Arkiv för mars, 2011

Nu börjar det gå undan

torsdag, 31 mars, 2011

I veckan togs det första spadtaget för det pampiga Västsvenska Infrastrukturpaketet med infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) i spetsen. Många framstående politiker närvarade vid denna högtid bakom Nils Ericssons-terminalen. Det var ju ingen spade som sattes i backen utan det fick vara en symbolisk grävmaskin som syntes genom ett plexiglas vilken infrastrukturministern fick avtäcka.

Lite folktomt där bak kan tyckas, men å andra sidan så är det ju så de etablerade partierna vill att det ska vara runt detta beslut. Annars var det ju en ordinär sammanstrålning med sedvanligt ryggdunkade som man kan förvänta sig. Göteborgs kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén (S) var också med och sa några ord:

”Vi får ha tålamod allihop, så är det. Samtidigt vet vi att många av de byggena vi har genomfört, som till exempel Götatunneln, har gått förvånansvärt bra. Med praktiska upplysningar till folk och en gnutta humor så brukar vi kunna lösa det mesta när vi bygger.”

Vi ska ha tålamod heter det nu. Tålamod att få vara med om besluten som är tagna över huvudet på oss. Att Götatunneln gick förvånansvärt bra påvisar att Göteborgs ordförande har glömt att den blev dubbelt så dyr än det var tänkt. Kostnaden för Götatunneln beräknades först till 1,8 miljarder, men slutade på 3,4 miljarder d.v.s. två gånger så mycket. En gnutta humor ska lösa opinionens motstånd och oförståelse.

Läs mer i GP:s artikel här.

Idag kan vi även läsa i GP att man redan börjat gräva vid Guldheden och Slottsskogen för att bereda för betalstationerna. Detta sker innan besluten för förslag 2 är tagna av Riksdagen. Enligt Eva Söderberg på Transportstyrelsen gräver man enbart vid sådana stationer som fanns med i både det tidigare och det reviderade förslaget till betalzon. Men med en gnutta humor så förstår nog alla göteborgare att detta är helt i sin ordning.

Vi har fått en hel det förfrågningar om det är ok att göra så här. Jag försökte idag ringa Stadsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller men tyvärr har de bara telefontid mellan 09.30 – 10.30 så jag ska försöka imorgon igen för att få lite klarhet.

Men för att bygga själva betalstationen krävs bygg- och marklov. Marianne Nyberg, projektledare, säger:

”Projektgruppen jobbar nu också med frågan om bygglov för stationerna. Här finns risker för förseningar eftersom bygglov och marklov kan överklagas och förskjuta tidsplanerna.”

I veckan hade Trafiknämnden sammanträde och även här är det bråttom nu att förbereda sig inför trängselskattens införande. Man arbetar med utbyggnad för fyra busstråk i staden; Linnéplatsen, Allén, Korsvägen och Centralen. Linnéplatsen ska byggas ut och på Övre Husargatan ska ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.

Vidare så ska busskörfält byggas ut på Södra vägen i riktning mot Trädgårdsföreningen och Hedens bussterminal. För att detta ska vara möjligt och busskörfälten inte ska störas av biltrafiken som ska svänga in på Hedens parkeringsplats är planerna att flytta parkeringen till andra sidan mot Sten Sturegatan. På dagens parkering vid Heden ska man istället lägga grusplanerna från andra sidan.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Replik/GT – Prestigen måste läggas åt sidan

fredag, 25 mars, 2011

Igår 24 mars replikerade Vägvalet med en debattartikel på GT:s ledare från 13 mars.

Karl-Henrik Sax skrev på GT:s ledarsida:

”Tullar är pest eller kolera för bilisten.”

Vägvalet svarar inledningsvis:

”Detta skrivs utifrån perspektivet att om trängselskatten röstas ned så blir det inga pengar från bilisterna som ska vara med och betala ett helt färdigförhandlat paket med trafikbyggen.”

Vägvalet skriver vidare:

”Västlänken har blivit frälsaren för alla problem. Vem tror att alla åker kollektivt om vi bygger en tågtunnel till Haga? Vi gör det inte! Vi måste hitta lösningar för kollektivtrafiken som fungerar för vanliga människor.”

”Man kan använda domedagsprofetior om att trafiken kommer att öka och korka igen hela staden. Men det är Göteborg vi pratar om, inte Los
Angeles. Vi är också medvetna om att trafiken ökar, men den ökar definitivt inte i en sådan takt att vi måste sluta se med kritiska ögon, och bygga projekt som är dömda att misslyckas från början. Och framför allt bygga projekt där medborgaren inte är med på besluten!”

