Arkiv för november, 2010

Vägvalet kräver folkomröstning med stöd av folket

tisdag, 30 november, 2010

Vägvalet har uppnått sitt mål och samlat in 22300 namnunderskrifter för att kräva folkomröstning om trängselskatten i Göteborg enligt kommunallagen 5 kap § 23, vilken säger att viss fråga får väckas i fullmäktige av minst fem procent av de röstberättigade i kommunen (5% är ca 20250). Vi tackar alla som skrivit på namnlistorna!

Antal insamlade namnunderskrifter:

  • Göteborg: 22300
  • Regionen: 5500
  • Totalt: 27800

Vägvalet uppfyller därmed sitt första åtagande som vi gick till val på; krav på folkomröstning.

Du som vill stödja oss i denna fråga inbjuds att närvara onsdagen den 8 december 2010 kl. 11.30 på Gustaf Adolfs Torg då namnlistorna kommer att överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén.

Press inbjuds också att närvara vid överlämnandet av namnlistorna.

Göteborgsposten skriver om namninsamlingen här och här. Man kan också rösta om man tycker det är ”någon idé att folkomrösta om trängselskatten?”

Theo Papaioannou
Vägvalet
theo.papaioannou@vagvaletgbg.se
0734-42 45 42

Kommunfullmäktige röstade för trängselskatten

torsdag, 25 november, 2010

Kommunfullmäktige i Göteborgs röstade i kväll Ja till Trafikverkets reviderade förslag om trängselskatt. Endast företrädare för Vägvalet och Sverigedemokraterna röstade emot.

Mer om detta och kommentarer till debatten under de kommande dagarna.

GP – Fagra löften om trängselskatt

torsdag, 25 november, 2010

Idag skriver Motormännen en debattartikel i GP om trängselskatten och politikernas fagra löften.

Maria Spetz, vd för Motormännen, skriver:

”Hela 700 miljoner kronor av inbetald trängselskatt i Stockholm har låsts inne och regeringskansliet vägrar uppge vad som hänt, eller vad som ska ske, med pengarna. 700 miljoner är huvuddelen av de cirka 850 miljoner som trängselskattesystemet i Stockholm drar in till staten varje år.”

”Kan man lita på politikerord? Redan i samband med införandet av trängselskatt i Stockholm varnade Motormännen för risken att skatteintäkterna skulle hamna i stora svarta hålet och inte till utlovad infrastrukturutbyggnad. Nu står vi där.”

”Biltullar är de facto skatt och skatt i Sverige får inte öronmärkas.”

”Med trängselskatt har politikerna hittat ännu ett sätt att krama pengar ur bilisternas plånböcker. Det är därför Motormännen säger nej till biltullar, men säger ja till utbyggd kollektivtrafik, bättre vägar, renare miljö och ett bejakande av bilen som oumbärligt transportmedel i såväl Göteborg som i Stockholm.”

Motormännen lyfter ett varningens finger med erfarenheterna från Stockholm och påpekar att politikerna i Göteborg använder samma argument som kollegerna i huvudstaden; trängselskatt ska ograverat gå tillbaka till resenärer i bil och på spår.

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou


Kommunfullmäktige debatterar trängselskatten på torsdag

onsdag, 24 november, 2010

I morgon torsdag 25 november kommer Trafikverkets senaste förslag till trängselskatt upp till beslut och debatt i Göteborgs kommunfullmäktige.

Som brukligt i det här ärendet har man bråttom. Vilket till exempel avspeglas i att de bilagor man refererar till beslutsunderlaget – som är tänkta att innehålla yttranden från övriga parter – ännu inte finns tillgängliga. I flera fall misstänker Vägvalet att de inte ens existerar ännu.

Allmänheten kan sitta med på århörarläktaren (Börsens sidoingång som vetter mot Östra Hamngatan) mötet börjar 16.30.

Här kan ni läsa beslutsunderlaget inför kommunfullmäktigemötet.

Håkan Andersson
Vägvalet

Kommunstyrelsen fortsätter ignorera folkopinionen

torsdag, 18 november, 2010

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte antogs Trafikverkets senaste förslag till trängselskatt. Enligt Radio P4 Göteborg togs beslutet utan invändningar, alltså med hull och hår.

