Arkiv för januari, 2011

GP – Guldregn över trafiken

fredag, 28 januari, 2011

Redan igår fanns det en indikation från Jonas Ransgård (M) att man nu är lovad pengarna från trängselskatten 2013. Enligt artikel i GP idag så guldregnar det över trafiken. Näringsdepartementet lovar brett och stort 800 miljoner redan 2013 från trängselskatten. Igår skrev vi om att Anders Ygeman (S) nu anmäler regeringens hantering av trängselskatteintäkterna i Stockholm till konstitutionsutskottet. Enligt Ygeman så betalas inga pengar ut till Stockholm Stad. Låter märkligt att Göteborg får andra besked utan att ha betalat in en enda skattekrona.

Styrgruppen fattade också beslut om att utreda trängselskattegränserna i Mölndal och södra Guldheden. Här fanns i det första förslaget cirka 50 fastigheter i Mölndals kommun som inte kunde åka till sin egen kommun utan att betala trängselskatt. Med ändringen av skattezonen löste man det problemet men samtidigt innebär detta att cirka 3 000 hyresgäster i södra Guldheden inte kan komma till sina servicecentra i Göteborg utan att betala trängselskatt.

Jonas Ransgård (M) säger:

”Nu är styrgruppen överens om att lösa detta problem genom att de cirka 50 fastighetsägarna i Mölndal får ett undantag från trängselskattezonen så att de kan resa till kommuncentrum utan att betala.”

Då kanske hela Backa ska skrika lite till så att tullstationerna försvinner så att man kan ta sig till Bäckebol, IKEA och Byggmax på andra sidan motorvägen som planeras i det reviderade förslaget?

Vidare säger han:

”Det förslaget hinner inte komma med i den första propositionen från regeringen men kommer med senare”

Vi förstår inte riktigt hur allt ska lösas i de olika propositionerna och i vilken ordning. Just nu är det lite rörigt när alla säger olika saker om när olika frågor ska hanteras. I december uttryckte Trafikverket att det var bråttom att besluta om det reviderade trängselskatteförslaget för regeringen skulle hinna lägga sin proposition i vår. Trafikverket håller just nu att upphandla alla stationer enligt båda trängelskatteförslagen vilket påvisar en viss osäkerhet.

I samband med diskussionerna om att lägre trängselböter dröjer (idag femhundra kronor om man betalar så lite som 10:- för sent) i Stockholm (Riksdag och Departement) säger Jan Larsson, ämnesråd vid Finansdepartementet:

”Vi har fått besked om att frågan om tilläggsavgiften ska behandlas i samband med övriga frågor om trängselskatten som ska utredas. Det arbetet har inte börjat än men blir gissningsvis klart någon gång i höst.

Har Näringsdepartementet och Finansdepartementet olika uppfattningar när propositionerna ska läggas?

Theo Papaioannou
Vägvalet

DN: Trängselskatten anmäld till KU

torsdag, 27 januari, 2011

Igår rapporterade Dagens Nyheter om den socialdemokratiske riksdagsmannen och tillika ordföranden i Trafikutskottet Anders Ygeman som nu anmäler regeringens hantering av trängselskatteintäkterna i Stockholm till konstitutionsutskottet.

Enligt Ygeman är det omöjligt se var de pengar som betalats in i trängselskatt finns och hur mycket pengar det är.  Det skiljer hundratals miljoner i de olika redovisningarna som lämnats vid olika tillfällen.

Ygeman säger: ”Pengarna ligger och skvalpar på finansdepartementet. Riksdagen har bestämt att pengarna ska gå till Stockholmsregionen. Då ska de göra det och det ska gå att kontrollera att de faktiskt gör det.

Anders Ygeman har tidigare ställt samma fråga i en interpellation i Riksdagen den 22:e december i fjol till den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (som kan läsas i sin helhet här och med ministerns svar här). Elmsäter-Svärd svarade då: ”Överskottet från trängselskatten finns i dag på ett räntebärande konto hos Trafikverket”.

Jo, att intäkterna från trängselskatten (minus det sedvanliga stora administrativa svinnet) finns kvar i statligt förvar var kanske inte så oväntat. Men frågan var ju när de kommer till användning för det som de är avsedda till?

