Arkiv för maj, 2010

GP – Vägprojekt äventyras

söndag, 30 maj, 2010

I en artikel i GP kan man idag läsa att Jeriko-projektet har fått finansieringsproblem. Jeriko-projektet handlar om att bygga en förbindelselänk mellan Jeriko på gränsen mellan Lerum och Partille och det planerade Slambymotet i Härryda kommun. Jeriko-projektet har fått ökad betydelse i och med planerna att inför trängselskatt i Göteborg. Men nu har det alltså uppstått finansieringsproblem eftersom Vägverket ”hoppades” på att Lerum och Partille tillsammans skulle stå för 170 miljoner av 370 miljoner som projektet kostar. Lerum och Partille har istället beslutat att de inte vill finansiera mer är 100 miljoner.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M) i Lerums kommun säger:

”Att vi betalar 100 miljoner för byggandet av ett mot vid Jeriko är en sak. Men det kan inte vara en kommunal fråga att lägga en massa pengar på en väg.”

Anmärkningsvärt är att projektet ökat med ytterligare 30 miljoner och nu måste någon finansiera 300 miljoner vilket lämnas vidare till Västra Götalandsregionen.

Sören Hall som arbetar som strategisk samhällsplanerade på Trafikverket säger:

”Det gör det hela bekymmersamt och innebär kanske att man måste ta bort vissa delar av projektet.”

I och med veckans beslut i Riksdagen att trängselskatten ska införas i Göteborg så vill jag med detta påvisa att kommunen kan om den vill säga ifrån och ifrågasätta projekt som byggas.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Ökade kostnader och sken av att besluten är fattade

torsdag, 27 maj, 2010

Idag skriver GP en liten notis och artikel på webben om att projektgruppen gjort en skrivelse till regeringen där man nu skriver att den initiala kostnaden för att införa trängselskatten inte kommer att kosta 800 miljoner som det tidigare lämnats besked om. Den nya kostnaden är nu uppe i 970 miljoner vilket innebär en ökning med ca 21%. Vi har varnat för dessa kostnadsökningar alltsedan vi börjat debattera om att häva beslutet om trängselskatt och nu börjar dessa komma. Det är inte försvarbart med dessa kostnadsökningar. Hur ska ökningen med 170 miljoner finansieras? Jo, via t.ex. höjning av trängselskattebeloppen eller en längre vinsthemtagning av systemet.

Regeringen klubbade beslutet om trängselskatt igår, men det återstår att utreda reglerna för flera passager, avgift för utländska bilaroch prisindex för skatten. Även om beslutet klubbats så framgår det att genomförandet är långt ifrån klart då det kvarstår frågor att utreda. Återigen försöker man påskina att beslutet är fattat och klart, MEN det riksdagen har sagt ja till är regeringens förslag om lagändring så att även Göteborg får ta ut trängselskatt.

Om fler säger nej till trängselskatten och röstar på Vägvalet så att vi får de mandat som behövs för att stävja överenskommelse mellan blocken så kan inte trängselskatten införas.

Theo Papaioannou
Vägvalet

DN: Planer för höjd trängselskatt i Stockholm

onsdag, 26 maj, 2010

I dagens DN kan vi läsa att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet planerar åtgärder för att minska biltrafiken i Stockholm om folkomröstningen om förbifart Stockholm skulle sluta i ett Nej. Som exempel på dessa åtgärder nämns:

  • Kraftigt höjd trängselskatt
  • Avstängda körfält på Essingeleden
  • Höjd bensinskatt
  • Kommunal avgift på privata parkeringar

Oppositionsborgarrådet Carin  Jämtin (S) säger:
Vi vet inte hur mycket som krävs för att få folk att ställa bilen”.

De rödgröna vill dessutom ha trängselskatt på Essingeleden (som idag är befriad från den) redan i slutet av nästa år. Carin Jämtin och Miljöpartiets talesperson i trafikfrågor Karin Svensson Smith talar också om att tidvis stänga av körfält på Essingeleden.

Dessa politiska företrädare har helt förlorat sitt fotfäste i verkligheten. De vill skapa trängsel på vägnätet genom att stänga bilvägar för trafikanterna. Vägar som bilisterna redan betalat för att få åka på. Detta är inget annat än rent lurendrejeri och återigen ett oerhört slöseri med skattepengar. Är de inte valda av folket för att tjäna folket?

Tankesättet går igen. I Göteborg vill (V) och (MP) riva nuvarande Göta Älvbro med fyra bilfiler och ersätta med en nybyggd som bara har två. Det går inte att låta bli att slås av tanken att de motiverar höjd trängselskatt genom att medvetet skapa trängsel i trafiken i onödan.

(MP) och (V) vill ju inte bygga förbifarten i Stockholm. Hur dessa partier, med ovanstående hot i minne, förväntar sig att bilisterna skall rösta mot förbifarten, förblir en gåta. Och Socialdemokraterna tycks numera anse att bara högavlönade har rätt att köra bil. Vart tog alla fina ord om solidaritet och rättvisa vägen? Fast de kanske bara gäller i utrikespolitiken och på 1:a maj? 

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

P4 – Ingen folkomröstning om trängselskatt

lördag, 22 maj, 2010

Igår hade ett Radio P4 i Göteborg ett reportage om att det inte kommer att bli en folkomröstning i höstens val vilket (SD) motionerat om. Politikerna i kommunledningen har ännu inte sagt nej, men på grund av deras förhalning av ärendet kommer inte nödvändiga beslut att tas i tid så att en folkomröstning kan hållas på samma dag som valet i höst. Vägvalet delar inte på något sätt (SD):s övriga politik, men det är anmärkningsvärt att kommunledningen medvetet drar ut på tiden för denna begäran som gjorts i kommunfullmäktige.

Anneli Hutlhéns försök till att förklara fördröjningen med att kommunledningen vill formulera sig genomtänkt är inte heller acceptabel.

”Vi vill kanske uttrycka oss på ett sätt som upplevs seriöst och inte bara som att det här kastar vi bort.”

Socialdemokraterna har tagit tillbaka den utlovade folkomröstningen och anser att detta är befogat eftersom det ur deras mening nu är ändrade förutsättningar. Vi har alltsedan debatten startats efterlyst vilka dessa förutsättningar är, men vi får inga svar. Det enda som politikerna yttrat är att regeringen ställt krav om medfinansiering och då har vi efterfrågat alternativa finansieringsmöjligheter utan framgång.

Att nu inför valet försöka dra ut på tiden för att säga nej till en folkomröstning är endast taktik för att slippa ta debatten om trängselskatten som man försökt tysta ned. Att det är (SD) med sin kontroversiella politik som lämnat en motion om folkomröstning  – med endast 1 av 81 mandat i kommunfullmäktige  – passar kommunstyrelsen alldeles utmärkt för att motivera ett nej till en folkomröstning.

Om Vägvalets namninsamling för en folkomröstning får ihop 5 % av de röstberättigade i kommunen måste kommunen behandla frågan och det blir ett större tryck på våra folkvalda politiker, eftersom det då är folket i Göteborg som kräver en folkomröstning och inte (SD). Hjälp oss därför alla ni som inte vill ha trängselskatt genom att skriva på Vägvalets namnlistor och gärna även rösta på oss för att skapa motvikt i frågan. Eftersom samtliga övriga partier i Göteborg vill införa trängselskatten är Vägvalet väljarnas enda alternativ som inte redan prövats i fullmäktige.

Politikerna försöker redan nu påskina att frågan är utagerad, men det är den inte. Alla politiska beslut kan förändras av framtida majoriteter, annars hade vi inte haft demokrati i Sverige. Om Vägvalet får tillräckligt med mandat, tvingas de andra partierna i kommunen att agera annorlunda i frågan.

Rösta på Vägvalet i höst!

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP: Hulthén anser att MP:s flirt med M är ett sundhetstecken

torsdag, 20 maj, 2010

I GP kan man idag läsa en artikel om att att Anneli Hulthén anser att Miljöpartiets flirt med Moderaterna är ett sundhetstecken då hon säger följande:

”Ärligt talat tycker jag det är ett sundhetstecken i politiken”

Hon säger vidare att de mindre partierna har svårt att få ut sin politik när samarbete och blockpolitik blir stark.

”Särskilt i lokala frågor är det bra om inte partiernas politik slätas ut för mycket genom samarbete och koalitioner.”

Trängselskatten är ju ett tecken på att blockpolitiken är för stark, eftersom det för väljaren nu INTE spelar någon roll vilket av de etablerade partierna han/hon röstar på. Anneli Hulthén har ju själv bidragit till den situation som uppstått i Göteborg, men nu anser hon att det är bra att partiernas politik inte slätas ut för mycket genom gränsöverskridande blocköverenskommelser.

Detta är ju rent motsägande argumention och går tvärtemot klapparna på axlarna som partierna gav varandra när de tog beslutet för att införa trängselskatt i Göteborg i januari i år.

Om nu (MP) flirtar med (M) så passar jag på att flirta med (S): Vägvalet ser gärna ett samarbete med (S) om man genomför den utlovade folkomröstningen! Det hade ju varit förträffligt sunt om ett parti som Vägvalet med folket i ryggen inte hela tiden slätades ut i denna fråga.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Informationskampanj på Hisingen och Centrum 22 maj

torsdag, 20 maj, 2010

På lördagen den 22 maj kommer Vägvalet att att ha informationskampanj på Biskopsgårdens dag och vid Göteborgsvarvet i centrum om trängselskatten enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 22 maj
12.00 – 17.00 Biskopsgårdens Dag, Svarte Mosse Hisingen
14.00 – 18.00 Göteborgsvarvet, Centrum

Det kommer att finnas möjlighet att köpa bildekaler och kampanjknappar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

DN debatt: Centern vill ha hög miljöbilspremie för elbilar

onsdag, 19 maj, 2010

På Dagens Nyheters debattsida lanserar idag Centerpartiet via Maud Olofsson och Andreas Carlgren idén om att de som köper elbilar skall få en premie på mellan 30 000 och 50 000:-. Syftet är förstås att stimulera försäljningen av sådana bilar, minska utsläppen och därigenom få en bättre miljö. Tydligen har Centern plötsligt upptäckt att mycket är på gång inom utveckligen av nya, miljövänligare bilar! Bra så!

Äntligen kommer det ett positivt förslag från politikerna som annars har en förkärlek att lämpa över alla problem som biltrafiken innebär på medborgarna att lösa bäst de kan.  Men så är det ju också snart val. Och samtidgt hycklar Centerpartiet en hel del när Olofsson & Carlgren i samma artikel säger:

Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilisterna eller bilarna.

Innebär det att Centern helt plötsligt är motståndare till trängselskatten? Nej, naturligtvis inte. Men visst låter det bra att säga som ovan, men i verkligheten är tyvärr  Centern även framledes ett parti som ”jagar” bilister och bilar. Skulle man få en miljöbilspremie på exempelvis 30 000:- när man köper en elbil, räcker det bara till drygt två års trängselskatt i Göteborg för den som tvingas betala 60:-/dag och då ska vi komma ihåg att elbilar är rätt mycket dyrare för oss konsumenter att köpa. Menade Centern allvar med sitt förslag vore det enda rimliga att elbilar också undantas från trängselskatten. Föreslagna miljöbilspremien jämnar bara ut skillnaden i pris när man köper el- och bensinbilar. Men staten vill fortfarande ha in lika mycket i trängselskatt.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lyckade informationskampanjer för Vägvalet

tisdag, 11 maj, 2010

I söndags stod Vägvalet på Hornbach och Coop Bäckebol och fick ihop totalt 660 namnunderskrifter på 2,5 timme. Uppslutningen den här gången var överväldigande bra. Folk hade t.o.m. åkt enbart för att skriva på våra namnlistor. Det är uppenbart att det finns ett stort stöd för att stoppa trängselskatten och folk är rent ut sagt förbannade. Vi har nu totalt samlat in 2600 underskrifter på endast 6 insatser.

Nästan varje dag får jag nu en namnlista hemskickad till mig av folk som med eget engagemang samlar namn. Det går inte  att komma ifrån att folk är missnöjda och anser att politikerna mer eller mindre kört över dom. Du kan själv ladda ner pdf-blanketten här, skriva ut den och skriva på den och därefter skicka in den till oss. Tack för hjälpen!

Jag önskar och hoppas att fler och fler kan hjälpa till framöver för ju fler vi är desto snabbare kan vi få in underskrifterna.

Stöd oss i vår kampanj och sprid information med hjälp av våra kampanjknappar och bildekaler.

Vi kämpar på!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Informationskampanj på Hisingen 9 maj

torsdag, 6 maj, 2010

På söndag den 9 maj kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Söndag 9 maj
12.00 – 14.00 Hornbach
12.00 – 14.00 Coop Bäckebol
12.00 – 14.00 Coop Backaplan

Det kommer att finnas möjlighet att köpa bildekaler och kampanjknappar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatt i GP – Nästan alla gick snällt i infrastruktur-fällan

onsdag, 5 maj, 2010

Idag publicerade GP en debattartikel av Theo Papaioannou och Tom Heyman från Vägvalet. Sista stycket borde uppmärksammas av våra folkvalda politiker:

”Göteborg behöver varken Västlänken eller trängselskatten. Vi behöver däremot sunda statsfinanser, en rimlig kommunalskatt och realistiska politiker som inte ständigt hittar nya häftiga projekt, höjer skatter för att täcka meningslösa utgifter eller lånar pengar som nästa generation måste betala.”

Läs hela debattartikeln här.

Vill du vara med och påverka beslutet om trängselskatt i höstens val kan du rösta på Vägvalet i kommunalvalet och Sjukvårdspartiet i regionvalet.

Håkan Andersson
Vägvalet