Arkiv för september, 2010

GP: Inget nytt om trängselskatten

söndag, 26 september, 2010

Under rubriken ”Inget nytt om trängselskatterna” kunde vi i gårdagens Göteborgsposten läsa att betalstationernas slutgiltiga placering, flerpassageregeln och beskattningen av utländska lastbilar är något som det ännu saknas beslut om. Och nu, efter valet, är det tydligen inte speciellt bråttom längre, vilket vissa politiker lät påskina i slutet av valrörelsen.

Flerpassageregeln – som om den bestämdes – skulle innebära att man bara betalade en passage per resa är enligt GP inte alls så självklar som vissa försökt få det till i debatten. Vägvalets linje har hela tiden varit att den inte existerar förrän den beslutats. Den verkar inte vara närmare beslut idag än för ett halvår sedan.

Enligt artikeln diskuterades inte ens placeringen av de ”omstridda” betalstationerna på Älvsborgsbron, Hisingen och Örgryte under fredagens möte i styrgruppen. Vägvalet är dock emot samtliga betalstationers placering, de skapar ovillkorligen orättvisor mellan grannar helt utan någon rimlig grund. Alla betalstationerna är omstridda.

Det allvarligaste som artikeln belyser är dock att det fortfarande inte finns någon plan för hur kollektivtrafiken skall byggas ut innan trängselskatten är tänkt att införas om 27 månader. Det saknas helt enkelt pengar till detta.

Det är ett bekymmer”, säger Håkan Wennerström med den långa titeln regionchef på Trafikverket och ledamot av styrgruppen för det västsvenska infrastrukturpaketet och trängselskatten.

Ett bättre ord att beskriva denna omständighet vore annars ”skandal”.

Wennerström tycks anse att det räcker med att bygga busskörfält och förlänga pendeltågsperrongerna för att ha tillgodogöra behoven på ökad kollektivtrafik när tiotusentals bilister helt plötsligt kommer att tvingas åka buss, spårvagn och pendeltåg.  

Utredningen som regeringen håller på med om hur utländska lastbilar skall tvingas betala trängselskatt emotses dock med spänning. Den skall bli klar redan i vinter. Hur ska svenska staten få rätt att beskatta utländska fordon?

Läs hela artikeln här.

GP Debatt: Vem behöver den dyra Västlänken?

lördag, 25 september, 2010

I dagens Göteborgsposten skriver miljö- och trafikexpert Peter Danielsson en debattartikel där han ifrågasätter samhällsnyttan med Västlänken – den järnvägstunnel som är tänkt att byggas under Göteborg för 20 miljarder kronor.

Enligt en rapport beräknas bara 2% av den regionala och långväga bilpendlingen flyttas över till järnväg tack vare Västlänken. Danielsson skriver:

Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år! Västlänken är således verkningslös om syftet är att begränsa biltrafiken. De koldioxidutsläpp som kan undvikas är maximalt två procent av den regionala bilpendlingens utsläpp och ger således en försumbar klimatnytta.” Och han fortsätter:

Ser man på den normala ökningen av resande med tågpendling skulle kapacitetstaket för Västlänken nås runt år 2100. Det är inte god ekonomi att göra en investering som inte kan användas full ut förrän om 100 år.

Peter Danielsson förordar istället det så kallade förstärkningsalternativet, som kort innebär att man bygger på dagens säckstation med en ökning av antalet spår, en ny järnvägsbro vid Olskroken samt en tunnel parallellt med dagens Gårdatunnel till Lisebergsstationen. Detta till en tredjedel av kostnaden och med ungefär likvärdigt resultat och som kan byggas på halva tiden.

Danielsson sammanfattar: ”Att göra en investering i Västlänken är direkt oansvarigt när det finns ett likvärdigt alternativ för en tredjedel av kostnaden. Det finns många angelägnare investeringar att genomföra i kollektivtrafiksystemet i och runt Göteborg.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Tack ALLA för ert stöd!

måndag, 20 september, 2010

Vägvalet har fått 5 mandat i kommunfullmäktige vilket visar på att göteborgarna modigt protesterat mot trängselskatten.

Vi tackar alla som röstat på oss!

Vi kommer nu att förbereda vårt inträde i kommunfullmäktige kommande veckor framöver. Fortsätt skriva under våra namnlistor och skicka in dem till oss!

