Arkiv för oktober, 2011

Uppfostringspolitik och enmansshow

fredag, 28 oktober, 2011

Trafiknämnden har haft ett ärende gällande miljötillståndens upphörande uppe till behandling. Först ville man att detta skulle upphöra enligt tjänsteutlåtande av Trafikkontoret den 31 december 2011. Vägvalet yttrade sig i frågan om att ett upphörande till den 31 december i år skulle ställa till det för många som har miljötillstånd i city. Dessa personer får nämligen parkera på boendeparkeringen utan kostnad med miljötillstånden. Detta kan innebära 500 – 600 kr per månad i kostnadsökning. Det skulle därför vara mer rimligt att ha en lite längre övergångsperiod så att alla dels hinner få information om upphörandet, dels hinner ställa om sig till beslutet.

Diskussionen bidrog till att S, V och MP återkom med ett bättre förslag om en övergångsperiod för miljötillstånden på längre sikt. Nämnden tog ett enigt beslut att miljötillstånden skulle upphöra den 30 juni 2015. Läs yrkandet här.

Idag kan man läsa på GT:s ledarsida att Kia Andreasson (MP) förhalar beslutet i kommunstyrelsen:

”Kia Andreasson (MP) godkänner 2015 som slutdatum. Men i motsats till miljöpartisten, och övriga politiker i trafiknämnden, vill hon skärpa kravet så att inga nya tillstånd får delas ut fram till dess. Ökningen av p-tillstånden stannar i så fall.”

Detta är andra gången som Miljöpartiet byter fot inom partiet (tidigare om konstverk i rondellerna som röstades ned av Trafiknämnden och miljöpartiets representant men som sedan Kia Andreasson röstade för i kommunstyrelsen)

GT:s ledare ser en logik i hennes resonemang, men jag är inte av samma uppfattning. Det visar sig gång på gång att Kia Andreasson verkar driva en egen politik vid sidan av Miljöpartiets. Samma sak skedde när Kia Andreasson gick emot folkomröstningen om trängselskatten, något Miljöpartiet starkt säger sig värna om:

På miljöpartiets hemsida kan man läsa:

”Vi anser att när stora och avgörande beslut fattas i ett land bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer”

Kia Andreasson är en stor förespråkare om den ”politiska enigheten”, men uppvisar gång på gång oenighet inom sitt egna parti. Att Kia Andreasson föser Socialdemokraterna och Vänstern framför sig är ju ingen nyhet. Socialdemokraternas och Vänsterns väljare, som ju inte har röstat på Miljöpartiet, är de största förlorarna som får betala för sina partiers eftergivenhet gentemot Miljöpartiet. Kia Andreasson verkar ha uppfattningen att hon själv kan lägga agendan för hur folk ska agera utefter hennes uppfostringspolitik. Tror hon att detta ska lyckas?

Vägvalet är ett resultat av att folk tröttnat på att politikerna glömmer av att deras roll är att representera medborgarna. Medborgarna är inte en medeltida pöbel som man kan göra vad man vill med. De nya generationerna växer upp med sociala medier, internet, smartphones m.m. och bildar sig på blixtsnabba sekunder egna uppfattningar i en rad olika frågor. Information är idag avgörande för att ena och få med medborgarna. Delaktighet är en annan fråga som helt och hållet trampas på av sittande politiker.

Trafiknämndens beslut ger medborgaren möjlighet att se över sin ekonomi, se på andra lösningar och förhålla sig till en enkel övergång. 30 juni 2015 så upphör miljötillstånden och du får parkera fram tills dess även om du inhandlar en miljöbil i maj 2015. Enkelt och schysst för alla parter såsom politiker, tjänstemän på Trafikkontoret, medborgare!

Varför krångla till det?

Se Vägvalets yttrande om beslutet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Nya överklaganden kan försena trängselskatt

fredag, 28 oktober, 2011

I en artikel i GP kan vi läsa att trängselskatten kan komma att försenas p.g.a. överklagande.

Marianne Nyberg på Trafikverket i Göteborg säger:

”Lite tröttsamt. Den här processen är ju inte särskilt produktiv.”

