Arkiv för augusti, 2012

Handelskammaren tycker till, men vad hjälper det?

onsdag, 29 augusti, 2012

Johan Trouvé, VD, på Västsvenska Handelskammaren tycker nu till om trängselskatten i Göteborg. Läs här.

Att Johan Trouvé inte gillade GT:s initiativ till en folkomröstning gjorde han klart häromveckan då han förminskade GT:s chefsredaktör, Frida Boisen, i sedvanlig gubbanda. (dock har han bett om ursäkt efter rejäla påtryckningar men ändå)

”Är förvånad över en ung kvinnlig chefredaktörs maniska strävan efter att bli känd! Var omdöme inte ett kriterie för jobb på GT?”

Därför är kanske inte hans kommentar om namninsamlingen för en folkomröstning så konstig när han säger:

”Det är inte där Handelskammaren har sitt fokus i frågan. Det finns ett tydligt regelverk för hur den frågan hanteras. Vårt uppdrag är att arbeta för att göra Västsverige till en starkare region för företag. Hur kommunikationerna till, från och inom regionen fungerar är centrala för Västsveriges konkurrenskraft. Det är där vi har vårt fokus.”

Vidare drar Trouvé till med argument som man bör ifrågasätta hur han kommit fram till:

”Jämfört med Skåne ligger vi sjutton år efter vad gäller satsningar på vägar och järnvägar. För att människor ska vilja leva, arbeta och driva företag i den här stora regionen behöver vi kommunikationer som är mer effektiva än de är idag.”

Min självklara fråga är varför har Skåne lyckats få satsningar utan trängselskatt. Här har ju Västsvenska Handelskammaren misslyckats lika mycket i förhandlingen som den rödgröna majoriteten. Eller är Västsvenska Handelskammaren också ”tvingade” av regeringen?

Trouvé fortsätter tycka till om saker som varken han eller politikerna i Göteborg styr över:

Vi tycker det är självklart att även utlandsregistrerade fordon ska betala trängselskatt när de använder sig av våra vägar. Det här problemet måste lösas så fort som möjligt.

Men vad tänker Handelskammaren göra när detta i slutändan inte blir av? Gnälla lite i en ny debattartikel?

På frågan om hur Handelskammaren ser på eventuella kostnadsökningar i det Västsvenska paketet svarar Trouvé:

”De här är något som vi på Handelskammaren bevakar noga och såklart inte bara kommer att acceptera. Det gäller framförallt Västlänken som redan är en stor investering. Om kostnadskalkylerna skrivs upp kommer vi arbeta med att gå till botten med orsakerna till de ökningarna och undersöka om vi behöver omprioritera satsningar som blir dyrare än förväntat. Det är mycket viktigt att budgeten hålls så att vi får det vi betalar för.

Det är inte heller så att eventuella fördyrningar ska betalas genom att höja trängselskatten ytterligare. Inträffar det måste finansiering sökas på annat håll anser vi.”

Jag visste inte att Trouvé hade ett sådant inflytande över beslutsprocessen så att han kan ändra i paketet och styra undan en höjning av trängselskatten. De rödgröna som talar för paketet och trängselskatten säger ju att de är ”tvingade” av regeringen. Det låter mer som att Trouvé villa äta kakan och ha den kvar. Trovärdigt?

Sedan är faktiskt avtalen skrivna på så sätt att alla kostnadsökningar kommer att drabba kommunen/regionen.  Man har att välja på att höja vanliga skatten eller begära att regeringen höjer trängselskatten. Staten går däremot skadeslös i ett sådant läge.

Vid en Twitterkonversation igår skrev jag att det är intressant att Trouvé först nu ser risken med Västlänken och ska hårdbevaka denna. Svaret från Jens Larsson på Handelskammaren var att man i flera sammanhang påpekat problemet med kostnadsökningen för Västlänken. Men när jag påpekade att Handelskammaren trots sitt påpekande ändå accepterar paketet med denna stora kostnadsrisk och vem ska finansiera och omprioritera blir svaret:

”Det är ju frågor som är svåra att besvara innan vi är där och ramar för sådan situation kända.”