Läs och lyssna mer om Vägvalet i media:

Idag stoppar vi trängselskatten tillsammans!

söndag, 19 september, 2010

I morgon är det sju månader sedan Vägvalet bildades. Tändgnistan var att samtliga de etablerade partierna hade vänt folket ryggen och i enhällighet snabbt drivit igenom beslutet om trängselskatt i Göteborg. Demokratiaspekten – att ett fåtal personer kunde fatta beslut tvärtemot åsikten hos en stor majoritet av befolkningen på detta vis, trots tidigare löften om motsatsen – har hela tiden varit vår ledstjärna.

Den andra huvudlinjen i vår kampanj har varit hur trängselskatten drabbar folk och hur olika den gör det. Trängselskatten är en mycket orättvis skatt som slår slumpvis mot vissa personer, samtidigt som den skonar andra. Ingen hänsyn tas till betalningsförmåga eller behov av bilen.

Det finns många fler anledningar att säga nej till trängselskatten, men dessa behöver vi inte upprepa nu. De är välbekanta för de som följt denna blogg.

Nu har vi i Vägvalet gjort vårt. Från vår valkampanj vet vi att det är många som stödjer oss och som redan har röstat på Vägvalet. 57% av göteborgarna säger nej till trängselskatt, vi är i stor majoritet!

Opinionsundersökningen som i måndags gav Vägvalet 4% hoppas vi fick fler att kunna tänka sig att rösta på partiet. Ju fler röster vi får, desto starkare signal skickar vi till övriga partier att man inte kan lura folk hur mycket som helst. Om ni någon gång i ert liv ska uttrycka ert missnöje med ett politiskt fattat beslut är vi övertygade om att ni inte kommer att få något bättre tillfälle än idag. Tag den chansen, ni har inte mycket att förlora!

Men nu lämnar vi med varm hand över till väljarna. Nu är det er tur att avgöra om vi gjorde rätt som gav göteborgarna ett vettigt alternativ i en fråga som skulle kunna påverka vår gemensamma framtid i minst 25 år.

Idag är det ni som bestämmer. Det är det som är demokrati.

Rösta på Vägvalet i kommunvalet i Göteborg
och

på Sjukvårdspartiet i landstingsvalet för Västra Götaland.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Vallöftet som sprack redan innan valet

lördag, 18 september, 2010

Idag kom spiken i kistan för Jan Hallbergs utspel tidigare i veckan. Det var i tisdags han lovade att Älvsborgsbron, Backaplan och St. Sigfridsplan skulle undantas från trängselskatt. De andra borgerliga företrädarna i Göteborg instämde lydigt. Denna desperata löftesflod kom dagen efter att Vägvalet fått 4% i Sifos opinionsundersökning.

Men efter dagens artikel i Göteborgsposten torde det vara helt klarlagt att utspelet bara var ett sista desperat försök att vinna tillbaka de väljare som övergett partierna på grund av sveket i trängselskattefrågan.

I artikeln uttalar sig regionrådet Kent Johansson (C), ordförande i styrgruppen för trängselskatt, om tullstationen på Älvsborgsbron: ”Den är en av de viktigaste betalstationerna” och han fortsätter: ”Tar man bort den måste man ta in pengarna någon annanstans, annars faller finansieringen. Det förvånar mig att Moderaterna i Göteborg inte inser konsekvenserna.

Johansson förnekar dessutom bestämt att Hallbergs påstående om att han fått indikationer att intäkterna för systemet skulle räcka även om man tog bort tullstationen på Älvsborgsbron. Johansson sammanfattar: ”Om inte hela paketet finansieras enligt avtalet med staten, försenas projekten många år. Det handlar i första hand om Marieholmstunneln som skall minska trängseln och köerna på E6 och kring Tingstadstunneln.” Det mest anmärkningsvärda med det sista är att Johansson inte låtsas om att Marieholmstunneln redan är försenad med minst 3 år – byggstarten skulle skett nästa år, men sägs nu tidigast bli av 2014. Men trängselskatten skjuts inte upp!

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), hon som lovar pengar som inte finns, ger också Hallberg en tillrättavisning: ”Skulle trängselskatterna ge lägre intäkter faller hela Västsvenska infrastrukturpaketet” och hon avslutar: ”Ändringar måste beslutas av riksdagen.” Något Vägvalet hävdat hela tiden.

Även Anneli Hulthén kommenterar Hallbergs agerande: ”Jag tror han sansar sig nästa vecka.” Ja, efter valet, menar alltså Hulthén. Då är det förstås business as usual och partierna kan återigen agera fritt i frågan, så länge det inte finns någon opposition invald i fullmäktige.

