Arkiv för februari, 2012

Nyhus duckade för de jobbiga frågorna

onsdag, 29 februari, 2012

I dagens chatt på gp.se fick nytillträdda kommunalrådet och tillika ordföranden i Trafiknämnden Johan Nyhus (S) svara på frågor från allmänheten. Som vanligt i sådana här fall ges det inte utrymme till några nyanserade svar eller uppföljande nya frågor när man inte är nöjd med svaret. Den som svarar får alltid sista ordet.

På den inledande frågan från signaturen Lars om varför den av (S) utlovade folkomröstningen om trängselskatten inte genomfördes gav Nyhus sitt väl inövade socialdemokratiska standardsvar att det numera är frågan om ett ”paket” och att frågan om trängselskatten inte kan tas separat. ”Göteborg fick ett erbjudande vi inte kunde säga nej till.” Jo, det kunde ni, men istället lade sig oppositionspartiet (S) platt för regeringens utpressning och överlämnade notan till invånarna. Tack för det! Det märks tydligt att Nyhus varit stadssekreterare åt Anneli Hulthén!

Glenn ställde frågan varför boende på Hisingen ska drabbas av trängselskatt, trots avsaknaden av trängsel. Han åker över Älvsborgsbron till Kungsbacka och har inga möjligheter att påverka sitt resemönster. Nyhus meningslösa svar till Glenn är att en ny Göta Älvbro, ny Marieholmstunnel och förbättrad kollektivtrafik ger ”positiva effekter för alla oss som bor på Hisingen”. För det första är den planerade nya Göta Älvbron bara en ersättningsbro och tillför inte något reellt ur trafiksynpunkt. Speciellt inte om man som frågeställaren dagligen åker över Älvsborgsbron! För det andra fick vi ingen förklaring varför trängselskatt skall tas utan att det finns någon trängsel.

Wille ställde frågan varför hans familj skulle ”straffas” med trängselskatt för att de åkte till Göteborg två gånger i månaden för att bo på hotell. Nyhus svarade med att de var välkomna i alla fall – bara de betalar för sig.

Christer undrade hur trängselskatten går ihop med det faktum att vi tillverkar bilar i Göteborg. Johan Nyhus såg inga problem med detta eftersom Volvo också tillverkar bussar och Göteborgs befolkning växer i alla fall.

Signaturen Backatorpare undrade hur man motiverade att backaborna ska betala vägtull för att åka och handla i Bäckebol. Svaret från Nyhus var att det ”ligger mycket analyser och avvägningar bakom placeringarna för att förhindra ökad trafik på småvägarna”. Så då vet vi det.

Signaturen Mormor ifrågasatte det rimliga i att stressade barnfamiljer straffas med trängselskatt när man lämnar barn på dagis. Nyhus sade sig ha förståelse för barnfamiljernas situation och påpekade att man max får betala 300:- i veckan. Att detta blir 13 000:- om året fick Mormor själv räkna ut men å andra sidan fick hon också ett gott råd från Nyhus alldeles gratis: ”Men jag hoppas också att många barnfamiljer som väldigt konkret kan ställa sig in i var den framtida miljöhotet kan innebära för våra egna och nästa genrations barn.

Lars påpekade det orimliga i att skapa trängsel på gatorna Övre Husargatan och Sprängkullsgatan, genom att man tar bort en bilfil i varje riktning och bygger om dem för bara bussar att åka i. Svaret från Nyhus var att han vill ”uppmuntra ett mer gemensamt kollektivtrafikåkande för att därigenom skapa en bättre och effektivare användning av de ytor som redan idag finns för infrastruktur. Vår förhoppning är att skapa bättre förutsättningar för människor som idag använder bilen på Husargatan att istället välja kollektivtrafiken. Jag har respekt och förståelse att denna omställningsperiod kan bli lite jobbig och i ett kort perspektiv öka trängseln på gatan.” Nyhus antyder att bilisterna har ett fritt val, men stämmer det verkligen? Han stryper utrymmet för biltrafiken och sedan får alla anpassa sig bäst de kan. Antingen tillbringar man lång tid i bilkö som Nyhus & Co skapat eller så accepterar man den allmänt långsammare kollektivtrafiken och får därmed längre restid än i dag med bil. Är det inte uppfriskande med politiker som ser som sin främsta uppgift att krångla till folks vardag så mycket de kan?

Lars frågade också om det kan vara ett problem att Nyhus själv inte förstår konsekvenserna för bilisterna av hans förda politik, eftersom han själv åker spårvagn till jobbet. Men nä då, Nyhus har bott i en kranskommun så han är ”väl medveten om att en del har större behov av bilen”. Dessutom har en en gasbil som han tycker det är roligt att köra ibland. Vi andra åker dock till jobbet varje dag och kommer att tvingas betala trängselskatt varje dag.  Vi har liksom inte möjligheten att bara åka när det är roligt.

Sammanfattningsvis svarade Johan Nyhus på frågorna som förväntat. Vi kunde fått samma tillrättalagda svar genom att läsa broschyren om Västsvenska Infrastrukturpaketet. Någon större fritänkare verkar han inte vara, föga förvånande.

Du läsa hela chatten med Johan Nyhus här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Nyhus: Trängselskatten är bra

onsdag, 29 februari, 2012

Idag kan du chatta på GP med Johan Nyhus (S). Han tar över posten som kommunalråd och ordförande i trafiknämnden från Owe Nilsson som avvecklar flera av sina politiska uppdrag. Johan Nyhus tycker att trängselskatten är bra.

Han säger:

”Det är ett bra sätt att minska trängseln i biltrafiken, minska miljöstörningarna och finansiera en del av Västsvenska paketet.  Det är bättre med trängselskatt än höjd kommunalskatt.”

Tydligen har det totalt undgått Johan Nyhus att Riksrevisionen kommit med en rapport som kritiserar att det Västsvenska paketet är forcerat, medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt, trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod och Västlänken är samhällsekonomisk olönsam. Läs Vägvalets tidigare debattartikel om kritiken här.

Nyhus fortsätter:

”För de flesta blir inte merkostnaden så stor. ”

”Jag tycker mig se att acceptansen ökar, kritiken avtar.”

Tyvärr verkar Johan Nyhus ha tappat verklighetsförankringen någonstans på vägen. Det är svårt att förstå hans påstående som verkar sakna belägg att merkostnaden inte blir så stor för de flesta.

Att det undgått Nyhus  information om att trängselskatten är orättvis och blir en stor merkostnad för många är nedslående. Detta från en socialdemokratisk partirepresentant som borde värna för jämlikhet och rättvisa. Vid en jämförelse mellan olika inkomstlägen framgår att låginkomsttagaren som kör bil är den största förloraren. Som mest kan denne råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Vi uppmanar därför Johan Nyhus och hans partikamrater att räkna vad kostnaden blir på www.räknautträngselskatten.se. Framför allt bör de se på följande tabell.

Johan Nyhus säger också att acceptansen ökar och att kritiken avtar. Vägvalet har sedan broschyren om Västsvenska Paketet skickats ut till hushållen fått en hel del reaktioner från allmänheten som undrar vad det är som händer och varför informationen är vinklad. När man ser på insändare i GP så går det knappt en dag utan att det framförs kritik.

Vidare säger Nyhus:

”Kritiken kommer att tystna. Man kan jämföra med Stockholm där kritiken var massiv men en majoritet sade ja i en folkomröstning. Nu är nästan alla väldigt positiva till trängselskatten.”

Man kan låta kritiken tystna och man kan tysta kritiken. Ja, Stockholm fick rösta! Det fick inte göteborgarna trots 28 000 namnunderskrifter som överlämnades till Göteborgs kommunfullmäktige med krav enligt kommunallagen att genomföra en folkomröstning. Bl.a. Nyhus egna parti valde att rösta ned folkomröstningen, en folkomröstning som (S) dessutom faktiskt hade lovat i en valrörelse. Läs om folkomröstningen här.

Vi hade nog förväntat oss lite mer förståelse, kunskap och närmare kontakt med verkligheten från ett tillträdande kommunalråd.

Läs hela artikeln i GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Skrota nya bussfilen – Bygg en Öckeröbro

onsdag, 29 februari, 2012

Idag kan vi läsa i GP om att skrota bussfilen längs med Hjuvik och istället fokusera på en mer långsiktig lösning.

Martin Wannholt (M) skriver:

”Låt oss prestigelöst släppa ett dåligt förslag att bygga ut Hjuviksvägen och tillsammans ta fram en hållbar trafiklösning för både öborna i Göteborgs norra skärgård och de boende längs väg 155.”

”Förberedelserna med byggandet av ett kollektivtrafikfält utmed Hjuviksvägen måste avbrytas. Det är kortsiktigt, dyrt och missar målet. Det nu liggande förslaget för denna hårt trafikerade vägsträcka, skulle permanenta situationen och på sikt ge ännu längre bilköer med därtill följande utsläpp, än svårare gång- och cykelövergångar vid känsliga skolvägar i det tättbebyggda Hjuvik, och är oerhört kostsam. Barn och unga blir extra utsatta av den hårda trafiken som korsar deras skolväg.”

”Dagens färjetrafik är därtill oerhört kostsam. En bro skulle kunna skrivas av redan på 8-10 år, vilket skulle ge stora besparingar jämfört med i dag. Stora resurser skapas då för att påbörja bygget av en ny vägsträckning, norr om Hjuviksvägen, en sträckning som redan nu finns i form av ett vägreservat. Den nya vägen skulle leda trafiken från bron hela vägen fram till Amhult. Med pendelparkeringar i Amhult eller dess närhet kan kollektivtrafiken växa fram på ett väl fungerande sätt.”

”Centralt i denna fråga är också miljön. Den alternativa norra vägsträckningen, i kombination med en bro, kan ge stora miljövinster.”

”Då Trafikverket inte anser sig kunna ta hänsyn till yttrande från Göteborgs kommunstyrelse, som hade en bred politisk förankring och som efterlyste en mer långsiktigt hållbar lösning, kommer vi att ta initiativ till ett nytt förslag i kommunstyrelsen för att avbryta pågående arbete till förmån för en långsiktig, ekonomiskt och miljömässigt klok lösning. Vi hoppas att vi kan nå en så bred politisk enighet som möjligt.”

Äntligen är det någon annan än Vägvalet som kan sticka fram huvudet och se att vissa lösningar är inte hållbara. Men framför allt någon mer som lyssnar till kritiken från göteborgarna.

Läs Vägvalets tidigare debattartikel här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6

Mer kollektivtrafik höjer skatten

tisdag, 28 februari, 2012

Många missade nog den pyttelilla TT-notisen i söndagens GP som varnade för en framtida skattehöjning på 1,27 på varje intjänad hundralapp. Anledningen är den som Vägvalet redan varnat för en längre tid: Mer kollektivtrafik leder till skattehöjningar.

Kollektivtrafikbranschen vill ha fördubblat antalet resor i kollektivtrafiken till år 2020 (jämfört med 2006). Ett mål som redan är förskjutet inom västra Götalandsregionen till år 2025. Prislappen för detta, som nu Sveriges Kommuner och Landsting räknat fram, kan alltså innebära en kommunal/regional skattehöjning på 1,27. För en som tjänar 250 000 kr om året innebär det ungefär en skattehöjning med 3 000 kr om året. Tjänar man 400 000 kr blir det cirka 5 000 kr.

Räddningen för många verkar nu bli att målet om fördubblad kollektivtrafik till 2020 inte är möjligt att nå. Den faktiska planeringen bland landets trafikhuvudmän pekar snarare mot en ökning med 34%, vilket skulle kosta 53 öre i skattehöjning. Ibland är det kanske tur för skattebetalarna att verkligheten hinner ikapp alla storslagna planer.