Den gamla kommunstyrelsen fortsätter alltså i samma färdriktning. Man tar aldrig ställning för de människor som kommer att drabbas av trängselskatten och man väljer att helt negligera folkopinionen i frågan. Trafikverket tycks dock ha en egen fil in kommunstyrelsen öra.

Miljöpartiet, som alltid uttrycker en brasklapp i media trots att de röstar Ja, hade enligt Kia Andreasson helst velat se att Backaplan förblev innanför tullzonen. Det kan ”ju bli väldigt mycket bilar där”, som hon uttrycker det. Jo, det vore ju för hemskt om Hisingsborna åkte bil till Backaplan även i framtiden. Att släpa på tunga kassar från storhandlingen fungerar bäst på knökfulla spårvargnar och bussar.

Radio Göteborg menar att det nya förslaget ”tar hänsyn till opinionen”. Men då glömmer man bort att det totala skatteuttaget i praktiken är oförändrat jämfört med det gamla. Alltså får någon annan betala mer istället. Gissa vad dessa personer anser om det!

Anneli Hulthén (S) tror på fler justeringar i framtiden: ”Självklart kan det också komma från medborgare som upptäcker att det här inte blev så bra, säger hon.” Ja, det måste väl komma från det hållet, för i kommunstyrelsen sitter ju uppenbarligen inga personer som tänker anstränga sig över hövan med att upptäcka fel och brister i de beslut som de fattar. Och det är anmärkningvärt att Anneli Hulthén är med om att fatta ett beslut som hon redan minuter efteråt aviserar ändringar i. Som vanligt hastar man igenom ett dåligt underbyggt beslut och struntar totalt i konsekvenserna för folk. Det är istället upp till oss att påpeka för henne vad hon gör för fel. Med tanke på hur mycket Hulthén brytt sig om de reaktioner hon fått tidigare från medborgarna får vi nog skrika rätt högt för att hon ska höra oss.

Härnäst är det Göteborgs kommunfullmäktige som ska fatta beslut i frågan på sitt möte nästa torsdag 25 november. Mer om det i nästa vecka.

Läs (och lyssna på) hela Radio Göteborgs artikel och inslag här.

I en mer positiv anda provkörde i dag GP Volvos nya elbil. Här kan ni se ett reportage om det. Men vilken göteborgare vill köpa en dyr elbil från Volvo när man som tack för det bestraffas med trängselskatt?

Håkan Andersson
Vägvalet

Aftonbladet – Borg blåser Stockholm på trängselpengarna

fredag, 12 november, 2010

I Aftonbladet kan man idag läsa en kritisk debattartikel om hur regeringen blåser Stockholm på de lovade återinvesteringarna från trängselskatten.

Debattören Anders Ygeman (S) skriver:

”I den budgetproposition som Anders Borg lämnade till riksdagen för snart en månad sedan framgår att regeringen under år 2010 räknar med att stockholmarna betalar in hela 804 miljoner kronor i trängselskatt. Efter avdrag för system- och administrationskostnader beräknas det uppstå ett överskott på drygt 533 miljoner kr. Av detta tänker regeringen dock bara återinvestera knappt hälften, 242 miljoner kronor, i Stockholm. ”

Vägvalet har tidigare påpekat detta och i nuvarande proposition för införandet i Göteborg står det luddigt att man bör återinvestera pengarna från trängselskatten i Västsverige. Det är uppenbart att regeringen inte har den avsikten utan att pengarna används till annat i budgeten. Politikerna i Göteborg som förhandlat till sig detta borde ta sitt ansvar och riva beslutet och börja diskutera alternativ som faktiskt ger göteborgarna infrastruktur som faktiskt blir av. Börja diskutera andra finansieringsalternativ och framför allt diskutera om alla projekten är nödvändiga.

Vidare i linje med vad Vägvalet förespråkat hela tiden skriver debatörren:

”I dag tar intäkterna från trängselskatten omvägen via statsbudgeten. Eftersom vi i Sverige inte har specialdestinerade skatter så finns det inget som hindrar riksdag och regering att använda intäkterna från trängselskatten till precis vad som helst i statsbudgeten. Och det är precis vad regeringen nu gjort tre år i rad.”