Ok, Handelskammaren påpekar kostnadsproblemet men kan egentligen inte besvara varför de accepterar Västlänken för situationen är inte känd ännu. Tänk vad enkelt att kunna ha en åsikt utan att ta något som helst ansvar.

Vägvalet har tidigare haft en dialog med Johan Trouvé och försökt förklara hur finansieringen, Västsvenska paketet, Västlänken och den nationella planen hänger ihop. Men efter ovan uttalande är slutsatsen precis som tidigare: Trouvé har tyvärr inte koll på hur det hänger ihop. Då är det olyckligt att han också uttalar sig i frågorna.

Det finns väl trots allt ingen västsvensk som inte vill det bästa för Göteborg men det kan ju inte ske odemokratiskt och till vilket pris som helst. Det är något som medlemmar i Västsvenska Handelskammaren bör fundera på då fel satsningar kommer att drabba Västsverige ännu värre.

Och framför allt bör medlemmarna ställa sig frågan: Är Johan Trouvé rätt person att representera dem?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6

Vägvalet lämnar interpellation om hantering av folkinitiativ i Göteborgs kommun

tisdag, 28 augusti, 2012

När GT startade sitt folkinitiativ i augusti 2012 visade det sig att någon information inte hade lagts på Göteborg Stads hemsida trots beslut i kommunfullmäktige. Information om hur man startar folkinitiativ och att kunna följa startade folkinitiativ i Göteborgs kommun är varje medborgares rättighet. Denna service borde tillhandahållas bättre av kommunen.

Det är även en brist att det inte finns en klar och tydlig organisation som hanterar folkinitiativ och ett forum som skapar den länk som är tänkt mellan medborgare och politiker.

Förra året lämnade Vägvalet till Göteborgs kommunfullmäktige en motion om att uppdra Stadskansliet

 • att utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
 • att utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
 • att utreda förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

När motionen behandlades i januari 2012 ansåg majoriteten att den enda punkten som var nödvändig var den första om att informera medborgarna.

Vägvalet ställer följande frågor följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Varför finns ingen information om hur man startar och följer startade folkinitiativ på kommunens hemsida?

Vad gör du för att förbättra denna service till medborgaren som de har rätt till?

Läs hela interpellationen här

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Trängselskatten i Göteborg och GT namninsamling uppmärksammas i P1 i eftermiddag

måndag, 27 augusti, 2012

I eftermiddag uppmärksammar P1 trängselskatten i Göteborg och GT:s namninsamling.

Det blir debatt mellan Theo Papaioannou och Johan Nyhus (S) efter nyheterna kl. 17.00 i ”Studio ett”. Hela timmen kommer att handla om trängselskatten. Det var väl på tiden att media i Stockholm vaknade?

Lyssna på debatten här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Den rödgröna trojkan uppvisar stor okunnighet

måndag, 27 augusti, 2012

Idag svarar trojkan för det rödgröna majoriteten i GP på Mikael Bigerts debattartikel om Hisingslänken. Det är värt några kommentarer om den okunskap som tyvärr den rödgröna majoriteten besitter.

Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) skriver:

”Med förslaget om en Hisingslänk förblir Göteborg C en säckstation, huvuduppgiften för Västlänken förblir då olöst.”

Jag tror dom missade Bigert lite. Förslaget bygger på att låta trafiken passera Centralstationen utanför för att avlasta.

”Vi skulle då få bygga om Drottningtorget, Brunnsparken och förmodligen även snabbspåret. Debattören ser inte dessa enorma kostnader eller stora störningar.”

Hur kan de rödgröna veta detta utan att det är utrett?

”Västlänken är utvecklingsbar och på sikt hoppas vi att Askim och Hisingen med en pendeltågstunnel kan kopplas på.” 