Nej, den är inte produktiv men alla som arbetat med upphandlingar vet att det finns risk för överklagande och då tar man med detta i tidplanen. Att konkurrenterna skulle låta den nya lukrativa marknaden, som öppnar sig i och med trängselskatten låta passera obemärkt, är ju lite naivt från Trafikverkets sida. Att sådant här uppkommer påvisar endast att det går för fort och att ingen tänkt igenom förslaget tillräckligt.

Tröttsamt är att hela trängselskatteprojektet är forcerat och inte förankrat hos medborgarna. Och trängselskatten är snarare kontraproduktiv med tanke på svinnet i systemet.

Theo Papaioannou
Vägvalet

90 år gammal trängsel…

tisdag, 25 oktober, 2011

I dagens blogginlägg kan vi konstatera att trafikproblemen är såväl eviga som konstanta.

I Frank Kings (1883 – 1969) klassiska tecknade serie ”Gasoline Alley”, som startade redan 1918 och som än idag existerar och därmed gör den till serien som publicerats näst längst i USA, hittade jag seriestrippen nedan från den 14 januari 1921 (i USA publiceras av hävd samma seriestripp i dagstidningarna samma dag). Den är alltså mer än 90 år gammal, men är lika aktuell idag som då! Observera att det är samma två figurer som är med i båda rutorna.

Allt är inte svart och vitt. Ibland kör en del av oss bil och kallas då bilister, ibland promenerar vi och är då gångtrafikanter. Det gäller att kunna se saker och ting ur olika perspektiv och inte bara se behoven hos en enstaka grupp människor. Den motsättning som vissa försöker framhäva mellan olika trafikantgrupper är egentligen inte så intressant. Vi och våra närmaste tillhör alla mer eller mindre olika grupper i olika skeenden i livet.

Istället måste vi lösa transportbehoven för samtliga – på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. Tyvärr polariserar trängselskatten motsättningarna mellan olika trafikantgrupper på ett snedvridet sätt: Bilisterna ska betala för (eller subventionera) kollektivtrafikens infrastruktur. Då uppstår direkt ”vi och dom”. ”Vi” som betalar och ”dom” som drar fördel av det.

Det är sunt att protestera mot sådana enkla lösningar. Först när vi ser problemen som gemensamma kan lösningarna också bli det. När de olika satsningarnas kostnader och fördelar och nackdelar redovisas var för sig och ställs mot varandra blir det tydligt vad som är mest lönsamt och vad som är olönsammast. Sedan ska självklart miljöaspekter också finnas med när man väljer framtidens infrastruktur, allt kan inte mätas i kronor och ören.

Mer om Frank King och Gasoline Alley kan ni läsa här och här. Serien är näst intill unik i det att figurerna tillåts åldras och till och med dö allt eftersom.

Håkan Andersson
Vägvalet

Invigning av Västsvenska Paketet

söndag, 23 oktober, 2011

Nu har turen äntligen kommit till göteborgarna att förstå förträffligheten med det Västsvenska paketet. Man kompletterar den ”pedagogiska” dagisfilmen http://www.denlivligastaden.se/ med en utställning i Älvrummet som invigdes i lördags kl. 11.00.

Med ballonger och modellbyggen ska göteborgarna äntligen få svar på varför han eller hon ska betala trängselskatt. Eller?

Nja, inte riktigt. Invigningen startade med att representant från Trafikverket talade om de olika projekten. Nästa talare var intressant nog från Yimby, Johannes Åsberg. Att Yimby var inbjuden har vi fått några reaktioner på. Förklaringen till detta från informationsansvariga i Älvrummet var att man ville ha ett s.k. ”utifrån perspektiv” förutom en politiker och tjänsteman. Ni får själva bedöma om talaren är ett ”utifrån perspektiv” eller inte genom att läsa hans blogg http://www.s-bloggar.se/b/577/johannes-aasberg. Läs gärna också Yimbys deklaration om att de är ett obundet partipolitiskt nätverk. Därför blev det lite svårt att inte se en viss partiskhet från Åsbergs sida då han sa att det Västsvenska Paketet är ryggraden för Göteborgs utveckling.

Anneli Hulthén (S) började med att tacka alla inblandade parter såsom GR, Region Halland, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Västtrafik. Men som vanligt glömde hon bort medborgarna. Fast hon bad de ungdomligare medborgarna att tacka henne när hon gått i pension och Västlänken var klar. Det är ju också ett typ av medborgarperspektiv även om det inte är ett jag delar. Hulthén lovade också att kollektivtrafiken kommer att stå redo vid trängselskattens införande 1 januari 2013.

Därefter föll banden in till det Västsvenska Paketets rum. Här återfanns information på väggar, bord, filmdukar och stora interaktiva skärmar. Det som inte fanns var företrädare från de olika partierna. De borde kanske ha varit med nere i Älvrummet och förklarat för göteborgarna varför de väljer att ålägga dem denna skatt.

Vi blev lite förvånande att se att Vägvalet gjort ett avtryck i historien då vi var representerade i tidsaxeln om Trängselskatten – en viktig pusselbit

Ett erkännande kanske att folket inte är så nöjda med beslutet? Men en sak är säker: Vägvalet blir en viktig pusselbit i valet 2014.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GT debatt: Jonäng vill kväva debatten

torsdag, 20 oktober, 2011

I dagens GT återfinns en debattartikel från Vägvalets Theo Papaioannou som är en replik på Kristina Jonängs (C) debattartikel som publicerades 14/10 (och som kan läsas i sin helhet här).

Jonäng menade bl.a att hon blivit påhoppad för sin förra debattartikel och att alla andra ska ”gilla läget, acceptera gjorda beslut”. Hos Jonäng fanns en tydlig rädsla för att en fortsatt debatt skulle kunna äventyra Västlänkens framtid:

”Om några västsvenska debattörer ägnar sig åt argumentation på temat att Västlänken är värdelös tillräckligt ihärdigt så kanske satsningarna i Västsverige uteblir.”

Kristina Jonäng vill alltså strypa debatten och ”hotar” med vad som annars kan ske! Eftersom vi gärna ser att Västlänken aldrig byggs blir vi dock bara sporrade att fortsätta debatten. Vi skriver:

Man kan faktiskt se Jonängs uppenbara rädsla för detta som en uppmaning till alla oss andra som inte ser nyttan med Hagatunneln att fortsätta ifrågasätta.

Jonäng passade också på att flagga för ännu fler dyra, ofinansierade infrastruktursatsningar som tågförbindelser mellan Olso-Göteborg-Köpenhamn. Hon ville ”se till att skapa enighet också om nya medel” för detta ändamål. Hur ska denna enighet komma tillstånd? Fler möten bakom stängda dörrar? Och när mötena är avslutade höjs skatten för…? Ja, vem tänker Jonäng & Co tvinga att betala den här gången? Spänningen är olidlig!

Läs hela debattartikeln från Vägvalet här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Handelskammardagarna 13-14 oktober

måndag, 17 oktober, 2011

Den 13-14 oktober ägde Handelskammardagarna rum. Mycket folk och pompa och ståt när Handelskammaren bjöd in till dialog om Västsveriges framtid. Första seminariet jag närvarade på var ”Västsvenska visioner – Gränslös handlingskraft” med en panel bestående av representanter från näringslivet, kommunala bolag och kommunala projekt. Handelskammaren har tagit fram ett manifest innehållande 100 visioner som ska hjälpa Västsverige in i framtiden. Ett s.k. smörgåsbord kan man säga av visioner som alla kan få ta del av och använda. Johan Trouvé, VD för Handelskammaren, förklarade att närheten är stor i Västsverige och det ska vi ta vara på. Han vill också samla politiken, akademin och näringslivet kring visionerna. En mycket tilltalande idé om än väldigt utmanande. Gränslöst var ett nyckelord för att belysa hur kommunikation och närhet ska lyckas mellan parterna. Panelen påpekade flera gånger själva att de mesta de sa var ”klyschor” samtidigt som de försökte få fram sina budskap. Martin Sande från Preera myntade begreppet ”nånannanlism”, d.v.s. vi tror att någon annan ska göra saker åt oss. Vi måste själva resa oss och ta oss framåt var budskapet. Jag håller med om detta, men i Göteborg som hamnat i ett slags paralyserat tillstånd för utveckling så får det inte bli att ”nu kör vi kosta, kosta vad det vill”. Vi måste behålla sans och balans i våra framtidsprojekt. Panelen tyckte att det går för långsamt men stora förändringar måste förankras hos människor som ska leva bland dem. Detta perspektiv saknade jag i diskussionerna om visionerna.

Nästa seminarium handlade om ”Framtidens samhällsbyggnad och kunskapsbyten”. Den som stack ut hakan mest var Malin Persson, Volvo Technology, som ville att göteborgsandan ska ses som något bra om man tog bort det andra (det negativa). Även Malin Persson ansåg att det är viktigt med samverkan mellan kommun, näringsliv och akademin. Ett mycket klokt ord sades av Anders Ådahl på Göteborgs Energi som ville att vi kom vidare ur visionerna. Birgitta Hellgren från Trafikkontoret i Göteborg presenterade det Västsvenska Paketet innehållande stora projekt som kräver mycket kompetens. Det Västsvenska paketet är ett typexempel på en mycket stor förändring som inte förankras på rätt sätt hos medborgarna. Stora visioner kräver också följeslagare.

Sammanfattningsvis var dagens ord samverkan för att lösa allt. Men glöm inte att kommunikation är minst lika viktigt och glöm inte av dem  som ska använda idéerna och som inte var närvarande på seminarierna.

Dag 2 bjöd på flera intressanta seminarium som startade med ”Entreprenör utan gränser”. Vision om lärande i Göteborg diskuterades och om hur vi får hit de bästa kompetenta personerna. Dennis Andersson, pristagare och Gothia Cup-general, prickade helt rätt då han sa att ett fotbollslag bygger på mångfald för att nå framgång. Björn Söderberg, en entreprenör som bokade enkelbiljett till Nepal, intog scenen resten av seminariet och berättade om sina livserfarenheter. Söderberg diskuterade hållbarheten i företagens åtaganden i andra länder och tog Nepal som exempel. Hur skapar man socialt mervärde i de länder man investerar i? Dagens fullträff var när Björn Söderberg mer eller mindre ”dissade” storföretagens fina policys och skrifter och stämplade det som ”Corporate Social Bullshit”. Han frågade istället vad de gör rent pragmatiskt utöver sina policys. Att Söderberg är en entreprenör, äventyrare, risktagare m.m. som försöker inspirera människor att leva sin dröm gick inte att undgå. Dock kan jag inte hålla med Söderberg när han glider på att man ska åsidosätta utbildning och erfarenheter för sin dröm. Alla bör leva sin dröm men man bör också vara realistisk i sitt budskap. Tänk om vi lät alla våra barn och ungdomar tro att det går att bli filmstjärna?

Nästa seminarium handlade om ”Bilden av industrin” och inleddes med Leif Johansson, styrelseordförande (f.d. AB Volvo), som imponerade i sitt tal. Han påminde med tanke på Greklandskrisen att även Sverige för inte så länge sedan tagit sig igenom en sådan och skickade en gnutta optimism om att det går att vända en dålig trend. Johansson påpekade att det är helt genomförbart att vara lokalpatriot och att samtidigt vara global. Det är inget att skämmas för och går för övrigt i linje med att lyfta fram Göteborg. I panelen som efterföljde Johanssons tal hade Gustav Fridolin (MP) en poäng i att den gamla industrin inte enbart kan bytas ut mot en ny. Den gamla industrin måste med i förändringen som är på gång i framtiden. Mycket sund tanke. Panelen avslutades med att sammanfatta industrin med nyckelord som blev: modern, långsiktighet, glädje, framtid, innovation, kreativitet, teknikoptimism och internationell.

Vi fortsatte med nästa seminarium ”Ledartröjan för ett hållbart samhälle” med en blandad panel av politiker och representanter från näringslivet som fick ge sin bild av ett hållbart samhälle. Birgitta Losman (MP) började med att säga att hon inte skulle bli politisk och fortsatte med att berätta om den gröna omställningen. Losman drog sig för att svara på frågan om att betygsätta företagens duktighet på miljöteknik vilket kanske var lika bra eftersom det kan vara lite svårt för henne att avgöra det. Katarina Olvenmarks (VD på MQ) syn på hållbarhet var inriktning på hur andra människor har det i övriga världen. Göteborgs Hamn ville arbeta med incitament, skatte- och kostnadslättnader för att få rederierna att använda miljövänliga tekniker. Som ni märker var det ganska spretigt i vad som ingick i begreppet hållbart samhälle. Johan Trouvé summerade att vi måste paketera och visa upp att vi är duktiga på miljöteknik. En liten lobbysignal kanske till politiken att de måste hjälpa till att kommersialisera innovationerna som företagen utvecklar.

Efter lunch var det dags för ”Västtrafiks idé om tjänsteresor med kollektivtrafiken”. Presentationen leddes av Lars Backman (VD) och Maria Björner-Brauer. Backman inledde med att presentera vad som är på gång i Göteborg i och med det Västsvenska paketet. Göta Älvbron som går på knäna kommer att bytas ut, vilket är viktigt eftersom den största andelen trafik över älven sker på denna bro. En rättelse kring bron är att bytet var planerat redan innan det Västsvenska paketet var klart och är en kommunal angelägenhet. Vi fick en snabb bild över förslaget KomFort trafik, men inte på djupet eftersom det inte är färdigfinansierat ännu. Vidare presenterade Björner-Brauer förmånskortet som alternativ till förmånsbil för Västtrafik och bekräftade att om man åker kollektivtrafik så betalar man inte trängselskatt. Så är det ju givetvis men pengarna ska ju gå till satsningar som ska hjälpa kollektivtrafiken. Att upprepa att man inte betalar trängselskatt flera gånger var inte speciellt smart rent strategiskt, eftersom det spär ju på debatten om varför bilister ska betala för kollektivtrafik. Utöver detta så är ändå idén med förmånskort ganska bra om företagen går med på att betala för det. Västtrafik väckte även en samhällsrelaterad fråga; Finns det möjlighet att använda restiden som arbetstid för att göra det till ett mer attraktivt val? Nu pratar vi samhällsförändringar men med ett problem: Vem ska ta den kostnaden? Seminariet avslutades med frågan om vad som händer om allt inte är förberett till 1 jan 2013. Svaret från Lars Backman blev att målet är att det ska vara klart, men att det finns kritiska objekt.

Handelskammardagarna var mycket intressanta, men på åhörarläktaren var det väldigt underrepresenterat från ledande göteborgspolitiker. Om vi ska forma Västsverige i det öppna samhället som förespråkas så måste man ju vara delaktig i alla diskussioner, något Handelskammaren efterlyste. Viktigt är också att inte glömma av medborgaren som påverkas av samhällsförändringarna. Deras stöd i förändringarna är minst lika viktiga.

Jag avslutar skrivandet med att säga att det vara väldigt spännande att få uppleva Molekul i foajén. Dessa små barn i labrockar med oändlig energi som visade mig och andra hur naturvetenskapens fascinerande värld fungerar.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Vägvalet lämnar förslag om en ringled förbi Göteborg ”Göta Ringen”

lördag, 8 oktober, 2011

Göteborg saknar en ringled. I Sverige har vi inte varit speciellt duktiga på att planera ringleder runt våra större städer. Trots dåliga förutsättningar för stadsplanering som tidigare generationer har efterlämnat måste vi försöka hitta lösningar i den befintliga stadsplanen. Vägvalet har lösningen och introducerar därför förslaget om en ringled runt Göteborg vid namnet Göta Ringen.

Fördelarna är många:

  • Trafik leds runt Göteborg och bort ifrån stadskärnan.
  • Hisingsleden ansluter till Göteborgs Hamn och Volvo.
  • Genom att leda trafiken via väg 159 så avlastas inte bara Tingstadstunneln utan även in- och avfarterna via E20 till/från Partille, E45 till/från Angered och väg 40 till/från Borås.
  • Möjlighet finns även att avleda trafik från E45 norrifrån via Angeredsbron
  • Gynnar näringsverksamheter som t.ex. Göteborg City Airport
  • Ingen lång byggtid och större störningar under denna
  • Mycket nytta för göteborgarna till en väldigt låg kostnad.

Ringleden kan byggas till en kostnad av 1,2 miljarder kronor.

Vägvalet lämnar även idag in en motion till kommunfullmäktige för att aktualisera frågan.

Se detaljerad information om förslaget här.

Läs debattartikel i GP här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se


Anmält som idé till Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Glädjande nyheter om granskningskommission

fredag, 7 oktober, 2011

Jag hade tänkt skriva om kommunfullmäktiges sammanträde igår där jag tyckte att det verkade som att vi inte nådde fram i vårt budskap till kommunstyrelsen. Men idag möttes jag av den glädjande nyheten att man nu är överens och tillsätter en granskningskommission för att utreda Göteborg Stad.

Igår var nämligen två interpellationer upp i kommunfullmäktige. Dels Vägvalets om avtal för förvaltnings- och bolagschefer som tecknats i strid med beslutade riktlinjer och bristande reglering vid brott eller tjänstefel, dels Lennart Duells (Fp) om lämpligheten att ha kvar personer i vår organisation som är dömda för mutbrott.

Vägvalets besvarades av ”rotelansvarig” Mats Pilhem (V). Det var ett svar som överlag var bra men på frågan om varför riktlinjerna inte följs var det lite svajigt. Pilhem ville gärna lyfta tillbaka ansvaret på de som tecknat de felaktiga avtalen. Han ville också tona ned att det var något större problem. Jag påpekade att det är av största vikt att sätta ned foten och skicka signalen att det inte är ok att göra som man vill inom Göteborg Stad. Egna tolkningar om vad som får göras uppstår när riktlinjerna är diffusa, policys saknas och ledningen är tyst. Signalen måste vara kristallklar likväl som rutinbeskrivningarna. Jag påpekade även att jag tycker det är märkvärdigt att kommunstyrelsens ordförande inte själv svarar på dessa viktiga frågor.

Läs interpellationen här.

Anneli Hulthén (S) valde att inte säga något under min interpellation men tog ordet när Lennart Duells (Fp) interpellation om lämpligheten att ha kvar personer i vår organisation som är dömda för mutbrott. Svaret kom först även här från Mats Pilhem men i ganska avskalad form. Enligt han var det mer eller mindre upp till bolagen/förvaltningarna att bedöma vad som skulle göras. Kommunstyrelsens uppgift gick ut på att skapa en värdegrund. När Anneli Hulthén klev in i debatten sa hon att det var allas ansvar. Medborgare, politiker, partier – ALLA. Det som var uppseendeväckande var att i vissa lägen omfamnade blocken varandra och debatten spårade tyvärr ur när FP:s representant helt plötsligt gjorde ett utspel mot SD om dess härskarteknik mot Anneli Hulthén där halva salen applåderade. Ett mycket finurligt retoriskt knep när man vill ta udden av debatten. Inte för att jag sympatiserar med SD jag tycker att man ska hålla sig till sakfrågan.

Men idag har jag överseende med urspårningen eftersom blocken ändå hittat varandra och gör verklighet av en extern granskningskommission. Jag hoppas att kommission tar en titt på Vägvalets motion för förslag på inriktning.

Vägvalet
Theo Papaioannou

PS. Jag vill också nämna att det var en lång debatt om motionen från Rustan Hälleby (M) om att utveckla Askimsbadet till ett bad- sim- och vattensportcentrum. Ett klassiskt exempel när förslaget kommer från fel håll, d.v.s. från fel parti. Den rödgröna majoriteten var splittrad i frågan och försökte på något sätt hålla skenet uppe om enighet. Jag har lite svårt att förstå varför man väljer att rösta ned ett förslag som är av värde för ungdomar i alla åldrar, ett centrum där de kan samlas. Det är väl aldrig fel att satsa på sportcentrum som kan bidra till att hålla våra ungdomar sysselsatta. Vid votering såg man splittringen klart och tydligt då två vänsterpartister steg ur lokalen. DS.

GT – Papaioannou: ”De är inte opartiska”

fredag, 7 oktober, 2011

I gårdagens GT blev Vägvalets partiledare Theo Papaioannou intervjuad med anledning av Trafikkontorets agerande vid höjningen av parkeringsavgiften på Heden som inte varit uppe för beslut i Trafiknämnden.