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalet har vunnit pris

fredag, 25 mars, 2011

Ryktesvägen nås vi av nyheten att Vägvalet tilldelats ett pris! Naturskyddsföreningen i Göteborg har gett partiet ”årets Stinknäva”.

Vägvalet får priset för vårt ”försök att stoppa införandet av trängselskatt i Göteborg, trots att trängselskatter av en enhällig expertis pekas ut som nödvändiga för att lösa trafik- och miljösituationen i Göteborg.” Var den enhälliga expertisen finns någonstans förtäljer dock inte Naturskyddsföreningen i Göteborg. Sanningen är ju att det var några enstaka politiker som bakom lyckta dörrar tog beslutet om trängselskatt för att lösa bristen på finansieringen för flera infrastrukturbyggen.

Därför är det än märkligare att NiF:s Helena Norin lika tvärsäkert slår fast: ”Trängselskatten är i första hand en åtgärd för att effektivisera trafiken och bara i andra hand ett system för att finansiera infrastrukturinvesteringar”. Enligt Norin har Vägvalet dessutom ”framfört missvisande information om den planerade trängselskatten” eftersom vi inte delar NiF:s åsikt om vad det främsta syftet med trängselskatten är.

Vidare har Vägvalet genom våra uttalanden ”konsekvent förminskat miljöproblemen med hänvisning till orealistiska förhoppningar om teknikutveckling”. När vi nu i Vägvalet diskuterat de här frågorna i över ett år står det klart för oss att de som är de mest pessimistiska till all form av teknisk utveckling återfinns bland de som kallar sig för miljövänner. Det är tur att teknikutvecklingen inte styrs av dessa krafter. Då hade vi varken haft katalysatorer eller blyfri bensin idag. Och när vissa inte ens accepterar en elbil som ett ”rent” transportmedel, då är det ett tecken på att det inte handlar om miljön längre, utan ett principiellt motstånd mot bilen som företeelse.

Vägvalet var inte, som ju brukligt är, inbjudna till prisceremonin, utan den hölls anonymt på NiF:s eget årsmöte 19 mars. Priset verkar dessutom inte vara av den materiella sorten, utan mera av symbolisk natur. För NiF var det nog tur att Vägvalet dök upp på arenan i fjol, eftersom de inte hittade någon värdig kandidat till priset vare sig 2009 eller 2010.

Som ett svar funderar nu Vägvalet på att nästa år dela ut ett demokratipris till någon välförtjänt person eller organisation som stått upp för demokratin i Sverige.  Att Naturskyddsföreningen i Göteborg skulle tilldelas detta pris är nog dock uteslutet. Inte ens på skämt.

Läs Naturskyddsföreningen i Göteborgs blogg om priset här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Kristina Jonäng (C): Västsvenska paketet är inte perfekt

torsdag, 24 mars, 2011

Idag replikerar Centerns regionråd i Västra Götaland Kristina Jonäng i Göteborg-Posten på de insändare som i förrgår svarade på hennes första insändare i lördags. Den här gången konstaterar Jonäng – i samförstånd med de fyra insändarna i förrgår – att ”Det västsvenska paketet är inte perfekt i sina detaljer, bland annat måste frågan om utländsk trafik lösas. Utländska fordon ska betala för att köra in i Göteborg, precis som alla andra, enligt min uppfattning.

Men vad Kristina Jonängs uppfattning i denna fråga är saknar dock helt betydelse. Enligt EU:s regelverk kan inte Sverige beskatta utländska medborgare eller fordon. Jonäng påstår i sin blogg att hon diskuterat dessa frågor i 25 år, men tydligen utan att förstå denna omständighet!  Och Vägvalet har vid ett flertal tillfällen berättat vad som gäller utan att ett enda argument från någon endaste debattör påstått motsatsen. Önskningen eller förhoppningen om att det trots detta skulle gå att beskatta utlandsregistrerade fordon dyker ändå upp gång på gång. Den enda slutsatsen är att denna används för att lura väljarna i valtider om att dessa politiker och partier ska fixa detta i slutändan. Då är det förstås bekvämt att i ett senare läge att kunna skylla på EU att det inte gick, då blir det inte Jonängs fel.

Huvudbudskapet från Jonäng är den här gången annars att det Västsvenska infrastrukturpaketet har sina brister och tillkortakommanden.  Och när nu Jonäng själv konstaterar detta, borde det inte väl vara så svårt för henne att förstå folks missnöje med det? Kostar något 34 miljarder är det väl fullt rimligt att begära perfektion?

Paketet är inte den ”eviga lösningen” säger Kristina Jonäng. Nej, kanske evig, men under 20-30 år framöver kommer tyvärr regionens andra behov av infrastruktur att blockeras av beslut som fattades 2010. Alla pengar binds upp i storslagna projekt som dagens politiker inte behöver stå till svars för eftersom de gått i pension innan de är klara. Kommer det upp nya behov och nya lösningar om 5-10 år får alla sådana planer skjutas på framtiden. Västlänken måste ju byggas färdig först.

Hela upplägget får mig att tänka på när man planterade 300 000 ekar på Visingsö mellan 1832 och 1842 eftersom man trodde att behoven av sådant virke till skeppsbyggnad skulle bli enormt stort i framtiden. När sedan ekarna efter 60 år var klara för avverkning behövdes de inte alls, eftersom träfartyg hade blivit omoderna.

Läs hela insändaren från Jonäng här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalets remissvar till Regeringen

onsdag, 23 mars, 2011

Igår skickade Vägvalet ett remissvar på Regeringens promemorian ”Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg”.

Vi skriver inledningsvis: ”Vägvalets inställning till det reviderade förslaget om trängselskatt är att det i grunden är lika dåligt som det ursprungliga. Ändringarna som nu föreslås (innan systemet ens tagits i bruk) är i själva verket ett bevis för att hela processen gått för fort och i många stycken är ett hafsverk. Demokratin har åsidosatts på bekostnad av ett snabbt beslut. Flera viktiga aspekter är inte belysta i någon av promemoriorna.

Därefter tar vi upp de orättvisor skatten skapar och de allmänna brister den har.

Vägvalet anser att andra mer rättvisa finansieringsformer än trängselskatten måste utredas. Det finns ingen rimlig anledning till varför slumpvist utvalda personer i göteborgsregionen skall betala mer för att transportera sig med bil än motsvarande grupp i andra delar av Sverige. Sveriges bilister betalar varje år in 70-80 miljarder i olika trafikskatter och bara cirka 20 miljarder avsätts till vägar.

Läs hela remissvaret här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Kristina Jonäng (C) bemöts med allt annat än gnäll på Fria Ord i GP

tisdag, 22 mars, 2011

Kristina Jonäng (C) valde att 19 mars att skriva på Fria Ord i GP där hon poängterade att man skulle sluta gnälla om trängselskatterna.

Idag kan vi på Fria Ord i GP läsa allt annat än gnäll om trängselskatten. Fyra insändare om trängselskatten med olika perspektiv som definitivt inte på något sätt är gnälliga utan mer ifrågasättande till behandlingen av frågan. Att GP publicerar fyra insändare på en och samma gång tyder på att det har varit många fler som vill replikera på Kristina Jonängs insändare.

Uppmaningen till folk att sluta gnälla har fått motsatt effekt. När vi läser Kristina Jonängs blogg blir det än tydligare att hon lever långt borta från verkligheten. Alldeles för långt borta. När det hettar till i debatten väljer Jonäng att avsluta debatten. Läs och replikera på hennes blogg här.

Insändarna skriver bl.a.:

”Det märkliga med beslutet om trängselskatten  är att det snabbt klubbades igenom över huvudet på medborgarna.”

”Projektet är häpnadsväckande dyrt. Bara administrationen för betalsystemet kräver beskattning på hundratals miljoner årligen.”

”Argumentet trängsel är löjligt, liksom jämförelsen med Stockholm som är fyra gånger tätare bebyggt än Göteborg. Vi vet att den kritiska flaskhalsen i Göteborg är älvförbindelserna. Det behövs inte ett 30-miljardersprojekt för att bygga bort den.”

”Dessutom kommer järnvägstunneln inte att lösa det grundläggande problemet med att det låga antalet invånare per kvadratkilometer ger ganska dåliga förutsättningar för effektiv kollektivtrafik.”

”Tullstationerna är placerade för att maximera skatteintäkterna för att betala för infrastrukturpaket, inte för att undvika trängsel i trafiken.”

”Hade ledande politiker i och runt Göteborg tillsammans med Halland för 30 år sen vågat satsa på en upprustning av LV 156 och en tvärförbindelse via Jordfallsbron till Kungälv hade den nuvarande situationen aldrig uppkommit.”

Läs alla insändare här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Motion om folkomröstning bordlagd och favorit i repris

måndag, 21 mars, 2011

I förra veckan skulle vår motion gällande folkomröstning om trängselskatten behandlats i kommunstyrelsen. Vi blev väl föga förvånande när Anneli Hulthén (S) valde att bordlägga motionen. Istället bortförklarar hon bordläggningen med att hur ska finansieringen av paketet göras utan trängselskatten. Trångsyntheten är enorm. Nu handlar det om att HELA paketet är odelbart, allt eller inget. Ingen verkar ha förmågan att slå isär paketet och räkna på lägre kostnader. Om Västlänken tas bort ur paketet på 34 miljarder så vi har vi endast 14 miljarder att finansiera.

