Arkiv för december, 2010

Vägvalet önskar Gott Nytt År!

torsdag, 30 december, 2010

2010 är snart till ända och det har varit ett spännande år. Vi tackar alla som stött och stödjer oss och som bidragit till namninsamlingen. Vi ser nu fram emot nästa år och dess utmaningar som det nya året för med sig.

Vägvalet
Theo Papaioannou
Håkan Andersson

Trängselskattemiljoner når inte staden – DN

måndag, 20 december, 2010

I DN kunde man i lördags läsa att trängselskattemiljonerna inte når Stockholm över huvudtaget.

Anna Wesäll, ansvarig för trafik och regionfrågor på Stockholms handelskammare, säger:

”Vi varnade för detta i samband med folkomröstningen. Skattesystemet är sådant att det aldrig finns garantier för att pengarna hamnar på ett visst ställe.”

Precis samma sak har Vägvalet poängterat gång på gång. Nu visar sig verkligheten sådan i Stockholm som haft trängselskattesystemet i drift ett tag. Pengarna lämnas inte tillbaka till regionen eller kommunen utan behålls av regeringen. Än så länge har Stockholmsregionen inte fått särskilt mycket pengar tillbaka. Enligt regeringens egen redovisning har 673 miljoner hamnat på finansdepartementet utan att betals ut till regionen.

Vidare säger Anna Wesäll att:

”Närinsglivet numer ser en nytta med trängselskatter som en metod att få pengar till de gigantiska investeringar som behövs för att Stockholm ska få en fungerande trafikapparat med mer spår och mer vägar.”

Detta är också något Vägvalet påpekat. Västsvenska Industri och Handelskammaren har högflygande tankar om att skapa vansinniga projekt i regionen som ska gynna näringslivet på medborgarnas bekostnad.

Det är dags att debatten vaknar till liv då många frågetecken uppstår och påhittade förklaringar kring införandet av trängselskatt i Göteborg florerar högt och lågt. De andra partierna borde nu krypa fram och diskutera dessa frågor på allvar och förklara för medborgarna vad trängselskatten innebär istället för att gömma sig.

Läs hela artikeln i DN här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Namnlistorna är nu överlämnade

onsdag, 8 december, 2010

Den 8 december 2010 kl. 12.00 på Börsen lämnades namnlistorna över till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén. Totalt lämnades 28 600 underskrifter varav 22 900 göteborgare. I samband med detta överlämnade även Vägvalet en motion med krav på folkomröstning om trängselskatten i Göteborg.

Läs och lyssna mer om Vägvalet i media:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalet överlämnar namnlistor 8 dec kl. 11.30

tisdag, 7 december, 2010

Imorgon onsdag den 8 december kl. 11.30 överlämnar Vägvalet i Göteborg 22900 namnunderskrifter med krav på folkomröstning till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén. Även personer utanför Göteborg har skrivit på varvid insamlade namn är ca 28600.

I enlighet med Kommunallagen 5 kap § 23 begär Vägvalet att det i Göteborgs kommun hålls en folkomröstning om införandet av trängselskatt. Frågan i folkomröstningen bör vara ”Anser du att trängselskatt för biltrafik skall införas i Göteborg?”

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Lag (2006:369).

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Folkomrösta om trängselskatten!

torsdag, 2 december, 2010

Fem procent av göteborgarna har nu sagt sitt genom att skriva under namnlistor för att kräva folkomröstning. Det är faktiskt lite mer än så eftersom vi idag uppnått 22 400 namnunderskrifter som innebär 5,5%. Att göra sin röst hörd på detta sätt är en demokratisk rättighet som finns beskriven i kommunallagen. Ledande politiker är inte sena med att ”respektera” aktionen, men ser det svårt att bryta ut och folkomrösta just om trängselskatten.

Anneli Hulthén (S) säger i GP:

”Ärendet är färdigbehandlat och vi kan inte folkomrösta om en del av infrastrukturpaketet. I så fall skall vi också folkomrösta om kollektivtrafikens utbyggnad, Marieholmstunneln och en ny Göta älvbro och det är ingen intresserad av. Trängselskatten är en del i paketet.”

Kom då ihåg att Anneli Hulthén var den som sa att trängselskatten inte kommer att införas utan folkomröstning. Inställningen är underlig då 75% av göteborgarna vill ha en folkomröstning enligt GP:s enkät.

Nu börjar ordklyveriet. De lösa argumenten blir att det är ett enda stort paket och då kan man inte bryta isär det. Varför inte? Det är ju det som är hela poängen. Om göteborgarna säger nej i en folkomröstning, får man ju revidera ”paketet” och ta bort delar som inte finansieringen räcker till. Vi kan då börja med att slopa Västlänken som utgör 20 miljarder. Börja undersöka alternativa finansieringsalternativ och genomför övriga projekt som är nödvändiga. Kanske börja se över kollektivtrafiken som kan ge göteborgarna möjlighet att ställa bilen. Ta en diskussion med staten igen och påpeka att opinionen inte vill finansiera genom trängselskatten.

Glöm dessutom inte bort att det är politikerna i Göteborg som paketerat in trängselskatten i ett alldeles för dyrt omslagspapper. Varför skulle denna självvalda åtgärd göra Hulthéns löfte om folkomröstning värdelöst?

Är det inte det ena så är det det andra! Under valkampanjen var argumentationen att Riksdagen har bestämt. Detta har vi punkterat eftersom finansdepartementet dementerar detta i ett brev. Läs blogginlägg om det här.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd (M), påpekade när hon var i Göteborg senast att Göteborg med dess hamn är en viktig del av infrastrukturen i Sverige. Varför ska endast göteborgarna finansiera en så central del av infrastrukturen? Tidigare har staten deklarerat att Göteborgs Hamn är en nationell angelägenhet. Varför har staten lyft bort sitt ansvar? Och varför går ledande lokalpolitiker i Göteborg med på detta?

Det är uppenbart att ledande politiker i Göteborg sätter sig över folket som valt dem. Vad är så fel med att låta göteborgarna avgöra framtiden? Har de mindre kompetens än sittande politiker? Vid senaste fullmäktigemötet yttrade en ledamot att han var vald för att ta tuffa beslut vilket många instämde i. Men har de glömt att de är folkvalda? För jag tror inte väljarna valt någon för att göra saker mot deras vilja.

Mest fascinerande är att de etablerade partierna anser att folkomröstningen redan varit den 19 september. Och eftersom Vägvalet endast fick 5 mandat anser man sig ha fullt stöd att genomföra trängselskatten! En uppmaning till alla er som röstade traditionellt är att säga ifrån så att man inom era valda partier förstår att folket inte vill ha trängselskatt oavsett vad man röstade den 19 september.

Låt göteborgarna folkomrösta och anpassa visionerna därefter. Gör om, gör rätt!

Theo Papaioannou
Vägvalet