Det var för övrigt i samma riksdagsdebatt som Folkpartiets riksdagsman Gunnar Andrén (som företräder Stockholms läns valkrets) påstod att ”alla andra stora städer utom huvudstaden” hade en förbifart. Vi utmanar förstås på stående fot Andrén att försöka peka ut var den göteborgska förbifarten är belägen! Ett tips kan vara att ibland ge sig ut i verkligheten utanför den kungliga hufvudstaden.

Vi hoppas förstås att Ygeman kan vända på några fler stenar i KU, men i slutändan blir det tyvärr i praktiken omöjligt att bevisa att intäkterna från trängselskatten i just Stockholm går tillbaka till samma landsända. Pengarna är varken öronmärkta i statsbudgeten eller märkta på mynt och sedlar. Och så länge inte statens totala utgifter för infrastruktur ökas med minst samma summa som trängselskatterna ger, kommer regeringens jonglerande med pengarna till  infrastrukturen i bästa fall medföra att Stockholm (och senare Göteborg) får en större andel av kakan. Vilket obönhörligen leder till att andra delar av Sverige kommer att få mindre. Då kommer de kanske också att få ett ”erbjudande” om att införa trängselskatt för att få sina behov uppfyllda? I alla andra branscher utanför politiken är det väl närmast brottsligt att sälja samma pryl flera gånger till olika köpare?

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafikkontorets överklaganden av dispenser gällande dubbdäcksförbud kommer att återtas

onsdag, 26 januari, 2011

Vägvalet ställde ju som tidigare skrivits frågan om varför dispenser gällande dubbdäck på Odinsgatan och Friggagatan som överklagats till Länsstyrelsen och godkänts överklagades på nytt av Trafikkontoret.

Idag kan man läsa följande i justerat protokoll från Trafiknämndens sammanträde den 20 januari:

§20 Diarienummer 2225/10

Fråga från Theo Papaioannou (VägV) angående Trafikkontorets överklagande av dispenser från dubbdäcksförbudet på Friggagatan och Odinsgatan

Trafikdirektör Birgitta Hellgren meddelar att Trafikkontorets överklagande kommer att återtas.

Läs protokollet här.

Ett mycket bra besked eftersom det förbättrar situationen för medborgare och företag som verkligen behöver dispensen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Motioner och interpellationer

onsdag, 26 januari, 2011

Vägvalet har nu börjat väcka diverse frågor i kommunfullmäktige. Vill du läsa dessa kan du klicka här eller i menyn till höger. Du kommer då till Vägvalets hemsida där du kan se de olika motionerna och interpellationerna och deras status.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kollektivtrafikens dilemma

tisdag, 25 januari, 2011

I söndags kunde vi läsa i Göteborgsposten om de olika problem som kollektivtrafiken i Göteborg har och står inför. Sammanfattar man läget kort så är den alldeles för långsam och kommer alltför ofta för sent.

Värst är det för spårvagnstrafiken som går hiskeligt långsamt genom centrala stan – det går nästan lika fort att gå! Problemet sägs vara att gatorna är för trånga och att bussar och spårvagnar stoppar upp för sig själva när de allihop möts i Brunnsparken. Därför hjälper det inte heller nämnvärt att ha tätare turer; det blir helt enkelt för trångt och trafiken stoppas upp. Känns det igen från biltrafiken? Man kanske skulle införa trängselskatt också för kollektivtrafiken? 😉

Så hur ska det överhuvudtaget gå att åka kollektivt 2013 när massor av bilister ställer bilen?

Kent Lindahl på Spårvägen säger: ”Än så länge har vi inte infrastrukturen att köra snabbare och bättre och locka över dem. Det finns visioner, men man drar på saker så himla länge här i Göteborg. Nu säger folk ’Jag har inte tid att åka kollektivt i dag, jag tar bilen’. Det måste bli mer som i Stockholm, där folk säger tvärtom.

