Arkiv för april, 2011

Träffa oss i valstugan i helgen!

fredag, 29 april, 2011

I helgen startar vi vår valstuga i Göteborg på Kungsportsplatsen.

Kom och träffa oss så ska vi berätta om hur vi tillsammans stoppar trängselskatten och om våra ståndpunkter i andra regionala frågor.

Vi finns på Kungsportsplatsen följande tider:

  • Lördag kl. 12.00 – 19.00
  • Söndag kl. 11.00 – 16.00

Theo Papaioannou
Vägvalet

Redan försenat och kostnadsökningar innan det börjat

onsdag, 27 april, 2011

Idag den 27 april ska kommunstyrelsen ta ställning till tjänsteutlåtandet: Västsvenska paketet – avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till Medfinansieringsavtalet. I detta tjänsteutlåtande kan man nu läsa att vissa åtgärder som de etablerade partierna lovat redan är försenade.

På P4 Göteborgs hemsida kan man läsa:

Det är stor risk att förlängningen av tågperronger inte blir klar innan trängselskatten införs 2013. Tanken är att längre tåg ska matcha det ökade antal resenärer som trängselskatten väntas ge. Men nu kommer uppgifter från Trafikverket att man nog inte blir klar med perrongerna i tid.

Vidare skriver P4 Göteborg:

Det västsvenska trafikpaket med stora satsningar som delvis finansieras med trängselskatt orsakar tidigare okända kostnader för bland annat Göteborgs kommun. Bland annat kommer planerade byggarbeten att kräva ersättningstrafik i kollektivtrafiken för mellan 300 och 400 miljoner kronor. Kommunala Göteborg Energi måste också flytta ledningar för närmare 60 miljoner kronor, men det får bolaget ingen ersättning för. Till det kommer extrakostnader för nya detaljplaner på ca 20 miljoner kronor.

Alltså, innan trängselskatten ens införs så skenar kostnaderna för Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen räknar även kallt med att finansiera sin del med trängselskattens intäkter för 2013. I Stockholm tog det 5-6 år innan det genererades någon nettovinst. Det blir ett intressant läge om Göteborg Stad åker på ett underskott. Vad händer då?

I tjänsteutlåtandet kan man läsa följande:

Avtalet omfattar uttryckligen enbart de uppräknade åtgärderna. Detta innebär att de principer som fastställs i avtalet därmed inte låser framtida överenskommelser, t.ex. beträffande hur kostnader kommer att definieras inom Västlänken. Dessa kommer att förhandlas om i ett senare skede.

Observera att vi låser inte framtida överenskommelser. Detta innebär även att en nedläggning av projekt kan ske. Allt är en förhandlingsfråga. Precis som Vägvalet hävdat hela tiden.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Replik från S: Utbyggnad av E20 regeringens ansvar

söndag, 24 april, 2011

gp.se den 21 april kunde man läsa att Socialdemokraterna anser att utbyggnaden av E20 är regeringens ansvar.

Anneli Hulthén (S) och Gert-Inge Andersson (S) skriver följande om det Västsvenska paketet:

”Visst är det glädjande att regeringen står för halva finansieringen. Men tidigare har stora infrastruktursatsningar av det här slaget alltid varit statens ansvar. Så var det till exempel med Älvsborgsbron och Tingstadtunneln. Med Anders Borg som finansminister är det inte så längre.

Lite tillspetsat kan man säga att västsvenskarna får vara med och betala för regeringens skattesänkningar med trängselskatterna.

När det gäller utbyggnad av E20 genom hela Västra Götaland svävar vi inte alls på målet om hur viktigt detta är. Sanningen är att hela ansvaret för att det ännu inte skett ligger hos den moderatledda regeringen. Det är en nationell väg. Det är regeringen och riksdagsmajoriteten som äger frågan att besluta om vad som skall byggas och i vilken takt samt att avsätta tillräckliga resurser för detta.

Socialdemokraterna anser alltså att E20 är en nationell angelägenhet. Är vissa åtgärder nationella angelägenheter när det passar? Varför är inte Marieholmstunneln en nationell angelägenhet? Den ska ju finansieras via trängselskatten. Många åtgärder i det Västsvenska paketet är åtgärder som berör hela regionen och därmed hela nationen. Socialdemokraterna försöker nu förskjuta det beslut som de själva bidragit till genom att skylla över det på regeringen.

