Arkiv för juli, 2011

Polisen får tillgång till bilderna från trängselskatten

fredag, 29 juli, 2011

Igår kunde vi läsa i Dagens Nyheter att Regeringen tillåtit polisen få ta del av foton som tagits i tullstationerna för trängselskatt i Stockholm. Tidigare hade Transportstyrelsen avslagit begäran med hänvisning till bilisternas integritet. Men Regeringen kör nu alltså över sin egen myndighet. Det ska dock påpekas att det rör sig om ett enskilt fall och inte är ett generellt tillstånd för polisen att alltid se alla bilder.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) säger i en kommentar: ”Sekretessen är absolut och integriteten väldigt viktig, men samtidigt har vi ett behov av att lösa grov kriminalitet.

Innan trängselskatten infördes i Stockholm lovade dock politikerna att kamerorna bara skulle få användas i syfte att få in trängselskatten. Men som i så många andra fall sviker man alltså nu tidigare utfästelser när systemet väl är på plats. Då kan man göra som man vill och ingen har någon möjlighet att förändra eller påverka ett sådant beslut. Med precis samma logik kan regeringen i princip ensidigt fatta beslut om att höja trängselskatten med hur mycket som helst eller ändra regelverket för flerpassageregeln. Man skulle t.ex. också kunna införa trängselskatt på lördagar och söndagar om man fick för sig det. Stationerna är ju redan på plats och det vore ju dumt att inte utnyttja dem maximalt.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ser dock klara problem med Regeringens beslut: ”Faran med att skapa register och samla sådan här massinformation är att det leder alltid till risken för ändamålsglidning och ett missbruk och felaktigheter.” Och hon fortsätter: ”Man upprättar det för ett ändamål och sedan ändras det.

Läs hela DN-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Överklagandena avlöser varandra

måndag, 25 juli, 2011

För en vecka sedan stod det i GP att trängselskattens införande kan bli försenat eftersom en av leverantörerna från upphandlingen överklagat. Trafikverket valde att ge uppdraget till Q-Free som i dag levererar till Stockholm, men Kapsch Traffic Com valde alltså att överklaga. Överklagandet var redan ett faktum i maj månad men negligerades både av Trafikkontoret i Göteborg och Trafikverket.

Marianne Nyberg på Trafikverket sa i förra veckan:

”Antingen överklagar vi eller gör om upphandlingen. I vilket fall som helst försenar det betalstationerna. Men vi tror att vi kan ha allt klart till 1 januari 2013. Det blir besvärligt men än är jag inte orolig. Leverantören får jobba parallellt med montering och tester.”

Först säger Nyberg att ”i vilket fall försenas betalstationerna” och i andra andetaget är allt klart 1 januari 2013 enligt plan. Intressant är även att Nyberg antyder att leverantören ska arbeta parallellt med montering och tester vilket låter som ett omöjligt uppdrag. Vad händer om Kapsch Traffic Com skulle få rätt och få upphandlingen istället? Ska man riva det som är uppbyggt?

Vidare i fredags står det i GP att Trafikverket väljer att gå den långa vägen och överklaga domen som underkände upphandlingen. Detta innebär med stor sannolikhet att införandet av trängselskatten försenas. Trots detta intar Trafikverket ett förefallande naivt ställningstagande.

På frågan om detta kommer att försena införandet av trängselskatter i Göteborg säger Marianne Nyberg:

”Nej, det finns ett riksdagsbeslut att det ska starta 1 januari 2013 och det måste vi hålla. Vi jobbar nu med alternativa arbetssätt.”

Oavsett om det finns ett riksdagsbeslut så står inte det över Lagen om offentlig upphandling och därför måste man vänta ut processen för att se vem som får upphandlingen. Det man kan konstatera, vilket Vägvalet gjort sedan beslutet togs gällande trängselskatten, är att det går så fort att inte ens aktörerna som är inblandade hinner med att analysera läget. Att hävda i alla sammanhang att det finns ett riksdagsbeslut innebär inte alltid att det rättfärdigar beslutet.

Trafikverket har sjabblat bort sig i sin iver att driva igenom trängselskatten i Göteborg. Man trodde antingen aningslöst eller nonchalant att marknadens aktörer skulle acceptera Trafikverkets plan att köra samma system i Göteborg. Detta förefaller en smula oprofessionellt då man faktiskt öppnar upp för en marknad där fler aktörer vill vara med. Inte nog med det: Om trängselskatten blir försenad så innebär det kostnader, närmare ca 800 miljoner per år som Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Region Halland och GR budgeterat för det Västsvenska Paketet. Pengar som skulle gå till de s.k. ”alternativen” och ”förbättringarna” inför trängselskatten 2013.

Läs även Peter Lenkens krönika här.

Theo Papaiaonnou
Vägvalet

Sorgens dag

lördag, 23 juli, 2011

Idag är sorgens dag för oss alla och våra vänner i Norge. Helt ofattbart har över 90 personers liv släckts av person(er) med egna uppfattningar om vad som är rätt och fel. Att många ungdomar har dödats gör inte saken bättre. Ungdomar med hela livet framför sig. Våra tankar är med deras familjer.

Det känns väldigt skönt att den norska polisen kunde gripa en av gärningsmännen inom rimlig tid så att spekulationerna kunde dämpas. För spekulationerna var redan i full gång när bomben gick av i Oslo. Omgående kunde man läsa på Facebook och Twitter kommentarer om islamister, invandrare, muslimer m.fl. som kommer till Sverige och Norge och övriga norden och förstör. Bröstklappningen fick sig en rejäl törn när det visade sig vara en 32-årig helylle norrman med högerextremistiska åsikter som ville skada den norska demokratin. Trots erfarenheter från t.ex. 9/11 i USA då Bush direkt hittade syndabocken och startade ett krig är man väldigt snabb med fördomar och att peka ut skyldiga INNAN man vet om det stämmer.

Det är även sorgens dag för hur media hanterar spekulationerna. Dagens GP är en skamlig läsning. Nyheterna varvas med att skytten är norrman för att sedan fortsätta med utlåtande från terrorexperter och anonyma källor från Säpo som pratar om religionskrig, konflikter med Mellanöstern, al-Qaida. Total förvirring uppstår. Varför inte vänta med anklagelser och slippa pinsamheterna. Det är av största vikt att hantera debatten efteråt så att enskilda folkgrupper, som inte har med attentatet att göra, inte blir oskyldigt anklagade.

Göteborg Stad informerar kontinuerligt på sin hemsida om hur de stödjer Norge. Norska Sjömanskyrkan håller minnesgudstjänst imorgon söndag kl. 10.00.

Vi uttrycker vår starka sympati till offren och till deras anhöriga.

Theo Papaioannou
Vägvalet

MP syn på tillväxt hänger inte ihop med regionförstoringen

lördag, 2 juli, 2011

I dagens GP kan man läsa hur Kia Andreasson (MP) anser att Göteborg inte behöver växa så mycket som möjligt.

Kia Andreasson skriver:

”Det finns ingen anledning att ha som mål att Göteborg ska växa så mycket som möjligt. Vem får bättre livskvalitet av det? Låt i stället staden växa med förnuft.”

Men  samtidigt försvarar Kia Andreasson (MP) trängselskatten och det Västsvenska Paketet med argument som att detta måste ske för regionförstoringens skull. Göteborg ska växa till 1,5 miljoner människor och det är därför bråttom att genomföra dyra projekt som t.ex. Västlänken. Det ska enligt den rödgröna majoriteten också byggas mycket fler bostäder än tidigare och det fort.

Andreasson fortsätter med flera inkonsekventa ställningstagande:

”Miljöpartiet välkomnar förstås alla som vill bosätta sig i Göteborg. Staden kan ta emot fler. Men det finns ingen anledning att ha som mål att staden ska växa så mycket som möjligt. Vem får bättre livskvalitet av det? Vem blir lyckligare?”

”Låt därför Göteborg växa med förnuft så att vår stad fortsätter vara attraktiv för oss som bor i staden i dag – och för dem som flyttar hit.”

”Miljöpartiet vill ta ett bredare ansvar än kortsiktiga slogans om ökad tillväxt och befolkning.”

Den rödgröna majoriteten uttrycker klart och tydligt i sin rödgröna budget att Göteborg och dess arbetsmarknadsregion ska växa. Vad menar MP nu egentligen? Kan det vara en möjlig spricka i det rödgröna samarbetet där Socialdemokraterna ser mellan fingrarna? Det är ju viktigt att utåt visa en enighet som egentligen inte existerar i verkligheten.

Domedagsprofetior är Miljöpartiets ”långsiktiga” slogan men allvarligt talat, när ska de också se att problemen inte endast ligger i stackars lilla Göteborg? Om vi överhuvudtaget ska ta miljön på allvar så måste de länder som verkligen är ett hot mot den globala uppvärmningen, som t.ex. USA, Indien och Kina, påverkas. Läste senast idag att Carlgren ser ett problem med nästa toppmöte om klimatet som kan bli ett fiasko igen.

Nej, majoriteter och maktfullkomlighet medför att agendorna för de olika partierna blir suddiga och än värre när utspel som detta görs. I trafiknämnden bordlades beslutet om dubbdäcksförbud trots att mätningarna av luftkvaliteten klart och tydligt visade på att ingen förbättring hade uppnåtts. Men ändå så ska den rödgröna majoriteten invänta miljönämndens utlåtande. Varför? Jovisst, där sitter ju Kia Andreasson (MP) som är en del av majoriteten som vill ha bort allt vad bilar heter och till varje pris.

Vad menar egentligen de rödgröna som en majoritet egentligen? Är det Västsvenska paketet ett steg mot regionförstoring eller inte? Jag tycker att göteborgarna förtjänar klara och raka svar och inte varje partis enskilda uppfattning i frågor.

Theo Papaioannou
Vägvalet