Arkiv för juli, 2010

GT – Marieholmstunneln blir kraftigt försenad

torsdag, 29 juli, 2010

I en liten notis häromdagen i GP kunde man läsa om att Marieholmstunneln är försenad. Mer uttömmande information får man i GT:s artikel. Bygget skulle börjat 2011, men pengarna som regeringen anslår kommer troligen inte förrän 2014. Det mest angelägna projektet är försenat, men trängselskattens startdatum är ändå spikad. Hur går detta ihop egentligen?

Vi har tidigare påpekat (läs tidigare debattartikel här) att pengarna som infrastrukturministern, Åsa Torstensson (C), lovade stort och brett innan sommaren inte egentligen finns i dagens budget fram till 2013. Än viktigare att framhålla är också att propositionen om trängselskatt i Göteborg inte lovar några direkta pengar till Göteborg.

Vad händer med trängselskatten då projekten inte kommer igång när dom ska? Skjuts även trängselskatten på framtiden? Det är det väldigt tyst om. Istället är det väldigt stort fokus på hur bra det blir med Västlänken som egentligen inte tillför göteborgarna någon större förbättring.

Det som är glädjande är ändå att Nya Göta Älvbron kommer att stå klar 2018 och det kan faktiskt upplevas som en förbättring för göteborgarna under förutsättning att den får behålla sina dubbla filer i båda riktningar (vilket (V) och (MP) är emot).

Så här är verkligheten i den politiska världen att man lovar saker som förändras över tiden, men vissa saker består som t.ex. trängselskatten för den är ju ganska bra att ha trots allt även om man inte kan leverera tillbaka nyttan till sina medborgare.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Informationskampanj vid Gamla Ullevi 17 juli

lördag, 17 juli, 2010

Idag fortsätter Vägvalet att informera om trängselskatten och att samla in namn för en folkröstning. Platsen är utanför Gamla Ullevi innan dagens fotbollsmatch. Matchen börjar 16.00. Kom och skriv på vår namninsamling!

Ni kan också hämta gratis bildekaler!

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP – Störningarna blir inte kaos

fredag, 16 juli, 2010

Idag publicerade GP en replik från Trafikverkets projektchef för Västlänken, Åke Eriksson, på Vägvalets senaste debattartikel. Han menar att störningarna i trafiken och stadsmiljön är överdrivna och att saknar stöd i utredningarna. Han skriver:

Och varken Trafikverket eller inblandade parter tillåter någon form av kaos i samband med byggnationen. Våra mål under byggtiden innefattar minsta möjliga påverkan på omgivningen, minsta möjliga trafikstörningar samt minsta möjliga störningar för näringsidkare.

Vad som är ”minsta möjliga påverkan” är förstås omöjligt att veta i detalj, både för Trafikverket och medborgarna. Till syvende och sidst kommer naturligtvis ekonomiska faktorer att spela en roll för vilka åtgärder som vidtas och inte vidtas.

Ett exempel från några år tillbaka när Älvsborgsbron hade begränsad framkomlighet på grund av reparationer – vilket orsakade långa köer under nästan ett halvår – då kom det förslag på att vända körriktningen för en fil mitt på dagen. Detta eftersom trafikflödet är större till Hisingen på morgonen och tvärtom på eftermiddagen. Denna åtgärd, som hade besparat tiotusentals bilister en kötid på kanske 30-60 minuter dagligen, bemöttes då av kalla handen av Vägverket (nuvarande Trafikverket). När man väl sitter i bilkön hjälper det inte att Åke Eriksson tidigare har lovat att göra allt han kan.

Åke Eriksson avslutar:

”Med smarta trafikomläggningar, kreativa byggmetoder, lättillgänglig information, nya resvanor och ett nära samarbete med alla inblandade, så finns det stora möjligheter till att arbetet med Västlänken blir ett effektivt infrastrukturarbete med så liten påverkan som möjligt på göteborgarens och regioninvånarnas vardag.”

Mer än ”så lite påverkan som möjligt” kan Trafikverket självklart inte lova. Och det är deras tolkning av vad detta betyder som i slutändan kommer att gälla.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP – Så påverkas Göteborg under bygget av Västlänken

tisdag, 13 juli, 2010

Idag publicerade GP en debattartikel av Tom Heyman och Theo Papaioannou från Vägvalet som uppmärksammar hur Göteborg påverkas under de tio långa år byggandet av Västlänken kommer att pågå. De skriver:

Problemen under bygget av Götatunneln var inget i jämförelse med det som nu kan förväntas. Centralstationen, Nils Eriksonterminalen och Nordstan blir nästan omöjliga att nå och när samtidigt den nya Göta Älvbron och Partihandelsviadukten skall fogas in i systemet är det bäddad för trafikkaos.