Försiktigt säger de nu att västsvenskarna får vara med och betala för regeringens skattesänkningar med trängselskatterna. Välkomna till verkligheten! Detta har Vägvalet försökt förklara hela tiden sedan vi bildades. Var är diskussionen om överföringen av ansvaret av tidigare statliga investeringar till regionen och kommunen? Var är oppositionspolitiken från Socialdemokraterna gällande detta?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Alliansen kan inte bestämma sig

lördag, 23 april, 2011

I GP den 23 april skriver Johnny Magnusson (M) en gästkrönika om hur piggt Alliansen är jämfört med de rödgröna.

Johnny Magnusson (M) skriver:

”Miljöpartiets tillväxt- och bilfientlighet är mycket hämmande för vår regions möjlighet att frodas och utvecklas. Om inte Socialdemokraterna i Göteborg hade gått i koalition med Miljöpartiet 1994 hade vi idag haft ytterligare en tunnel under Göta älv. Nu fick vi istället en Götatunneln som löper parallellt med älven. Hade inte centrala myndigheter satt stopp för de rödgrönas dumma förslag hade vi väl också haft en cykelbro över älven.”

Det är väldigt intressant när Alliansens företrädare svänger fram och tillbaka i vad de kallar bilfientlighet. Är man inte bilfientlig när man inför trängselskatt? Hur hade en tunnel finansierats 1994? Inte genom trängselskatt i alla fall! Det Johnny Magnusson borde svara på är varför hans regering håller på att förflytta ansvaret för viktiga infrastruktursatsningar till regionen och kommunen. Var är den förklaringen? Kan det bero på alla jobbskatteavdrag som gjorts?

Vidare skriver krönikören:

”I valet söker vi inom Alliansen ett mandat för att leda Västsverige in i framtiden. Mandat för att driva utvecklingen i rätt riktning och på allvar ta upp kampen med de regioner i Europa som ligger i spetsen. Vad är det som säger att de anställda på Mercedes i Stuttgart ska ha nästan dubbelt så hög lön som de anställda i vår fordonsindustri här i Västsverige?

Och varför ska göteborgarna straffas med en orättvis skatt? Vad gör Alliansen för att t.ex. lyfta fram Volvos utvecklingsmöjligheter i Göteborg. Jo, de inför trängselskatt! Vem vill jobba med bilar som förbjuds mer och mer?

Sammanfattningsvis så är Alliansen lika bilfientliga som alla andra partier. Och inte nog med det, de är även medborgarfientliga.

Rösta Vägvalet i regionvalet den 15 maj om du värnar om demokratin!

Theo Papaioannou
Vägvalet

PS. Det här är den största bilden vi någonsin sett på en gästkrönikör på gp.se DS.

GP debatt: Ny möjlighet att stoppa politikerna

tisdag, 19 april, 2011

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som förklarar vad den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet innebär. Lagen trädde i kraft från 1 januari 2011 och vid en snabb första titt förleds man att tro att lagändringen mest handlar om att det numera krävs 10% (istället för som tidigare 5%) av de röstberättigades namnunderskrifter för att kunna kräva en folkomröstning om något. Men lagen är så mycket mer:

Den nya lagen förpliktigar fullmäktige och folkvalda att engagera sig i dialogen med medborgarna. Det ställer höga krav på folkvalda att genomföra beslut som är väl förankrade hos medborgarna. Därför har Vägvalet lämnat en motion till fullmäktige med begäran att introducera det förstärkta folkinitiativet till medborgaren.

Denna motion, som lämnades in till Göteborgs kommun tidigare i år syftar till att utreda hur kommunen i framtiden ska hantera initiativ från väljarna. För enligt lagen ska kommunerna stödja sådana initiativ aktivt och föra dialog med initiativtagarna. Kanske kan man då komma överens utan att hålla en folkomröstning?