Men man kan ju fråga sig när en förvarning om sådan stor skattehöjning senast ledde till att det blev dödstyst i massmedia, ledarsidor och debattörer?

Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1

Man har ingen aning om trängselskatten hjälper

lördag, 25 februari, 2012

Idag kan vi läsa i GP:s pappersutgåva om hur kollektivtrafiken byggs ut för att hantera den ”så kallade” ökningen som kommer att ske när trängselskatten införs 1 januari 2013.

Leif Blomqvist (S) som är styrelseordförande i Västtrafik säger:

”Vi vet egentligen inte hur mycket bilkörningen minskar och resandet med kollektivtrafiken ökar när trängselskatten införs vid årsskiftet.”

”Men en rimlig bedömning är sju–åtta procent fler resor med bussar, spårvagnar och tåg. Det innebär en ökning till 850 000 resor.

Med andra ord så gör Västtrafik en satsning på vad man ”tror” det kommer att innebära. Men i själva verket har de ingen aning.

Det vi har hört hittills är ju att trängselskatten ska hjälpa till att minska biltrafiken avsevärt. Vi vidhåller nog ändå att trängselskatten införs av ett enda skäl: pengar!

Enligt senaste årsrapporten från Trafikkontoret som behandlats i Trafiknämnden står det att biltrafiken har ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrad. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detta likt med Citysnittet med -1,5 procent.

Det står även att göteborgstrafikens klimatpåverkan minskade under 2011 jämfört med 2010 med ett utsläpp på ca 800 000 ton CO2. Enligt Trafikkontorets verksamhetsredovisning beror minskningen på att effekten av energieffektivare fordon är större än effekten av trafikökningen. Ett intressant påpekande då trängselskatten inte på något sätt kommer att påverka valet av energieffektivt fordon.

Enligt Västtrafik ökade kollektivtrafikresandet i stadstrafiken med över 20 procent jämfört med föregående år. Antalet resande bygger på stämplingsstatistiken och korrigeras för benägenheten att stämpla. Under året har undersökningar av stämplingsbenägenheten visat på att de resande stämplar i allt mindre grad. Jämförbarheten mellan år 2010 och 2011 är därmed osäker, och den reella trafikökningen är troligen närmare 10 procent.

Vidare säger Blomqvist:

”Flera nya linjer skall använda busskörfälten som byggs i centrala Göteborg. Med reserverade körfält kommer vi att kunna skapa snabb och effektiv busstrafik.”

Ja, vi kan ju skapa trängsel om vi vill, viket förmodligen kommer att ske på Övre Husargatan där ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 %, men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så osäkra prognoser kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.

Sedan är det ju dieselbussar som ska trafikera gatorna. Om dessa går tomma så kan vi garantera att det inte är så värst miljövänligt.

Läs tidigare blogginlägg:

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Inga biltullar i Köpenhamn

onsdag, 22 februari, 2012

Idag kan vi läsa i GP att det inte blir några biltullar i Köpenhamn. I Danmark väljer politikerna att lyssna på medborgaren. Ja, de lyssnar utan att de danska medborgarna behöver starta parti och lämna över 28 000 namn som enligt kommunallagen berättigade att väcka en folkomröstning.

Istället försöker danskarna hitta en lösning med alternativ till problemet genom att t.ex. sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken. Priset på tåg- och bussbiljetter i hela landet sänks med en halv miljard danska kronor från årsskiftet, och ytterligare en halv miljard satsas på förbättringar i kollektivtrafiken. Förslagen ska bl.a. finansieras genom hårdare skatteregler för leasingbilar och man tillsätter en  kommission som senast den 1 januari 2013 ska komma med förslag på konkreta lösningar.

I Göteborg fortsätter de etablerade partierna att undvika debatten och hävda att trängselskatten behövs av alla möjliga skäl för att investera i det Västsvenska paketet. Detta trots att det finns många frågetecken kring förfarandet och beslutsgången.