Utan att förklara hur detta ska finansieras har den rödgröna trojkan helt plötsligt lagt in om en utbyggnad för Västlänken. Trots att vi inte ens idag vet Västlänkens slutnota!

”Missled inte medborgarna med ett material som Trafikverket själva säger är ofullständigt.”

Så fort någon kommer med ett annat förslag så missleds medborgarna. Nej, om det är någon som missleder är det just de rödgröna som under 2,5 års tid kvävt debatten genom att skylla ifrån sig på regeringen och inte ta sitt ansvar för beslutet.

”Många nyttor med Västlänken, som bättre miljö, mindre buller, ökade fastighetsvärden och regionförstorande effekter är alla satta till noll kronor därför att man inte kan bedöma dem. Men som de flesta förstår så är dessa samhällsnyttor inte värda noll kronor utan mycket stora belopp.”

På slutklämmen visar den rödgröna trojkan vad den går för. Ovan formulering påvisar en vårdslöshet och okunnighet som återspeglar sig i hanteringen av skattemedel. Kritiken om Västlänken har framförts av Riksrevisionen. Projektet är och har varit sedan start samhällsekonomisk olönsam och i kalkylen har man tagit hänsyn till s.k. samhällsnyttor. Västlänken är den största enskilda investeringen på 20 miljarder kronor i det Västsvenska paketet som har en redovisad negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

När en investering handlar om 20 miljarder (och förmodligen inte stannar där) så kan man inte ha en en slentrianmässig attityd gentemot ekonomin som de rödgröna har då de mer eller mindre gissar att det ”kommer att bli så bra ska ni se, lita på oss”.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1GP2, GP3, GP4, GP5

Har folkomröstningskampanjen redan börjat?

fredag, 24 augusti, 2012

Sedan GT drog igång sin namninsamling i förra veckan för en folkomröstning om trängselskatten har debatten fått ny fart. Bland partierna som gjorde upp bakom ryggen på väljarna syns nu plötsligt flera företrädare argumentera som om folkomröstningskampanjen redan var igång. Tidigare har de flesta av dessa varit högst ovilliga att ens ta ordet ”trängselskatt” i sin mun. I de rödgrönas budgetförslag för 2013, en lunta på 50 sidor, nämns inte ens ordet en enda gång! Detta trots att det för många göteborgare är den största förändringen av deras liv som kommunen påverkar under 2013. Det Västsvenska paketet nämns men enbart att det ska genomföras. Inga förklaringar till varför.

Men när nu både ledande socialdemokrater och miljöpartister plötsligt är villiga att driva valkampanj så är problemet att argumenten de lägger fram inte har som syfte att vinna en folkomröstning, utan att stoppa en sådan. Invånarna ska övertygas om att inte skriva på GT:s namnlistor.

För när Thomas Martinsson (MP) går ut på de rödgrönas blogg och försvarar det Västsvenska Infrastrukturpaketet utmanar han väljarna att ta sig en allvarlig funderare innan de skriver på namnlistorna, genom att ställa de utmanande frågan: ”HUR vill du att paketet istället ska finansieras?” och hävda att: ”Om du säger nej till att höjd skatt ska finansiera trafikpaketet så är att föra över skattepengar från andra kommunala verksamheter såsom kultur, förskola, investeringar i vattenrening, omsorger, byggande av särskilda bostäder och liknande det som finns kvar som alternativ.

Den här metoden, att antyda att alla andra förslag och invändningar man kan tänkas ha, ovillkorligen leder till kaos och misär brukar man med rätta kalla för skrämselpropaganda. Och någon debatt i frågan inbjuder inte Martinsson till eftersom möjligheten att lämna kommentarer i bloggen är avstängd. Envägskommunikation är nog inte bästa sättet att få med sg medborgarna på pendeltåget.

För övrigt går Thomas Martinsson (MP) som sina partikollegor i Göteborg emot sitt egna partiprogram. Det gör de nu och det gjorde de när Vägvalet begärde en folkomröstning 2010. I Miljöpartiets partiprogram står bl.a.:

”När stora och viktiga beslut fattas bör alla få delta.En beprövad form för detta är folkomröstningar.”

Marina Jonasson (S) skriver på samma blogg ett inlägg med rubriken ”Stad för människor eller bilar?” Redan i rubriken försöker hon förenklat argumentera för att det är frågan om antingen eller. Mig veterligen är det människor som kör och åker med i bilar? Välkomnar inte Marina Jonasson folk med bil längre i Göteborg? Vad hennes frisör tyckte fick vi aldrig reda på. Men sonen höll med henne.

Och medan Folkpartiets starka kvinna i Göteborg, Helene Odenljung twittrar om banaliteter, tvingas istället GP:s ledare gå in och lugna övriga partier om att Folkpartiets hållning om Västlänken och annat ligger fast . I dagens ledare är GP så rörande överens med Cecilia Dalman Eeks (S) ledare från här om dagen. Ledaren menar att man ”luras” om man förespråkar att trängselskatten kan rivas upp. Detta i ett försök att just lura alla att inte skriva på namninsamlingen (samt förstås ge en känga till konkurrenten GT). För det är självklart så att ju fler som skriver på kravet om folkomröstning, desto större tryck utsätter man politikerna i övriga partier för.

Skriv på för en folkomröstning och skicka till GT. Låt oss en gång för alla avgöra vad göteborgarna vill i denna fråga i samband med valet!

Håkan Andersson
Vägvalet

Bortförklaringar och obevisbara påståenden

torsdag, 23 augusti, 2012

I dagens GP uppmärksammas den twitter-konversation som följde igår efter att Cecilia Dalman Eek (S) igår skrivit en gästledare i samma tidning. I denna ledare skrev Dalman Eek bland annat:

Bakom oviljan mot att betala trängselskatt ligger inte minst det faktum att man upplever sig inte ha fått säga sin mening. Av det skälet drev Socialdemokraterna kravet på en folkomröstning i förhandlingarna med staten om det västsvenska paketet.

Det här lite intressant. Dalman Eek påstår alltså att (S) drev kravet om en folkomröstning med staten. Det finns all anledning att betvivla att detta är sant. Socialdemokraterna i Göteborg kunde när som helst beslutat om en folkomröstning, staten hade då inte kunnat förhindra en sådan. Varför skulle staten eller regeringen ens ha en åsikt om hur den demokratiska processen i Göteborg genomförs? Dalman Eek fortsätter:

I förhandlingarna krävde staten medfinansiering och klara besked från början – annars fick det vara. Kravet på folkomröstning föll.

Här kommer det snarare fram att staten ville forcera förhandlingarna och att det var därför (S) gav upp sitt tidigare löfte om en folkomröstning. Men återigen, det var (S) som hade beslutet i sin hand. Man svek hellre sina väljare än kravet från regeringen.

Överhuvudtaget innehåller Dalman Eeks ledare uppgifter som inte går att kontrollera. Ansvaret för den uppkomna situationen skylls över på andra. Och vi vet fortfarande inte, efter tre år, namnen på de som satt och ”förhandlade”. Vilka var det som satt vid bordet och så lättvindigt sålde ut invånarna i Göteborg med omnejd? Inga dokument som stödjer alla dessa påståenden om vem som tvingat vem till vad har presenterats. Finns det ens några sådana?

Vilka var de anonyma förhandlarna?

Läs hela ledaren från Cecilia Dalman Eek här.

Läs GP:s artikel om twitterduellen här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6

Första betalstationen på plats

måndag, 20 augusti, 2012

I fredags var den första betalstationen på plats. Ett pressmeddelande skickades tidigt ut på fredagen av Transportstyrelsen till media. Som ledamot i Trafiknämnden valde jag att åka ut till Almedalsvägen där station 35 byggts mellan kl. 15.45 och 16.30.

Det var en väldigt stillsam tillställning och inga ansvariga politiker fanns närvarande vilket kan förefalla sig konstigt då det ändå är en stor förändring som kommer att påverka Göteborg 25 år framöver. Man skulle kunna förvänta sig mer av sina folkvalda. På plats var däremot Transportstyrelsens och Trafikverkets representanter som svarade på pressens frågor.