Och införs elektroniska namnsignaturer, som inte ligger långt fram i tiden, så blir det enklare för medborgarna att motsätta sig dåligt förankrade beslut.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet
Håkan Andersson

Kommunfullmäktige körde över folket

fredag, 15 april, 2011

Igår behandlades frågan gällande folkomröstningen om trängselskatten i Göteborgs kommunfullmäktige. Trots att Vägvalet tillsammans med 23 000 göteborgare och 5 000 invånare från kranskommunerna krävde folkomröstning enligt gällande kommunallag så röstades folkinitiativet ned.

Lyssna på debatten här.

Debatten som skulle handla om den demokratiska rättigheten till att begära en folkomröstning, som är lagstadgad, kom istället att handla mer om hur bra det Västsvenska paketet var och att göteborgarna som hade skrivit på namninsamlingen mer eller mindre inte förstod detta.

I sitt anförande påpekade Vägvalet alla partiernas svagheter i att rösta ned förslaget.

Miljöpartiet
På miljöpartiets hemsida kan man läsa:

Vi anser att när stora och avgörande beslut fattas i ett land bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer”

Observera orden: ”ALLA beslutsnivåer”

I brist på argumentation på varför ett parti som Miljöpartiet gick emot sitt egna partiprogram valde Kia Andreasson (MP) istället att göra påhopp på Vägvalet som enligt hennes mening bidragit till att lura folket att skriva på namninsamlingarna. Vem lurar vem egentligen? Miljöpartiet går till val på att man vill låta folket vara med och besluta i stora frågor och tydligen är det bara ett tomt löfte!

Vänsterpartiet
I vänsterns värld ska allt vara jämställt. Jämställdheten är viktig. Är inte en folkomröstning viktig för jämställdheten? Är det inte allas rätt att få yttra sin åsikt? Mats Pilhem (V) påstod klichéartat att valet avgjordes i höstens val. Då hade minsann folket röstat ja till det Västsvenska paketet. Vägvalet påpekade att i lådorna med namn fanns 23 000 göteborgare. Vägvalet fick 16 000 röster. Vilken partifärg har resterande?

Socialdemokraterna
Socialdemokraternas Anneli Hulthén sa 2008 att trängselskatten inte kommer att införas utan folkomröstning som säkerligen kan hållas 2010. I Stockholm förordar Socialdemokraterna folkomröstning för förbifart Stockholm. Anneli Hulthén (S) vidhåller att när hon yttrade folkomröstning om trängselskatten fanns inte det Västsvenska paketet. Nu påtsås andra kriterier gälla varvid hon svängt kappan efter vinden.

Alliansen

2006 sa Alliansen nej till trängselskatten, de behövde minsann ingen folkomröstning. Alliansen skulle inte införa trängselskatt. Helene Odenljung (FP) bortförklarade folkomröstningen med att då kan vi ju rösta om mindre dagisköer också. Vägvalet svarade då att det är ju helt fritt fram då denna rättighet finns i kommunallagen. Varför går inte Odenljung ut på gator och torg och samlar in namn? Det verkar som om hon tror det tar en eftermiddag eller så. Det Helene Odenljung också missar är att Alliansens regering förstärker folkinitiativet i grund- och kommunallagen fr.o.m. 1 januari 2011 för att det ska bli mer direktdemokrati i Sverige. Motsätter sig Folkpartiet i Göteborg sin egna regering?

Bortförklaringarna haglade om varför en folkomröstning inte skulle genomföras och framför allt att det var för sent nu. Mest beklämmande var påstående om att det Västsvenska paketet hade diskuterats otaliga gånger. När då och med vem? Är det därför annonser och radiojinglar nu helt plötsligt har dykt upp i media om det Västsvenska paketets förträfflighet? Vem lurar partierna egentligen?

Om vi nu inte kan rösta enbart om trängselskatten så förstår vi inte varför de etablerade partierna inte kom med ett förslag på HUR de kunde tänka sig att en folkomröstning skulle gå till.

Förslagsvis skulle man kunna ställa frågorna:

Vill du ha trängselskatt och Västlänk – JA
Vill du inte ha trängselskatt och därmed ingen Västlänk – NEJ

Vill du ha trängselskatt – JA
Vill du inte ha trängselskatt och därmed vissa delar ur det Västsvenska Paketet – NEJ

I dagens GP kan man läsa om hur remissinstanserna spretar åt olika håll gällande införandet av trängselskatt i Göteborg. Men framför allt bör man beakta några saker.

Johan Lindqvist på Finansdepartementet säger:

”Vi har i huvudsak följt promemorians förslag. Däremot tar vi inte upp frågan om utländska fordon ska betala trängselskatt i Göteborg nu. Den är stor och komplicerad och kräver en speciell utredning. Den är ännu inte tillsatt.”

Vägvalet har flera gånger påpekat att detta strider mot gällande EU-regler. Ovan bekräftas detta och förmodligen rinner utredningen ut i sanden då det inte finns någon anledning att utreda något som inte går att genomföra. I övrigt har alltså regeringen valt att helt ignorera de kritiska remissvar som kommit in, bland annat från Vägvalet (läs här). Och Göteborgs kommun hade förstås inget att invända i sitt remissvar, vare sig om den tjugotvåprocentiga höjningen av trängselskatten från 2015 eller till exempel att Hisingsborna måste betala för att lämna ön (med mindre än att de åker en lång omväg över Angeredsbron/Jordfallsbron). Till vad ska vi ha lokala politiker när de inte ställer sig på sina väljares sida gentemot regeringen?

Driften av de 38 betalstationerna  kostar de första åren mellan 200  och 220 miljoner per år. När vi började diskussionerna om den administrativa kostnaden så talade man om 130 miljoner. Dessa har ökat.

Slutligen kan Vägvalet endast beklaga att Göteborgs kommunfullmäktige ignorerar folkviljan i frågan om trängselskatt, MEN alla har möjligheten att påverka beslutet i kommande regionval genom att rösta på Vägvalet!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lyssna på fullmäktigedebatten om folkomröstningen på torsdag!

tisdag, 12 april, 2011

På torsdag kommer namninsamlingen som kräver en folkomröstning upp för beslut i Göteborgs kommunfullmäktige.

Passa på att lyssna på denna debatt på, antingen på plats på läktaren i Börshuset vid Gustav Adolfs Torg (ingång Östra Hamngatan 21) eller via radio Göteborgs närradio 94,9 MHz. Mötet börjar 16.30, men motionen om folkomröstning behandlas tidigast ett par timmar senare (ärendet är placerat sist på dagordningen).

Vi kommer att få höra diverse svepskäl från övriga partier till varför de inte vill ha en folkomröstning. Den verkliga anledningen är ju att de inte vågar låta folket rösta i frågan.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP ledare: Säg inte nej när vi fått ja

fredag, 8 april, 2011

I dagens GP kan vi läsa en krönika av ledarredaktionens chef Fredrik Tenfält. Med rubriken ”Säg inte nej när vi fått ett ja” sätter han bestämt ner foten i frågan om trängselskatten.

Tenfält tycker i och för sig inte om trängselavgifter/skatter han heller, men sällar sig ändå till de som uppgivet konstaterar ”men ibland får man tänka om”. För samtidigt som han konstaterar att trängselskatter aldrig kan bli rättvisa, skapar problem och gör så att gator och tillfarter stängs av, så löser de också problem, enligt Tenfält.

Kontentan av resonemanget är att priset för att ”få” infrastruktursatsningar till Västra Götaland är trängselskatt och inget annat. Fredrik Tenfält påpekar (mycket riktigt) att en ensidig höjning av kommunalskatten i Göteborg skulle slå helt fel. En sådan har förstås aldrig varit aktuell och anledningen att en höjning av landstingsskatten inte heller diskuterats är att de olika kommunerna i regionen aldrig hade kunnat enas en sådan. Enklare att då lägga ut skatten på en tredje part.

Fredrik Tenfält tar till kvällstidningsspråk när han konstaterar att Vägvalet ”rasar” över att kommunstyrelsen i förrgår sade nej till en folkomröstning och citerar (lite slarvigt) vårt blogginlägg från igår. Men nej, det är inte bara Vägvalet som är missbelåtna, det är bland medborgarna det stora missnöjet finns. Vad tror Tenfält egentligen att de 28 000 som skrivit på namninsamlingen för en folkomröstning tycker? En indikation är alla e-postbrev vi fått i dagarna där människor frustrerat häver ur sig mer eller mindre genomtänkta saker om vad de skulle vilja Vägvalet gjorde. Någon tyckte vi skulle kontakta ”Uppdrag granskning”, en moderat skrev och undrade om det skulle genomföras några demonstrationer i samband med avslaget av folkomröstningen och andra hör av sig och vill bara ”hjälpa till”.

Resonemanget Fredrik Tenfält för är bräckligt. Om det Västsvenska Infrastrukturpaketet verkligen ska karaktäriseras som en satsning, varför ökar då inte statens utgifter för infrastruktur? Summan är samma år från år och även framöver de år som går att överblicka. Som det är i dagsläget flyttar bara regeringen pengar till den region som betalar tillbaka mest in i statskassan i form av trängselskatt. Andra regioner kommer säkerligen att ”utpressas” på samma sätt. Alla som läser deckare vet att en grundregel är att aldrig ge vika för ”utpressare”, då kommer de bara tillbaka och vill ha mer pengar.

Tenfält skriver också att ”Västlänken har också stått i topp på Göteborgspolitikernas önskelista år efter år” och tycker det är ”typiskt västsvenskt att när önskemålet till slut blivit uppfyllt utbryter en diskussion om vi egentligen ville ha det så”. Det kanske beror på att Göteborgspolitikerna som Tenfält pratar om inte förankrat beslutet hos väljarna? Är det så konstigt att ”vi” reagerar när det också är ”vi” som ska betala kalaset? Det hade förstås passat den politiska eliten – och tydligen GP:s ledarredaktion också – bäst om väljarna aldrig ifrågasatte beslut. Attityden är att vi bara förstör och krånglar till det för de som bestämmer och gör upp så fina planer.

Eftersom Tenfält läst vår blogg hade det varit mer intressant om han svarat på de frågor vi ställde ledarredaktionen igår: Hur skulle väljarna ha betett sig för att få en folkomröstning till stånd? Vilket fel gjorde väljarna och när? Skulle vi begärt en folkomröstning redan när det fanns majoritet mot trängselskatt i Göteborgs kommunfullmäktige?

Läs hela ledarkrönikan här.

Håkan Andersson
Theo Papaioannou
Vägvalet

Samma gamla ursäkter igen

torsdag, 7 april, 2011

I dagens Göteborgsposten kommenterar några av kommunstyrelsens ledamöter varför de inte tänker låta folket rösta om trängselskatten, trots 28 000 inlämnade namnunderskrifter som kräver detta.

Vänsterpartiet Mats Pilhem kör med en gammal klassiker: ”Personligen är jag övertygad om att huvuddelen av väljarna förstår vikten av trängselskatter om de får se helheten.” Den valsen brukar det annars vara Anneli Hulthén (S) som drar till med, men tydligen hann Pilhem före den här gången. Personligen är jag övertygad om att Mats Pilhem är övertygad om att det skulle bli ett nej i en folkomröstning och att det är det verkliga skälet till varför han nekar folket att få avgöra frågan.

Jonas Ransgård (M) säger att ”statens satsning är helt beroende av att vi bidrar med en lika stor del”. Att regeringen därmed skulle ha tvingat moderaterna i Göteborg att införa trängselskatt är förstås bara struntprat. Medfinansiering innebär inte per automatik trängselskatt.

Annars är allt som vanligt. Helene Odenljung (FP) och Anneli Hulthén skyller båda opinionen mot trängselskatt på någon annan. Hulthén brukar skylla på regeringen, men den här gången är Odenljung och Hulthén rörande överens om att Trafikverket är den som ska bära hundhuvudet. Trafikverket har nämligen inte informerat medborgarna tillräckligt om trängselskattens förträfflighet. Som vanligt är självkritiken från ansvariga politiker obefintlig. Är det inte märkligt att det alltid är någon annans fel när medborgarna inte håller med om de beslut som de politikerna själva bestämt över våra huvuden?

Hulthén avvisar också tanken att ta svåra politiska frågor till folkomröstning. Något hon i så fall förstås borde tänkt på innan hon gick ut och lovade en sådan!

Alla borde uppmärksamma nonchalansen i Hulthéns kommentar som påvisar att hon totalt  saknar förståelse för de som drabbas av trängselskatten.

”Jag tycker att vi gjort trängselskatten till ett större trauma än vad de borde vara.”

Detta kommer från en person som ”värnar” om de mänskliga rättigheterna och barnkonventioner där det är så viktigt att Göteborg blir en föregångare. Är  inte demokratiska rättigheter en del av de mänskliga rättigheterna?

Göteborgspostens ledarsida kommenterar också kommunstyrelsens beslut och går helt på linjen om att det inte går att rösta om trängselskatten separat eftersom den ingår i ett paket. Det är beklagligt att Göteborgs största tidning inte står upp bättre för demokratin. Man menar att ”Tiden har sprungit förbi folkomröstningskravet”!

Det hade varit intressant om GP hade förklarat hur väljarna skulle ha betett sig för att få en folkomröstning till stånd! Vilket fel gjorde väljarna och när? Skulle vi begärt en folkomröstning redan när det fanns majoritet mot trängselskatt i Göteborgs kommunfullmäktige? Genom att ge sitt stöd till de politiker och partier som är ytterst ansvariga för att man lurade folket och fattade ett beslut som gick stick i stäv med vad man tidigare hade lovat, legitimerar GP:s ledare sveket mot väljarna.

Vi har nu sett att de folkvalda  inte drar sig för att missbruka det förtroendet de får av väljarna. De sitter helt tydligt i en maktposition som ger dem långtgående möjligheter att trixa med demokratin och i slutändan komma undan med det. Exakt när blev det som politiker acceptabelt att sluta lyssna?

Läs hela artikeln och ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Krav på folkomröstning stoppas

onsdag, 6 april, 2011

Idag kommer kommunstyrelsen att säga nej till en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. GP uppmärksammar det här.

(S), (MP) och (V) motiverar detta genom att säga:

”Säger vi nej till trängselskatterna kommer vi samtidigt att säga nej till hela det Västsvenska infrastrukturpaketet. Skulle vi göra dessa satsningar med kommunala medel innebär det kraftigt höjd kommunalskatt. Vi behöver dessutom en miljöstyrande trängselskatt för att minska trängseln och miljöbelastningen i de centrala delarna av Göteborg.”

Ingen behöver säga nej till alla delar i det Västsvenska infrastrukturpaketet utan man får helt enkelt värdera om vad som kan göras. Att hota med kommunal skattehöjning är absurt eftersom ett nej till trängselskatten förmodligen först skulle leda till att lägga ned Västlänken som kommer att kosta 20 miljarder. Då återstår projekt för 14 miljarder att finansiera.

Att prata om trängsel som inte finns är också ett sätt att ge sken av att trängselskatten behövs (så länge det förslaget kallades ”biltullar” var det ogenomförbart).  Men som vi tidigare har sagt är det ett paradoxalt påstående då trängselskatten införs för att bidra till medfinansiering vilket innebär att de rödgröna räknar med  att vi ska köra bil.

Återigen vill Vägvalet påminna de rödgröna att de LOVADE en folkomröstning om trängselskatten och att de rödgröna förordar en folkomröstning för Förbifart Stockholm.

Läs Folkomrö(s)tning om trängselavgifter 2010 i GT.

Moderaternas ledande kommunalråd Jonas Ransgård (M) säger:

”Vi kommer att säga nej men vi kommer med ett eget uttalande till kommunstyrelsen.”

Även Alliansen i Göteborg har tidigare avfärdat trängselskatten, vilket kan läsas här. Alla argumenten de använde då mot trängselskatten gäller förstås fortfarande i verkligheten, även om man nu låtsas som om man aldrig sagt dem.

Idag är skammens dag i Göteborg där demokratin urholkas ännu mer genom att stoppa folkomröstningen. Är det så här vi vill styras? Det rödgröna styret förordar att medborgarservicen ska bli en central del i Göteborg. Gäller detta bara när det passar? Och hur kommer kommunen att hantera lagen om det förstärkta folkinitiativet som trädde i kraft från den 1 januari 2011? Läs Vägvalets motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet här.

Uppmaningen till alla göteborgare och invånare i regionen är att rösta på Vägvalet i regionvalet den 15 maj. Då gör vi regionvalet till en folkomröstning tillsammans!

Theo Papaioannou
Vägvalet