Det finns mycket att anmärka på. En majoritet (närmare 70 procent)  i Göteborg är emot införandet. Västlänken är samhällsekonomisk olönsam och har endast tillkommit för att legitimera införandet av trängselskatten. Medfinansiering är det nya modeordet. Vi vill bara påminna igen om Riksrevisionens kritik:

 • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam.
 • Trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod.
 • Medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt.
 • Det Västsvenska paketet är forcerat.

Detta är helt i linje med den kritik Vägvalet framfört sedan start. Vägvalet har under resans gång lämnat remissyttrande både för trängselskatten och medfinansiering.

Trängselskatten är orättvis och vid en jämförelse mellan olika lönekategorier framgår att låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Har du inte räknat på vad din kostnad blir kan vi tipsa dig om att göra det på www.räknautträngselskatten.se

Villy Sövndal, ledare för Socialistisk folkeparti, som säger:

”Det inte är någon hemlighet att hans parti har arbetat för att få till stånd en betalningsring, men att regeringen valt att lyssna på de invändningar som kommit från många danskar”.

När ska politikerna, både på lokal, regional och statlig nivå, från Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern lyssna på invändningarna från många svenskar?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, SVD1, DN1, DN2

Grattis Göteborg till öppenhet och transparens

söndag, 19 februari, 2012

Idag kan vi läsa om turerna kring Alfons Åberghuset i GP. Detta ärende var ett av de första besluten som Vägvalet stod inför på sammanträdet 25 november 2010.

Vägvalets Tom Heyman anförde:

”Ordförande, fullmäktige! Helena Nyhus (S) hänvisar till sin hemliga vän. I det här sammanhanget har det tydligen funnits många hemliga vänner, som har kunnat framföra sina egna åsikter. Det Helena Nyhus säger är egentligen rätt häpnadsväckande. Hon har valt en specialhantering av det här ärendet för att kunna tillfredsställa hemliga vänner och deras önskemål. Jag tycker det ligger mycket i det som Kristina Tharing (M) säger, att det här är ett ärende som inte har gått den vanliga vägen och som det finns stora frågetecken om. Inte minst i den pressbevakning som har varit noterar vi ett antal märkliga personrelationer mellan konsulter och författare och ledande socialdemokrater. Vi i Vägvalet är mycket för vanliga vägar, och vi vill instämma i yrkandet från Kristina Tharing (M) med flera.”

Redan då visste vi att det inte gått via rätt beslutsvägar och idag får vi det bekräftat igen när vi läser GP:s granskning.

Det är en beklämmande läsning när vi idag försöker få Göteborg på rätt köl i mutskandalernas spår när Anneli Hulthén bl.a. i GP säger:

”Varför tycker inte GP om Alfons?”

Anneli Hulthén verkar inte riktigt förstå allvaret i frågan när hon marginaliserar den till varför man inte tycker om Alfons Åberg. Det gör vi nog alla, det vi inte gillar är smusslet kring val av byggnad och sättet Åberg ska etableras i Göteborg.

”Det är fruktansvärt tråkigt att när vi försöker få ett Alfons Åbergshus till Göteborg så ska det totalsänkas med att här är något lurt, här är något konstigt, här har vi inte följt alla konstens regler. Slutsatsen kanske blir att det inte är någon idé att starta överhuvudtaget eftersom motståndet uppenbarligen är så stort. Vi skulle inte ha varit så glada som vi var.”

Som ett litet barn säger Hulthén att eftersom vi inte får som vi vill så kan det vara. Återigen saknas förståelse för vad frågan handlar om

”Jag kan ge mig tusan på att om vi hade valt att lägga Alfons hus i Angered Centrum så hade inte diskussionen uppkommit. Trädgårdsföreningen är en provokativ plats och därför blir det skumt.”

