Heden bidrar till trängseln. Min enkla fråga var om detta inte hade tagits med i analysen vid ombyggnationen av stråken. Detta var ett av våra huvudargument i vårt avslagsyrkande när ärendet behandlades i februari i år:

”Inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på ”bedömningar”. Risken är överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat.”

Det är även ett förvirrat tillstånd mellan bussar och bilar om vem som äger företräde i korsningen vid Gamla Ullevi när det uppstår köbildning. Många bilister hamnar i busskörfälten då det är dålig övergång och skyltning. Trafikdirektören upplyste om att man pratat med polisen om problemet och begärt mer övervakning vid korsningen. Men vad hjälper det om polisen står och viftar att bilarna kört in i fel fil ofrivilligt? Man arbetar vidare med att lösa problemet men avvaktar också trängselskattens införande innan åtgärd utförs med hopp att detta löser situationen.

Här kan ni se hur det ser ut en fredag kl. 12.00 vid förbi Ullevi och Polhemsplatsen.

Se även inslaget från TV4

Västtrafiks organisation diskuterades med anledning av de klagomål som inkommit om försämringar. Den är komplex och krånglig för att trafikplanera. Även detta har vi påpekat vid ett flertal tillfällen och nu visar det sig. Idag är Göteborg Stad endast en samverkande part i trafikplaneringen. Då gäller det att ställa krav på Västtrafik men samtidigt är det Västtrafiks budget som i slutändan styr vad som ska genomföras. Det är ju det återkommande svaret från Västtrafik, pengarna räcker inte till allt. Samverkan mellan parterna har tyvärr inte heller fungerat tillfredsställande i övergången. Tiden drog över och diskussion återupptas i Trafiknämnden nästa år.

Busskörfälten på Hjuviksvägen är omdiskuterade och de boende har blivit lovade en nyttokalkyl som nu visar sig inte ska göras av Trafikverket. Istället hänvisas till gamla utredningar gjorda 2009. Lite märklig omsvängning.

Avslutningsvis har det varit diskussioner om varför taxi inte får köra i busskörfälten varför Johan Nyhus (S) lämnade ett uppdrag till Trafikkontoret att komma tillbaka med en redogörelse varför detta inte är tillåtet. Men om vi ändå ska diskutera detta skickade jag med att även redogöra för samåkning i busskörfält med privatbil och varför inte kunna köra i busskörfälten när det inte är  rusningstrafik och på helger. Även trafikdirektören skickade med att se över om färdtjänsten kan utnyttja busskörfälten.

Läs vår debattartikel Trafikkaos när beslut bygger på gissningar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9

GP debatt: Totalsågning av Västsvenska paketet

fredag, 14 december, 2012

I dagens GP skriver Peter Danielsson en debattartikel som inte är nådig i sin kritik mot katastrofprojektet Västlänken. Med avstamp i Riksrevisionens förnyade kritik mot Västlänken skriver Danielsson:

Kostnaden för det Västsvenska paketet uppges av Trafikverket vara 34 miljarder kronor men är egentligen 46 miljarder kronor.

Intäkterna fördelar sig enligt följande: trängselskatt 26 mdr, staten 17 mdr, Västra Götalandregionen 1 mdr, Göteborgs stad 1,25 mdr, markexploatering 0,75 mdr. Det ger summan 46 miljarder kronor.

Trängselskatten har kostnader för insamling på 5 miljarder kronor och därutöver går 7 miljarder bort för räntor, totalt 12 miljarder kronor.

Nästan halva trängselskatten på 26 miljarder kronor försvinner alltså till insamlingskostnader och räntor. Det kan vara något att tänka på för de som drabbas av skatten att nästan varannan tusenlapp går upp i rök utan att göra någon nytta. I praktiken byggs inte en enda meter infrastruktur med trängselskatten förrän efter 12 års inkomster. Lägger man därtill att av de 20 miljarder som går till tågtunneln Västlänken, som maximalt ger hälften tillbaka i form av samhällsnyttor, försvinner ytterligare 10 miljarder i förluster.”

Danielsson fortsätter med att uppmärksamma att en bilist som betalar för två passager per arbetsdag under 25  år tvingas lägga en hel årslön efter skatt under perioden. ”Hur många politiker som är förespråkare av det Västsvenska paketet är villiga att ge bort en årslön?”, frågar Danielsson lite retoriskt.

En annan viktig aspekt som kommer fram i debattartikeln är hur orättvist den slår mot Göteborgsregionen jämfört med hur Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö drabbade invånarna där.  ”Göteborgaren betalar i genomsnitt 55 000 kronor per person, Stockholmaren 8 000 kronor och Malmöiten 5 500 kronor per person.

Danielsson avslutar med att fråga varför de lokala och regionala politikerna bara är villiga att skjuta till 7 % av kostnaden för det Västsvenska paket, trots att de ser paketet som en ödesfråga. Han uppmanar också att det är hög tid för de medborgare som värnar om demokrati och samhällsekonomi att skriva på GT:s namninsamling för en folkomröstning om trängselskatten.

Vi kan bara instämma. Det är hög tid för politikerna i övriga partier att sluta blunda för verkligheten, svälja prestigen och acceptera att man fattat ett mindre klokt beslut.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet har lämnat en interpellation om Riksrevisionens ytterligare kritik. Läs mer här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Trafiknämnden 12 december – Miljödifferentierad trängselskatt

torsdag, 13 december, 2012

Det blev en hetsig debatt om utredningen som gjorts av Trafikkontoret gällande miljödifferentierad trängselskatt. Förslaget innebär att en svensk lastbil ska betala mellan 8 till 68 kronor per passage i lågtrafik och 18 till 78 kronor under högtrafik beroende på Euroklass.

Vägvalet yrkade avslag i tidigare Handling – § 59/12 Luftkvalitet och kraven i EU-direktiv den 7 mars i år till åtgärder för bl.a. miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon. Detta eftersom det inte låg inom det kommunala uppdraget och endast kunde påverkas nationellt. Vi påpekade även att inga kostnader framgick av att utreda åtgärderna. Läs yrkandet här.

Beslutsärendet som skulle avhandlas är ett tecken på hur saker prioriteras på Trafikkontoret och som kräver nämndens insyn. Utredningen har initierats av Trafikkontoret med hänvisning till att Vägtullsutredningens sekreterare begärt detta. Inget protokoll finns från detta möte. Ingen remissförfrågan finns från Vägtullsutredningen. Kostnaden är 220 000 kr med hänvisning till att detta är taget i det Västsvenska paketet och avstämt med Trafikverkets kansli. Vår enkla fråga blev då: Sedan när är det Västsvenska paketet en resurs för att hantera statliga utredningar?

Den rödgröna sidan var snabba med att påpeka att miljön var överordnad formalia som vi mer eller mindre inte skulle bry oss om. När jag då påpekade att formalia är precis vad vi måste förhålla oss då Göteborg håller på att städa upp efter mutor blev det fullständig kalabalik. Ordförande, Johan Nyhus (S), valde inte en gång utan ett flertal gånger att uttrycka sin bestörtning över ”mina” anklagelser gentemot Trafikkontoret. Han hade inga problem att låta stadsrevisionen titta på det men jag skulle absolut inte komma med anklagelser. Vårt yrkande för fram en förfrågan varför en utredning har utförts utan någon formell beställning. Om det anses rumsrent av de rödgröna så får det stå för dem. Det är nämndens ansvar att tillåta trafikkontorets tjänstemän få initiera diverse utredningar utan formella beställningar och där ligger vårt yrkande.

Den utredning som nu är gjord kan bara tillämpas på svenska lastbilar eftersom Vägtullsutredningen inte är klar med sin utredning gällande om utländska fordon kan beskattas. Något som vi debatterat ett flertal gånger och som sannolikt inte kommer att bli av på grund av gällande EU-regler. Då denna utredning inte är avklarad ännu så borde ingen utredning göras förrän vi vet det slutresultatet. Gång på gång beklagas i Trafiknämndens uppföljningsrapporter resursproblematik och då borde vi definitivt inte hålla på med utredningar som inte är en kommunal angelägenhet.

Vägvalet begärde votering som tyvärr slutade med 8 för och 1 emot, eftersom även Alliansens partier inte såg några problem i förfarandet. Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Läs yrkandet här och tjänsteutlåtandet här (Handling – § 241 Diarienummer 2391/12 Miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg).

Läs även vårt pressmeddelande här.

Detta har nu också uppmärksammats av GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Vägvalet yrkar avslag gällande miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg

onsdag, 12 december, 2012

Utredningen om miljödifferentierad trängselskatt har initierats av Trafikkontoret med hänvisning till att Vägtullsutredningens sekreterare begärt detta. Inget protokoll finns från detta möte. Ingen remissförfrågan finns från Vägtullsutredningen. Vägvalet yrkade redan 7/3 i år avslag till en utredning med hänvisning till att det inte låg inom det kommunala uppdraget och kostnader inte redovisats.

Ärendet som ligger på nämndens bord är ett tecken på hur saker prioriteras på Trafikkontoret och som kräver nämndens insyn. Inga andra städer i Sverige är inblandade i utredningen.

Utredningen är utförd av WSP till en kostnad av 220 000 kr med hänvisning till att detta är taget i det Västsvenska paketet och avstämt med Trafikverkets kansli. Sedan när är det Västsvenska paketet en resurs för att hantera statliga utredningar?

Förslaget innebär att en svensk lastbil betalar mellan 8 till 68 kronor per passage i lågtrafik och 18 till 78 kronor under högtrafik beroende på Euroklass.

Läs yrkandet här och bilagan här.

Läs tjänsteutlåtandet här (Handling – § 241 Diarienummer 2391/12 Miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg).

Läs fler yrkanden i Trafiknämnden från Vägvalet här.

Detta har nu också uppmärksammats av GP här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se