Till och med Hallberg själv verkar ångerfull angående tullstationen på Älvsborgsbron: ”behövs den för att intäkterna skall bli tillräckligt stora får vi acceptera det.”  Och när Alliansen i Göteborg dagen före valet skriver en debattartikel med fem vallöften nämns varken trängselskatten eller någon infrastruktursatsning med ett enda ord!

Vi från Vägvalet ska inte säga ”vad var det vi sa”, men det känns i alla fall en aning uppfriskande med ett vallöfte som för en gångs skull spricker redan innan valet. Låt vara, bara 24 timmar före. 

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Tack alla engagerade göteborgare!

lördag, 18 september, 2010

De senaste två veckorna har en strid ström av namnunderskrifter för en folkomröstning om trängselskattern anlänt till Vägvalet. Varje dag kommer det mellan 300 och 700 nya och bara under denna tvåveckorsperiod har vi fått närmare 5 000 underskrifter. Totalt har vi nu samlat in 11 600 underskrifter för Göteborg.

Många lappar har bara ett eller två namn ifyllda, andra skickar flera fyllda sidor. Men antalet spelar ingen roll, det viktiga är underskrifterna kommer oss tillhanda. Gemensamt kan vi påverka politikerna!

Tack alla härliga, engagerade göteborgare! Detta är för oss en bekräftelse på att det vi sysslat med de senaste halvåret har ert stöd. Och fortsätt skicka, för vi behöver cirka 9 000 till innan årsskiftet! Prata med grannar, släktingar och vänner. Fyll i namninsamlingen tillsammans och skicka in, varje enskilt namn är betydelsefullt!

Här kan du ladda ner tomma blanketter som du kan skriva ut själv. 

Och här kan du följa hur namninsamlingen utvecklar sig.

Håkan Andersson
Theo Papaioannou
Vägvalet

Hallberg jämförde Vägvalet med Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna och Kommunistiska partiet

fredag, 17 september, 2010

I dagens debatt mellan Jan Hallberg (M) och Anneli Hulthén (S) diskuterades alla möjliga frågor. Utom trängselskatten, förstås. Hallberg och Hulthén var oense om i princip allt.

Till slut skrek någon från publiken: ”Trängselskatten!” och  helt plötsligt var debattörernas oenighet som bortblåst. Jan Hallberg gjorde ett nytt årssämsta när han påpekade att det bara är Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna, Kommunistiska partiet och Vägvalet som är emot trängselskatten.

En sådan debattteknik där man försöker smäda motståndaren genom att påpeka vilka andra som tycker likadant brukar kallas Guilt by association och enligt Wikipedia är ”ett vanligt exempel på detta nazistargumentet där referensobjektet är Hitler eller nazister”. Klockrent, Hallberg!

Fast Hallberg glömde då av i hastigheten att dessutom 57% av alla göteborgare är emot trängselskatten enligt opinionsundersökningen GP presenterade i lördags. Är det Vägvalets fel att moderaterna ligger sämre till i Göteborg än i resten av landet?

Håkan Andersson
Vägvalet

Hallbergs ”löften” om trängselskatten håller inte

fredag, 17 september, 2010

Vägvalet kan idag presentera ytterligare en pusselbit till det praktgräl i media som uppstått mellan Jan Hallberg (M) på ena sidan och regionrådet Kent Johansson (C) samt kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman på den andra.

En medlem i Vägvalet skickade ett ebrev till Jan Hallberg och frågade om vad det var som stämde och inte stämde i dennes utspel om trängselskatten, med tanke på att Kent Johansson var rätt kylig till Hallbergs uttalande.

Så här löd brevet:
Igår sa du att betalstationerna på Älvsborgsbron skulle bort för att systemet klarar intäkterna i alla fall. Men nu läser jag detta:
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2137980/regionradet-rasar-mot-hallbergs-utspel-om-betalstation.
Var det en lögn/påhitt/kreativitet från din sida?

Svaret från Jan Hallberg lät bara vänta på sig i 24 minuter:

jag har fått ”indikationer” från två olika tjänstemän om att intäktsnivån ser ut att ligga över det man först antog. I det läget föreslår jag att vi prövar om stationsläget på Älvsborgsbron kan slopas. Det finns också möjlighet att ha samma avskrivningstid på projekten som Stockholm, nämligen 30 år (vi har 25 år).

Som alla kan läsa av ovanstående brev är det bara ett förslag från Hallbergs sida att man ska pröva om betalstationen på Älvsborgsbron. I GT-artikeln som citeras uttalade sig dock experten i gruppen Lars-Bertil Ekman att Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter”. Det finns alltså inga som helst garantier att Hallbergs förhoppning om detta någonsin blir verklighet. Samtidigt går nu moderaterna ut med ett nytt flygblad dagar före valet som berättar dels att de ”är i grunden motståndare till trängselskatt” och dels ”verkar för rimliga trafikavgifter”. De lovar också att inte ta ut ”en enda krona mer i avgift än nödvändigt”, något som faller direkt på sin egen orimlighet eftersom minst 35% av trängselskatten försvinner i administration och drift av systemet. Låter dessa nygamla löften trovärdiga?

Moderaterna har målat in sig i ett hörn i trängselskattefrågan. Och det finns bara en utväg för dem och det är att be om ursäkt till alla sin väljare och åter bli motståndare till trängselskatt även i realiteten, inte bara på pappret.

Man kan också notera att Hallberg anser att de som inte ens är födda idag ska tvingas betala för de beslut han är med om att besluta 2010, i och med att trängselskatten nu ska gälla i 30 år istället för planerade 25.

Håkan Andersson
Vägvalet

Politiken.dk – Sverige bugner af småpartier

fredag, 17 september, 2010

Igår blev Vägvalet och Sjukvårdspartiet intervjuade av politiken.dk som rapporterar om småpartier i Sverige.

Theo Papaioannou säger:

”Først og fremmest handler det om at stoppe indførelsen af trængselsskatten. Men det handler også om at sende et budskab til politikerne, om at det ikke går an at træffe så store beslutninger henover hovedet på borgerne uden at inddrage os”

”Den store opbakning til os viser, at der er noget galt med den demokratiske proces. Det er de øvrige partiers egen skyld, hvis vi kommer ind, for vi er bare opstået, fordi spørgsmålet om trængelsskatten er blevet nedtie”

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Moderaterna sprider lögner i sista stund

torsdag, 16 september, 2010

Vägvalet har släppt följande pressmeddelande:

Moderaterna gör nu allt för att påverka göteborgarna gällande trängselskatten på felaktiga grunder. Man skrämmer göteborgarna med att fastna i en infrastruktur från 60-talet och att Göteborg är eftersatt något som Moderaterna bidragit till själva under alla dessa år. Moderaterna själva var med och tog beslutet om trängselskatten i kommunfullmäktige och dess nuvarande utformning 28 januari i år och har sedan dess avstått från att debattera frågan.

Nu helt plötsligt, fyra dagar innan valet i Göteborg, påstår man ska delar av förslaget göras om. Vägvalet har i ett halvårs tid försökt att få till en debatt med sittande politiker som dock valt att avstå. Moderaternas taktik är skrämmande oseriös och ett tecken på ren desperation efter måndagens SIFO-undersökning, där Vägvalet fick 4%. Moderaterna är också inte helt ärliga i sin framställning. Att återigen hastigt göra om beslutet väcker många frågor som man väljer att lämna obesvarade. Om antalet biltullar minskas, vad blir då för höjning av tullavgifterna och antalet år som trängselskatten ska finnas? Vissa befrias visserligen från biltullar, men andra drabbas likväl och då kraftigare istället. Moderaterna visar på en hänsynslös politik där man offrar delar av befolkningen för att tvinga fram förslaget.

Man ska inte glömma bort att förslaget på nytt måste beslutas i kommunfullmäktige, beredas och beslutas i Riksdagen. Detta innebär, som Vägvalet hävdat, att beslutet är påverkbart och om Moderaterna kan ändra i förslaget så kan Vägvalet riva upp det.

I tidigare pressmeddelande har Vägvalet påvisat detta genom ett uttalande från biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som säger att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Ingen rikspolitiker vare sig från Regeringen eller Riksdagen har uttalat stöd för Moderaternas utspel.

Läs även artikeln i GT där regionrådet Kent Johansson (C) rasar mot Hallbergs utspel om betalstation. Han säger: ”Jag har inte sett några sådana underlag och jag är ändå ordförande i styrgruppen.

Kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman säger: ”Det pågår en översyn på ett antal punkter. Men ingen station kan tas bort eller flyttas utan att det påverkar något annat i systemet.”

Angående Jan Hallberg påstående att Älvsborgsbron skall blir fri från trängselskatt säger Ekman: Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter.”

Moderaterna är bara ute i röstfiske. Och skulle de lyckas bra med detta kan vi lita på att partiet skyller på någon annan när de inte kan uppfylla sina löften. Precis som de gjorde förra gången.

Vägvalet
Theo Papaioannou