Arkiv för februari, 2011

GP debatt: Göteborgarna behöver sina bilar

måndag, 28 februari, 2011

Idag publicerade Göteborgsposten en debattartikel i papperstidningen från Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman, som var en replik på Alliansens artikel från förra veckan där de kritiserade de planerade chockhöjningarna av parkeringsavgifterna i Göteborg. De skrev då:

Bilen är många göteborgares viktigaste hjälpmedel för att få ihop vardagen. Med bilen kan man hämta och lämna barnen på dagis eller träningen, handla mat och ta sig till arbetet på ett sätt som är omöjligt med kollektivtrafiken. Inte ens med en kraftigt utbyggd kollektivtrafik kommer bilen helt att kunna ersättas.

Kraftigt höjda parkeringsavgifter och slopade parkeringsförmåner slår hårdast mot dem som har det sämst. Vi tycker inte att det är rimligt att det bara är höginkomsttagare som ska kunna ha råd med bil.

Men precis likadant lät det från de borgerliga partierna i debattartikel från 2006, fast då gällde inte parkeringsavgifter utan deras inställning till trängselskatt. Nu har man återanvänt samma argument, men den här gången klingar de ihåligt. Vägvalet skriver:

Vägvalets inställning i parkeringsfrågan är likadan som när det gäller trängselskatten. Så länge det inte finns några vettiga alternativ bör man tänka till. Förbudspolitik och beslut som inte ger medborgarna några alternativ löser inte problemen och får definitivt inte dessa att förändra sig” och fortsätter: ”För den som inte har råd med en ny utgift på 600 kronor i månaden spelar det ingen roll om den kallas parkeringsavgift eller trängselskatt. Det är alltid de med lägst inkomster som drabbas mest.

Alliansens slutknorr är rätt självgod:  ”De rödgröna måste tänka om i sin trafikpolitik. Kia Andreasson och Anneli Hulthén kanske klarar vardagslivet utan egen bil, men det gäller långt ifrån alla göteborgare. Det är hög tid för dem att lyssna på göteborgarna.

Vägvalet undrar då förstås ”när det också är dags för Alliansen att lyssna på göteborgarna?

Vägvalet svarar: ”om Alliansen verkligen menar allvar med att lyssna på göteborgarna kanske de ska bidra till att skynda på och stödja folkomröstningen om trängselskatten. Vägvalets motion ligger färdig för behandling”.

Läs Alliansens debattartikel här.
Och Vägvalets här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Kommunfullmäktige 24 februari

lördag, 26 februari, 2011

Kommunfullmäktige mötet i torsdags den 24 februari blev väldigt livad eftersom vår interpellation om trängselskatten besvarades. (Se interpellationen och svaret här). Interpellationsdebatten varade i cirka 2 timmar och jag uppmanar alla att lyssna på den här!

Detta var andra gången vi fick komma till tals i frågan och många ville sätta oss på plats. Vi fick höra alla möjliga argumentationer om hur fel vi hade. Jag ska försöka summera de främsta bortförklaringarna som kom fram i debatten.

Trots att Owe Nilsson (S) svarade att trängselavgift är en felaktig benämning envisades Roland Rydin (M) med att hålla fast vid sin tolkning att det är en avgift. Det är ju klart, Moderaterna tycker ju inte om skatter.

Vi efterfrågade medborgarperspektivet. Detta dribblades gärna bort i sammanhanget eftersom valet redan har varit. Medborgaren har medvetet röstat fram den eniga politiska församlingen. Som Owe Nilsson (S) uttrycker:

”Bara upplysningsvis så är det 93 procent av väljarna i Göteborg som sagt ja till partier som röstat igenom det västsvenska infratrsukturpaketet.”

Men den siffran stämmer inte eftersom de etablerade partierna i fullmäktige i realiteten fick 86,36% av rösterna.