Att säga att det inte spelat någon roll om vi lagt huset i Angereds Centrum är ett ganska nedvärderande påstående om Angered. Och varför skulle inte Alfons Åberg kunna ligga där? Skulle författarinnan gå med på det? Är det utrett?

Fröhuset är och förblir ett K-märkt hus mitt i centrala staden som är känsligt. Jag vet detta efter att ha tillbringat ett av mina många sommarjobb genom att värma och peta bort kittet i gamla K-märkta fönster och försiktigt målat om huset. Det är ett hus som symboliserar mycket i staden.

”Och att vi samtalade med författarinnan innan vi började formalisera beslutet, därmed anses att här fortsätter skumraskkulturen i Göteborg, som att det vore något genetiskt nedärvt mellan socialdemokrater.”

Att samtala är en sak. Att guida runt någon i staden för att se på hus som en fastighetsmäklare är något annat. Det är väl klart att det placeras i samma fack som svågerpolitik.

GP ställer två viktiga frågor till Anneli Hulthén:

Var ska man dra gränsen, vad ska sättas på pränt?

”Kommunallagen ska följas. Men det måste finnas utrymme för att hämta in idéer, för att föra samtal med invånare eller andra. Jag kan tänka mig att även oppositionens motioner diskuteras med företagare och andra innan tankarna väcks i fullmäktige.”

När ska man gå från tankar och idéutbyte till att göra ett formellt ärende?

”Alfonshuset var ingen quick fix som bara dök upp i fullmäktige. Det var på remiss till förvaltningarna och huset undersöktes i flera omgångar för att se om det gick att använda.”

Som kommunstyrelsens ordförande så borde väl allt som har med staden att göra diarieföras, speciellt när man ger sig på vilka byggnader som är lämpliga.

Det har varit ett kraftigt motstånd från oppositionen om hanteringen av Alfons Åbergshuset inte minst i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är dock lite svagt agerat när man kan läsa att gruppledarna för KS skrivit ett gemensamt brev till Gunilla Bergström:

… en sak har vi samtliga varit rörande överens om och det är glädjen över och viljan till att få vara hemort för Alfons Åberg…

Oppositionen är av uppfattningen att deras motstånd, som inte ska förringas på något sätt, i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen räcker och att brevet inte på något sätt bekräftat den process som de kritiserat.

Jonas Ransgård säger:

”Jag tycker det är synd att det uppfattas så, men jag tror att vårt agerande både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gör det tydligt hur missnöjda vi har varit i den här processen.”

Tyvärr uppfattas nog detta som Kenny Genborg beskriver i intervjun med Gustav II Adolf:

”Jag menar att oppositionen har ett stort ansvar för de problem som nu uppdagas. Om kungen är naken är det oppositionens uppgift att göra folket uppmärksamt på det.

Men visst har de väl bråkat genom åren?
– Du säger det. Jag har inte hört det. De har tassat in och ut här bakom, lika försynta som en kuvad preussisk armégeneral.”

Vägvalet välkomnar Alfons Åberg till Göteborg men inte till vilket pris som helst och inte på något sätt under de förutsättningar som den rödgröna majoriteten bäddat för. Det hade vi nog valt att markera ytterligare genom att inte skriva gemensamma brev till författarinnan. Tyvärr kan det nu vara så att den rödgröna majoriteten bränt möjligheterna för Alfons Åberg i Göteborg genom att inte köra med öppna kort i hanteringen. Och då undrar man: Är det någon skillnad på Anneli Hulthéns och Göran Johanssons ledarstil?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GT1

Granskningskommissionen blir nu verklighet

torsdag, 16 februari, 2012

Idag utsågs Erik Amnå, professor i statskunskap och vid Örebro universitet, till ordförande för granskningskommissionen som ska se över korruptionshärvan i Göteborg. Han forskar om förvaltning, demokrati och civilsamhälle. Övriga ledamöter är Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Det har varit många diskussioner fram och tillbaka och nu äntligen kan vi se att det blir verklighet. Och det behövs verkligen då det rättsligt verkar få en ganska dålig genomslagskraft. Det är bekymmersamt att lagen inte tar så allvarligt på de mutskandaler som skett i staden. Därför blir det än viktigare att kommunstyrelsen och dess ledning, och övriga partier, markerar att detta är oacceptabelt. Det är även läge att börja nysta i bolagssoppan i Göteborg vilket med stor sannolikhet har bidragit till att det blivit som det är idag. Varje bolag har skapat sin fristående kultur och man gör lite som man vill och glömmer av att det faktiskt i slutändan är ett kommunalt bolag som har en uppgift: att tjäna medborgarna tillika skattebetalarna.

Här ligger ett stort ansvar på den rödgröna majoriteten i Göteborg att verkligen uppvisa ledarskap som markerar en gång för alla hur bolag och förvaltningar ska arbeta och agera. Anneli Hulthén (S) bör på allvar ta ett fullt ansvar nu och uppvisa ett starkt ledarskap vilket hittills saknats. Vid ett tillfälle i fullmäktige sade hon sig inte vara en koncernchef. Det stärker inte direkt ledarskapet och visar tyvärr inte vägen om hur bolagen ska hanteras. Vägvalet lämnade tidigt en motion om att tillsätta en extern granskningskommission och pekade senast på kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december att:

 • se över Göteborgs bolagsstruktur som är ett problem som urholkar transparensen och öppenheten
 • kommissionen ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till
 • med tanke på UPP-projektet utreda hur kommunstyrelsen initierar och följer upp sina projekt
 • ta hänsyn till Vägvalets punkter som lyfts fram i vår motion

Jag vill igen från den debatten påpeka att det var märkligt när Kia Andreasson (MP) hakade upp sig på att det inte fick kosta och att vi skulle passa oss för att ”granska granskarna”. Kommissionen kommer att få en budget på 5 miljoner och en tidsram på ett år att utreda. En ganska liten summa pengar med tanke på vad som står på spel, nämligen Göteborgs anseende. Kan hon sätta sprätt på projekt som UPP! så torde detta vara en spottstyver i jämförelse. Läs gärna blogginlägget här.

Jag vill även trycka på att den andra punkten att ge kommissionen fria tyglar att följa upp eventuella frågetecken som kan komma fram.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GT1

GP – Trängselskatten kan fördröjas

tisdag, 14 februari, 2012

Idag kan vi läsa i GP att trängselskatten kan komma att fördröjas. Trafikverket gav förra året nämligen kontraktet till företaget Q-Free efter upphandlingens slut. Q-Free är samma bolag som levererat utrustningen till  Stockholms vägtullar.

Följande har hänt:

 1. Konkurrenten Kapsch överklagade beslutet. Förvaltningsrätten prövade endast en av de anförda grunderna och gav Kapsch rätt på den punkten.
 2. Trafikverket valde att överklaga beslutet till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att Trafikverket gjort rätt på denna punkt, men återförde ärendet till förvaltningsrätten med beskedet att alla grunder för överklagan skulle prövas.
 3. Förvaltningsrätten gav Trafikverket rätt på alla dessa grunder och fastslog därmed att upphandling gått rätt till.
 4. Kapsch valde då att vända sig till kammarrätten och begära prövningstillstånd.

Med anledning av Kapsch begäran av prövningstillstånd beslöt kammarrätten, igår måndag, att förbjuda Trafikverket att ingå avtal om vägsidesutrustning innan rätten fattat beslut om prövningstillstånd. Det kan dröja flera veckor innan kammarrätten fattar beslut om detta och ett par månader innan eventuell dom avkunnas.

Det mest intressanta är:

”Kapsch pekar bland annat på att CTS som utvärderade förslagen till tekniksystem åt Trafikverket delvis finansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Vinnovas generaldirektör sitter i styrelsen för Q-Free.”

Inte så bra kanske. Det har nog gått lite väl fort så att ingen reflekterat över möjliga jävssituationer. Men som vi tidigare sagt så har ju beslutet tagits väldigt fort.

Vidare säger Trafikverkets regionchef, Håkan Wennerström:

”Rättsprocessen gäller endast utrustningen i betalstationerna. Vi jobbar vidare med allt annat. När beslutet i kammarrätten kommer kan vi snabbt sätta på den tekniska utrustningen på plats.”

Dock vill inte Wennerström precisera när den juridiska processen måste vara klar för att trängselskatten skall kunna tas ut från årsskiftet. En intressant tanke. Vad händer om utrustning sätts upp innan dom fallit? Låter som att man inte riktigt följer lagen om offentlig upphandling. Det är ju klart att man kan ta ned utrustningen och sätta upp konkurrentens efter domen fallit.

Hur som helst spelar det ju mindre roll om det försenas då trängselskatten är beslutad. Vägvalet vill häva beslutet helt och hållet vilket kan göras när som helst av Göteborgs kommunfullmäktige. Därför är det viktigt att fundera över hur man lägger sin röst i valet 2014. De övriga partierna resonerar som så att om de får rösterna så har väljaren också sagt ja till trängselskatten.

Trängselskatten är orättvis och vid en jämförelse mellan olika lönekategorier framgår att låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Har du inte räknat på vad din kostnad blir kan vi tipsa dig om att göra det på www.räknautträngselskatten.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

I Göteborg skapar man trängsel som ska beskattas

tisdag, 14 februari, 2012

I gårdagens GP kunde vi läsa om de nya bussfiler som planeras mitt i Göteborgs centrum. I flera fall bygger man de ”nya” filerna på bekostnad av nuvarande filer som ju används av både bilar, bussar och andra transportmedel.

Det är trångt i centrala Göteborg, både för kollektivtrafik och bilar. Utrymmet är klart begränsat. Hur löser man detta problem? Jo, man tar ensidigt parti för att kollektivtrafiken ska få sitt nödvändiga utrymme och bilisterna får lösa sin situation bäst de kan. Mellan Göta älvbron, förbi Drottningtorget och Polhemsplatsen till Nya Allén kommer ett körfält i vardera riktningen att reserveras för bussar inom en snart framtid. Bilarna hänvisas till filen bredvid, det spelar ingen roll hur långa köerna blir där och hur tom bussfilen ekar periodvis. Efter att ha jagat olydiga, dubbade bilister på Friggagatan, kan trafikpolisen med fördel omdirigeras till Drottningtorget för att övervaka att bilisterna inte kör in i den lockande bussfilen.

Henrik Petzäll, chef för trafikavdelningen på trafikkontoret, spekulerar i att biltrafiken kommer att minska 2013 på grund av trängselskatten. Men eftersom man bygger om till bussfiler redan till i höst ”kan det bli extra besvärligt” då, enligt Petzäll, som räknar med att bilisterna väljer andra leder för att slippa trängseln. Vad händer istället om stillastående köer kommer att blockera hela området kring Ulleviarenorna, Allén och runt Centralstationen? Var finns de alternativa planerna om folk inte anpassar sig som planerarna vill?

Ja, så där kommer det ju att se ut lite varstans i Göteborg de kommande åren. När det blir ”besvärligt” är det bara att köra någon annanstans. Vart man ska är av underordnad betydelse, bilisterna är ju ändå bara ute och cruisar längs gatorna för att det är så roligt att åka bil. Och hur ska det fungera när man skapat trängsel överallt i stan? Ska vi då åka bil på de obefintliga ringlederna?

Nyss invigdes det nya stora hotellet vid Drottningtorget med 170 rum. Läget gör naturligtvis att många kan ta sig till och från det med tåg och kollektivtrafik vilket är mycket bra. Men många affärsresenärer kräver förstås tillgång till både taxi och parkeringar. Biltrafiken i området riskerar därmed att öka ytterligare samtidigt som man planerar för en minskning. Någonstans känns det som de planerade åtgärderna inte synkade.

Håkan Andersson
Vägvalet