Se gärna också filmen från platsen. Var är trängseln?

Skriv på för en folkomröstning och skicka till GT. Låt oss en gång för alla avgöra vad göteborgarna vill i denna fråga i samband med valet!

Theo Papaioannou
Vägvalet

GT – Folkomrösta om trängselskatten i Göteborg

fredag, 17 augusti, 2012

GT har utlyst en kampanj och startat ett folkinitiativ för att folkomrösta om trängselskatten i Göteborg.

Vägvalet ställer sig helt klart bakom denna kampanj och tycker det är hedervärt av GT att genomföra den. I Göteborg krävs enligt den nya lagen för att väcka ett folkinitiativ ca 41 000 namnunderskrifter, d.v.s. 10%  av Göteborgs kommuns röstberättigade. Detta är inget som vem som helst kan genomföra.

Vägvalet har ju som många redan vet genomfört en namninsamling där vi fick ihop 28 000 namnunderskrifter som enligt den gamla lagen krävde endast 5% av de röstberättigade. Men den röstades ned av Göteborgs kommunfullmäktige förra året i april. Läs tidigare blogginlägg här.

När Vägvalet lämnade en motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet enligt den nya lagen röstades även denna ned. Det vi då begärde var att utreda:

 • hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
 • hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
 • förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

Både Alliansen och de rödgröna ansåg att detta inte var nödvändigt förutom att man skulle lägga ut information på kommunens hemsida. Något som nu när GT drog igång sitt folkinitiativ inte hade åtgärdats. På kommunens hemsida fanns ingen som helst av den utlovade informationen.

När GT nu startat folkinitiativet låter sig inte konstiga argument från alla motståndare till en folkomröstning att vänta.

Argumenten haglar:

 • ”Det går inte att rösta nu. Det är för sent.”
 • ”Trängselskatten är en del av det Västsvenska paketet.”
 • ”GT borde inte som tidning driva sådana här kampanjer.”
 • ”GT:s agerande är populistiskt.”
 • ”Det är redan bestämt.”
 • ”Folket röstade i valet 2010.”
Det är aldrig för sent för att ändra beslut. Hela den rödgröna oppositionspolitiken på riksnivå går ut på att avskaffa det mesta som den borgerliga regeringen genomfört. Ja, trängselskatten är en del av medfinansieringen i det Västsvenska paketet. Men att påstå att det inte går att rösta enbart om trängselskatten är ju enbart trams och taskig argumentation. Faller trängselskatten så faller naturligtvis det Västsvenska paketet som det ser ut idag. Det innebär inte att paketet skulle kunna omfördelas. Ordet populism används alltid när argumenten tryter och tappar därför sin totala mening i detta sammanhang när 80% är emot. Vare sig det är GT, ett parti, en organisation eller en medborgare som väcker ett folkinitiativ så är det vår lagliga rättighet.

Statsvetaren, Ulf Bjereld (S), skriver kritiskt på sin blogg:

”Vintern 2010 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att  införa ett trängselskattesystem i Göteborg frånoch med den 1 januari 2013. Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna stod bakom beslutet.”

”Självklart har kampanjen politisk betydelse. Motståndare till trängselskatt skulle med stor säkerhet vara lättare att mobilisera i en folkomröstning än vad anhängare till trängselskatten är. Ett av kännetecknen för en deltagardemokrati är att det är de som är mest engagerade i en fråga som tenderar att delta mest.”

Redan här borde ju Bjereld själv inse att om det nu finns fler anhängare mot ett taget beslut än för så är ju något fel. Bjereld utelämnar att ett folkinitiativ röstats ned av Göteborgs kommunfullmäktige. Han väljer också att inte nämna att hans egna parti, Socialdemokraterna, lovat en folkomröstning om trängselskatten som de släppte helt.