Debattartikeln beskriver tunnelns dragning från Centralstationen, via stationen i Haga till den nya stationen vid Korsvägen. Det är ömsom uppgrävda enorma diken, tunnel genom berg och den ökända göteborgsleran. Leran som ingen idag vet vad den kan ställa till. Kommer ni ihåg Springsteen på Nya Ullevi och bygget av nya Gamla Ullevi?

Dessutom skall det utföras omfattande och kostsamma och arkeologiska utgrävningar under Göteborg. Vem vet vad dessa kan hitta för fynd och därmed i så fall försena, fördyra och förhindra bygget av Västlänken?

Även bil- och kollektivtrafiken drabbas förstås:

”Allestråket, som är ett av våra viktigaste trafikstråk till västra Göteborg, stängs av. Där går idag 5 spårvagnslinjer, 2 busslinjer och en omfattande biltrafik. Ingen vet hur den trafiken skall lösas.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

P4 – Ingen folkomröstning om trängselskatten

onsdag, 7 juli, 2010

I ett reportage från den 11 juni i P4 kan man läsa att kommunstyrelsen tagit beslut på att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om folkomröstning som SD föreslagit. Vi har tidigare skrivit ett debattinlägg om varför kommunstyrelsen bordlade ärendet den 22 maj.

Anneli Hulthéns försökte då att förklara fördröjningen med att kommunledningen ville formulera sig genomtänkt.

”Vi vill kanske uttrycka oss på ett sätt som upplevs seriöst och inte bara som att det här kastar vi bort.”

Nu har beslutet tagits och som ni märker har det passerat näst intill obemärkt i media. Anneli Hulthéns påstående om att formulera sig seriöst var tydligen tomma ord.

I protokollet kan man läsa följande:

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning
Representanterna från FP, M och KD antecknar som yttrande en skrivelse av den 9 juni 2010.

Läs protokollet i sin helhet här.

Är detta Anneli Hulthéns uppfattning om att vara seriös och inte kasta bort förslaget?

Vägvalet
Theo Papaioannou

Vägvalets informationsbrev till hushållen i Göteborg

tisdag, 6 juli, 2010

Vägvalets informationsbrev till hushållen i Göteborg inför valet 2010 är nu färdigt och kommer att skickas ut i början av september tillsammans med valsedlarna.

Läs det redan nu här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatt i GP: Västlänken inte funktionell

måndag, 5 juli, 2010

Nu har debatten om Västlänken kommit igång på allvar. I fredags kom biträdande professor emeritus på Chalmers Ralejs Tepfers med en debattartikel i GP där han menade att det behövs en generalplan för hur en bra trafikutformning borde vara i Göteborg på 50 års sikt. Tepfers skriver:

Bygg sedan efter behov och ekonomisk möjlighet efter denna plan.

Om man inte upprättar en sådan plan är det enligt Tepfers risk för att det fortsätter som idag, dvs att:

Byggnationen i Göteborg domineras av hugskott från starka män/kvinnor och då kan det ibland bli mindre bra. Till exempel Götatunneln byggdes utan att det fanns en generalplan för trafiken och nu är den i vägen för en vettig sträckning av Västlänken. Vidare, hade vi i tid byggt E6-förbileden öster om Göteborg, så hade vi inte haft dagens trafik genom Tingstadstunneln.

Eftertänksamhet är ju alltid en dygd, men tydligen inte när det gäller att bygga broar, vägar och tunnlar. Då bedöms man som handlingskraftig bara man får något gjort, oavsett hur genomtänkt det är.

Tepfers fortsätter med att ifrågasätta Västlänkens dragning:

Två nya stationer, Haga och Korsvägen, är planerade längs Västlänkens slinga. Vilket trafikunderlag och hur många och stora arbetsplatser finns nära dessa stationer? De boende i centrala Göteborg kommer knappast att använda tåg för att ta sig till sina arbetsplatser. De kommer att använda buss, spårväg och cykel samt gå.

Hans avslutande ord något vi själva hävdad flera gånger: ”så länge ingenting är byggt av Västlänken är man inte låst.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet