Arkiv för april, 2010

GP debatt: Alternativ till Västlänken

onsdag, 28 april, 2010

I dagens GP skriver före detta trafikdirektören i Göteborg Claes Westberg och Lennart Wassenius, infra-planerare på Gatubolaget, en debattartikel där de för fram alternativ till Västlänken som de ifrågasätter inte vara det mest angelägna och effektiva projektet man kan få för pengarna.

Nu börjar kritiken mot den planerade järnvägstunneln under Göteborg även komma från företrädare (och före detta företrädare) för kommunen. Westberg & Wassenuis skriver bland annat:

Västlänken är, på flera sätt, ett orimligt projekt” och de fortsätter ”Ersätt Västlänken med en pendeltågsslinga, i markplanet, vid Göteborg C. Pendeltågsslingan har jämfört med Västlänken många fördelar:

 * Den kan genomföras snabbt.

* Det är ett relativt enkelt projekt, vilket innebär minimala risker.

* Kostnaden är bara 15 – 20 procent av Västlänken, eller cirka 3 – 4 miljarder.”

Debattörernas avslutande uppmaning är inte nådig mot de politiker som fattat beslutet om Västlänken:

Kära politiker från höger till vänster, paketet i sin nuvarande form får underkänt. För ni håller väl med om att medborgarnas och trafikanternas pengar skall satsas i riktiga projekt? Projekt som ger maximal nytta och har god verkningsgrad?

Det kan inte sägas mycket bättre.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Forskare avfärdar höghastighetståg

onsdag, 28 april, 2010

Måndagens utspel om höghastighetståg avfärdas redan nu av forskare. Det visar sig att återigen har politikerna valt en mycket dyr variant som ger minimala miljöeffekter. Tanken att det beror på att det är andras pengar de beslutar om är svår att undvika. Som vanligt redovisas inga alternativa, billigare åtgärder.

SVT:s Rapport raporterade i måndags om detta här. Där sägs bland annat:

om den så kallade Götalandsbanan från Stockholm till Göteborg över Jönköping skulle byggas krävs i dag ett bensinpris på över 30 kronor litern för att projektet skulle bli lönsamt” och vidare ”besparingen i utsläpp bara bli 0,7 procent av alla utsläpp inom transportsektorn”.

I gårdagens DN konstateras samma sak. Den utsläppseffekt som oppostionspartierna är beredda att lägga ner 120 miljarder av våra gemensamma pengar på, kunde lika gärna nås genom att installera fartvarnare i alla lastbilar som trafikerar våra vägar. Kostnaden för det skulle stanna vid cirka 50 miljoner!

Även ledarsidan i DN uppmärksammar de rödgrönas valfläsk här. De skriver:

Det vore trevligt om järnvägsutbyggnad var ett effektivt sätt att motverka växthuseffekten. Tyvärr är det inte det. Kostnaderna för att bygga ut nya spår är helt enkelt för höga i förhållande till den relativt lilla minskning av koldioxidutsläppen som kan uppnås” och vidare ”även om vi brukar kalla våra tre största städer för storstäder, är de i ett internationellt perspektiv lilleputtar”. 

Håkan Andersson
Vägvalet

Regionpolitikernas åsikter om infrastruktur

tisdag, 27 april, 2010

I dagens GP debatterar partierna i Västra Götalands regionfullmäktige infrastrukturen i regionen. Alla partier förutom Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna nämner INTE den klart viktigaste frågan som kommer att beröra Göteborg och dess kranskommuner, nämligen trängselskatten. Kristdemokraterna nämner dock trängselskatten i förbifarten och vill försäkra sig om att att det inte ska vara svårt att åka kollektivt när biltullarna är på plats.

Gert-Inge Andersson (S) säger följande:

”Vi anser att staten måste satsa mera på insatser för upprustning och för investeringar i bandelar här.”

Detta går rakt emot vad hans partikollega Anneli Hulthén (S) ansåg i gårdagens artikel i GP. Hulthén (S) menar på att frågan om medfinansiering av kommunerna nu är överspelad och frångår att det är statens sak att göra infrastruktursatsningar. Det framgår klart och tydligt att (S) inom regionen inte har samsyn i vad som ska gälla framöver och detta krånglar till det för invånarna. Ska regionen och kommunen ta över statens roll för infrastruktursatsningarna eller inte? Det verkar splittrat inom partiet.