Han har några andra konkreta exempel som han tycker visar att tjänstemännen fattar politiska beslut:

”Jag tänker på de systematiska överklagandena av de dispenser från dubbdäcksförbudet på Friggagatan som fler före­tagare fick av länsstyrelsen som konsekvent överklagades utan nämndens vetskap. Samt höjningen av P-avgiften på Heden, trots att förslaget med nya avgifter är bordlagt.”

Samtidigt pågår nu en informationskampanj via Trafikkontoret för det Västsvenska infrastrukturpaketet. Den sker t.ex. via www.denlivligastaden.se.

Han säger:

”Jag har sett filmen och den är nästan ren propaganda.  Trängselskatten nämns under 2 sekunder i den 3,5 minuter långa filmen om den livliga staden som går ut på att sopa bort alla bilar.”

Kommunalrådet Owe Nilsson (S) tillbakavisar kritiken:

”Vi politiker talar om vad som ska göras, tjänstemännen hur. Vi tar de politiska besluten och de ska informera göteborgarna. För övrigt tycker jag att filmen är riktigt bra.”

Det här är ju ganska intressant eftersom den politiska majoriteten faktiskt har sagt att parkeringsavgifterna inte ska höjas. Det deklarerades i maj då man bordlade förslaget om höjningar. Läs blogginlägg här. Hur kunde då parkeringarna på Heden, vid Operan och den stor parkeringen mittemot Masthuggstorget för några veckor sedan plötsligt höjas med fantastiska 67% – från 6 till 10 kronor i timmen? Inflationen i Sverige ligger för närvarande cirka 3% på årsbasis!

Vägvalet har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som förhoppningsvis kommer att besvaras på nästa sammanträde i november.

Läs hela GT-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 3 oktober

onsdag, 5 oktober, 2011

Trafiknämnden började med att yrkanden som låg på bordet påvisade en splittring inom det rödgröna majoriteten gällande miljözonerna. S yrkade avslag medan Mp och V yrkade bifall till förslaget.

Efter rutinmässiga ärenden var det dags för genomgång av uppföljningsrapporten. Resultatet backade lite p.g.a. ökad omslutning till följd av åtaganden i det Västsvenska paketet med cirka 19 miljoner kr.

Nästa ärende handlade om inriktningsdokument Mål- och inriktningsdokument för Byggnads- Fastighets- och Trafiknämnden i Göteborg framtaget av S, Mp och V. Dessa ”flådiga” dokument tas fram utan att någon egentligen tänker på vad innehållet innebär. Jag började med att fråga om formuleringen på s. 3:

”Därtill ska även ett barnperspektiv prägla utvecklingen av staden och säkerställas i konsekvensanalyser av förslag. Alla göteborgares möjlighet till inflytande ska stärkas.”

Hur ges göteborgarna möjlighet till inflytande? Barnperspektivet ifrågasätter jag också för det är typiskt ett ord som den rödgröna majoriteten har med sig, men som de frångår var och varannan dag. (dagisplatser, mögelhus i Skogaberg m.m.)

På s. 6 framkommer klart och tydligt de rödgrönas hållning gällande personbilstransport i framtiden:

”Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel.”

Bilindustrin och dess produkter är inte ett välkommet inslag i Göteborg, även om de är miljövänliga. Bilarna ska bort och därmed också medborgarens rätt till att förflytta sig på ett eget valfritt sätt. Det är en konstig inställning eftersom Volvo är en av de större arbetsgivarna i Göteborg och har bidragit till den svenska välfärden.

Vidare finns på s. 7 målet om behovstäckningen i förskolan som Trafiknämnden ska förhålla sig till. På frågan hur Trafiknämnden kan bidra till fler dagisplatser radade sig flera representanter från den rödgröna majoriteten upp sig för att svara på frågan. Ett svar var:

”Genom att Trafikkontoret planerar vägar runt ’eventuella’ dagisplatser så bidrar dom till målet.”

Det var ju inte det som stod i målet utan formulerades efter egen tolkning. Det är ju av största vikt att dokumentet är möjligt att följa för annars så får ju varje instans skriva om målen så att det passar in på deras verksamhet. Men man får inte ändra målen var svaret. Jaha, men det gjorde ju de rödgröna representanter själva på några minuter.

De flesta målen har en processägare men vissa har det inte. En processägare ska finns vid målstyrning för att någon ska ha ansvaret för uppföljning och se till att målet nås. Därför förefaller det sig märkligt när t.ex. målet för andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka, saknar en processägare. Vad är vitsen om ingen följer upp målet?

Sammanfattningsvis är det ett luftdokument som ser bra ut, men som ingen egentligen har någon aning om hur det ska tillämpas.

Vidare fortsatte nämnden med några beslutsärenden. Motion om uppgrävning av hamnkanalerna yrkade alla partier avslag på. Motion om att låta hamnverksamheten vara en del av blandstaden avslogs. Detaljplan för Marieholmsbron (tågbro) fastslogs.

Intressant politisk läge uppstod när ärendet om att införa miljözoner hanterades. S, Vägvalet och Fp yrkade avslag och M, Mp och V yrkade bifall. Efter votering avslogs förslaget. Det är inte så enigt som man tror inom blocken. Uppenbart är att S slits med Mp:s agenda om att slippa allt som har med bilar att göra.

Mötet rundades av med information och började med det Västsvenska paketet och dess åtgärder som fortlöper.  Projektering för busskörfält på Övre Husargatan har startat. Förslag med utformning av busskörfält kring centralen kommer att lämnas till nämnden i slutet på året. Man ska genomföra ett kunskapsseminarium om tunnlar för att ”höja” kunskapsnivån hos politikerna. Som jag sagt tidigare så går det inflation på tunnlar.

Vi fick även information om hur informationskampanjen går till. Detta sker genom hushållstidning, TV och radio. Den 21 oktober kommer man ha klart en utställning om Västsvenska paketet i Älvrummet. Man har kontinuerliga avstämningar med de politiska stadssekreterarna. De som inte har sådana får tydligen ingen information. Sedan kom en intressant punkt upp. Information om trängselskatt ligger på Transportstyrelsen vilket är intressant eftersom Anneli Hulthén (S) har varit tydlig med att alla kommer att förstå när staden kommer att informera om trängselskatten. Nu har staden avsagt sig informationsansvaret om trängselskatten till Transportstyrelsen.

Därefter visades ”dagisfilmen” om den livliga staden. När filmen var slut berättade ordföranden att filmen togs emot med applåder i kommunstyrelsen. Det är inte svårt att bli provocerad, för om detta är vad kommunstyrelsen tycker är bra information till medborgarna så kan vi alla blir 4 år igen, sluta tänka själva och låta ”klapp-på-huvudet-politiken” råda. Som tur var sa informationsansvarig att man ska gå ut och undersöka vad vanligt folk tyckte om filmen och återkomma med resultatet.

Roligare inslag var dock informationen om Paddans verksamhet i kanalområdena som utökats så att man kan hoppa av och på (Hop-On Hop-Off) olika platser i staden och växla över till Stinsen. Det finns lite idéer framöver hur kanalerna skulle kunna utnyttjas mer i form av t.ex. flytande uteserveringar. Lite trevliga saker som piffar upp staden och låter kanalerna komma till sin rätt på ett bra sätt.

Cykelförmånen ska utvidgas ytterligare och göras attraktiv med möjlighet till t.ex. serviceställen. Frågan ställdes om inte detta var en flopp då det endast var 3 personer som valt förmånen då den uppmärksammades i media för ett tag sedan. Nu har hela 7 personer valt detta alternativ så det tar lite tid och som vanligt är medias vinkling av förmånens acceptans felaktig. Det är inte så kanske att det är ett dåligt förslag?

Eftersom tiden tog slut och trafiknämndens sammanträde sammanföll med gruppmöten inför kommunfullmäktige bordlades övriga frågor. Jag hade några övriga frågor gällande Hedens parkeringsavgifter och Trafikkontorets hantering av detta, parkering för äldreomsorgens personal och Västlänk 2021 (kortlänken). Detta får vi svar på nästa gång.

Theo Papaioannou
Vägvalet