Låt oss då upplysa om att i Stockholm har man en snabb tunnelbana som inte ens spelar i samma division som Göteborgs spårvagnar. Det är som att jämföra Premier League med korpfotboll. Hur det ska gå att snabba upp kollektivtrafiken i Göteborg – eller, om man är mer konspiratoriskt lagd, se till att biltrafiken går långsammare – förtäljer inte artikeln. Vad vi vet är att Trafikkontoret planerar omvandla många mil av bilfiler i Göteborg till reserverade bussfiler. Det är också ett sätt att hålla myten om trängseln i biltrafiken vid liv, när den i verkligheten kommer att minska 2013.

Och visst är det en smula symptomatiskt att det pratas vitt och brett om höghastighetståg till Göteborg, när den verkliga proppen är inne i Göteborgs centrum. Inte ens en tågstation i Haga för 20 miljarder lär råda bot på att bussar och spårvagnar utgör en alltför stor andel av restiden för många.

Samtidigt varnas det nu för än värre trafikkaos nästa vinter eftersom marknaden då ”öppnas för fler aktörer inom tåg- och bussektorn”. Är det någon som tror på att situationen förbättras av att belasta detta trafikslag ännu mer? Det finns risk att det vi idag kallar trafikkaos då kommer att ses som en mild västanfläkt.

Håkan Andersson
Vägvalet

Första sammanträde i Trafiknämnden 20 januari

fredag, 21 januari, 2011

Igår var jag på mitt första sammanträde i Trafiknämnden. Efter att vissa formella punkter klubbats fick vi lyssna på en introduktion om Trafiknämnden. Detta innefattade visioner, organisation, ansvarsområden, styrkort m.m. Vi fick även en presentation om hur upphandling styrs genom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), vilket var bra att höra i dessa tider.

Ett ärende bordlades gällande försöksverksamhet med mer flexibla barnomsorgs-, skol- och arbetstider. Intressant information var att enbart 14% av de kommunanställda har möjlighet till flexibel arbetstid. I staden finns 30 500 anställda exkluisive timanställda och de kommunala bolagens personal. Det framgår av rapporten att kommunens möjlighet att påverka arbetstiderna för föräldrar begränsas av de kommunanställda som är svårt för Trafiknämnden att påverka.

Vidare fick vi en genomgång av Göta Älvbrons livslängd som beräknas till som längst 2020. Vi fick se siffror på att trafiken i innerstaden har minskat under åren och fortsätter att minska trots konjunktursvängningar, samt att kollektivtrafiken ökar. Dock ökar bilresor över kommungränserna vilket kanske inte är så konstigt då många flyttar ut från Göteborg.

Under övriga frågor ställde jag frågan om varför dispenser gällande dubbdäck på Odinsgatan och Friggagatan som överklagats till Länsstyrelsen och godkänts överklagades på nytt av Trafikkontoret. Om medborgaren har överklagat en gång och fått det godkänt så borde det vara tillräckliga skäl att få dispens. Det är en onödig administrativ kostnad och framför allt ett försvårande för medborgaren som tagit sig tiden att ansöka och överklaga. Jag fick ett förklarande svar att Trafikkontoret under prövningstiden ansåg att man inte var överens med Länsstyrelsen och fann det lämpligt att ifrågasätta deras beslut för dispensen. Trafiknämndens ordförande Owe Nilsson (S) bröt dock in och sade att detta var något som omgående skulle ses över och upphöra. Lite osäker på om det gällde alla fem överklagade dispenser från Trafikkontoret, men det får protokollet utvisa.

Sista punkten var ett yrkande om att Trafikkontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med planering och genomförande för ökad skytteltrafik över älven vilket Vägvalet ställde sig bakom.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Maila krav om folkomröstning direkt till Anneli Hulthén

måndag, 10 januari, 2011

Anneli Hulthén (S) säger i GP:

”Ärendet är färdigbehandlat och vi kan inte folkomrösta om en del av infrastrukturpaketet. I så fall skall vi också folkomrösta om kollektivtrafikens utbyggnad, Marieholmstunneln och en ny Göta älvbro och det är ingen intresserad av. Trängselskatten är en del i paketet.”

Anneli Hulthéns inställning är klart provocerande mot stadens invånare då hon själv var för en folkomröstning. Påverka även du som enskild medborgare kommunstyrelsens ordförande genom att maila ditt krav på folkomröstning.

För Anneli Hulthéns kontaktuppgifter klicka här.

Theo Papaioannou
Vägvalet