Vägvalet har också poängterat klart och tydligt att pengarna går in på ett statligt konto och är inte på något sätt öronmärkta för infrastruktur i Göteborg. Anders Ygeman (S) skriver vidare att det ”bästa” vore om Stockholm själva fick bestämma över dessa pengar och det var vad regeringen lovat tidigare. Önskedrömmar i all ära, men staten har inget som helst intresse i att låta kommunerna och regionerna bestämma över statsbudgeten.

Med tanke på alla frågetecken och bristen på pengar som dyker upp hela tiden så borde Göteborgs kommun tänka om och gå till botten med trängselskatten innan den införs så att inte även göteborgarna blir blåsta.

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

GP: Järnvägssatsning i väst hotad – pengarna är slut

onsdag, 10 november, 2010

Vi har hört det förut och nu händer det igen. Löften om statliga pengar som går upp i rök, trots påskrivna avtal mellan Trafikverket (eller dess föregångare Vägverket och Banverket) och kommuner och regioner.

Den här gången skriver GP om tre Västsvenska järnvägssatsningar som staten tydligen ansåg sig ha 200 miljoner till i fjol. Västra Götalandsregionen skulle satsa lika mycket. Nu har dock inte staten pengar längre och satsningarna skjuts på obestämd framtid. Regionrådet Kent Johansson (C) konstaterar att ”regionen får vänta besked från staten.” Istället får regionen gå in och täcka delar av statens ansvar genom ett förskott.

Enligt artikeln tecknades det en stor mängd avtal 2009-2010 utan att det fanns ”överblick” över situationen. Man kan verkligen fråga sig vad ett avtal med Trafikverket har för värde i dag? Man lovar saker som man inte kan hålla. Samtidigt krävs att motparten står fast vid sina åtaganden, t.ex. i trängselskattefrågan.

Birgitta Hellgren, ställföreträdande samhällschef på Trafikverket, kommenterar: ”Det finns många avtal där vi förbinder oss att satsa en hel del pengar och det finns mycket mindre pengar än vi trodde. Det blir besvärligt att lösa den ekvationen.”  Tänk om avtal mellan privata företag eller privatpersoner tecknades på så lösa boliner och utan att någon avkrävs ett ansvar!

Trafikverket skrev i oktober månad brev till regeringen där man påpekade att förväntade pengar inte kommit dem tillhanda. Samtidigt har regeringen tagit pengar från lokala och regionala satsningar till andra större projekt som saknade pengar. I våras lovade dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) pengar till Västsverige. Pengar som hon inte hade. Nu blir det tydligt att så håller man på hela tiden, lovar det ena eller andra och flyttar pengar mellan olika projekt för att det ska verka mycket större och bättre än vad det i själva verket är.

Vägvalet kräver stopp för att skriva på fler avtal med Trafikverket under rådande omständigheter, samt ett ensidigt stopp för kommunens och regionenens åtaganden för avtalet om trängselskatten så länge det står skrivet i stjärnorna när motparten fullgör sina förpliktelser.  

Läs hela artikeln här (längst ner på sidan).

Håkan Andersson
Vägvalet

Pressmeddelande: Göteborgs kommun är inte tvingad att införa trängselskatten enligt Finansdepartementet

onsdag, 10 november, 2010

Idag fick Anna Irving (VV) äntligen svar från Finansdepartementet på sin fråga, som hon ställde den 8 oktober 2010, om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Svaret är helt i linje med vad Vägvalet sagt det senaste halvåret.

Fi2010/4602

Hej Anna

Tack för din e-post till Finansdepartementet. Du har fått vänta länge på svar på din fråga om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.

Vänligen

Finansdepartementet

Vägvalet ställer sig därför kritiskt till de partier och dess förespråkare som under hela valkampanjen och även än idag hävdat att man är tvingad av regeringen att införa trängselskatten. Vägvalet kan inte se annat än att man vilseleder Göteborgs invånare i frågan. Det är dags att på allvar börja diskutera alternativa lösningar då beslutet inte är i linje med vad väljarna vill ha.

Vägvalet
Theo Papaioannou, Partiledare
theo.papaioannou@vagvaletgbg.se
0734-42 45 42GT ledare: Försena inte Västlänken

måndag, 8 november, 2010

I dagens GT återfinns en ledare med rubriken ”Försena inte tågtunneln” signerad Karl Henrik Sax. Han skriver:

16 481 göteborgare röstade på Vägvalet i kommunalvalet. Ändå skulle partiet inte av egen kraft fått sitta någon annanstans än i kommunfullmäktige.

Det här stämmer inte riktigt. För det första fick Vägvalet 16 841 röster (vilket är 41% fler än KD fick) och för det andra hade partiet kommit in i kommunstyrelsen av egen kraft om inte övriga partier gått samman in valtekniska samarbeten.

Sax övergår till att spekulera om varför den borgerliga alliansen hjälpt Vägvalet komma in i fyra kommunala nämnder. Enligt Karl Henrik Sax finns det tre tänkbara förklaringar:
”1. Moderaterna vill vidga debatten.
2. De vill knyta Vägvalet till sitt block, det ändrar inte makten i kommunen, men ger starkare opposition.
3. Det kan rentav vara så att Moderaterna börjar vackla om biltullarna i elfte timmen.

Föga överraskande påtalar Sax att det även finns motstånd mot trängselskatten inom de borgerliga partierna. Något Vägvalet kan bekräfta efter samtal med företrädare för dessa partier under valrörelsen.

Ledarskribenten tycker det vore bra för demokratin att både Västlänken och biltullarna börjar diskuteras igen, besluten togs enligt honom ”väldigt snabbt” och ”utan att alternativ egentligen fick komma fram” . Samtidigt tycker han det är ”katastrofalt olyckligt” om ”byggena kommer att skjutas fram ännu mer i tiden”. Det här går inte riktigt ihop. Diskussioner och framtagande av alternativ måste få ta tid. Tycker man att beslutet fattades alltför fort finns det en uppenbar risk att man fattade fel beslut. Då kan det knappast vara katastrof att skjuta på dessa.

Trots att flera experter tidigare dömt ut Västlänkens möjlighet att minska biltrafiken nämnvärt, är Karl Henrik Sax slutsats dock att den olönsamma Västlänken bör påbörjas snarast möjligt. Tydligen är, enligt GT, lösningen på den annalkande katastrof som Göteborg står inför med ökat trafikkaos något som ledarskribenten lite inkonsekvent menar skulle få folk att tveka att bosätta sig i Göteborgsområdet.  Om inte befolkningen ökar, varför skulle då trafiken öka? Bilister i regionen kommer att tillhöra världens högst beskattade befolkningsgrupp.  Det om något borde väl påverka folks beredvillighet att bosätta sig här?

Läs hela ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Pressmeddelande: Alliansen och Vägvalet är överens

fredag, 5 november, 2010

Allians för Göteborg och Vägvalet har den 5 november gjort en överenskommelse om representation i ett antal centrala nämnder.

Överenskommelsen innebär att Vägvalet får ledamotsplats i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Stadsrevisionens revisorskollegium samt en ersättare i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB.

Vägvalet gör inte anspråk på plats i Kommunstyrelsen och söker inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

Alliansens kandidater till 6 kommunalrådsplatser och 2 ersättare i Kommunstyrelsen kommer därmed att väljas utan omröstning.

– Från Alliansens sida var det en hederssak att stå fast vid vårt erbjudande. Med överenskommelsen får Vägvalet en rimlig politisk plattform. De får också plats i de nämnder och styrelser som har bäring på partiets hjärtefråga, säger Jonas Ransgård, gruppledare (M).

– Det är bra att Vägvalet tagit sitt ansvar och inte gör en uppgörelse med Sverigedemokraterna, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

– Jag är glad att Kristdemokraterna ges möjlighet att fortsätta verka i Kommunstyrelsen, säger David Lega, gruppledare (KD).

– Vi är nöjda med den uppgörelse vi gjort med Alliansen. Vi får med uppgörelsen de platser som vi behöver för att med kraft kunna påverka inom de områden som vi själva gått till val på, säger Theo Papaioannou, partiledare (VV).

GT refererar här och GP här och här.

För mer information, kontakta

Jonas Ransgård, gruppledare (M), 070-731 16 80
Rikard Ljunggren, stadssekreterare (M), 0707-61 11 40

Helene Odenjung, gruppledare (FP), 0707-61 27 48
Pär Gustafsson, pressekreterare (FP), 076-145 01 10

David Lega, gruppledare (KD), 073-512 34 56
Josef Bengtson, pressekretare (KD), 0730-40 00 41

Theo Papaioannou, partiledare (VV), 0734-424542