Folkpartiet skriver om nästan allt annat än infrastruktur vilket gör att man inte förstår riktigt vad de vill. Gemensamt för partierna är att de, förutom Sjukvårdspartiet,  vill bygga ut kollektivtrafiken så att miljön blir bättre och antalet bilar minskar. Detta går inte ihop. Bilarna är en förutsättning för att trängselskatten ska generera pengar och därför blir det motsägande när man argumenterar om miljön och mindre utsläpp.

Göteborgs invånare kan om de vill påverka beslutet om trängselskatt rösta på Vägvalet i kommunvalet och invånare i kranskommunerna kan rösta på Sjukvårdspartiet i regionvalet i höstens val.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Höghastighetståg mellan Göteborg och Borås

måndag, 26 april, 2010

Idag skriver oppositionspartierna en debattartikel i Dagens-Nyheter bland annat om att de vill satsa på en höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås. GP refererar till debattartikeln och intervjuar Leif Pagrotsky och Anneli Hulthén här.  Samtidigt säger man att detta INTE ska påverka trängselskatten i Göteborg. Den nya satsningen som nu presenteras ska kosta ytterligare 12 miljarder och återigen saknas det klara besked om hur detta ska finansieras. De rödgröna säger att de vill låna av riksgälden och att lånet ska betalas tillbaka med kilometerskatt på lastbilar. Vad detta i praktiken innebär är inte riktigt klart.

Men här kommer det som försvunnit ur debatten, nämligen att kommunerna i framtiden skall medfinansiera det som tidigare betalades av staten. Socialdemokraterna framhöll tidigare att det var statens sak att göra infrastruktursatsningar men nu är det överspelat enligt Anneli Hulthén (S):

”När det gäller det västsvenska infrastrukturpaketet har vi fått omvärdera det mesta. Men det här är projekt som absolut måste genomföras och då har vi ställt upp bland annat på trängselskatter. De är kittet i hela paketet och jag tycker att vi måste hålla fast vid trängselskattenivån och längden på 25 år.”

Socialdemokraterna har svikit sina väljare genom att ge upp folkomröstningen de lovade i förra valrörelsen och köpt den sittande regeringens åsikt om att flytta ut delar av finansieringen till kommunen och regionen. Varför? Det finns klena argument om att regeringen ”pressat” fram detta, men då kan man ju konstatera att vi har en svag kommunstyrelse i Göteborg som inte kan förhandla och ifrågasätta. Nu ges ett sken om att det kommer ett regn med pengar som kan användas till stora och dyra projekt. Än har man inte presenterat konsekvensanalyser av trängselskatten och om man överhuvudtaget kan räkna hem dessa projekt.

Leif Pagrotsky (S) stämmer in i yran:

”Vi plussar på regeringens infrastrukturpengar på 70 miljarder kraftigt med ytterligare 101 miljarder, varav 16 miljarder hamnar i Västsverige. Vi höjer ambitionsnivån vid presskonferensen.”

Paketen blir större och större. Tyvärr också kostnaden för medborgarna. Och frågorna blir allt fler.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Informationskampanj i Göteborg 24-25 april

fredag, 23 april, 2010

I helgen den 24-25 april kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten i Göteborg på olika platser enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 24 april
09.00 – 11.00  Heden
11.00 – 13.00  Brunnsparken

Söndag 25 april
12.00 – 14.00 Coop Bäckebol
12.00 – 14.00 Coop Backaplan

Theo Papaioannou
Vägvalet

Regeringen slarvar med remissvar från Motormännen

torsdag, 22 april, 2010

I regeringens proposition 2009/10:189 angående införande av trängselskatt i Göteborg har man skrivit följande:

Remissinstanser som avstått från att yttra sig
Sveriges kommuner och landsting samt Motormännens Riksförbund.

Detta är helt fel.

Motormännens Berndt Sehlstedt säger att ”Det är regeringskansliet och finansdepartementet som slarvat och meddelat felaktigt att Motormännen inte svarat på remissen. Detta har jag påtalat och krävt att ett tillrättaläggande läggs ut på regeringens hemsida” .

Läs det faktiska remissvaret här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Jan Hallbergs replik ”Mest rättvist” i GP 2010-04-13

måndag, 19 april, 2010

I GP den 13 april replikerade Jan Hallberg på en insändare där han säger att trängselskatten är det mest rättvisa skattesystemet. Läs repliken här.

Jan Hallberg är inte ärlig mot Göteborgs invånare. Det som är på väg att införas i Göteborg är trängselskatt, inte vägavgifter. Det är en dold skatt som inte kan rivas upp på 25 år som vanliga skatter, vilka kan påverkas varje år under mandatperioderna. I Stockholm överstiger kostnaderna fortfarande intäkterna. Varför har Göteborgs kommun lagt sig platt fall för regeringen och gått med på en så stor medfinansiering? I Malmö är t.ex. medfinansieringen för Citytunneln endast 20% jämfört med Göteborg som ska medfinansiera 50%.

Jag förstår inte Hallbergs jämförelse med att alla göteborgare skulle få betala två gånger om man höjer landstings- och kommunalskatten då gamla inte kör bil. Ska familjer med barn straffas att betala mer utöver bilskatten för att de använder bilen? Vi betalar alla skatt för sjukvård som inte utnyttjas av alla, ska de slippa skatten då?

Att utländska bilar på sikt ska vara med och betala är ett antagande som inte behandlas i propositionen från regeringen. Den handlar endast om lagändring som möjliggör att Göteborg får införa trängselskatt. Den historiska satsningen på 61 miljarder som Hallberg uttrycker glädje över är pengar som fortfarande inte är budgeterade, alltså pengar som inte finns, men som utlovas av sittande regering. Hallberg är ofta mån om den kommande generationen, men jag som tillhör den håller inte med om den grunden som Göteborgs politiker håller på att lägga. Den är alldeles för dyr och osäker!

Stefanos Papaioannou
Vägvalet

Informationskampanj på Frölunda Torg

fredag, 16 april, 2010

Nu i helgen den 17-18 april mellan kl. 10.00 – 17.00 kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten i Göteborg på Frölunda Torg. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Maud Olofsson vill ha trängselskatt i Malmö

torsdag, 15 april, 2010

Trängselskatten sprider sig över Sverige i något som närmast liknar en farsot. Men i det här fallet finns det tydligen inget vaccin att ta för skattebetalarna?

Idag rapporterar Sydvenska Dagbladet att centerledaren och näringsministern Maud Olofsson vill införa trängselskatt i Malmö och andra skånska städer.

Enligt Maud Olofsson är trängselskatten ”ett bra sätt att skapa medfinansiering och få mer infrastruktur för pengarna”. Som vi tidigare visat är påståendet att man får mer för pengarna ren lögn, trängselskatten är en oerhört dyr skatt att driva in. Minst 30% av skatten kommer aldrig fram till staten. Jämför man med kommunalskatten så kostar den bara 0,5% att driva in.

Malmös plankommunalråd Anders Rubin (S) säger: ”Vi gillar inte trängselavgifter. Vi har inte särskilt mycket trängsel i Malmötrafiken. Avgifterna ska ju lösa problem med trängsel, inte med finansiering.

Liknande uttalanden har vi hört förr från (S)-politiker, både i Stockholm och Göteborg. De brukar säga så före valen. Men efter valet gör man ändå göra som man vill. Men menar Anders Rubin allvar föreslår vi ett samtal till partikollegan Anneli Hulthén där han förklarar för henne att trängselskatten inte är till för att lösa finansieringsproblem.

Men enligt länsstyrelsen i Skåne kan ”bli aktuellt med biltullar även i städer som Lund, Helsingborg och Kristianstad när avgiftssystemen blivit enklare och billigare.” Ingen som bor i en svensk stad kan därmed längre vara säker på att undkomma trängselskatte-smittan.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Regeringen skönmålar konsekvenserna av trängselskatten

måndag, 12 april, 2010

I regeringens proposition för ”Införande av trängselskatt i Göteborg” (vilken kan läsas i sin helhet här) som blev offentlig i slutet av förra veckan är det helt uppenbart att man skönmålar de ekonomiska konsekvenserna för den som drabbas av trängselskatten. De sociala konsekvenserna, som exempelvis föräldrars tid för sina barn, barnens längre tid på dagis, restider, arbetstider etc. berörs inte med ett enda ord.

I kapitel 6 ”Konsekvenser” kan man läsa följande:

6.1 Effekter för den enskilde och miljön

Eftersom antalet resor genom skattebelagda passager i stor utsträckning beror på var den enskilde bilägaren har sin bostad kommer också den trängselskatt som individer i olika områden behöver betala att variera. För en privatbilist som är boende i Göteborgs kommun och som företar i genomsnitt en skattebelagd passage varje vardagsdygn beräknas den genomsnittliga årskostnaden uppgå till mellan 1 920 och 4 320 kronor per år. Denna beräkning grundas på 240 resdagar per år och ett skatteuttag i intervallet 8 till 18 kronor per passage. För bilister som är boende i närliggande kommuner och företar i genomsnitt en skattebelagd passage vartannat vardagsdygn beräknas den genomsnittliga årskostnaden uppgå till mellan 960 och 2 160 kronor per år.

Några andra ekonomiska konsekvenser för medborgararna redovisas inte!

Det första exemplet ovan är rena skämtet, det existerar inte i verkligheten. Passerar man en betalstation till jobbet, så kommer man ovillkorligen att passera en till på vägen hem. Regeringen kanske har missat att man måste betala även när man åker ut ur betalzonen? Den korrekta årskostnaden blir därmed den dubbla, mellan 3 840 och 8 640 kronor.

Eftersom den lägsta taxan per passage 8:- bara gäller 06.00 – 06.29 och efter 08.30 på morgonen, kommer dessutom det stora flertalet bilister inte att kunna utnyttja detta intervall, varför även den lägre summan 3 840 ter sig som en ren önskedröm för de allra flesta. Men även om man har möjlighet att förskjuta sin arbetsdag enligt den lägsta taxan; ställer daghemmen upp på att man lämnar barnen så tidigt? Och de som har små barn i skolåldern kan ju inte gärna lämpa av barnen utanför skolan 06.15!

Det andra exemplet är faktiskt ännu mer sanslöst! Varför skulle bilister som bor i ”närliggande kommuner” bara behöva passera en skattebelagd passage vartannnat vardagsdygn? Jobbar de inte lika mycket heltid som de som bor i Göteborg? Jämfört med en person som bor innanför tullzonen och som kan klara sig undan med en tullpassage per resa (om man inte måste passera Göta Älvbron eller Älvsborgsbron), är rimligtvis sannolikheten större att en bilist från exempelvis Partille som åker mot Göteborg måste passera två betalstationer per resa, en in i zonen och en ut. Summa 32 – 60 kronor per dag, per år 7 680 – 14 400:- (här slår maxregeln om 60:-/dygn till redan vid två passager per resa, fyra per dag à 18:-).

Den högsta redovisade exempelkostnaden från regeringens sida är alltså 4 320:-, verkligheten för en stor andel av bilisterna blir istället 10 080 kronor mer, dvs 14 400:-! Det är 1 200 kronor/månad och motsvarar en lönehöjning cirka 2 500:-/månad för den som har mer än 50% i marginalskatt. Det motsvarar också en kommunalskattehöjning med cirka 5 kr för den som tjänar 250 000:- per år.

Samtliga belopp ovan är baserade på 2009 års prisnivåer. Räkna med att de stiger rejält fram till 2013 när trängselskatten planeras startas.

Det är skrämmande och anmärkningsvärt att regeringen försöker vilseleda med sina ”påhittade” exempel. Tänk om de gör likadant med andra siffror, som exempelvis de redovisade kalkylerade kostnaderna för att bygga Västlänken och prognoserna för hur mycket trängselskatten kommer att kosta i administration?

Håkan Andersson
Vägvalet