Lyssna på Hulthéns bortförklaring här om att skjuta på folkomröstningen, något hon själv har lovat tidigare.

Vidare säger Anneli Hulthén (S):

”Vi vill bara vara tydliga med att vi alla har ett ansvar – kommunalt, regionalt och statligt – när det gäller finansieringen av hela Västsvenska paketet.”

Här är ju en underliggande fråga som kommunen och regionen lagt sig platt för. VARFÖR ska infrastruktur finansieras av kommunen och regionen. Så har det inte gått till innan.

Kommunstyrelsen sa även ja till att höja trängselskatten från 2015, vilket innebär 22% ökning på det högsta beloppet (ökar från 18 kr till 22 kr). Vi har inte ens satt spaden i backen och redan nu regleras skattenivån. Vem tolererar en skattehöjning med 22%? Precis som vi skrev i en tidigare debattartikel stod inte politikerna upp för göteborgarnas intresse, utan sätter statens behov av pengar före.

Miljöpartiet väljer också att skicka med ett yttrande om att höja maxbeloppet till mer än 60 kr per dygn i remissvaret till Finansdepartementet (läs yttrandet här). Detta innebär om det går igenom att årskostnaderna blir mycket högre för gemene man.

Alliansen trycker på att även utländska bilar ska beskattas, vilket vi gång på gång påpekat att det inte går enligt gällande EU-regler för befintliga vägar. Det är därför regeringen har valt att kalla det trängselskatt, för att kunna få in pengar på redan byggda vägar.

Alliansen gör en favorit i repris och säger att de vill ta bort Älvsborgsbron ur trängselskatteområdet. Jan Hallberg (M) gjorde samma sak en vecka innan kommunalvalet 2010 för att bara dagar efteråt konstatera att det inte går eftersom drygt 20% av skatteintäkterna kommer därifrån. Läs vårt tidigare blogginlägg om detta här. Att föreslå saker som inte går att genomföra, är inte det definition på en populistisk ståndpunkt?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kristina Jonäng (C): Sluta gnälla om trängselskatten

lördag, 19 mars, 2011

I Göteborgposten kan vi idag läsa en något ovanlig insändare.  Centerpartiets Kristina Jonäng går till angrepp på alla väljare som ogillar trängselskatten. När väljarna uttrycker missnöje över bristen på demokrati uppfattar Centern det som gnäll. I själva verket är det ett flagrant väljarförakt som Jonäng uppvisar. Själv bor Kristina Jonäng i Ljungskile, vilket förstås underlättar om man är för trängselskatt. 

I sin blogg har Jonäng en variant på insändaren där hon tar ut svängarna ännu mer och försöker decimera moståndet mot skatten till några enstaka personer på Hisingen: ”I åratal har vi som lever och verkar runt Göteborg gnällt över långa bilköer och uppmanat alla med inflytande i Sockholm att göra en insats för projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Göta älvförbindelse. Så kommer beskeden från Stockholm att projekten är fixade. Men då börjar några högljudda människor på Hisingen att hojta om hur förfärligt det är med trängelskatt.

Var har Jonäng befunnit sig senaste året? När man så grovt underskattar folks missnöje på detta sätt är det faktiskt en berättigad fråga. Vägvalet fick i höstens val 16 841 röster – Centern fick 7 281 i samma val. Namninsamlingen för en folkomröstning gav 28 600 underskrifter från Västra Götalandsregionen. Och detta kallar Jonäng okunnigt för ”några högljudda människor på Hisingen”!

I bloggen nämner Kristina Jonäng dessutom flera gånger före detta infrastrukturministern Åsa Torstenssons (som också råkar vara centerpartist) insats som närmast heroisk. Nu är det faktiskt så att Vägvalet har avslöjat hela Torstensson-paketet som en ren bluff. Det som gjordes var att man förlängde planperioden med ett par år och fick därmed det att se ut som en storsatsning, men i praktiken är statens utgifter för infrastruktur densamma som tidigare under åren framöver. Möjligen får Västsverige en större del av kakan, men hur länge tänker andra landsändar acceptera detta stillatigande? Var fanns Kristina Jonäng  i debatten när Vägvalet skrev ovanstående artikel i GP?

Jonäng målar upp en bild av att det Västsvenska infrastrukturpaketet kommer att lösa alla framtida transportbehov. Men så är ju inte fallet. Den enskilt största satsningen, tågtunneln till Haga, kommer när den står färdig om cirka 20 år att svälja två procent av den långväga bilpendlingen.  Som miljö- och trafikexerten Peter Danielsson skrev på GP debatt förra året: ”Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år!” Men sådana uppgifter är kanske också ”gnäll” om Kristina Jonäng får bestämma? Även här var Jonäng och Centerpartiet osynliga i debatten förra året.

Kristina Jonäng fortsätter i insändaren: ”Principiellt kan man ställa sig frågan varför det är allmänt accepterat att lägga pengar i parkeringsautomater för en bil som tar plats på en parkering, men inte accepterat att ta ut mosvarande summa för en bil som tar plats när den rullar.

Principiellt kanske bilisterna tycker att man redan betalar för att rulla på vägarna? Har Jonäng hört talas om Trafikskatt som alla bilister i Sverige måste betala?

Hur som helst, nu är det snart val till regionen. Förra gången det begav sig förlorade Centern sitt enda mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. En bidragande orsak till det var sannolikt deras ställningstagande om trängselskatten. Men skam den som ger sig, den här gången går Centern på val med att kritisera alla väljare som inte vill ha trängselskatt. Det kommer säkert att gå bra för Centern i det valet också.

Läs hela insändaren här.

Jonängs blogginlägg på samma tema återfinns här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anneli Hulthén gillar inte att själv bli överkörd

fredag, 18 mars, 2011

Igår blev det uppenbart för alla som läste Göteborgsposten att Anneli Hulthén (S) inte tycker det är lika roligt att bli överkörd som att själv vara den som kör över någon annan. I en artikel med rubriken ”Försvaret kör över Göteborgs politiker” kunde vi läsa om att försvaret skickat ett brev till kommunen den 21 december i fjol om en skjutövning i skärgården. Försvarsmakten ville ha ett svar på skrivelsen senast 21 januari 2011. Första kommunstyrelsemöte för året hölls dock bara en dag innan, 20 januari.

Någon tid att reagera fanns alltså inte för den politiska ledningen i Göteborg (ingen verkar ha kommit på möjligheten att skriva ett brev utan att först ha ett kommunstyrelsemöte eller att extrainkalla ett sådant). Man blev helt enkelt överkörd av en högre instans, något som Hulthén & Co inte verkar så bekväma med. Hulthén ”tycker att kommunikationen varit milt sagt bristfällig” från försvarets sida.

Vi har många frågor och får många frågor från medborgarna. Jag tycker inte vi fått så många svar från försvaret”, säger Anneli Hulthén.

Det är lätt att se många paralleller till hur beslutet om trängselskatt togs. Möten i slutna rum, snabba uppgörelser mellan partier, bristfällig kommunikation och sedan en kvick omröstning. Ingen annan utomstående fick komma tals. Och när beslutet är fattat gör man lång näsa åt alla som protesterar och hävdar att de kommer för sent.

Nu är plötsligt Hulthén ”sammanbitet arg” när hon möts av samma brist på kommunikation. Och hon gör sig plötsligt till talesman för missnöjda medborgare som kontaktat kommunen.

Tänk om hon hade tagit alla dem som varit i kontakt med henne angående trängselskatten på lika stort allvar! Tänk om hennes egen kommunikation inte hade varit bristfällig. Och tänk om vi hade fått många svar från Anneli Hulthén!

Läs papperstidningens artikel här och en förkortad webbversion här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt: Ser FP folkets åsikt som ett problem?

måndag, 14 mars, 2011

Idag replikerar Vägvalet på Bo Anderssens (FP) debattartikel i GT där han varnar för trafikkaos om Vägvalets politik får råda.

Vägvalet svarar inledningsvis:

”Men nästan varje dag läser vi i tidningar om – eller upplever i verkligheten – inställda pendeltåg, italienska spårvagnar, obegripliga biljettsystem, tågkaos, bussar som får körförbud eller köer i trafiken. Detta är resultatet 20- 30 års misslyckad infrastrukturpolitik i Göteborg och Sverige. Bitvis råder det redan trafikkaos i Göteborg. Vem bär ansvaret? Vägvalet eller Folkpartiet?”

Bo Anderssen skrev bl.a. i sin debattartikel:

”Folkpartiet är minst lika negativa som Vägvalet till trängselskatter.”

Det är tyvärr inte sant. Är man starkt emot något, röstar man inte för det och påstår efteråt att man fortfarande är emot. Sådant kallas hyckleri.

Läs Bo Anderssens (FP) debattartikel här.

Och Vägvalets här.

Theo Papaioannou
Vägvalet