Supermiljöbloggen är också kritisk till GT:s och uppvisar okunskap för vad som gäller:

”Även om det blir en folkomröstning så kanske resultatet blir meningslöst. För det första ingår trängselskatten i infrastrukturspaketet ”Västsvenska paketet” – ett paket som både är blocköverskridande och sträcker sig över flera regioner och kommuner. För det andra är beslutet om trängselskatten tagit i riksdagen, vilket gör att en kommunal folkomröstning får mindre betydelse.”

Riksdagen har endast tagit beslut om trängselskatten på Göteborgs kommunfullmäktiges begäran. För övrigt ber vi alla miljöpartister att läsa sitt partiprogram om ”Deltagande demokrati – demokrati behöver engagemang” ytterligare en gång. Där står bl.a.:

”När stora och viktiga beslut fattas bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer. Grundlagsändringar ska alltid underställas folkomröstning. Genom en författningsdomstol vill vi stärka grundlagens ställning. För att stärka medborgarnas rättigheter gentemot det allmänna vill vi öka brukarnas direkta inflytande över den offentliga sektorn.

Det som gör att demokratiska länder är mer framgångsrika än andra länder, är att medborgares skaparkraft och tankar tas tillvara. Det viktigaste är därför inte alltid vilka beslut som fattas, utan hur de fattas. Det räcker inte att själva beslutsfattandet demokratiseras, medborgarna måste också i högre utsträckning kunna påverka den process som leder fram till beslut. Detta kan ske genom att medborgarna ges möjlighet att delta i arbetet att utforma underlag och beslutsalternativ.”

Vad än kritikerna säger så kommer folkinitiativet att genomföras. Det kommer ett val 2014. Det enda rätta vore att de etablerade partierna för en gång skull lyssnade på folket och backade ur beslutet om trängselskatt självmant. Förändringar som inte är förankrade är dömda att misslyckas.

Vare sig du är för eller emot trängselskatten: Skriv på för en folkomröstning och skicka till GT. Låt oss en gång för alla avgöra vad göteborgarna vill i denna fråga i samband med valet!

Läs gärna på gt.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GT1, GT2, GT3, GT4, GP1, GP2, GP3, GP4

Vägvalet lämnar motion om en vattensäker kommun och livräddare/badvärdar

onsdag, 15 augusti, 2012

Det är inte acceptabelt att vi fortfarande har flera drunkningsolyckor i Göteborg och därför vill vi se åtgärder för att förebygga detta. Det finns ingen obligatorisk simskoleundervisning i Göteborgs kommun utan simkunskap ses som ett kunskapsmål. Genom att lära alla att simma i tidig ålder kan vi förebygga drunkningsolyckor. 

Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet arbetar tillsammans mot målet om en nollvision. För att stödja kommunerna har Svenska Livräddningssällskapet tagit fram en metod i sex steg för ökad vattensäkerhet. När kommunen uppfyller samtliga sex kriterier får kommunen kalla sig ”En vattensäker kommun”.

Vi vill därför

Att Göteborgs stad föregår med gott exempel och uppfyller Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för En vattensäker kommun

Att tillsätta livräddare/badvärdar på de kommunala badplatserna i Göteborg under badsäsongen

Läs Vägvalets motion här.

Läs även Vägvalets debattartikel i GP här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

GT vill veta om du vill ha en folkomröstning! Rösta!

lördag, 11 augusti, 2012

Idag startade GT en webbenkät där de ställer frågan:

För att rösta på denna fråga går man till: http://www.expressen.se/gt och klickar i Ja eller Nej i rutan som ser ut som ovan (den finns ganska högt upp på sidan, i högerkolumnen (fast till vänster om reklamen).

I skrivande stund vill 91 % ha en folkomröstning. Gör din röst hörd!

Uppdatering: 12/8  Just nu vill 96 % ha en folkomröstning och 1452 personer har röstat!
13/8 Just nu vill 94 % ha en folkomröstning och 4607 personer har röstat!

Håkan Andersson
Vägvalet