Vi fick höra att vi skulle nu acceptera det beslut som tagits i kommunfullmäktige och inte lägga kraft på formaliteter så som om det är en avgift eller skatt. Men någon formalitet är det inte, eftersom helt olika regler gäller för vilka vägar man får avgifts- och skattebelägga. När argumenten tröt ville de flesta veta exakt vad vi ville göra istället. Som vi alltid har sagt; vi vill se fler och rättvisa alternativ.

Medan debatten rasade för fullt läste jag följande på Twitter från en journalist som följde debatten:

”En av arkitekterna bakom västsvenska infrastrukturpaketet lutar sig tillbaka och äter godis i #kfgbg. Ännu inget inlägg av Jan Hallberg M”

Det säger väl allt om den ignorans som finns bland de etablerade partierna?

Mest beklämmande var i alla fall när Marie Lindén (V) ansåg att jag skulle sprida budskapet om hur bra det Västsvenska paketet är. Jag skulle också acceptera mitt öde som politiker och sålla mig till denna förträffliga skara som röstat igenom infrastrukturpaketet. För annars är ju Göteborgs framtid dödsdömd. Suverän klapp-på-huvudet-politik, som säkert går hem hos väljarna.

Det som var mest skrämmande i denna debatt var den totala frånvaron och förståelsen för medborgarens uppfattning bland debattörerna. Helt bortblåst! Var är öppenheten som alla pratar om? En av anledningarna till interpellationen och som tappades bort i debatten är som jag skriver i början av den att en medborgare har fått vilseledande svar.

Jag tycker följande citat från en åhörare på Twitter säger allt:

”Har sällan känt mig så förminskad som medborgare.”

Många i de andra partierna valde att feltolka vad vi sa. Abbas Zarrinpour (S) började raljera om översvämningar i Bangladesh och hur viktigt trängselskatten var för Göteborg för att förhindra detta. Anna Irving (VägV) besvarade med att jämförelsen hör lika lite hemma i debatten som att vi ska sluta föda upp kor som också bidrar till koldioxidutsläppen. Detta vantolkades ju givetvis med att Vägvalet anser att vi inte ska äta kött!

Vi efterfrågade gång på gång alternativ för att ge medborgaren något att jämföra med. Då uppstod det en diskussion om varför inte en kommunal skattehöjning hade redovisats som ett alternativ. Trångsyntheten och viljan att skjuta på Vägvalet tolkades därför som om Vägvalet vill ha skattehöjningar. Men senare i diskussionen sa vi att det kan lika gärna handla om en regionskattehöjning eller att staten skjuter till mer pengar. Vad Vägvalet menar och hela tiden har sagt är varför inte mer rättvisa förslag har diskuterats. Varför ska t.ex. inte hela regionen vara med och betala om det nu handlar om s.k. regionförstoring?

Anna Irving sa också att en trängselskatt inte är en effektiv skatteindrivning då 100 kr kommunalskatt kostar 50 öre att driva in och 100 kr trängselskatt kostar 36 kr att driva in.

Vi rekommenderade alla ledamöter att komma på vårt seminarium den 26 mars och lyssna på alternativ till Västlänken, men det skrattades väl mer eller mindre bort eftersom man redan hade ett beslut. Så mycket för viljan till att lyssna och hålla en dialog.

Jag avslutade med att säga att om man inte röstar igenom folkomröstningen och genomför den i samband med regionvalet så gör Vägvalet regionvalet till en folkomröstning. Jag uppmanar er alla att lyssna på debatten och skapa er en egen uppfattning. Protestera genom att rösta på Vägvalet i regionvalet!

Jag rekommenderar även att ni läser våra tidigare blogginlägg om ouppnåeliga mål som framkommit om K2020:

Vidare i kommunfullmäktige ifrågasatte vi varför handlingsplanen för intern kontroll inte innehåller något om Lagen om offentlig upphandling. Här fick vi ett svävande svar om att det kanske man borde ha haft. Vi kommer att återkomma till detta då Vägvalet lämnat en interpellation.

Man ville slå samman Stadsbyggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden, vilket vi egentligen inte hade några större synpunkter på. Däremot ifrågasatte vi varför lokalen måste flyttas till Chalmers, till en så kallad samhällsbyggnad. Om man vill behålla medborgarperspektivet, bör lokalen ligga kvar i centrum. Vägvalet yrkade därför på avslag.

Vägvalet stödde Alliansens yrkande om återremiss för Uppdelning av Göteborgs Gatu AB – Huvudmannaskap för affärsområde (AO) Teknisk Service eftersom det är oklart varför Göteborgs Stad ska driva dessa tjänster i egen regi.

GR (Göteborgs kommunalförbund) ville ändra i sin förbundsordning, t.ex. att vara navet för samverkan mellan kommunerna samt regionala och nationella organ. Det råder oklarheter vad detta innebär och därför stödde vi de Rödgrönas förslag om återremiss.

Nästa punkt handlade om förslag till delegation till kommunstyrelsen och där ifrågasatte vi varför förslaget till finanspolicy för Göteborgs Stad inte gällde alla bolag. Märkligt nog står det i förslaget att Framtiden AB ”bör” följa finanspolicyn. Vad betyder detta och varför finns det inte en gemensam policy för alla bolag? Vi yrkade därför på återremiss och framtagning av en Finanspolicy som gäller alla bolag inom Göteborgs Stad.

Ni kan lyssna på alla debatter här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GT debatt: En stor vision med ouppnåeliga mål

fredag, 25 februari, 2011

Idag publicerade GT Vägvalets debattartikel som delvis är ett svar på den ledare tidningen publicerade 15 februari och kan läsas här.

I denna skrev ledarskribenten Karl-Henrik Sax bland annat att  trängselskatten (enligt Socialdemokraternas egen valanalys för Göteborg) ”var enskilt största orsak till att Socialdemokraterna gjorde ett katastrofalt dåligt kommunalval i Göteborg” fast samtidigt skulle Socialdemokraterna enligt Sax ”ha heder av att de håller bergfast på sina trafikplaner för Göteborg” eftersom ”partier som vill förbättra världen – även för andra grupper – måste ha råd med åsikter som rentav kostar förlorade röster.

Med anledning av detta ställer Vägvalet två frågor: ”Vi undrar när blev det hedersamt att grundlura väljarna genom att svika uttalade och väldokumenterade löften om att inte införa trängselskatt, med mindre än att först genomföra en folkomröstning? Hur kan man ens tala om ”heder” i detta sammanhang?

Visionen om en framtida dubblering av kollektivtrafiken (K2020) är enligt Vägvalet ”en stor vision med ouppnåeliga mål”, något som också blivit bekräftat internt av företrädare för andra partier och tjänstemän. Utåt vågar man dock inte säga så. Man skjuter istället medvetet på tidpunkten när detta uppdagas.

Vägvalet stakar också ut en framtida färdriktning:
Vägvalet missuppfattas ofta som ett ”bilparti” bara för att vi grundades med anledning av trängselskattefrågan. Vägvalet grundades även för att demokratin urholkades. Nu växer det fram en ny politisk rörelse som istället för att se motsatsförhållanden mellan bil- och kollektivtrafik, eller traditionella höger- vänsterfrågor, vill anlägga ett medborgarperspektiv på frågorna. Partier och myndigheter är till för medborgarnas skull, inte tvärtom som en del tycks tro.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Informationsmöte den 5 mars om Vägvalet och regionvalet

tisdag, 22 februari, 2011

Passa på och kom och träffa oss den 5 mars kl. 12.00 – 15.00 på Scandic Opalen i Göteborg (Engelbrektsgatan 73, konferensrum Bohus 1 och 2) då vi informerar allmänheten om Vägvalet.

Sprid till vänner, släkt och kolleger både i Göteborg och kranskommuner! Vi behöver intresserade personer till kranskommunerna som kan hjälpa till med att t.ex. distribuera valsedlar när det blir dags!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalet ställer upp i regionvalet

måndag, 21 februari, 2011

Vägvalets styrelse har enhälligt beslutat att Vägvalet som enskilt parti ställer upp i regionvalet 15 maj 2011.

Beslutet om trängselskatten berör invånare i hela Västra Götalandsregionen.  Härmed ges invånarna i samtliga regionens kommuner möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan genom att lägga sin röst på Vägvalet.

Trafik- och infrastrukturfrågor blir allt viktigare i regionen. Därför är det av största vikt att få in företrädare mot trängselskatten även i regionfullmäktige.

Vägvalet har till dags dato samlat in 28 000 namnunderskrifter för en folkomröstning om trängselskatten, varav cirka 6 000 från kranskommunerna, vilka överlämnades till Göteborgs Stad i december 2010 tillsammans med en motion till kommunfullmäktige.

Passa på och kom och träffa oss den 5 mars kl. 12.00 – 15.00 på Scandic Opalen i Göteborg (Engelbrektsgatan 73, konferensrum Bohus 1 och 2) då vi informerar allmänheten om Vägvalet.

Vägvalets Styrelse
Göteborg 2011-02-21

Presskontakt:
Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Läs och lyssna mer om Vägvalet i media:

Vägvalet fyller ett år

söndag, 20 februari, 2011

Idag, 20 februari 2011, fyller Vägvalet ett år! Det var för exakt ett år sedan vi konstituerade oss som ett parti via en interimsstyrelse och skickade in protokoll och anmälan till Valmyndigheten. Det första årsmötet hölls sedan den 28 mars 2010.

Mycket har hänt på ett år och vi vill återigen passa på att tacka alla som röstade på oss. Kanske blir det kommande året fyllt av lika många händelser som det förra? I morgon kör vi i gång!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Anneli Hulthén kommunicerar med medborgarna!

torsdag, 17 februari, 2011

Ja, det är faktiskt värt ett utropstecken. I dagens Göteborgs-Posten skriver nämligen Anneli Hulthén (S) i en insändare svar på en medborgares fråga i tisdags! Är detta nya grepp ett led i den öppenhet och lyhördhet som Socialdemokraternas valanalys betonade vikten av? En annan tolkning skulle annars kunna vara Anneli Hulthén svarar på insändaren eftersom frågeställningen ligger väl i linje med hennes åsikt om hur infrastruktursatsningar ska utformas framöver. Framtiden får utvisa om detta var ett enstaka inhopp i debatten eller ej.

Hur som helst, den ursprungliga insändarskribenten hade efterlyst en utbyggd kollektivtrafik och hyst åsikten att den dessutom borde vara gratis. Hulthéns svar blir förstås att utbyggnaden redan är på gång, samt att det tar tid att ställa om en stad att ”ha kollektivtrafik som bas i persontransporterna”. (Gratis kollektivtrafik avfärdar hon förstås eftersom hon vet att det inte finns pengar till detta.)

Jo, den dagen när en majoritet av befolkning åker kollektivt till arbetet ligger nog mycket långt in i framtiden och är den överhuvudtaget efterfrågad av väljarna? I den här diskussionen ställs alltför ofta ”rädda miljön” mot bilåkande. Det argumentet fungerar bara så länge bilarna släpper ut koldioxid och redan nu finns det prisvärda alternativ i form av elbilar. Att en politikerelit försöker tvinga på medborgarna en annan – mindre flexibel – livsstil kommer inte att lyckas den här gången heller. Människans strävan att få det bättre och fatta egna beslut om sina liv är mycket starkare än klåfingriga politikers önskan att ändra folks beteende.

Men problemet är förstås inte att det ska satsas mer på kollektivtrafiken, utan hur detta finansieras (trängselskatt som bilisterna får betala) och andra beslut (exempelvis att filer i Göteborg reserveras för bussar och som därmed försämrar framkomligheten för bilar) ska tvinga över folk till kollektivtrafiken. Om inte kollektivtrafiken kan stå på egna ben och få fler resenärer med mindre än att man avsiktligt försämrar för andra trafikslag, är det något som är feltänkt från början. Ska vi ändra beteenden måste detta förankras hos folket.

Läs hela insändaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Projekt Dubbelt Upp!

onsdag, 16 februari, 2011

Har varit på ett seminarium om projektet Dubbelt Upp! Lokala K2020 som handlar om kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen (GR) år 2025.

Det var mycket folk från olika kommuner och regioner som närvarade (ca 75 st). Vi hann inte mer än börja när talaren sa att år 2025, som är målet, bör ses som ett målår. Det är redan försenat med andra ord. En dubblering av kollektivtrafiken kommer inte att ske till år 2025. GR fortsatte introduktionen med att säga att deras uppdrag är att ”missionera” K2020. Vidare tolkade GR infrastrukturministern Elmsäter-Svärds (M) uttalande om att revidera trafikplanen (läs här) som en satsning. INGEN i rummet tolkade Elmsäter-Svärds uttalande som att det faktiskt kan betyda att vissa projekt nedprioriteras.

En lång genomgång gjordes där man gick igenom åtgärder kommun för kommun. Det var svårt att hänga med vad som var en önskelista och vad som verkligen kommer att genomföras i och med K2020. (klicka här för att läsa rapporten). Efter denna tunga genomgång kom dagens fullträff. Fördubblingen kan inte ske om inte järnvägen byggs ut. Vad jag vet så finns det inga sådana planer. Hur ska detta gå?

Vi delades in i grupper för att diskutera följande:

1. I utredningsrapporten konkretiseras K2020:s resandemål i trafikutbud.
Är det rimliga nivåer på det lokala och regionala trafikutbudet 2025?

2. Järnvägens kapacitet gör att resandemålet till Göteborg inte kan nås till 2025.
Skall resandemålet revideras, eller finns det andra lösningar?

3. Vad kan kommunerna bidra med för att vi skall uppnå målbilden K2020?

Innan vi satte oss i grupperna hade Leif Blomqvist (S) synpunkter direkt på diskussionsunderlaget, framför allt om rimlighetsfrågan.  Han tyckte att det inte var bra att börja ändra i den trots att det då fanns konkreta aspekter som faktiskt gör att målet inte kommer att uppfyllas. Lite konstig inställning. Jag anser att målen måste vara realistiska annars finns det stor risk att förtroendet skadas om man inte uppnår dem. I gruppen tenderade en skev diskussion om att; ja det är en rimlig nivå. Vid mitt ifrågasättande av att målen inte kan uppnås så var det en bred enighet inom gruppen om att den politiska enigheten var viktigast. Att ändra i målen skickar fel signaler. Det var också bra att strukturen för kommunerna hade satt sig och att de arbetade mot målet. Men att medborgarna inte anser att det realistiskt spelade mindre roll. Vidare var det väldig fokusering på kapacitet! Löser man kapaciteten så löser man allt. MEN om medborgaren som ska utnyttja tjänsten inte anser att kollektivtrafiken uppfyller dennes mål vad händer då? Det måste till mycket mer för att lyckas och allas förklaring på detta är tyvärr mer och mer förbudspolitik.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Sammanträde Trafiknämnden 10 februari

tisdag, 15 februari, 2011

Jag har en journaliststudent som följer mig för att skriva om Vägvalet och som gärna ville sitta med på sammanträdet. Han hade frågat nämnden om detta var möjligt, men fick som svar att då måste nämnden ta ett beslut på detta. Vid frågan till nämndens ordförande så blev svaret att det inte gick eftersom det är bra att ha en arena där vi kan prata ostört.

Började med att påpeka att i yrkandet för skytteltrafiken över älven så stod det faktiskt 10 000 mkr och nu har man ändrat till 100 000 mkr. Vi fick en presentation av en handlingsplan för skyttlar över älven. Redan i april kommer man att starta detta. Nya skyttlar är inte aktuella förrän 2012 efter upphandling. Tal om två färjor för ca 15 mkr per st. Jag ställde frågan om rederierna inte har några färjor som kan återanvändas för ändamålet, t.ex. Dan Broström. Man har gjort en koll med rederierna men kommer att titta närmare igen om det finns sådana.

Dagen fortsatte med presentation om snöröjning som ju berör många. Fick reda på intressanta fakta gällande snöröjning: 90% av gångbanorna sköts av andra fastighetsägare och inte kommunen. Mycket diskussion kring gratis flis och dess öppettider.

Sedan blev det en lång och intressant genomgång om parkeringsverksamheten i Göteborg. Det blev speciellt intressant vid informationen om boendeparkeringstillstånd. Dessa har ökat i antal, men man vet inte varför. Det utbröt en kvalificerad gissningslek men mer än så blev det inte. Jag fick ett påpekande från Facebook att det kan bero på att tidigare har man kanske haft bilen med till jobbet hela dagarna och sen har det varit gratis på nätterna att parkera och då har man kommit billigare undan. Nu ska de ju ha betalt dygnet runt och då lönar sig kanske ett boendekort.

Miljöbilstillstånden diskuterades. Nu är det dags att höja kraven på dessa eftersom det är många som kör miljöbil. Ett alternativ är att gå ned till 50 gram koldioxid per km. Jag ställde frågan varför man inte tar bort miljötillstånden helt och hållet och får svar ”att man vill behålla bilprofilen i Göteborg”!

Mycket diskussion om att man vill förflytta bilarna från mark till garage för att frigöra yta. Fick se en karta över centrala Göteborg och det finns MÅNGA parkeringshus, många som man inte känner till. Jag som många andra påpekade att det kanske borde informeras till allmänheten.

En sista fascinerande diskussion är om parkeringsautomater som behöver bytas ut på sikt. En parkeringsautomat kostar idag ca 100 tkr. Det blir en hel del pengar. Parallellt pågår ett införande av en SMS-tjänst för att betala sin parkering men det finns en hake: Trafiknämnden har nämligen tidigare tagit beslut på att SMS-tjänsten ska finansieras av den som parkerar och så länge det är på detta sätt så väljer man parkeringsautomaten eftersom det blir billigare. Därför vill man att detta ska bli kostnadsneutralt så att övergången tar fart. På sikt skulle man kunna fasa ut parkeringsautomaterna om man märker att fler väljer SMS istället. Magnus Palmlöf (M) kommer med förbluffande förslag om att göra en snabb övergång till SMS precis som han varit med om med Västtrafiks biljettsystem! Jag kan inte avgöra om han skämtar eller inte men vi är många som inte håller med.

Sist men inte minst kom en avrapportering om Västsvenska infrastrukturpaketet. Totalt 3 Mdkr kommer att investeras mellan 2010 – 2013. Lokalt och regionalt står man för 2,25 Mdkr och drygt ”lovade” 700 mkr kommer från trängselskatten 2013. Av 3 Mdkr avsätts nu 0,5 Mdkr till projektering av Västlänken. Flera kollektivsatsningar ska utföras för 1,6 Mdkr. Övriga satsningar är utbyggnad av fjärrbuss på Nils Ericsson-terminalen, plattformsförlängningar, bullerdämpning.

Det går undan nu! Montering av upphandlade betalstationer sker redan i år oktober 2011. Man kommer snart att börja kommunicera med allmänheten via informationsbroschyrer, bildspel och Älvrummet. Vi har även vetskap att alla chefer inom Göteborg Stad har som uppgift att sprida informationen.

Det gäller som enskild medborgare att fortsätta protestera .

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP Debatt: Passa på och folkomrösta vid omvalet

måndag, 14 februari, 2011

Idag skriver Vägvalet en debattartikel på gp.se med anledning av det överraskande omvalet i Västra Götalandsregionen. När ändå vallokalerna är öppnade och bemannade borde man passa på att anordna den begärda folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg vid samma tillfälle. Det sparar  pengar och ökar demokratin.

Eftersom kranskommunerna ska rösta samma dag och många invånare där också drabbas av tullstationerna som Göteborg planerar bygga, vore det demokratiskt om invånarna i exempelvis Ale, Partille, Kungälv och Mölndal fick säga sin mening i frågan.

Så skedde i Stockholm utan politiskt motstånd. Men i Göteborg är stämningen en helt annan. Är det detta som kallas Göteborgsandan?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet